Rabigen SAG2

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

жив атенюиран вирус на бяс, щам SAG2

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QI07AA02

INN (Международно Name):

live vaccine against rabies

Терапевтична група:

Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides); Red foxes (Vulpes vulpes)

Терапевтична област:

Живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на червени лисици и кучета миещи мечки за предотвратяване на инфекция от вируса на бяс. Продължителността на защитата е най-малко 6 месеца.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-04-06

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
RABIGEN SAG2 суспензия за перорално
приложение, за червени лисици и
енотовидни
кучета.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
VIRBAC
1ère Avenue 2065m L.I.D.
06516 Carros - France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Rabigen SAG2 суспензия за перорално
приложение, за червени лисици и
енотовидни кучета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Активна субстанция:
Жив атенуиран _rabies virus_, щам SAG2
8 log10 CCID50*/доза
* CCID50: Инфекциозна доза за клетъчна
култура 50%
Ексципиенти:
Овкусена обвивка (примамка), съдържаща
тетрациклинов биомаркер*.
*_ _Биомаркер_ _в_ _достатъчно_
_количество_, _за_ _да_ _маркира_ _зъбите_
_на_ _лисиците_ – 147 mg/_примамка_ _
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За
активна
имунизация
на
червени
лисици
и
енотовидни
кучета
с
цел
предотвратяване
инфектирането с вируса на беса.
Продължителността на протекцията е
поне 6 месеца.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са докладвани неблагоприятни
реакции при таргетните видове.
Тъй

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Rabigen SAG2 суспензия за перорално
приложение, за червени лисици и
енотовидни кучета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Aктивна субстанция:
Жив атенуиран _rabies virus_, щам SAG2
минимум 8 log10 CCID50*/доза
* CCID50: Инфекциозна доза за клетъчна
култура 50%
Ексципиенти:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Суспензия за перорално приложение
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Видове животни, за които е
предназначен ВМП
Червени лисици (_Vulpes vulpes_) и енотовидни
кучета (_Nyctereutes procyonoides_).
4.2
Терапевтични показания, определени за
отделните видове животни
За
активна
имунизация
на
червени
лисици
и
енотовидни
кучета
с
цел
предотвратяване
инфектирането с вируса на бeса.
Продължителността на протекцията е
поне 6 месеца.
4.3
Противопоказания
Няма.
4.4
Специални предпазни мерки за всеки
вид животни, за които е предназначен
ВМП
Няма.
4.5
Специални предпазни мерки при
употреба
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продукта
Да не се разпръскват примамките върху
територията на населени райони,
пътища и водоеми.
Специални предпазни мер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-11-2018
Листовка Листовка чешки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-11-2018
Листовка Листовка датски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-11-2018
Листовка Листовка немски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-11-2018
Листовка Листовка естонски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-11-2018
Листовка Листовка гръцки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-11-2018
Листовка Листовка английски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-11-2018
Листовка Листовка италиански 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-11-2018
Листовка Листовка унгарски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-11-2018
Листовка Листовка малтийски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-11-2018
Листовка Листовка португалски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-11-2018
Листовка Листовка словашки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-11-2018
Листовка Листовка словенски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-11-2018
Листовка Листовка шведски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-11-2018
Листовка Листовка норвежки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-11-2018
Листовка Листовка исландски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-11-2018
Листовка Листовка хърватски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите