Prac-tic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пирипрол

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QP53AX26

INN (Международно Name):

pyriprole

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди

Терапевтични показания:

Лечението и предотвратяването на инфекция с бълхи (Ctenocephalides canis и C. felis) при кучета. Ефикасността срещу нови инфекции с бълхи продължава да трае минимум 4 седмици. Лечение и профилактика на инфекция кърлеж (ixodes рициново, Rhipicephalus sanguineus, кърлежи ixodes scapularis, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, Amblyomma americanum) при кучета. Ефикасността срещу кърлежите продължава 4 седмици.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-12-18

Листовка

                33
B. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА:
PRAC-TIC РАЗТВОР ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА
(СПОТ-ОН)
ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценз за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
Elanco France S.A.S.
26, Rue de la Chapelle
68330 Huningue
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Prac-tic 56,25 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за много малки кучета
Prac-tic 137,5 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за малки кучета
Prac-tic 275 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за средни кучета
Prac-tic 625 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за големи кучета
Pyriprole
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Един
ml
съдържа
125
mg
pyriprolе
като
безцветен
до
жълт,
бистър
разтвор
за
външно
приложение върху кожата.
Една пипета съдържа:
ЕДИНИЧНА
ДОЗА
PYRIPROLE
Prac-tic за много малки кучета
0,45 ml
56,25 mg
Prac-tic за малки кучета
1,1 ml
137,5 mg
Prac-tic за средни кучета
2,2 ml
275 mg
Prac-tic за големи кучета
5,0 ml
625 mg
Разтворът съдържа и 0,1 %
бутилхидрокситолуен (E321).
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение и профилактика срещу
опаразитяване с бълхи (
_Ctenocephalides canis_
и
_C. felis_
).

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Prac-tic 56,25 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за много малки кучета
Prac-tic 137,5 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за малки кучета
Prac-tic 275 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за средни кучета
Prac-tic 625 mg разтвор за локална употреба
(спот-он) за големи кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Pyriprole 125 mg
Една пипета съдържа:
ЕДИНИЧНА
ДОЗА
PYRIPROLE
Prac-tic за много малки кучета
0,45 ml
56,25 mg
Prac-tic за малки кучета
1,1 ml
137,5 mg
Prac-tic за средни кучета
2,2 ml
275 mg
Prac-tic за големи кучета
5,0 ml
625 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
0,1 % Бутилхидрокситолуен (Е321)
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Безцветен до жълт, бистър разтвор за
прилагане върху ограничен участък.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Куче.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение и профилактика на
опараразитяване с бълхи
(
_Ctenocephalides_
_canis _
и
_C. felis_
) при
кучета. Ефикасността срещу нови
опаразитявания с бълхи е с
продължителност минимум 4
седмици.
Лечение и профилактика на
опа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-09-2018
Листовка Листовка чешки 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-09-2018
Листовка Листовка датски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-09-2018
Листовка Листовка немски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-09-2018
Листовка Листовка естонски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-09-2018
Листовка Листовка гръцки 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-09-2018
Листовка Листовка английски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2013
Листовка Листовка френски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-09-2018
Листовка Листовка италиански 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2013
Листовка Листовка латвийски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2013
Листовка Листовка литовски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-09-2018
Листовка Листовка унгарски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-09-2018
Листовка Листовка малтийски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2013
Листовка Листовка полски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-09-2018
Листовка Листовка португалски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2013
Листовка Листовка румънски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-09-2018
Листовка Листовка словашки 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-09-2018
Листовка Листовка словенски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2013
Листовка Листовка фински 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-09-2018
Листовка Листовка шведски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-09-2018
Листовка Листовка норвежки 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-09-2018
Листовка Листовка исландски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-09-2018
Листовка Листовка хърватски 06-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите