Recuvyra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фентанил

Предлага се от:

Eli Lilly and Company Limited 

АТС код:

QN02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Нервна система

Терапевтични показания:

За контролиране на болката, свързани с ортопедични и хирургия на меките тъкани при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-10-06

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
20
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
21
ЛИСТОВКА ЗА:
Recuvyra 50 mg/ml трансдермален разтвор за
кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреб а:
Eli Lilly & Company Ltd
Elanco Animal Health
Lilly House
Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL
Великобритания
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
McGregor Cory
Cherwell 2
Middleton Close
Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS
Великобритания
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Recuvyra 50 mg/ml трансдермален разтвор за
кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Recuvyra е прозрачен, безцветен до
светложълт разтвор, съдържащ 50 mg
фентанил (активна
субстанция) на милилитър от разтвора.
Recuvyra съдържа също така и октил
салицилат и
изопропилов алкохол. Recuvyra се доставя
на Вашия ветеринарен лекар в бутилк
а от жълто
стъкло, съдържаща 10 ml от продукта.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Recuvyra контролира болката при кучета,
които са били подложени на тежка
ортопедична операция или операция на
меки тъкани.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
На Вашето куче не трябва д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Recuvyra 50 mg/ml трансдермален разтвор за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Фентанил
50 mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Трансдермален разтвор.
Бистър, безцветен до леко жълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОП
РЕДЕЛЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За контрол на следоперативната болка,
свързана с тежки ортопедични
хирургични операции и
хирургични операции на меки тъкани
при кучетата.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага върху кожа, която няма
цялостен
_stratum corneum, _
поради нараняване или
заболяване.
Да не се прилага върху зони, различни
от дорзално-скапуларната об
ласт.
Да не се използва при кучета със
сърдечна недостатъчност, хипотензия,
хиповолемия,
дихателна недостатъчност,
хипертензия, предишни случаи на
епилепсия, патология на
роговицата, несвързана с възрастта
ил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-07-2017
Листовка Листовка чешки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-07-2017
Листовка Листовка датски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-07-2017
Листовка Листовка немски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-07-2017
Листовка Листовка естонски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-07-2017
Листовка Листовка гръцки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-07-2017
Листовка Листовка английски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-07-2017
Листовка Листовка френски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-07-2017
Листовка Листовка италиански 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-07-2017
Листовка Листовка латвийски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-07-2017
Листовка Листовка литовски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-07-2017
Листовка Листовка унгарски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-07-2017
Листовка Листовка малтийски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-07-2017
Листовка Листовка полски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-07-2017
Листовка Листовка португалски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-07-2017
Листовка Листовка румънски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-07-2017
Листовка Листовка словашки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-07-2017
Листовка Листовка словенски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-07-2017
Листовка Листовка фински 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-07-2017
Листовка Листовка шведски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-07-2017
Листовка Листовка норвежки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-07-2017
Листовка Листовка исландски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-07-2017
Листовка Листовка хърватски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите