Pradaxa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Дабигатрана этексилат мезилат

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

B01AE07

INN (Международно Name):

dabigatran etexilate

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Arthroplasty, Replacement; Venous Thromboembolism

Терапевтични показания:

Этексилат 75 mgPrimary профилактика венозных тромбоемболични усложнения при възрастни пациенти, които са избираеми общи подмяна на тазобедрена става или безогледно ендопротезиране на колянна става. Этексилат 110 mgPrimary профилактика венозных тромбоемболични усложнения при възрастни пациенти, които са избираеми общи подмяна на тазобедрена става или безогледно ендопротезиране на колянна става. Профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например инсулт или транзиторная исхемична атака (ТИА); възраст ≥ 75 години; сърдечна недостатъчност (nyha клас ≥ втори); захарен диабет; хипертония. Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни. Этексилат 150 mgPrevention инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-03-17

Листовка

                243
Б. ЛИСТОВКА
244
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PRADAXA 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
дабигатран етексилат (dabigatran etexilate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pradaxa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pradaxa
3.
Как да приемате Pradaxa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pradaxa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRADAXA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pradaxa съдържа активното вещество
дабигатран етексилат и принадлежи към
група лекарства,
наречени ан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pradaxa 75 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
дабигатран етексилат (dabigatran etexilate)
(като мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Капсули с бялo непрозрачнo капачe и
бяло непрозрачно тяло с размер 2
(приблизително 18 x 6 mm), напълнено с
жълтеникави пелети. Капачeто е
щамповано със
символа на компанията Boehringer Ingelheim, а
тялото – с „R75“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Първична превенция на венозни
тромбоемболични събития (VTE) при
възрастни пациенти,
подложени на планово цялостно
протезиране на тазобедрена става или
цялостно протезиране
на колянна става.
Лечение на VTE и превенция на
рецидивиращи VTE при педиатрични
пациенти от раждането
до под 18-годишна възраст.
За съобразени с възрастта дозови
форми вижте точка 4.2.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Pradaxa капсули може да се използва при
възрастни и педиатрични пациенти на
8-годишна
възраст или по-големи, които са
способни да поглъщат капсулите цели.
Pradaxa обвити гранули
мо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-07-2022
Листовка Листовка чешки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-07-2022
Листовка Листовка датски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-07-2022
Листовка Листовка немски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-07-2022
Листовка Листовка естонски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-07-2022
Листовка Листовка гръцки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-07-2022
Листовка Листовка английски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-03-2021
Листовка Листовка френски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-07-2022
Листовка Листовка италиански 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-03-2021
Листовка Листовка латвийски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-03-2021
Листовка Листовка литовски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-07-2022
Листовка Листовка унгарски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-07-2022
Листовка Листовка малтийски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-03-2021
Листовка Листовка полски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-07-2022
Листовка Листовка португалски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-03-2021
Листовка Листовка румънски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-07-2022
Листовка Листовка словашки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-07-2022
Листовка Листовка словенски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-03-2021
Листовка Листовка фински 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-07-2022
Листовка Листовка шведски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-07-2022
Листовка Листовка норвежки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-07-2022
Листовка Листовка исландски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-07-2022
Листовка Листовка хърватски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите