Pradaxa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Дабигатрана этексилат мезилат

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

B01AE07

INN (Международно Name):

dabigatran etexilate

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Arthroplasty, Replacement; Venous Thromboembolism

Терапевтични показания:

Этексилат 75 mgPrimary профилактика венозных тромбоемболични усложнения при възрастни пациенти, които са избираеми общи подмяна на тазобедрена става или безогледно ендопротезиране на колянна става. Этексилат 110 mgPrimary профилактика венозных тромбоемболични усложнения при възрастни пациенти, които са избираеми общи подмяна на тазобедрена става или безогледно ендопротезиране на колянна става. Профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например инсулт или транзиторная исхемична атака (ТИА); възраст ≥ 75 години; сърдечна недостатъчност (nyha клас ≥ втори); захарен диабет; хипертония. Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни. Этексилат 150 mgPrevention инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например инсулт или транзиторная исхемична атака (ТИА); възраст ≥ 75 години; сърдечна недостатъчност (nyha клас ≥ втори); захарен диабет; хипертония. Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 40

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-03-17

Листовка

                195
Б. ЛИСТОВКА
196
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PRADAXA 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
дабигатран етексилат (dabigatran etexilate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pradaxa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pradaxa
3.
Как да приемате Pradaxa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pradaxa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRADAXA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pradaxa съдържа активното вещество
дабигатран етексилат и принадлежи към
група лекарства,
наречени ан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pradaxa 75 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
дабигатран етексилат (dabigatran etexilate)
(като мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Капсули с бялo непрозрачнo капачe и
бяло непрозрачно тяло с размер 2
(приблизително 18 × 6 mm), напълнено с
жълтеникави пелети. Капачeто е
щамповано със
символа на компанията Boehringer Ingelheim, а
тялото – с „R75“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Първична превенция на венозни
тромбоемболични събития (VTE) при
възрастни пациенти,
подложени на планово цялостно
протезиране на тазобедрена става или
цялостно протезиране
на колянна става.
Лечение на VTE и превенция на
рецидивиращи VTE при педиатрични
пациенти от момента, в
който станат способни да поглъщат
мека храна до под 18-годишна възраст.
За подходящи за възрастта дозови
форми вижте точка 4.2.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Pradaxa капсули може да се използва при
възрастни и педиатрични пациенти на
8-години или
по-големи, които са способни да
поглъщат к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-01-2024
Листовка Листовка чешки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-01-2024
Листовка Листовка датски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-01-2024
Листовка Листовка немски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-01-2024
Листовка Листовка естонски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-01-2024
Листовка Листовка гръцки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-01-2024
Листовка Листовка английски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-03-2024
Листовка Листовка френски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-01-2024
Листовка Листовка италиански 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-03-2024
Листовка Листовка латвийски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-03-2024
Листовка Листовка литовски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-01-2024
Листовка Листовка унгарски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-01-2024
Листовка Листовка малтийски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-03-2024
Листовка Листовка нидерландски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-03-2024
Листовка Листовка полски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-01-2024
Листовка Листовка португалски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-03-2024
Листовка Листовка румънски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-01-2024
Листовка Листовка словашки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-01-2024
Листовка Листовка словенски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-03-2024
Листовка Листовка фински 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-01-2024
Листовка Листовка шведски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-01-2024
Листовка Листовка норвежки 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-01-2024
Листовка Листовка исландски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-01-2024
Листовка Листовка хърватски 16-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-03-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите