Prezista

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дарунавир

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

J05AE10

INN (Международно Name):

darunavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adult and paediatric patients from the age of 3 years and at least 15 kg body weight. PREZISTA, co administered with cobicistat is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adults and adolescents (aged 12 years and older, weighing at least 40 kg). In deciding to initiate treatment with PREZISTA co administered with cobicistat or low dose ritonavir, careful consideration should be given to the treatment history of the individual patient and the patterns of mutations associated with different agents. Genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of PREZISTA. PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of patients with human immunodeficiency virus (HIV 1) infection. PREZISTA 75 mg, 150 mg, and 600 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens:For the treatment of HIV 1 infection in antiretroviral treatment (ART) experienced adult patients, including those that have been highly pre treated. For the treatment of HIV 1 infection in paediatric patients from the age of 3 years and at least 15 kg body weight. In deciding to initiate treatment with PREZISTA co administered with low dose ritonavir, careful consideration should be given to the treatment history of the individual patient and the patterns of mutations associated with different agents. Genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of PREZISTA. PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of patients with human immunodeficiency virus (HIV 1) infection. PREZISTA, co administered with cobicistat is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adults and adolescents (aged 12 years and older, weighing at least 40 kg). PREZISTA 400 mg and 800 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens for the treatment of HIV 1 infection in adult and paediatric patients from the age of 3 years and at least 40 kg body weight who are:antiretroviral therapy (ART) naïve. ART experienced with no darunavir resistance associated mutations (DRV RAMs) and who have plasma HIV 1 RNA < 100,000 copies/ml and CD4+ cell count ≥ 100 cells x 106/L. In deciding to initiate treatment with PREZISTA in such ART experienced patients, genotypic testing should guide the use of PREZISTA.

Каталог на резюме:

Revision: 54

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-02-11

Листовка

                161
Б. ЛИСТОВКА
162
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREZISTA 100 MG/ML ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
дарунавир (darunavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява PREZISTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PREZISTA
3.
Как да приемате PREZISTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PREZISTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREZISTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREZISTA?
PREZISTA съдържа активното вещество
даруна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PREZISTA 100 mg/ml перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от пероралната суспензия
съдържа 100 mg дарунавир (darunavir) (като
етанолат).
Помощно вещество с известно действие:
натриев метил парахидроксибензоат
(Е219),
3,43 mg/ml.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорална суспензия
Бяла до почти бяла непрозрачна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PREZISTA, прилаган едновременно с ниска
доза ритонавир, е показан за употреба
в
комбинация с други антиретровирусни
лекарствени продукти за лечение на
инфекция,
причинена от човешкия имунодефицитен
вирус (HIV-1) при възрастни и педиатрични
пациенти
на възраст 3 и повече години и с тегло
минимум 15 kg (вж. точка 4.2).
PREZISTA, прилаган едновременно с
кобицистат е показан за употреба в
комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти за лечение на инфекция,
причинена от човешкия
имунодефицитен вирус (HIV-1) при
възрастни и юноши (на възраст 12 и
повече години с
минимално тегло 40 kg) (вж. точка 4.2).
При вземането на решение за започване
на ле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2022
Листовка Листовка чешки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2022
Листовка Листовка датски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2022
Листовка Листовка немски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2022
Листовка Листовка естонски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2022
Листовка Листовка гръцки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2022
Листовка Листовка английски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-09-2020
Листовка Листовка френски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2022
Листовка Листовка италиански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-09-2020
Листовка Листовка латвийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-09-2020
Листовка Листовка литовски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2022
Листовка Листовка унгарски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2022
Листовка Листовка малтийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-11-2014
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-09-2020
Листовка Листовка полски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2022
Листовка Листовка португалски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-09-2020
Листовка Листовка румънски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2022
Листовка Листовка словашки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2022
Листовка Листовка словенски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-09-2020
Листовка Листовка фински 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2022
Листовка Листовка шведски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2022
Листовка Листовка норвежки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2022
Листовка Листовка исландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2022
Листовка Листовка хърватски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-09-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите