Purevax RCPCh

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AJ03

INN (Международно Name):

vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis, feline panleucopenia and feline Chlamydophila infections

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Active immunisation of cats aged eight weeks and older:• against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;• against calicivirus infection to reduce clinical signs;• against Chlamydophila felis infection to reduce clinical signs;• against feline panleucopenia to prevent mortality and clinical signs. Нарушенията на имунитета са демонстрирани една седмица след основния ваксинационен курс за ринотрахеит, калицивирус, компоненти на Chlamydophila felis и панлевкопения. The duration of immunity is one year after the last re-vaccination for the chlamydiosis component, and oneyear after primary vaccination and three years after the last re-vaccination for the rhinotracheitis, calicivirosis and panleucopenia components.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-23

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА :
PUREVAX RCPCH ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim AnimalHealth France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCPCh
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
ЛИОФИЛИЗАТ:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивиран котешки калицивирус
(щамове FCV 431 и G1) антиген........... .........
≥
2,0 ELISA U.
Атенюирана
_Chlamydophila felis_
(щам 905)
...................................................................
≥
10
3,0
EID
50
2
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
............................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Гентамицин, най-много
.................................................................................................................
28 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
Вода за инжекции,
до.....................................................................................
......1 ml или 0,5 ml
1
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCPCh лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ...........
≥
2,0 ELISA U.
Атенюирана
_Chlamydophila felis_
(щам 905)
≥
10
3,0
EID
50
2
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
............................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Гентамицин, най-много
.................................................................................................................
28 µg
Разтворител
:
Вода за инжекции,
до.................................................................................................1
ml или 0,5ml
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
2
ембрио инфекциозна доза 50%
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-04-2022
Листовка Листовка чешки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-04-2022
Листовка Листовка датски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-04-2022
Листовка Листовка немски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-04-2022
Листовка Листовка естонски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-04-2022
Листовка Листовка гръцки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-04-2022
Листовка Листовка английски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-03-2021
Листовка Листовка френски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-04-2022
Листовка Листовка италиански 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-03-2021
Листовка Листовка латвийски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-03-2021
Листовка Листовка литовски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-04-2022
Листовка Листовка унгарски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-04-2022
Листовка Листовка малтийски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-03-2021
Листовка Листовка полски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-04-2022
Листовка Листовка португалски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-03-2021
Листовка Листовка румънски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-04-2022
Листовка Листовка словашки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-04-2022
Листовка Листовка словенски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-03-2021
Листовка Листовка фински 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-04-2022
Листовка Листовка шведски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-04-2022
Листовка Листовка норвежки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-04-2022
Листовка Листовка исландски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-04-2022
Листовка Листовка хърватски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-03-2021

Преглед на историята на документите