Purevax Rabies

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

vCP65 вирус

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AX

INN (Международно Name):

rabies recombinant canarypox virus (vCP65)

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на котки на 12 седмична възраст и по-големи, за да се предотврати смъртността, дължаща се на инфекция с бяс. Начало на имунитета: 4 седмици след първоначалния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета след основна ваксинация: 1 година. Продължителност на имунитета след реваксинация: 3 години.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-02-18

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
PUREVAX RABIES ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax Rabies инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Бяс рекомбинантен canarypox вирус (vCP65)
≥
10
6.8
FAID*
50
*Флуоресцентна оценка на инфекциозна
доза 50 %
Светло розова до бледо жълта
хомогенна суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на котки на 12
седмична възраст и по-големи за
предпазване от смъртност
поради заразяване с бяс.
Начало на имунитета: 4 седмици след
началния ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета: 1 година
Продължителност на имунитета след
реваксинация: 3 години.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
В много редки случаи може да се
наблюдава преходна и лека апатия,
както и лека форма на
ан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax Rabies инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Бяс рекомбинантен canarypox вирус (vCP65)
≥
10
6.8
FAID*
50
*Флуоресцентна оценка на инфекциозна
доза 50 %
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Светло розова до бледожълта хомогенна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на котки на 12
седмична възраст и по-големи за
предпазване от
смъртност, поради заразяване с бяс.
Начало на имунитета: 4 седмици след
началния ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета: 1 година
Продължителност на имунитета след
реваксинация: 3 години.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се ваксинират само здрави животни.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продукта
Ня
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-08-2020
Листовка Листовка чешки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-08-2020
Листовка Листовка датски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-08-2020
Листовка Листовка немски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-08-2020
Листовка Листовка естонски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-08-2020
Листовка Листовка гръцки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-08-2020
Листовка Листовка английски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2021
Листовка Листовка френски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-08-2020
Листовка Листовка италиански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2021
Листовка Листовка латвийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2021
Листовка Листовка литовски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-08-2020
Листовка Листовка унгарски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-08-2020
Листовка Листовка малтийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2021
Листовка Листовка полски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-08-2020
Листовка Листовка португалски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2021
Листовка Листовка румънски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-08-2020
Листовка Листовка словашки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-08-2020
Листовка Листовка словенски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2021
Листовка Листовка фински 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-08-2020
Листовка Листовка шведски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-08-2020
Листовка Листовка норвежки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-08-2020
Листовка Листовка исландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-08-2020
Листовка Листовка хърватски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите