Quadramet

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
03-06-2015
Активна съставка:
samarium (153Sm) lexidronam pentasodium
Предлага се от:
CIS bio international
АТС код:
V10BX02
INN (Международно Name):
samarium [153Sm] lexidronam pentasodium
Терапевтична група:
Терапевтични радиофармацевтици
Терапевтична област:
Pain; Cancer
Терапевтични показания:
Quadramet е показан за облекчаване на болка в костите при пациенти с множество болезнени osteoblastic скелетни метастази, които заемат технеций [99mTc]-етикетирани biphosphonates на костно сканиране. Наличието на остеобластические метастази, които заемат технеция [99мтс]-на маркера biphosphonates трябва да бъде потвърдено преди началото на терапия.
Каталог на резюме:
Revision: 15
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000150
Дата Оторизация:
1998-02-04
EMEA код:
EMEA/H/C/000150

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
испански 03-06-2015
Листовка Листовка
чешки 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 03-06-2015
Листовка Листовка
датски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
датски 03-06-2015
Листовка Листовка
немски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
немски 03-06-2015
Листовка Листовка
естонски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 03-06-2015
Листовка Листовка
гръцки 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 03-06-2015
Листовка Листовка
английски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
английски 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 31-03-2008
Листовка Листовка
френски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
френски 03-06-2015
Листовка Листовка
италиански 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 31-03-2008
Листовка Листовка
латвийски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 31-03-2008
Листовка Листовка
литовски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 03-06-2015
Листовка Листовка
унгарски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 03-06-2015
Листовка Листовка
малтийски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 31-03-2008
Листовка Листовка
нидерландски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 31-03-2008
Листовка Листовка
полски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
полски 03-06-2015
Листовка Листовка
португалски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 31-03-2008
Листовка Листовка
румънски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 03-06-2015
Листовка Листовка
словашки 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 03-06-2015
Листовка Листовка
словенски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 03-06-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 31-03-2008
Листовка Листовка
фински 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
фински 03-06-2015
Листовка Листовка
шведски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 03-06-2015
Листовка Листовка
норвежки 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 03-06-2015
Листовка Листовка
исландски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 03-06-2015
Листовка Листовка
хърватски 03-06-2015
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 03-06-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Quadramet1,3 GBq/mL инжекционен разтвор

Самарий (

Sm) лексидронам пентасодиум

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако

получите

някакви

нежелани

лекарствени

реакции,

уведомете

Вашия

лекар

или

фармацевт. Това

включва

всички

възможни

нежелани

реакции,

неописани

тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Quadramet и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Quadramet

Как да приемате Quadramet

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Quadramet

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Quadramet и за какво се използва

Quadramet е лекарствен продукт, който има само терапевтично приложение.

Този радиофармацевтик се използва за лечение на болките в костите, които имате при Вашето

заболяване.

Quadramet има много висок афинитет към тъканите на скелета. След като се инжектира той се

натрупва

костните

лезии.

Quadramet

съдържа

малко

количество

радиоактивен

елемент

(самарий-153). Чрез него се осигурява локално облъчване на костните лезии. По този начин се

реализира палиативното му действие при костни болки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Quadramet

Не приемайте Quadramet

ако сте алергични към етилен-диамин-тертраметилен-фосфорна киселина (EDTMP) или

сходни фосфатни съединения, или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако сте бременна.

Ако през последните 6 седмици сте лекувани с химиотерапия или външна лъчетерапия на

половината тяло.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Quadramet.

Вашият лекар ще Ви взема кръвни проби всяка седмица в продължение на поне 8 седмици, за

да

изследва

броя

на

тромбоцитите,

белите

червени

кръвни

клетки,

които

възможно

значително да спаднат в резултат на лечението.

В продължение на 6 часа след инжектирането на Quadramet Вашият лекар ще Ви препоръча да

пиете течности и да уринирате, колкото може по-често. Той ще реши и кога имате право да

напуснете отделението по нуклеарна медицина.

Ако страдате от задръжка или изпускане на урина ще Ви бъде поставен уринарен катетър за

около 6 часа. При останалите пациенти се налага събирането на урината за поне 6 часа.

Ако имате нарушена бъбречна функция ще се наложи коригиране на лекарствената доза.

Деца и юноши

QUADRAMET не се препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Quadramet

Информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали или е възможно да

приемете други лекарства..

Бременост и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство

Quadrame не трябва да се прилага при бременни жени.

Ако при кърмачки се установи, че приемът на Quadrame е необходим, се налага спиране на

кърменето.

3.

Как да използвате Quadramet

Преди

да

Ви

приложи Quadramet,

Вашият

лекар

ще

проведе

специално

рентгенологично

изследване, за да установи дали бихте имали полза от лечение с Quadramet.

Дозиране

Ще Ви бъде инжектирана единична доза с 37 мегабекерела на килограм тегло Quadramet

(Becquerel – мярна единица за радиоактивност).

Ако имате впечатление, че ефектът на Quadramet е прекалено силен или прекалено слаб

консултирайте се с Вашия лекар.

Метод и начин на поставяне

Quadramet се поставя чрез бавно интравенозно инжектиране.

Честота на поставяне

Този

лекарствен

проукт

не

следва

да

се

прилага

редовно

или

за

продължително

време.

Повторно

приложение

възможно

седмици

след

първата

инжекция

зависимост

от

развитието на Вашето заболяване.

Продължителност на поставянето

Ще Ви бъде позволено да напуснете отделението по нуклеарна медицина след като се направят

дозиметрични измервания (обикновено в рамките на 6 часа след инжектирането на Quadramet).

Ако сте приели повече от необходимата доза Quadramet

Малко вероятно е да настъпи предозиране, понеже Quadramet се доставя във флакони с

единична доза.

Радиационното натоварване на тялото може да се ограничи като се увеличи приема на течности

и се уринира по-често.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции от приложението на Quadramet са свързани със спадане на броя на белите

и червени кръвни клетки, и тромбоцитите. Съобщени са случаи на кървене, някои от които

сериозни.

По тази причина ще се наложи внимателно следене на кръвните Ви изследвания за няколко

седмици след прилагането на Quadramet.

По

изключение

може

да

усетите

леко

засилване

на

костните

болки

няколко

дена

след

инжектирането на Quadramet. Това не бива да Ви безпокои. Ще се наложи леко увеличаване на

аналгетичната терапия. Подобен нежелан ефект е лек и краткотраен и ще изчезне спонтанно

след няколко часа.

Има

съобщения

за

нежелани

лекарствени

реакции

като

гадене,

повръщане,

диария

изпотяване.

След прилагане на Quadramet са били докладвани реакции на свръхчувствителност,

включително и редки случаи на анифилактична реакция

редки

случаи

са

наблюдавани

други

нежелани

реакции:

невралгия,

нарушения

на

кръвосъсирването, мозъчно-съдови инциденти. Подобни симптоми може да бъдат свързани с

прогресията на основното заболяване.

Ако получите болка в гърба или промяна на чувствителостта информирайте Вашия лекар

възможно най-бързо.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение

Като

съобщавате

нежелани

реакции,

можете

да

дадете

своя

принос

за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Quadramet

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Quadramet след срока на годност, отбелязан върху етикета.

Quadramet изтича един ден от референтното време на активност, посочено на етикета.

Съхранявайте във фризер в оригиналната опаковка при температура -10°C до -20°C.

Quadramet трябва да се използва в рамките на 6 часа след размразяване. След като е бил

размразен, не бива да се замразява повторно.

На етикета на лекарствения продукт са отбелязани подходящите условия на съхранение и

датата на изтичане на срока на годност за конкретната партида лекарство. Болничният персонал

осигурява правилното съхранение на лекарствения продукт и отговаря лекарственият продукт

да не бъде прилаган след изтичане на срока на годност.

Съхранението трябва да става в съответствие с националните разпоредби за радиоактивни

вещества.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Quadramet

Активното вещество е: Самарий (

Sm) лексидронам пентасодиумВсеки ml разтвор съдържа

1.3 GBq Самарий (

Sm) лексидронам пентасодиум към референтната дата (съответстващ на

20-80 µg/ml самарий на флакон).

Другите съставки са общо EDTMP (като EDTMP.H2O), калций-EDTMP натриева сол (като Ca),

общо натрий (as Na), вода за инжекции.

Как изглежда Quadramet и какво съдържа опаковката

Quadramet е разтвор за инжекции.

Този лекарствен продукт е бистър, безцветен до светложълт разтвор, който е опакован в 15 ml

безцветен стъклен флакон тип 1 съгласно Европейска фармакопея ,а творен с хлорбутил с

тефлоново покритие /естествен каучук, капачка и алуминиев горен печат за отваряне.

Всеки флакон съдържа1.5 ml (2 GBq като референция) до 3.1 ml (4 GBq като референция

разтвор за инжектиране.

Притежател на разрешението за употреба и производител

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Пълната КХП на Quadramet е предвидена като отделен документ в опаковката от продукта, с

цел да осигури на медицинските специалисти друга допълнителна научна и практическа

информация за приложението и използването на този радиофармацевтик.

Моля, вижте Кратката характеристика на продукта (КХП трябва да бъде включена в кутията)

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Quadramet 1,3 GBq/mL инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml разтвор съдържа 1,3 GBg Самарий (

Sm)лексидронам пентасодиум (Samarium

Sm] lexidronam pentasodium) към датата на калибриране (отговарят на 20 до 80 µg/ml

самарий на флакон).

Специфичната активност на самарий е приблизително 16 – 65 MBg/mg самарий.

Всеки флакон съдържа 2-4 GBg към референтната дата.

Самарий-153 емитира както бета-частици със средна енергия, така и гама фотони, подходящи

за образна диагностика и има период на полуразпад 46.3 часа (1.93 дни). В таблица 1 са

представени първичните радиационни емисии на самарий-153.

ТАБЛИЦА 1: САМАРИЙ-153 ДАННИ ЗА ОСНОВНИТЕ РАДИАЦИОННИ ЕМИСИИ

Вид лъчение

Енергия (keV)*

Дял

Бета

Бета

Бета

Гама

За бета-лъчението са дадени максималните енергии, средната енергия на бета

частиците е 233 keV.

Помощно вещество с известно действие: натрий 8,1 mg/mL.

За пълния списък на помощните вещества виже точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

Прозрачен, безцветен до светложълт разтвор с pH вариращ от 7.0 до 8.5.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Quadramet е предназначен за облекчаване на костните болки при пациенти с множествени

остеобластни метастази в скелета, които при костна сцинтиграфия каптират маркирани с

технеций (

Tc) бифосфонати.

Преди да се започне лечение е необходимо да се докаже наличието на остеобластни метастази,

които каптират маркирани с технеций (

Tc) бифосфонати.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Quadramet следва да се прилага само от лекари с опит в приложението на радиофармацевтици и

след пълна онкологична оценка на пациента от квалифицирани лекари.

Дозировка

Препоръчваната доза Quadramet е 37 MBq на килограм телесна маса.

Педиатрична популация

Quadramet не се препоръчва за употреба от деца и юноши под 18 години поради липса на данни

за безопаснот и ефикасност.

Начин на приложение

Quadramet трябва да се прилага бавно интравенозно през стабилен венозен път за една минута.

Не разреждайте Quadramet преди приложението.

При пациентите, които се повлияват положително от Quadramet, облекчаването на болката

започва до една седмица след апликацията. Облекчаването на болката може да се задържи за

4 седмици до 4 месеца. Ако субективното усещане за болка при пациентите се подобри, те

могат да бъдат посъветвани да намалят приема на опиоидни аналгетици.

Повторното приложение на Quadramet зависи от индивидуалния отговор на пациента към

предходно лечение и от клиничните симптоми. Трябва да се спазва интервал от поне 8 седмици,

за да може да се възстанови функцията на костния мозък.

Наличните данни за безопасността на повторното приложение са ограничени и се базират

единствено на резултати от приложението на лекарството при пациенти по линия на т.

нар.”милосърдна употреба”.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 12.

4.3

Противопоказания

свръхчувствителност към активното вещество (етилендиаминметиленфосфонат (EDTMP)

или сходни фосфонатни съединения) или която и да е от съставките, изброени в точка 6.1.

бременни (виж точка 4.6)

пациенти, на които в последните 6 седмици е била прилагана химиотерапия или външно

облъчване на половината тяло.

Quadramet се използва само за палиетивно лечение и не бива да се прилага заедно с

миелотоксични химиотерапевтици, поради опасност от засилване на миелотоксичните ефекти.

Не бива да се прилага заедно с други бифосфонати ако се установи интерференция при

сцинтиграфията с маркирани с технеций (

Tc) бифосфонати.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Поради липсата на клинични данни, инжектираната радиоактивност трябва да се коригира в

зависимост от бъбречната функция.

Не се препоръчва прилагането на Quadramet при пациенти с белези за увреден от предходно

лечение или заболяване костномозъчен резерв, освен ако очакваната полза не надвишава

рисковете от лечението.

Поради опасността от потискане на костномозъчната функция след прилагането му се налага

ежеседмично мониториране на количествените хематологични показатели за поне 8 седмици,

започвайки от втората седмица след апликацията на Quadramet, или докато не настъпи

адекватно възстановяване на костномозъчната функция

Пациентите трябва да се стимулират да пият (или да получат парентерални вливания) поне

500 мл течности преди инжектирането и да бъдат посъветвани следтова да уринират колкото се

може по-често, за да се намали радиационната експозиция на пикочния мехур.

Понеже клирънсът на Quadramet е бърз, 6-12 часа след приложението му предпазните мерки по

отношение излъчваната с урината радиоактивност са ненужни.

При болни с инконтиненция на урината се налага през първите 6 часа след инжектирането да

бъдат приложени специални предпазни мерки като поставяне на уретрален катетър с цел да се

намали риска от радиоактивно замърсяване на дрехите, постелочното бельо и средата. За

останалите пациенти се налага събиране на урината поне в следващите 6 (шест) часа.

При болни с уринарна обструкция се налага поставянето на уретрален катетър.

Радиоактивните лекарствени продукти следва да бъдат получавани, използвани и прилагани

само от оторизиран персонал в специализирани клиники. Получаването, съхранението,

използването, пренасянето и изхвърлянето на такива продукти се подчиняват на разпоредбите и

съответните лицензионни режими на местните официални специализирани органи.

Радиофармацевтиците трябва да се приготвят от ползвателите по начин, отговарящ както на

изискванията за радиационна безопасност, така и на тези за фармацевтично качество.

Необходимо е да се спазват определени правила на асептичност според изискванията на

Добрата производствена практика (Good Manufacturing Practice) за фармацвтични продукти.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Поради опасността от адитивен ефект върху костния мозък, лечението не бива да се провежда

успоредно с химиотерапия или радиотерапия с външно облъчване. Quadramet може да се дава

след края на всяка от тези терапии, като се изчака костния мозък да се възстанови адекватно.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Quadramet е противопоказен (виж 4.3) за бременни жени. Внимателно трябва да се изключи

вероятността пациентката да е бременна. Жени в детеродна възраст трябва да използват

ефективна контрацепция по време на лечението и по време на целия период на проследяването

му.

Кърмене

Нама клинични данни относно екскрецията на Quadramet с кърмата при хора. По тази причина

ако се налага лечение с Quadramet трябва да се премине от кърмене на изкуствено хранене, а

отделената кърма – да се изхвърля.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

При болни лекувани с Quadramet са наблюдавани спадане броя на белите кръвни клетки и

тромбоцитите, както и анемия.

При клинични проучвания е наблюдавано спадане на левкоцитите и тромбоцитите до минимум

от около 40 % до 50 % в сравнение с изходните нива. Това се наблюдава около 3 до 5 седмици

след прилагането на медикамента и постепенно се възстановява до началното ниво за около

8 седмици след лечението.

Малкото пациенти, при които е наблюдавана хематопоетична токсичност от 3 или 4 степен

преди това са били подложени или на радиотерапия с външно облъчване или на химиотерапия,

или са имали бързопрогресиращо заболяване с евентуално засягане на костния мозък.

Постмаркетинговите съобщения за тромбоцитопения включват отделни съобщения за

вътречерепни кръвоизливи и случаи с фатален изход.

Един малък брой пациенти са съобщили за преходно увеличаване на костните болки малко след

апликацията (flare reaction). Това състояние обикновено е леко, развива се в рамките на 72 часа

след инжектирането и отзвучава спонтанно. Болките в такива случаи обикновенно се купират с

аналгетици.

Има съобщения за нежелани лекарствени реакции, като гадене, повръщане, диария и

изпотяване.

След прилагане на Quadramet са били докладвани реакции на свръхчувствителност,

включително и редки случаи на анифилактична реакция

При малко пациенти се е стигнало до компресия на гръбначния мозък или ствола,

дисеминирана интравасклуарна коагулопатия или мозъчно-съдови инциденти. Появата на

подобни симптоми може да се свърже с прогресията на основното заболяване при тези

пациенти. Метастази в цервико-дорзалните отдели на гръбначния стълб крият повишен риск от

компресия на гръбначния мозък.

Радиационната доза получена при терапевтична експозиция може да резултира в повишена

честота на ракови заболявания и мутации. Винаги трябва да се внимава рисковете, свързани с

радиацията да са по-ниски от тези от самото основно заболяване.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения

продукт.

От

медицинските

специалисти

се

изисква

да

съобщават

всяка

подозирана

нежелана

реакция

чрез

национална

система

за

съобщаване,

посочена

Приложение V.

4.9

Предозиране

Този лекарствен продукт може да се прилага само от квалифициран персонал в специализирани

здравни заведения. Затова рискът от предозиране е много малък.

Реалните рискове се свързват с аплицирането по погрешка на по-висока радиоактивност.

Дозата радиация, на която е подложен организма, може да се намали посредством засилена

диуреза и по-често уриниране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: различни радиофармацевтици за палиативно лечение на болка

ATC код: V10BX02

Механизъм на действие

Quadramet има афинитет към костната тъкан и се концентрира в зони с повишен обмен в

непосредствена близост с хидроксиапатит.

Фармакодинамични ефекти

Проучвания на плъхове са показали, че Quadramet бързо се елиминира от кръвта и се натрупва

в растежните зони на костния матрикс и по-специално в остеоидния слой, където се развива

минерализацията.

Клинична ефикасност и безопасност

Клинични проучвания с планарни образни техники покават, че натрупването на Quadramet в

лизирана и в здрава костна тъка се отнася като 5 към 1. Разликата в натрупването в лизирани и

меки тъкани е 6 към 1. По този начин в областите с метастатично засягане се натрупват

значително по-високи количества Quadramet в сравнение с околните участъци здрава кост.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Общото каптиране на Quadramet в скелетните кости е 65,5 ± 15,5 % от приложената

радиоактивност. Проучването е при 453 пациента с различни първични тумори. Установена е

положителна корелация между каптирането в скелета и броя на метастатичните огнища. От

друга страна каптирането в костите е обратно пропорционално на радиоактивността в плазмата,

измерена на тридесетата минута.

Елиминиране

При хора Quadramet бива бързо елиминиран от кръвта. При 22 пациенти половин час след

инжектирането само 9.6 ± 2.8 % от приложената радиоактивност остава в плазмата. След 4 и

след 24 часа радиоактивността в плазмата спада от 1.3 ± 0.7 % до 0.05 ± 0.03 %.

Отделяне с урината се наблюдава основно през първите 4 часа (30.3 ± 13.5 %). След 12 часа

35.3 ± 13.6 % от приложената радиоактивност е отделена с урината. Намалено отделяне с

урината се наблюдава при болни с множествени костни метастази, като това не зависи от

количеството приложен радиофармацевтик.

Биотрансформация

Изследвания на проби урина показват, че радиоактивността се представя като интактен

комплекс.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Продуктите, получени от радиолизата на Sm-EDTMP имат нефротоксичен ефект при плъхове и

кучета. Максималната доза без токсичен ефект (no-effect-доза) е 2.5 mg/kg.

Многократното приложение на самарий (

Sm)-EDTMP на кучета е свързано с леко

удължаване на времето за възстановяване на хематологичните и костномозъчни параметри в

сравнение с еднократното приложение.

Няма проучвания за мутагенните/карциногенни ефекти на радиоактивния Sm-EDTMP, но на

база радиационната доза, получена от терапевтичната експозиция се приема, че е свързан с

генотоксичен/карциногенен риск.

Поредица in vivo и in vitro тестове не показват мутагенен потенциал на нерадиоактивния Sm-

EDTMP. Същите резултати са установени и за обогатен с радиолизни субстанции Sm-EDTMP.

При проучване на карциногенния потенциал на EDTMP при плъхове при високите дози са се

развили остеосаркоми. При липсата на генотоксични свойства тези ефекти могат да бъдат

свързани с хелиращите свойства на EDTMP, които водят до нарушения на костния

метаболизъм.

Не са провеждани проучвания за оценка ефекта на Quadramet върху репродукцията.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Общо EDTMP (като EDTMP.H2O)

Калциев EDTMP натриева сол (като Са)

Общo натрий (като Na)

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти.

6.3

Срок на годност

1 ден след референтната за радиоактивността дата, означена на етикета.

Да се използва в рамките на 6 часа след размразяване. След като е бил размразен не бива да се

замразява повторно.

6.4

Специални условия на съхранение

Quadramet се доставя замразен в сух лед.

Да се съхранява във фризер (-10°C до -20°C) в оригиналната опаковка.

Съхранението трябва да става в съответствие с местните разпоредби за радиоактивни вещества.

6.5

Данни за опаковката

Флакон от безцветно стъкло тип I според Европейската фармакопея с обем 15 mL, затворен със

запушалка от естествена хлорбутилна гума с тефлоново покритие и алуминиево капаче.

Всеки флакон съдържа 1.5 mL (2 GBq към момента на калибриране) до 3.1 mL (4 GBq към

момента на калибриране) инжекционен разтвор.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Прилагането на радиофармацевтици създава рискове за околните посредством външна

радиация или контаминиране с урина, повърнати материи и т.н. Трябва да се спазват

националните разпоредби за радиационна защита и безопасност.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

(Виж точка 12 за подробни инструкции за приготвяне на продукта).

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

CIS bio international

Boîte Postale 32

F- 91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Франция

8.

НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/057/001

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 05 февруари 1998

Дата на последно подновяване: 12 декември 2007

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

11.

ДОЗИМЕТРИЯ

В таблица 2 са дадени изчислените абсорбирани дози след интравенозно приложение при

средностатистически възрастен. Тези дозиметрични данни са изчислени на база клинични

изпитвания за бионаличност по методите за изчисляване на радиационна доза, разработени от

Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee на Дружеството по нуклеарна медицина

Понеже Quadramet се екскретира с урината радиационната експозиция се базира на интервали

на уриниране през 4,8 часа. При изчисляването на дозите за кости и костен мозък се приема, че

радиоактивноста се натрупва по повърхността на костите, както е показано от авторадиограми

на костни проби от пациенти лекувани с Quadramet.

Радиационната доза за определени органи, които могат и да не са таргетните органи на

лечението, може да бъде повлияна в значителна степен от патофизиологичните промени,

породени от болестния процес. Това трябва да се има пред вид при разглеждането на следните

данни:

ТАБЛИЦА 2 : ДОЗИ АБОРБИРАНА РАДИАЦИЯ

Орган

Абсорбирана доза в зависимост от инжектираната

активност (mGy/MBq)

Надбъбречни жлези

0.009

Мозък

0.011

Гръден кош

0.003

Пикочен мехур

0.004

Стена на възходящите

отдели на дебело черво

0.005

Стена на низходящите

отдели на дебело черво

0.010

Тънки черва

0.006

Миокард

0.005

Бъбреци

0.018

Черен дроб

0.005

Бели дробове

0.008

Мускули

0.007

Яйчници

0.008

Панкреас

0.005

Червен костен мозък

1.54

Костна повърхност

6.76

Кожа

0.004

Слезка

0.004

Стомах

0.004

Тестиси

0.005

Тимус

0.004

Щитовидна жлеза

0.007

Стена на пикочен мехур

0.973

Матка

0.011

Ефективна доза

(mSv/MBq)

0.307

За този лекарствен продукт ефективната доза, получена от инжектирането на активност

2 590 MBq е 796 mSv.

След прилагането на активност от 2 590 MBq, обикновената доза радиация в таргетния орган

(скелетните метастази) е 86.5 Gy, а обикновените дози радиация за критичните органи са:

повърхност на здрави кости - 17.5 Gy, червен костен мозък - 4.0 Gy, стена на пикочен мехур -

2.5 Gy, бъбреци - 0.047 Gy и яйчници -0.021 Gy.

12.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Оставете продукта да се размрази на стайна температура преди да я приложите.

Проверете визуално разтвора преди да го приложите. Той трябва да е бистър и без частици.

Работещият с продукта трябва да предпазва очите си при визуалната оценка на бистротата на

разтвора.

Непосредствено преди прилагането трябва да се измери активността с калибратор. Преди да

приложите Quadramet проверете дозата, която трябва да се аплицира и индентичността на

пациента.

Необходимо е спазването на стандартните мерки за стерилност и радиационна защита.

Поради необходимостта от радиационна защита, лечението на пациентите трябва да става в

заведения, разполагащи със съответното разрешително за терапевтично използване на открити

източници на радиоактивност. Пациентите се изписват след като степента на експозиция

отговаря на действащите препоръчителни лимити.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Прочетете целия документ

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2008 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/150

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

QUADRAMET

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява QUADRAMET?

QUADRAMET е инжекционен разтвор, който съдържа активното вещество самариев

пентанатрий лексидронам [

Sm].

За какво се използва QUADRAMET?

QUADRAMET се използва за облекчаване на костната болка при пациенти с множествени,

болезнени остеобластни скелетни метастази (когато ракът се е разпространил към костите).

Остеобластните метастази са вид костни метастази, при които новата костна тъкан разраства

бързо. QUADRAMET се използва само при костни метастази, които могат да приемат вид

химикали, наречени бифосфонати, като това означава, че метастазите ще приемат и

QUADRAMET. Преди да получат QUADRAMET, пациентите трябва да имат изследване на

костите, при което като маркери са използвани бисфосфонати, радиомаркирани с технеций-99m

Tc] като маркери, за да се провери дали метастазите са от вида, при който може да бъде

използван QUADRAMET.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате QUADRAMET?

С QUADRAMET трябва да се работи и да се прилага само от човек, който е упълномощен да

използва радиоактивни лекарства, и след пълна онкологична (ракова) оценка. Дозата

QUADRAMET се изчислява въз основа на телесното тегло на пациента, за да се осигури

специфична доза радиоактивност (37 мега бекерела на килограм телесно тегло). Лекарството се

прилага посредством бавна интравенозна инжекция (във вената) за една минута. Пациентите,

които отговарят на лечението с QUADRAMET, обикновено получават облекчаване на болката в

рамките на една седмица от лечението. Облекчаването на болката може да продължи до четири

месеца.

Как действа QUADRAMET?

QUADRAMET е радиоактивен лекарствен продукт. Неговото активно вещество е самариев

Sm] пентанатрий лексидронам. Той е комплекс (вид химикал), изграден от радиоактивен

елемент, самарий-153 (

Sm ), свързан с друг химикал, наречен етилен диамин тетра метилен

фосфатна киселина (EDTMP).

EMEA 2008

Когато QUADRAMET се инжектира на пациента, комплексът се разпределя в тялото

посредством кръвния поток. Тъй като EDMTP има висок афинитет към костната тъкан, тя се

натрупва в костите, по-специално в зоните на бърз костен растеж, като остеобластните

метастази. В резултат на това радиацията, носена от самарий-153, може да действа локално и

помага да се облекчи костната болка.

Как е проучен QUADRAMET?

QUADRAMET е проучен при 373 пациенти в три основни проучвания. В две от тях

ефективността на QUADRAMET е сравнявана с тази на плацебо (сляпо лечение). Основната

мярка за ефективност е намаляването на болката. Тя е измервана посредством различни

средства, като визуални или дескриптивни скали, употреба на аналгетици (болкоуспокоителни)

и лекарска оценка.

Какви ползи от QUADRAMET са установени в проучванията?

QUADRAMET показва ефективност при облекчаването на болката от остеобластни костни

метастази, като при сравнение с плацебо е по-ефективен от плацебо. При едно от проучванията,

което включва пациенти с костни метастази от рак на простатата, употребата на опиоидни

аналгетици (като морфин) от пациентите също е намаляла след лечение с QUADRAMET.

Какви са рисковете, свързани с QUADRAMET?

Основните нежелани реакции на QUADRAMET са: намаляване броя на червените и белите

кръвни клетки, както и на тромбоцитите. Докладвани са и следните нежелани реакции: астения

(слабост), гадене (неразположение), повръщане, диария, периферен оток (задържане на

течности), главоболие, хипотония (ниско кръвно налягане), замаяност, миастения (мускулна

слабост), объркване и потене. За пълния списък на всички наблюдавани при QUADRAMET

нежелани реакции – вижте листовката.

QUADRAMET не трябва да се използва при хора, които могат да бъдат свръхчувствителни

(алергични) към EDTMP или към фосфонати (подобни химични съединения). Той не трябва да

се използва при бременни жени или при пациенти, които са провеждали химиотерапия или

външна радиотерапия на едната половина от тялото през изминалите шест седмици.

QUADRAMET не трябва да бъде използван по едно и също време с химиотерапия, която

действа на костния мозък, или по едно и също време с други бисфосфонатни лекарства, ако те

могат да повлияят на начина, по който QUADRAMET се свързва с костните метастази.

Основания за одобряване на QUADRAMET?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от

QUADRAMET са по-големи от рисковете при облекчаването на костната болка при пациенти с

множествени, болезнени остеобластни скелетни метастази. Комитетът препоръчва на

QUADRAMET да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за QUADRAMET:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския

съюз, за QUADRAMET на CIS bio international на 5 февруари 1998 г. Разрешението за употреба

е подновено на 5 февруари 2003 г. и на 5 февруари 2008 г.

Пълният текст на EPAR относно QUADRAMET може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 12-2007.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация