Pradaxa

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

19-01-2021

Активна съставка:
Дабигатрана этексилат мезилат
Предлага се от:
Boehringer Ingelheim International GmbH
АТС код:
B01AE07
INN (Международно Name):
dabigatran etexilate
Терапевтична група:
Антитромботични агенти
Терапевтична област:
Ендопротезиране, Подмяна На Венозна Тромбоэмболии
Терапевтични показания:
Этексилат 75 mgPrimary профилактика венозных тромбоемболични усложнения при възрастни пациенти, които са избираеми общи подмяна на тазобедрена става или безогледно ендопротезиране на колянна става. Этексилат 110 mgPrimary профилактика венозных тромбоемболични усложнения при възрастни пациенти, които са избираеми общи подмяна на тазобедрена става или безогледно ендопротезиране на колянна става. Профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например инсулт или транзиторная исхемична атака (ТИА); възраст ≥ 75 години; сърдечна недостатъчност (nyha клас ≥ втори); захарен диабет; хипертония. Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни. Этексилат 150 mgPrevention инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например
Каталог на резюме:
Revision: 32
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000829
Дата Оторизация:
2008-03-17
EMEA код:
EMEA/H/C/000829

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

23-01-2020

Листовка Листовка - чешки

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

19-01-2021

Листовка Листовка - датски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

19-01-2021

Листовка Листовка - немски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

19-01-2021

Листовка Листовка - естонски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

23-01-2020

Листовка Листовка - гръцки

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

19-01-2021

Листовка Листовка - английски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

23-01-2020

Листовка Листовка - френски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

19-01-2021

Листовка Листовка - италиански

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

23-01-2020

Листовка Листовка - латвийски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

23-01-2020

Листовка Листовка - литовски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

23-01-2020

Листовка Листовка - унгарски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

23-01-2020

Листовка Листовка - малтийски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

23-01-2020

Листовка Листовка - нидерландски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

23-01-2020

Листовка Листовка - полски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

19-01-2021

Листовка Листовка - португалски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

23-01-2020

Листовка Листовка - румънски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

23-01-2020

Листовка Листовка - словашки

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

23-01-2020

Листовка Листовка - словенски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

23-01-2020

Листовка Листовка - фински

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

19-01-2021

Листовка Листовка - шведски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

19-01-2021

Листовка Листовка - норвежки

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

19-01-2021

Листовка Листовка - исландски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

19-01-2021

Листовка Листовка - хърватски

19-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

19-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

23-01-2020

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Pradaxa 75 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 75 mg дабигатран етексилат (dabigatran etexilate) (като мезилат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Капсули с бялo непрозрачнo капачe и бяло непрозрачно тяло с размер 2

(приблизително 18 x 6 mm), напълнено с жълтеникави пелети. Капачeто е щамповано със

символа на компанията Boehringer Ingelheim, а тялото – с „R75“.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Първична превенция на венозни тромбоемболични събития (VTE) при възрастни пациенти,

подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена става или цялостно протезиране

на колянна става.

Лечение на VTE и превенция на рецидивиращи VTE при педиатрични пациенти от раждането

до под 18-годишна възраст.

За съобразени с възрастта дозови форми вижте точка 4.2.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Pradaxa капсули може да се използва при възрастни и педиатрични пациенти на 8-годишна

възраст или по-големи, които са способни да поглъщат капсулите цели. Pradaxa обвити гранули

може да се използва при деца под 12-годишна възраст, ако те са способни да поглъщат мека

храна. Pradaxa прах и разтворител за перорален разтвор трябва да се използва само при деца на

възраст под 1 година.

Когато се преминава от една лекарствена форма на друга, може да е необходимо да се промени

дозата. Дозата, посочена в таблицата за дозиране за съответната лекарствена форма, трябва да

се предписва според възрастта и телесното тегло на детето.

Първична превенция на VTE при ортопедична хирургия

Препоръчителните дози дабигатран етексилат и продължителността на терапията за първична

превенция на VTE при ортопедична хирургия са показани в таблица 1.

Таблица 1:

Препоръки за дозировка и продължителност на терапията за първична

превенция на VTE при ортопедична хирургия

Начало на

лечението в деня на

операцията,

1-4 часа след

завършване на

операцията

Поддържаща

доза,

приложението

на която

започва в

първия ден

след

операцията

Продължителност

на приложението

на поддържащата

доза

Пациенти след планово

протезиране на колянна става

една капсула от

110 mg дабигатран

етексилат

220 mg

дабигатран

етексилат,

веднъж дневно,

приети под

формата на

2 капсули от

110 mg

10 дни

Пациенти след планово

протезиране на тазобедрена става

28-35 дни

Препоръчва се намаляване на

дозата

Пациенти с умерено бъбречно

увреждане (креатининов клирънс

(CrCL) 30-50 ml/min)

една капсула от

75 mg дабигатран

етексилат

150 mg

дабигатран

етексилат

веднъж дневно,

приети под

формата на

2 капсули от

75 mg

10 дни

(протезиране на

колянна става) или

28-35 дни

(протезиране на

тазобедрена става)

Пациенти, които получават

съпътстващо верапамил*,

амиодарон, хинидин

Пациенти на или над 75-годишна

възраст

*При пациенти с умерено бъбречно увреждане на съпътстващо лечение с верапамил, вижте

Специални популации.

И при двата вида протезиране, ако не е осигурена хемостаза, началото на лечението трябва да

бъде отложено. Ако лечението не е започнато в деня на операцията, то трябва да започне с

2 капсули веднъж дневно.

Оценка на бъбречната функция преди и по време на лечението с дабигатран етексилат

При всички пациенти и особено в старческа възраст (>75 години), тъй като бъбречното

увреждане може да е често срещано в тази възрастова група:

Преди започване на лечение с дабигатран етексилат бъбречната функция трябва да бъде

оценена чрез изчисляване на креатининовия клирънс (CrCL), за да се изключат пациенти с

тежко бъбречно увреждане (т.e. CrCL <30 ml/min) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

Бъбречната функция трябва да бъде оценена също и при съмнения за влошаване на

бъбречната функция по време на лечението (напр. хиповолемия, дехидратация, и при

съпътстваща употреба на някои лекарствени продукти).

Методът, който трябва да се използва за оценка на бъбречната функция (CrCL в ml/min), е

методът на Cockcroft-Gault.

Пропусната доза

Препоръчва се да се продължи с останалите ежедневни дози дабигатран етексилат по същото

време на следващия ден.

Не трябва да се приема двойна доза, за да се компенсират пропуснатите индивидуални дози.

Прекратяване на приема на дабигатран етексилат

Лечението с дабигатран етексилат не трябва да се прекъсва без лекарски съвет. Пациентите

трябва да бъдат инструктирани да се свържат с лекуващия лекар, ако развият стомашно-чревни

симптоми, като диспепсия (вж. точка 4.8).

Промяна на лечението

Преминаване от лечение с дабигатран етексилат към парентерален антикоагулант:

Препоръчва се изчакване от 24 часа след последната доза преди преминаване от дабигатран

етексилат към парентерален антикоагулант (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с парентерален антикоагулант към дабигатран етексилат:

Парентералният антикоагулант трябва да се прекъсне и да се започне дабигатран етексилат

0-2 часа преди часа, назначен за приемането на следващата доза от алтернативното лекарствено

средство, или при прекратяване на лечението, в случай на непрекъснато лечение (напр.

нефракциониран интравенозен хепарин (UFH) (вж. точка 4.5).

Специални популации

Бъбречно увреждане

Лечението с дабигатран етексилат при пациенти с тежко бъбречно увреждане

(CrCL <30 ml/min) е противопоказано (вж. точка 4.3).

При пациенти с умерено бъбречно увреждане (CrCL 30-50 ml/min) се препоръчва намаляване на

дозата (вж. таблица 1 по-горе и точки 4.4 и 5.1).

Съпътстваща употреба на дабигатран етексилат и слаби до умерени инхибитори на

Р-гликопротеина (P-gp), напр. амиодарон, хинидин или верапамил

Дозата трябва да бъде намалена, както е посочено в таблица 1 (вж. също точки 4.4 и 4.5). В този

случай, дабигатран етексилат и тези лекарствени продукти трябва да бъдат приемани по едно и

също време.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане и съпътстващо лекувани с верапамил, дозата на

дабигатран етексилат трябва да се намали до 75 mg дневно (вж. точки 4.4 и 4.5).

Старческа възраст

При пациенти в старческа възраст >75 години се препоръчва намаляване на дозата (вж.

таблица 1 по-горе и точки 4.4 и 5.1).

Телесно тегло

Има много ограничен клиничен опит с препоръчителната дозировка при пациенти с телесно

тегло <50 kg или >110 kg. Като се имат предвид наличните клинични и кинетични данни,

корекция на дозата не е необходима (вж. точка 5.2), но се препоръчва внимателно клинично

наблюдение (вж. точка 4.4).

Пол

Не се налага коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Няма съответна употреба на дабигатран етексилат в педиатричната популация за показанието

първична превенция на VTE при пациенти, които са били подложени на планово цялостно

протезиране на тазобедрена става или цялостно протезиране на колянна става.

Лечение на VTE и превенция на рецидивиращи VTE при педиатрични пациенти

При лечение на VTE при педиатрични пациенти лечението трябва да се започне след лечение с

парентерален антикоагулант в продължение на най-малко 5 дни. При превенция на

рецидивиращи VTE лечението трябва да се започне след предходно лечение.

Дабигатран етексилат капсули трябва да се приемат два пъти дневно, една доза сутрин и една

доза вечер, приблизително по едно и също време всеки ден. Интервалът между дозите трябва да

е колкото се може по-близо до 12 часа.

Препоръчителната доза дабигатран етексилат капсули се определя въз основа на възрастта и

телесното тегло на пациента, както е показано в таблица 2. В таблицата са показани единичните

дози, които трябва да се прилагат два пъти дневно. Дозата трябва да се коригира според

възрастта и телесното тегло с напредването на лечението.

Таблица 2:

Единична доза дабигатран етексилат, в милиграми (mg), според телесното

тегло в килограми (kg) и възрастта на пациента в години, която трябва да се

прилага два пъти дневно

Възраст в години

8 до

<9

9 до

<10

10 до

<11

11 до

<12

12 до

<13

13 до

<14

14 до

<15

15 до

<16

16 до

<17

17 до

<18

Телесно тегло [kg]

>81

300 mg

като две капсули 150 mg

или

четири капсули 75 mg

71 до <81

61 до <71

51 до <61

260 mg

като една капсула 110 mg плюс една капсула 150 mg

или

една капсула 110 mg плюс две капсули 75 mg

41 до <51

220 mg

като две капсули 110 mg

31 до <41

185 mg

като една капсула 75 mg плюс една капсула 110 mg

26 до <31

150 mg

като една капсула 150 mg

или

две капсули 75 mg

21 до <26

16 до <21

Една капсула 110 mg

13 до <16

11 до <13

Една

капсула

75 mg

Означава, че препоръка за дозировката не може да бъде дадена.

Оценка на бъбречната функция преди и по време на лечението

Преди започване на лечението трябва да се определи изчислената скорост на гломерулна

филтрация (eGFR) по формулата Schwartz.

Лечението с дабигатран етексилат е противопоказано при педиатрични пациенти с eGFR

<50 ml/min/1,73 m

(вж. точка 4.3).

Пациенти с eGFR ≥50 ml/min/1,73 m

трябва да бъдат лекувани с доза съгласно таблица 2.

По време на лечението бъбречната функция трябва се оценява при определени клинични

ситуации, когато има съмнения, че бъбречната функция може да се понижи или да се влоши

(напр. хиповолемия, дехидратация, както и при съпътстваща употреба на определени

лекарствени продукти и др.).

Продължителност на употреба

Продължителността на лечението трябва да се определя индивидуално в зависимост от

оценката полза/риск.

Пропусната доза

Пропусната доза дабигатран етексилат може да се приеме до 6 часа преди следващата

предписана доза. При оставащи по-малко от 6 часа до следващия прием, пропуснатата доза не

трябва да се приема.

В никакъв случай не трябва да се приема двойна доза, за да се компенсират пропуснатите

индивидуални дози.

Прекъсване на лечението с дабигатран етексилат

Лечението с дабигатран етексилат не трябва да се прекъсва без консултация с лекар.

Пациентите или обгрижващите ги лица трябва да бъдат инструктирани да се свържат с

лекуващия лекар, ако пациентът развие стомашно-чревни симптоми, като диспепсия (вж.

точка 4.8).

Промяна на лечението

Преминаване от лечение с дабигатран етексилат към парентерален антикоагулант:

Препоръчва се да се изчака 12 часа след последната доза преди преминаване от дабигатран

етексилат към парентерален антикоагулант (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с парентерален антикоагулант към дабигатран етексилат:

Парентералният антикоагулант трябва да се прекъсне и да се започне дабигатран етексилат

0-2 часа преди часа, определен за приложението на парентералния антикоагулант, или при

прекратяване на лечението, в случай на непрекъснато лечение (напр. нефракциониран

интравенозен хепарин (UFH) (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с дабигатран етексилат към антагонисти на витамин К (VKA):

Пациентите трябва да започнат прием на VKA 3 дни преди прекъсването на дабигатран

етексилат.

Тъй като дабигатран етексилат може да повлияе на международното нормализирано

съотношение (INR), INR ще отрази по-добре ефекта на VKA едва след спирането на дабигатран

етексилат за най-малко 2 дни. Дотогава, INR стойностите трябва да се тълкуват с внимание.

Преминаване от лечение с VKA към дабигатран етексилат:

Приемът на VKA трябва да се преустанови. Дабигатран етексилат може да се прилага веднага

щом INR е <2,0.

Начин на приложение

Този лекарствен продукт е за перорално приложение.

Капсулите могат да се приемат със или без храна. Капсулите трябва да се поглъщат цели с чаша

вода, за да се улесни достигането им до стомаха.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да не отварят капсулата, тъй като това може да

повиши риска от кървене (вж. точки 5.2 и 6.6).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1

Тежко бъбречно увреждане (CrCL <30 ml/min) при възрастни пациенти

eGFR <50 ml/min/1,73 m

при педиатрични пациенти

Активно клинично значимо кървене

Лезия или състояние, което се определя като значим рисков фактор за голямо кървене.

Това може да включва настоящи или скорошни стомашно-чревни разязвявания, наличие

на злокачествени новообразувания с висок риск от кървене, скорошно мозъчно или

гръбначно нараняване, скорошна мозъчна, гръбначна или очна хирургична интервенция,

скорошна вътречерепна хеморагия, известни или вероятни варици на хранопровода,

артериовенозни малформации, съдови аневризми или големи вътрегръбначни или

вътремозъчни съдови аномалии

Съпътстващо лечение с някои други антикоагуланти, напр. нефракциониран хепарин

(UFH), хепарини с ниско молекулно тегло (еноксапарин, далтепарин и др.), производни

на хепарина (фондапаринукс и др.), антикоагуланти за перорално приложение (варфарин,

ривароксабан, апиксабан и др.), освен в специфични условия. Tова са случаите на

промяна на антикоагулантното лечение (вж. точка 4.2), когато UFH се прилага в дози,

необходими за поддържане на отворен централен венозен или артериален катетър, или

когато UFH се прилага по време на катетърна аблация при предсърдно мъждене (вж.

точка 4.5)

Чернодробно увреждане или чернодробно заболяване, за което се очаква да има

отражение върху преживяемостта

Съпътстващо лечение със следните мощни P-gp инхибитори: кетоконазол, циклоспорин,

итраконазол, дронедарон и комбинацията с фиксирани дози глекапревир/пибрентасвир за

системно приложение (вж. точка 4.5)

Сърдечни клапни протези, изискващи антикоагулантно лечение (вж. точка 5.1)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хеморагичен риск

Дабигатран етексилат трябва да се прилага с повишено внимание при състояния с повишен

риск от кървене или при съпътстваща употреба на лекарствени продукти, повлияващи

хемостазата чрез инхибиране на тромбоцитната агрегация. По време на терапията кървене

може да се появи навсякъде. При неочакван спад на хемоглобина и/или хематокрита, или спад

на кръвното налягане, трябва да се извърши преглед за установяване мястото на кървене.

При възрастни пациенти в случаи на животозастрашаващо или неконтролирано кървене, когато

е необходимо бързо неутрализиране на антикоагулантния ефект на дабигатран, може да се

използва специфичното неутрализиращо средство идаруцизумаб. Ефикасността и

безопасността на идаруцизумаб не са установени при педиатрични пациенти. Дабигатран може

да бъде отстранен посредством хемодиализа. При възрастни пациенти са възможни други

опции като използване на прясна цяла кръв или прясно замразена плазма, концентрат на

коагулационни фактори (активиран или неактивиран), рекомбинантен фактор VIIa или

тромбоцитна маса (вж. също точка 4.9).

Употребата на инхибитори на тромбоцитната агрегация, като клопидогрел и ацетилсалицилова

киселина (ASA) или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), както и наличието

на езофагит, гастрит или гастроезофагеален рефлукс, увеличават риска от стомашно-чревно

(СЧ) кървене.

Рискови фактори

Таблица 3 обобщава факторите, които могат да повишат хеморагичния риск.

Таблица 3:

Фактори, които могат да повишат хеморагичния риск.

Рискови фактори

Фармакодинамични и кинетични фактори

Възраст ≥75 години

Фактори, които повишават плазмените нива

на дабигатран

Главни:

Умерено бъбречно увреждане при

възрастни пациенти (30-50 ml/min CrCL)

Мощни P-gp инхибитори (вж. точки 4.3

и 4.5)

Съвместно прилагане на слаби до

умерени P-gp инхибитори (напр.

амиодарон, верапамил, хинидин и

тикагрелор, вж. точка 4.5)

Второстепенни:

Ниско телесно тегло (<50 kg) при

възрастни пациенти

Фармакодинамични взаимодействия (вж.

точка 4.5)

ASA и други инхибитори на

тромбоцитната агрегация, като

клопидогрел

НСПВС

SSRI или SNRI

Други лекарствени продукти, които

могат да нарушат хемостазата

Заболявания / процедури с особен

хеморагичен риск

Вродени или придобити нарушения на

коагулацията

Тромбоцитопения или функционални

тромбоцитни дефекти

Скорошна биопсия или голяма травма

Бактериален ендокардит

Езофагит, гастрит или

гастроезофагеален рефлукс

Съществуват ограничени данни при възрастни пациенти <50 kg (вж. точка 5.2).

Съпътстващата употреба на дабигатран етексилат и P-gp инхибитори не е проучвана при

педиатрични пациенти, но може да увеличи риска от кървене (вж. точка 4.5).

Предпазни мерки и овладяване на хеморагичния риск

За овладяване на усложнения с кървене вижте също точка 4.9.

Оценка на съотношението полза/риск

Наличието на лезии, заболявания, процедури и/или фармакологично лечение (като НСПВС,

тромбоцитни антиагреганти, SSRI и SNRI, вж. точка 4.5), които значително увеличават риска от

голямо кървене, изискват внимателна оценка на съотношението полза/риск. Дабигатран

етексилат трябва да се дава само ако ползата надвишава риска от кървене.

Наличните клинични данни за педиатрични пациенти с рискови фактори, включително

пациенти с активен менингит, енцефалит и вътречерепен абсцес (вж. точка 5.1), са ограничени.

При такива пациенти дабигатран етексилат трябва да се дава само ако очакваната полза

надвишава риска от кървене.

Внимателно клинично наблюдение

Препоръчва се внимателно наблюдение за признаци на кървене или анемия през целия период

на лечение, особено ако рисковите фактори са комбинирани (вж. таблица 3 по-горе). Трябва да

се внимава особено много, когато дабигатран етексилат се прилага едновременно с верапамил,

амиодарон, хинидин или кларитромицин (P-gp инхибитори) и особено при поява на кървене,

най-вече при пациенти с намалена бъбречна функция (вж. точка 4.5).

Препоръчва се внимателно наблюдение за признаци на кървене при пациенти, лекувани

съпътстващо с НСПВС (вж. точка 4.5).

Прекъсване на лечението с дабигатран етексилат

Пациентите, които развият остра бъбречна недостатъчност, трябва да преустановят приема на

дабигатран етексилат (вж. също точка 4.3).

Когато се появи тежко кървене, трябва да се прекрати лечението, да се изследва причината за

кървенето и при възрастни пациенти може да се обмисли приложение на специфичното

неутрализиращо средство (идаруцизумаб). Ефикасността и безопасността на идаруцизумаб не

са установени при педиатрични пациенти. Дабигатран може да бъде отстранен посредством

хемодиализа.

Употреба на инхибитори на протонната помпа

Може да се обмисли приложение на инхибитор на протонната помпа (PPI) за превенция на СЧ

кървене. При педиатрични пациенти трябва да се следват препоръките, описани в кратката

характеристика на продукта на съответния инхибитор на протонната помпа.

Лабораторни коагулационни параметри

Въпреки че този лекарствен продукт по принцип не изисква рутинно мониториране на

антикоагулацията, определянето на свързаната с дабигатран антикоагулация може да бъде от

полза за установяване на прекомерно висока експозиция на дабигатран при наличие на

допълнителни рискови фактори.

Тромбиновото време чрез разреждане (dTT), екариновото време на съсирване (ЕCТ) и

активираното парциално тромбопластиново време (аРТТ) могат да предоставят полезна

информация, но резултатите трябва да се тълкуват с повишено внимание поради

вариабилността между тестовете (вж. точка 5.1).

Тестът за определяне на международното нормализирано съотношение (international normalised

ratio, INR) не е надежден при пациенти на лечение с дабигатран етексилат и има докладвани

случаи с фалшиво положително повишение на INR. Затова INR тестове не трябва да бъдат

провеждани.

Таблица 4 показва най-ниските прагове на коагулационните тестове при възрастни пациенти,

които могат да бъдат свързани с повишен риск от кървене. Съответните прагове при

педиатрични пациенти не са известни (вж. точка 5.1).

Таблица 4:

Най-ниски прагове на коагулационните тестове при възрастни пациенти,

които могат да бъдат свързани с повишен риск от кървене.

Tест (най-ниска стойност)

Праг

dTT [ng/ml]

>67

ECT [x-пъти над горната граница

на нормата]

Няма данни

aPTT [x-пъти над горната граница

на нормата]

>1,3

Не трябва да се провежда

Употреба на фибринолитични лекарствени продукти за лечение на остър исхемичен инсулт

Употребата на фибринолитични лекарствени продукти за лечението на остър исхемичен инсулт

може да се обсъди, ако стойностите на dTT, ECT или aPTT не надвишават горната граница на

нормата (ULN) според местните референтни граници.

Хирургични операции и интервенции

При пациенти, приемащи дабигатран етексилат, които са подложени на хирургична

интервенция или инвазивни процедури, съществува риск от кървене. По тази причина

хирургичните интервенции могат да наложат временно прекратяване на приемането на

дабигатран етексилат.

Необходимо е повишено внимание, когато лечението временно се прекрати поради

интервенции и се препоръчва мониториране на антикоагулацията. При пациенти с бъбречна

недостатъчност клирънсът на дабигатран може да продължи по-дълго (вж. точка 5.2). Това

трябва да се вземе предвид преди всяка процедура. В такива случаи коагулационен тест (вж.

точки 4.4 и 5.1) може да помогне да се определи дали все още има нарушение на хемостазата.

Спешни хирургични операции или неотложни процедури

Приемът на дабигатран етексилат трябва да бъде временно прекратен. Ако е необходимо бързо

неутрализиране на антикоагулантния ефект, може да се използва специфичното

неутрализиращо средство на дабигатран (идаруцизумаб) за възрастни пациенти. Ефикасността

и безопасността на идаруцизумаб не са установени при педиатрични пациенти. Дабигатран

може да бъде отстранен посредством хемодиализа.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Pradaxa 75 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 75 mg дабигатран етексилат (dabigatran etexilate) (като мезилат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Капсули с бялo непрозрачнo капачe и бяло непрозрачно тяло с размер 2

(приблизително 18 x 6 mm), напълнено с жълтеникави пелети. Капачeто е щамповано със

символа на компанията Boehringer Ingelheim, а тялото – с „R75“.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Първична превенция на венозни тромбоемболични събития (VTE) при възрастни пациенти,

подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена става или цялостно протезиране

на колянна става.

Лечение на VTE и превенция на рецидивиращи VTE при педиатрични пациенти от раждането

до под 18-годишна възраст.

За съобразени с възрастта дозови форми вижте точка 4.2.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Pradaxa капсули може да се използва при възрастни и педиатрични пациенти на 8-годишна

възраст или по-големи, които са способни да поглъщат капсулите цели. Pradaxa обвити гранули

може да се използва при деца под 12-годишна възраст, ако те са способни да поглъщат мека

храна. Pradaxa прах и разтворител за перорален разтвор трябва да се използва само при деца на

възраст под 1 година.

Когато се преминава от една лекарствена форма на друга, може да е необходимо да се промени

дозата. Дозата, посочена в таблицата за дозиране за съответната лекарствена форма, трябва да

се предписва според възрастта и телесното тегло на детето.

Първична превенция на VTE при ортопедична хирургия

Препоръчителните дози дабигатран етексилат и продължителността на терапията за първична

превенция на VTE при ортопедична хирургия са показани в таблица 1.

Таблица 1:

Препоръки за дозировка и продължителност на терапията за първична

превенция на VTE при ортопедична хирургия

Начало на

лечението в деня на

операцията,

1-4 часа след

завършване на

операцията

Поддържаща

доза,

приложението

на която

започва в

първия ден

след

операцията

Продължителност

на приложението

на поддържащата

доза

Пациенти след планово

протезиране на колянна става

една капсула от

110 mg дабигатран

етексилат

220 mg

дабигатран

етексилат,

веднъж дневно,

приети под

формата на

2 капсули от

110 mg

10 дни

Пациенти след планово

протезиране на тазобедрена става

28-35 дни

Препоръчва се намаляване на

дозата

Пациенти с умерено бъбречно

увреждане (креатининов клирънс

(CrCL) 30-50 ml/min)

една капсула от

75 mg дабигатран

етексилат

150 mg

дабигатран

етексилат

веднъж дневно,

приети под

формата на

2 капсули от

75 mg

10 дни

(протезиране на

колянна става) или

28-35 дни

(протезиране на

тазобедрена става)

Пациенти, които получават

съпътстващо верапамил*,

амиодарон, хинидин

Пациенти на или над 75-годишна

възраст

*При пациенти с умерено бъбречно увреждане на съпътстващо лечение с верапамил, вижте

Специални популации.

И при двата вида протезиране, ако не е осигурена хемостаза, началото на лечението трябва да

бъде отложено. Ако лечението не е започнато в деня на операцията, то трябва да започне с

2 капсули веднъж дневно.

Оценка на бъбречната функция преди и по време на лечението с дабигатран етексилат

При всички пациенти и особено в старческа възраст (>75 години), тъй като бъбречното

увреждане може да е често срещано в тази възрастова група:

Преди започване на лечение с дабигатран етексилат бъбречната функция трябва да бъде

оценена чрез изчисляване на креатининовия клирънс (CrCL), за да се изключат пациенти с

тежко бъбречно увреждане (т.e. CrCL <30 ml/min) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

Бъбречната функция трябва да бъде оценена също и при съмнения за влошаване на

бъбречната функция по време на лечението (напр. хиповолемия, дехидратация, и при

съпътстваща употреба на някои лекарствени продукти).

Методът, който трябва да се използва за оценка на бъбречната функция (CrCL в ml/min), е

методът на Cockcroft-Gault.

Пропусната доза

Препоръчва се да се продължи с останалите ежедневни дози дабигатран етексилат по същото

време на следващия ден.

Не трябва да се приема двойна доза, за да се компенсират пропуснатите индивидуални дози.

Прекратяване на приема на дабигатран етексилат

Лечението с дабигатран етексилат не трябва да се прекъсва без лекарски съвет. Пациентите

трябва да бъдат инструктирани да се свържат с лекуващия лекар, ако развият стомашно-чревни

симптоми, като диспепсия (вж. точка 4.8).

Промяна на лечението

Преминаване от лечение с дабигатран етексилат към парентерален антикоагулант:

Препоръчва се изчакване от 24 часа след последната доза преди преминаване от дабигатран

етексилат към парентерален антикоагулант (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с парентерален антикоагулант към дабигатран етексилат:

Парентералният антикоагулант трябва да се прекъсне и да се започне дабигатран етексилат

0-2 часа преди часа, назначен за приемането на следващата доза от алтернативното лекарствено

средство, или при прекратяване на лечението, в случай на непрекъснато лечение (напр.

нефракциониран интравенозен хепарин (UFH) (вж. точка 4.5).

Специални популации

Бъбречно увреждане

Лечението с дабигатран етексилат при пациенти с тежко бъбречно увреждане

(CrCL <30 ml/min) е противопоказано (вж. точка 4.3).

При пациенти с умерено бъбречно увреждане (CrCL 30-50 ml/min) се препоръчва намаляване на

дозата (вж. таблица 1 по-горе и точки 4.4 и 5.1).

Съпътстваща употреба на дабигатран етексилат и слаби до умерени инхибитори на

Р-гликопротеина (P-gp), напр. амиодарон, хинидин или верапамил

Дозата трябва да бъде намалена, както е посочено в таблица 1 (вж. също точки 4.4 и 4.5). В този

случай, дабигатран етексилат и тези лекарствени продукти трябва да бъдат приемани по едно и

също време.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане и съпътстващо лекувани с верапамил, дозата на

дабигатран етексилат трябва да се намали до 75 mg дневно (вж. точки 4.4 и 4.5).

Старческа възраст

При пациенти в старческа възраст >75 години се препоръчва намаляване на дозата (вж.

таблица 1 по-горе и точки 4.4 и 5.1).

Телесно тегло

Има много ограничен клиничен опит с препоръчителната дозировка при пациенти с телесно

тегло <50 kg или >110 kg. Като се имат предвид наличните клинични и кинетични данни,

корекция на дозата не е необходима (вж. точка 5.2), но се препоръчва внимателно клинично

наблюдение (вж. точка 4.4).

Пол

Не се налага коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Няма съответна употреба на дабигатран етексилат в педиатричната популация за показанието

първична превенция на VTE при пациенти, които са били подложени на планово цялостно

протезиране на тазобедрена става или цялостно протезиране на колянна става.

Лечение на VTE и превенция на рецидивиращи VTE при педиатрични пациенти

При лечение на VTE при педиатрични пациенти лечението трябва да се започне след лечение с

парентерален антикоагулант в продължение на най-малко 5 дни. При превенция на

рецидивиращи VTE лечението трябва да се започне след предходно лечение.

Дабигатран етексилат капсули трябва да се приемат два пъти дневно, една доза сутрин и една

доза вечер, приблизително по едно и също време всеки ден. Интервалът между дозите трябва да

е колкото се може по-близо до 12 часа.

Препоръчителната доза дабигатран етексилат капсули се определя въз основа на възрастта и

телесното тегло на пациента, както е показано в таблица 2. В таблицата са показани единичните

дози, които трябва да се прилагат два пъти дневно. Дозата трябва да се коригира според

възрастта и телесното тегло с напредването на лечението.

Таблица 2:

Единична доза дабигатран етексилат, в милиграми (mg), според телесното

тегло в килограми (kg) и възрастта на пациента в години, която трябва да се

прилага два пъти дневно

Възраст в години

8 до

<9

9 до

<10

10 до

<11

11 до

<12

12 до

<13

13 до

<14

14 до

<15

15 до

<16

16 до

<17

17 до

<18

Телесно тегло [kg]

>81

300 mg

като две капсули 150 mg

или

четири капсули 75 mg

71 до <81

61 до <71

51 до <61

260 mg

като една капсула 110 mg плюс една капсула 150 mg

или

една капсула 110 mg плюс две капсули 75 mg

41 до <51

220 mg

като две капсули 110 mg

31 до <41

185 mg

като една капсула 75 mg плюс една капсула 110 mg

26 до <31

150 mg

като една капсула 150 mg

или

две капсули 75 mg

21 до <26

16 до <21

Една капсула 110 mg

13 до <16

11 до <13

Една

капсула

75 mg

Означава, че препоръка за дозировката не може да бъде дадена.

Оценка на бъбречната функция преди и по време на лечението

Преди започване на лечението трябва да се определи изчислената скорост на гломерулна

филтрация (eGFR) по формулата Schwartz.

Лечението с дабигатран етексилат е противопоказано при педиатрични пациенти с eGFR

<50 ml/min/1,73 m

(вж. точка 4.3).

Пациенти с eGFR ≥50 ml/min/1,73 m

трябва да бъдат лекувани с доза съгласно таблица 2.

По време на лечението бъбречната функция трябва се оценява при определени клинични

ситуации, когато има съмнения, че бъбречната функция може да се понижи или да се влоши

(напр. хиповолемия, дехидратация, както и при съпътстваща употреба на определени

лекарствени продукти и др.).

Продължителност на употреба

Продължителността на лечението трябва да се определя индивидуално в зависимост от

оценката полза/риск.

Пропусната доза

Пропусната доза дабигатран етексилат може да се приеме до 6 часа преди следващата

предписана доза. При оставащи по-малко от 6 часа до следващия прием, пропуснатата доза не

трябва да се приема.

В никакъв случай не трябва да се приема двойна доза, за да се компенсират пропуснатите

индивидуални дози.

Прекъсване на лечението с дабигатран етексилат

Лечението с дабигатран етексилат не трябва да се прекъсва без консултация с лекар.

Пациентите или обгрижващите ги лица трябва да бъдат инструктирани да се свържат с

лекуващия лекар, ако пациентът развие стомашно-чревни симптоми, като диспепсия (вж.

точка 4.8).

Промяна на лечението

Преминаване от лечение с дабигатран етексилат към парентерален антикоагулант:

Препоръчва се да се изчака 12 часа след последната доза преди преминаване от дабигатран

етексилат към парентерален антикоагулант (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с парентерален антикоагулант към дабигатран етексилат:

Парентералният антикоагулант трябва да се прекъсне и да се започне дабигатран етексилат

0-2 часа преди часа, определен за приложението на парентералния антикоагулант, или при

прекратяване на лечението, в случай на непрекъснато лечение (напр. нефракциониран

интравенозен хепарин (UFH) (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с дабигатран етексилат към антагонисти на витамин К (VKA):

Пациентите трябва да започнат прием на VKA 3 дни преди прекъсването на дабигатран

етексилат.

Тъй като дабигатран етексилат може да повлияе на международното нормализирано

съотношение (INR), INR ще отрази по-добре ефекта на VKA едва след спирането на дабигатран

етексилат за най-малко 2 дни. Дотогава, INR стойностите трябва да се тълкуват с внимание.

Преминаване от лечение с VKA към дабигатран етексилат:

Приемът на VKA трябва да се преустанови. Дабигатран етексилат може да се прилага веднага

щом INR е <2,0.

Начин на приложение

Този лекарствен продукт е за перорално приложение.

Капсулите могат да се приемат със или без храна. Капсулите трябва да се поглъщат цели с чаша

вода, за да се улесни достигането им до стомаха.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да не отварят капсулата, тъй като това може да

повиши риска от кървене (вж. точки 5.2 и 6.6).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1

Тежко бъбречно увреждане (CrCL <30 ml/min) при възрастни пациенти

eGFR <50 ml/min/1,73 m

при педиатрични пациенти

Активно клинично значимо кървене

Лезия или състояние, което се определя като значим рисков фактор за голямо кървене.

Това може да включва настоящи или скорошни стомашно-чревни разязвявания, наличие

на злокачествени новообразувания с висок риск от кървене, скорошно мозъчно или

гръбначно нараняване, скорошна мозъчна, гръбначна или очна хирургична интервенция,

скорошна вътречерепна хеморагия, известни или вероятни варици на хранопровода,

артериовенозни малформации, съдови аневризми или големи вътрегръбначни или

вътремозъчни съдови аномалии

Съпътстващо лечение с някои други антикоагуланти, напр. нефракциониран хепарин

(UFH), хепарини с ниско молекулно тегло (еноксапарин, далтепарин и др.), производни

на хепарина (фондапаринукс и др.), антикоагуланти за перорално приложение (варфарин,

ривароксабан, апиксабан и др.), освен в специфични условия. Tова са случаите на

промяна на антикоагулантното лечение (вж. точка 4.2), когато UFH се прилага в дози,

необходими за поддържане на отворен централен венозен или артериален катетър, или

когато UFH се прилага по време на катетърна аблация при предсърдно мъждене (вж.

точка 4.5)

Чернодробно увреждане или чернодробно заболяване, за което се очаква да има

отражение върху преживяемостта

Съпътстващо лечение със следните мощни P-gp инхибитори: кетоконазол, циклоспорин,

итраконазол, дронедарон и комбинацията с фиксирани дози глекапревир/пибрентасвир за

системно приложение (вж. точка 4.5)

Сърдечни клапни протези, изискващи антикоагулантно лечение (вж. точка 5.1)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хеморагичен риск

Дабигатран етексилат трябва да се прилага с повишено внимание при състояния с повишен

риск от кървене или при съпътстваща употреба на лекарствени продукти, повлияващи

хемостазата чрез инхибиране на тромбоцитната агрегация. По време на терапията кървене

може да се появи навсякъде. При неочакван спад на хемоглобина и/или хематокрита, или спад

на кръвното налягане, трябва да се извърши преглед за установяване мястото на кървене.

При възрастни пациенти в случаи на животозастрашаващо или неконтролирано кървене, когато

е необходимо бързо неутрализиране на антикоагулантния ефект на дабигатран, може да се

използва специфичното неутрализиращо средство идаруцизумаб. Ефикасността и

безопасността на идаруцизумаб не са установени при педиатрични пациенти. Дабигатран може

да бъде отстранен посредством хемодиализа. При възрастни пациенти са възможни други

опции като използване на прясна цяла кръв или прясно замразена плазма, концентрат на

коагулационни фактори (активиран или неактивиран), рекомбинантен фактор VIIa или

тромбоцитна маса (вж. също точка 4.9).

Употребата на инхибитори на тромбоцитната агрегация, като клопидогрел и ацетилсалицилова

киселина (ASA) или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), както и наличието

на езофагит, гастрит или гастроезофагеален рефлукс, увеличават риска от стомашно-чревно

(СЧ) кървене.

Рискови фактори

Таблица 3 обобщава факторите, които могат да повишат хеморагичния риск.

Таблица 3:

Фактори, които могат да повишат хеморагичния риск.

Рискови фактори

Фармакодинамични и кинетични фактори

Възраст ≥75 години

Фактори, които повишават плазмените нива

на дабигатран

Главни:

Умерено бъбречно увреждане при

възрастни пациенти (30-50 ml/min CrCL)

Мощни P-gp инхибитори (вж. точки 4.3

и 4.5)

Съвместно прилагане на слаби до

умерени P-gp инхибитори (напр.

амиодарон, верапамил, хинидин и

тикагрелор, вж. точка 4.5)

Второстепенни:

Ниско телесно тегло (<50 kg) при

възрастни пациенти

Фармакодинамични взаимодействия (вж.

точка 4.5)

ASA и други инхибитори на

тромбоцитната агрегация, като

клопидогрел

НСПВС

SSRI или SNRI

Други лекарствени продукти, които

могат да нарушат хемостазата

Заболявания / процедури с особен

хеморагичен риск

Вродени или придобити нарушения на

коагулацията

Тромбоцитопения или функционални

тромбоцитни дефекти

Скорошна биопсия или голяма травма

Бактериален ендокардит

Езофагит, гастрит или

гастроезофагеален рефлукс

Съществуват ограничени данни при възрастни пациенти <50 kg (вж. точка 5.2).

Съпътстващата употреба на дабигатран етексилат и P-gp инхибитори не е проучвана при

педиатрични пациенти, но може да увеличи риска от кървене (вж. точка 4.5).

Предпазни мерки и овладяване на хеморагичния риск

За овладяване на усложнения с кървене вижте също точка 4.9.

Оценка на съотношението полза/риск

Наличието на лезии, заболявания, процедури и/или фармакологично лечение (като НСПВС,

тромбоцитни антиагреганти, SSRI и SNRI, вж. точка 4.5), които значително увеличават риска от

голямо кървене, изискват внимателна оценка на съотношението полза/риск. Дабигатран

етексилат трябва да се дава само ако ползата надвишава риска от кървене.

Наличните клинични данни за педиатрични пациенти с рискови фактори, включително

пациенти с активен менингит, енцефалит и вътречерепен абсцес (вж. точка 5.1), са ограничени.

При такива пациенти дабигатран етексилат трябва да се дава само ако очакваната полза

надвишава риска от кървене.

Внимателно клинично наблюдение

Препоръчва се внимателно наблюдение за признаци на кървене или анемия през целия период

на лечение, особено ако рисковите фактори са комбинирани (вж. таблица 3 по-горе). Трябва да

се внимава особено много, когато дабигатран етексилат се прилага едновременно с верапамил,

амиодарон, хинидин или кларитромицин (P-gp инхибитори) и особено при поява на кървене,

най-вече при пациенти с намалена бъбречна функция (вж. точка 4.5).

Препоръчва се внимателно наблюдение за признаци на кървене при пациенти, лекувани

съпътстващо с НСПВС (вж. точка 4.5).

Прекъсване на лечението с дабигатран етексилат

Пациентите, които развият остра бъбречна недостатъчност, трябва да преустановят приема на

дабигатран етексилат (вж. също точка 4.3).

Когато се появи тежко кървене, трябва да се прекрати лечението, да се изследва причината за

кървенето и при възрастни пациенти може да се обмисли приложение на специфичното

неутрализиращо средство (идаруцизумаб). Ефикасността и безопасността на идаруцизумаб не

са установени при педиатрични пациенти. Дабигатран може да бъде отстранен посредством

хемодиализа.

Употреба на инхибитори на протонната помпа

Може да се обмисли приложение на инхибитор на протонната помпа (PPI) за превенция на СЧ

кървене. При педиатрични пациенти трябва да се следват препоръките, описани в кратката

характеристика на продукта на съответния инхибитор на протонната помпа.

Лабораторни коагулационни параметри

Въпреки че този лекарствен продукт по принцип не изисква рутинно мониториране на

антикоагулацията, определянето на свързаната с дабигатран антикоагулация може да бъде от

полза за установяване на прекомерно висока експозиция на дабигатран при наличие на

допълнителни рискови фактори.

Тромбиновото време чрез разреждане (dTT), екариновото време на съсирване (ЕCТ) и

активираното парциално тромбопластиново време (аРТТ) могат да предоставят полезна

информация, но резултатите трябва да се тълкуват с повишено внимание поради

вариабилността между тестовете (вж. точка 5.1).

Тестът за определяне на международното нормализирано съотношение (international normalised

ratio, INR) не е надежден при пациенти на лечение с дабигатран етексилат и има докладвани

случаи с фалшиво положително повишение на INR. Затова INR тестове не трябва да бъдат

провеждани.

Таблица 4 показва най-ниските прагове на коагулационните тестове при възрастни пациенти,

които могат да бъдат свързани с повишен риск от кървене. Съответните прагове при

педиатрични пациенти не са известни (вж. точка 5.1).

Таблица 4:

Най-ниски прагове на коагулационните тестове при възрастни пациенти,

които могат да бъдат свързани с повишен риск от кървене.

Tест (най-ниска стойност)

Праг

dTT [ng/ml]

>67

ECT [x-пъти над горната граница

на нормата]

Няма данни

aPTT [x-пъти над горната граница

на нормата]

>1,3

Не трябва да се провежда

Употреба на фибринолитични лекарствени продукти за лечение на остър исхемичен инсулт

Употребата на фибринолитични лекарствени продукти за лечението на остър исхемичен инсулт

може да се обсъди, ако стойностите на dTT, ECT или aPTT не надвишават горната граница на

нормата (ULN) според местните референтни граници.

Хирургични операции и интервенции

При пациенти, приемащи дабигатран етексилат, които са подложени на хирургична

интервенция или инвазивни процедури, съществува риск от кървене. По тази причина

хирургичните интервенции могат да наложат временно прекратяване на приемането на

дабигатран етексилат.

Необходимо е повишено внимание, когато лечението временно се прекрати поради

интервенции и се препоръчва мониториране на антикоагулацията. При пациенти с бъбречна

недостатъчност клирънсът на дабигатран може да продължи по-дълго (вж. точка 5.2). Това

трябва да се вземе предвид преди всяка процедура. В такива случаи коагулационен тест (вж.

точки 4.4 и 5.1) може да помогне да се определи дали все още има нарушение на хемостазата.

Спешни хирургични операции или неотложни процедури

Приемът на дабигатран етексилат трябва да бъде временно прекратен. Ако е необходимо бързо

неутрализиране на антикоагулантния ефект, може да се използва специфичното

неутрализиращо средство на дабигатран (идаруцизумаб) за възрастни пациенти. Ефикасността

и безопасността на идаруцизумаб не са установени при педиатрични пациенти. Дабигатран

може да бъде отстранен посредством хемодиализа.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/662182/2019

EMEA/H/C/000829

Pradaxa (dabigatran etexilate)

Общ преглед на Pradaxa и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Pradaxa и за какво се използва?

Pradaxa е антикоагулантно лекарство, използвано за:

предотвратяване образуването на кръвни съсиреци във вените при възрастни след операция

за смяна на тазобедрената или колянната става,

предотвратяване на инсулт и образуване на кръвни съсиреци при възрастни, които имат

нарушен сърдечен ритъм, наречен „неклапно предсърдно мъждене“, и се считат за изложени

на риск от инсулт,

лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ, кръвен съсирек в дълбока вена, обичайно на

крака) и белодробен емболизъм (БЕ, съсирек в кръвоносния съд, който снабдява белите

дробове) при възрастни и предотвратяване на рецидиви на тези заболявания.

Pradaxa съдържа активното вещество дабигатран етексилат (dabigatran etexilate).

Как се използва Pradaxa?

Pradaxa се предлага под формата на капсули (75, 110 и 150 mg) и се отпуска по лекарско

предписание. Дозата и продължителността на лечението зависят от състоянието, за чието

лечение се използва Pradaxa, възрастта на пациента и бъбречна функция, както и други

лекарства, които пациентът приема.

Всички пациенти, изложени на повишен риск от кървене, трябва да бъдат внимателно

проследявани, и лекарят може да намали дозата на Pradaxa.

При всички пациенти преди започване на лечението трябва да се изследва бъбречната функция,

за да се изключат пациентите със сериозно намалена бъбречна функция, а при съмнение за

влошаване на състоянието по време на лечението, трябва да се направят нови изследвания. При

продължителна употреба на Pradaxa при пациенти с неклапно предсърдно мъждене или ако се

прилага при пациенти с ДВТ или БЕ, бъбречната функция трябва да се изследва поне веднъж

годишно, ако е леко до умерено намалена или ако пациентите са на възраст над 75 години.

За повече информация относно употребата на Pradaxa вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Pradaxa (dabigatran etexilate)

EMA/662182/2019

Страница 2/4

Как действа Pradaxa?

При пациентите с операция за смяна на тазобедрената или колянната става съществува висок

риск от образуване на кръвни съсиреци във вените на краката. Тези съсиреци, които включват

дълбока венозна тромбоза (ДВТ), могат да бъдат опасни при преместване към друга част на

тялото, например белите дробове. Пациенти, които имат предсърдно мъждене, също са изложени

на риск от образуване на кръвни съсиреци, които могат да достигнат до мозъка и да причинят

инсулт.

Активното вещество в Pradaxa, дабигатран етексилат, е „пролекарство“ на дабигатран. Това

означава, че се превръща в дабигатран в организма. Дабигатран е антикоагулант, т.е.

предотвратява коагулацията (съсирването) на кръвта. Той блокира вещество, наречено тромбин,

което е много важно за процеса на съсирване на кръвта.

Какви ползи от Pradaxa са установени в проучванията?

Предотвратяване на кръвни съсиреци след смяна на тазобедрената или колянната става

Pradaxa (220 или 150 mg дневно) е също толкова ефективен, колкото еноксапарин

(антикоагулант, прилаган чрез инжектиране) за предотвратяване образуването на кръвни

съсиреци или смърт при пациенти, които са били подложени на смяна на тазобедрената или

колянната става в две основни проучвания.

В първото проучване участват общо 2 101 пациенти с операция за смяна на колянната става. По

време на периода на лечение са установени кръвни съсиреци при 36 % от пациентите, приемащи

Pradaxa в доза от 220 mg (183 от 503), в сравнение с 38 % от пациентите, приемащи еноксапарин

(193 от 512). Смърт е настъпила при един пациент във всяка група (по-малко от 1 %).

Във второто проучване участват общо 3 494 пациенти с операция за смяна на тазобедрената

става. По време на периода на лечение са установени кръвни съсиреци при 6 % от пациентите,

приемащи Pradaxa в доза от 220 mg (53 от 880), в сравнение със 7 % от пациентите, приемащи

еноксапарин (60 от 897). При трима пациенти от групата, приемаща Pradaxa, е настъпила смърт

(по-малко от 1 %), като два от тези смъртни случая не са свързани с кръвни съсиреци.

И в двете проучвания има доказателства, че Pradaxa в доза от 220 mg може да бъде по-ефективен

в сравнение с дозата от 150 mg.

Предотвратяване образуването на кръвни съсиреци или инсулт при пациенти, изложени

на риск от инсулт

Pradaxa (110 или 150 mg два пъти дневно) е също толкова ефективен, колкото варфарин (друг

антикоагулант, приеман през устата) за предотвратяване на инсулт или на кръвен съсирек,

запушващ кръвоносен съд в други части на тялото в проучване на пациенти с неклапно

предсърдно мъждене, за които се счита, че са изложени на риск от инсулт.

В проучването около 18 000 възрастни са лекувани от една до три години. Делът на пациентите,

които са имали инсулт или други проблеми, причинени от кръвни съсиреци през всяка година, е

около 1,5 % при пациентите, приемащи 110 mg Pradaxa (183 пациенти от 6 015), и 1,1 % при

пациенти, приемащи 150 mg Pradaxa (135 от 6 076), в сравнение с 1,7 % при пациентите,

приемащи варфарин (203 от 6 022).

Pradaxa (dabigatran etexilate)

EMA/662182/2019

Страница 3/4

Лечение и профилактика на ДВТ и БЕ

Pradaxa е също толкова ефективен, колкото варфарин за намаляване образуването на кръвни

съсиреци във вените (ДВТ) или белите дробове (БЕ) или смърт поради кръвни съсиреци, по време

на лечението.

Две основни проучвания при над 5 100 възрастни със симптоми на ДВТ или БЕ, които

първоначално са лекувани с инжекционен антикоагулант, сравняват Pradaxa с варфарин. Кръвни

съсиреци или смърт поради кръвни съсиреци настъпват при 2,7 % (68 от 2 553) от пациентите,

лекувани с Pradaxa, в сравнение с 2,4 % (62 от 2 554) от пациентите, лекувани с варфарин.

Други две проучвания разглеждат профилактиката на ДВТ или БЕ при около 4 200 възрастни със

симптоми на повторни кръвни съсиреци и получаващи продължително лечение с антикоагуланти.

Едно от тези проучвания сравнява Pradaxa с варфарин, а другото го сравнява с плацебо (сляпо

лечение). В първото проучване кръвни съсиреци или смърт поради кръвни съсиреци настъпват

при 1,8 % (26 от 1 430) от пациентите, лекувани с Pradaxa, в сравнение с 1,3 % (18 от 1 426) от

пациентите, лекувани с варфарин. Във второто проучване кръвни съсиреци или смърт поради

кръвни съсиреци настъпват при 0,4 % (3 от 681) от пациентите, лекувани с Pradaxa, в сравнение

с 5,6 % (37 от 662) от пациентите, лекувани с плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Pradaxa?

Най-честата нежелана реакция при Pradaxa (която може да засегне повече от 1 на 10 души) е

главоболие. За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Pradaxa, вижте

листовката.

Pradaxa не трябва да се прилага при пациенти със сериозно намалена бъбречна функция, при

които кървенето е значимо или които имат заболяване, излагащо ги на значим риск от масивен

кръвоизлив. Не трябва да се използва при пациенти, приемащи друго антикоагулантно лекарство,

освен когато антикоагулантното лечение се променя или когато хепарин (друго антикоагулантно

лекарство) се използва в специални медицински процедури. Pradaxa не трябва да се прилага

също при пациенти със сериозни чернодробни проблеми или при пациенти, които приемат

определени лекарства. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Pradaxa е разрешен за употреба в ЕС?

Ефектът на Pradaxa за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци при пациенти, които са

били подложени на смяна на тазобедрената или колянната става, е сравним с ефекта на

еноксапарин. Pradaxa, приеман перорално, е по-удобен за пациентите. Pradaxa е сравним с

варфарин за намаляване на риска от инсулт при пациенти с предсърдно мъждене, без да се

увеличава рискът от масивен кръвоизлив. Тъй като някои пациенти, които приемат Pradaxa, са

изложени на повишен риск от кървене, в информацията относно предписването са включени

редица предпазни мерки.

В допълнение, като цяло ползите от Pradaxa за лечение и профилактика на ДВТ и БЕ са сравними

с ползите от варфарин. Броят на случаите на кървене обаче е по-нисък при Pradaxa, отколкото

при варфарин. Въпреки че проучванията показват малко по-висок риск от сърдечни проблеми при

Pradaxa, отколкото при варфарин, счита се, че ползите от Pradaxa все пак превишават рисковете.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Pradaxa са

по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Pradaxa (dabigatran etexilate)

EMA/662182/2019

Страница 4/4

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Pradaxa?

Фирмата производител на Pradaxa ще предостави обучителен пакет за всички лекари, които се

предполага, че ще предписват лекарството, за да се повиши осведомеността относно риска от

кървене и да се предоставят насоки за неговото овладяване. Пациентите ще получат сигнална

карта, обобщаваща основната информация за безопасност на лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Pradaxa, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Pradaxa непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции , свързани с употребата на Pradaxa, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Pradaxa

Pradaxa получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 18 март 2008 г.

Допълнителна информация за Pradaxa можете да намерите на уебсайта на

Агенцията:ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация