Porcilis Porcoli Diluvac Forte (previously Porcilis Porcoli)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

F4ab (K88ab) fimbrial адгезиного, F4ac (K88ac) fimbrial адгезиного, Ф5 (k99) fimbrial адгезиного, Ф6 (987P) fimbrial адгезиного, ЛТ анатоксина

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI09AB02

INN (Международно Name):

vaccine to provide passive immunity to the progeny against E. coli in pigs

Терапевтична група:

Прасета (свинчета и свине майки)

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За пасивна имунизация на свинете активна имунизация свине-майки / ремонтни прасета за намаляване на смъртността и клинични признаци като диария, поради enterotoxicosis на новороденото в първите дни от живота, причинени от факта, E. които експресират фимбриалните адхезини F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (К99) или F6 (987Р).

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-02-29

Листовка

                B. ЛИСТОВКА
ЛИСТОВКА
PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба и
производител :
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis Porcoli
DILUVAC FORTE
суспенсия за инжективно приложение
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всяка доза от 2 мл съдържа
фимбриалните адхезини F4ab (K88ab), F4ac (K88ac),
F5 (K99), F6
(987P), и LT токсоид, които индуцират
среден титър на антитела съответно
≥
9.0 log
2
Ab титър,
≥
5.4 log
2
Ab титър,
≥
6.8 log
2
Ab титър,
≥
7.1 log
2
Ab титър и
≥
6.8 log
2
Ab титър след
ваксинация на мишки с 1/20 от дозата за
свине-майки. Антигените са включени в
аджувант със
150 мг dl-алфа-токоферол-ацетат на доза.
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За пасивна имунизация на малките
прасета посредством активна
имунизация на свинете-майки,
което намалява смъртността и
клиничните симптоми като диария,
дължаща се на неонатална
ентеротоксикоза, причинена от
щамовете
_E.coli_
, които съдържат адхезините F4ab (K88ab), F4ac
(K88ac), F5 (K99) или F6 (987P).
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _[Version 7, 08/2005] _
_corr. 1 _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis Porcoli
DILUVAC FORTE
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
В доза от 2 мл:
- F4ab (K88ab) фимбриален адхезин
≥
9.0 log
2
Ab титър
1
- F4ac (K88ac) фимбриален адхезин
≥
5.4 log
2
Ab титър
1
- F5 (K99) фимбриален адхезин
≥
6.8 log
2
Ab титър
1
- F6 (987P) фимбриален адхезин
≥
7.1 log
2
Ab титър
1
- LT токсоид
≥
6.8 log
2
Ab титър
1
1
Среден титър на антитела (Ab) получен
след ваксинация на мишки с 1/20 от
дозата за свине-
майки.
АДЖУВАНТ(И):
dl-
α
-tocopherol acetate
150 мг
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Емулсия за инжективно приложение
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Прасета (основни и ремонтни
свине-майки)
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За пасивна имунизация на малките
прасета посредством активна
имунизация на свинете-майки,
което намалява смъртността и
клиничните симптоми на неонаталната
ентеротоксикоза,
причинена от щамовете
_E.coli_
, които съдържат адхезините F4ab (K88ab), F4ac
(K88ac), F5 (K99)
или F6 (987P)
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-07-2011
Листовка Листовка чешки 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-07-2011
Листовка Листовка датски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-07-2011
Листовка Листовка немски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-07-2011
Листовка Листовка естонски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-07-2011
Листовка Листовка гръцки 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-07-2011
Листовка Листовка английски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2013
Листовка Листовка френски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-07-2011
Листовка Листовка италиански 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2013
Листовка Листовка латвийски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2013
Листовка Листовка литовски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-07-2011
Листовка Листовка унгарски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2013
Листовка Листовка полски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-07-2011
Листовка Листовка португалски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2013
Листовка Листовка румънски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-07-2011
Листовка Листовка словашки 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-07-2011
Листовка Листовка словенски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-07-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2013
Листовка Листовка фински 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-07-2011
Листовка Листовка шведски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-07-2011
Листовка Листовка норвежки 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-07-2011
Листовка Листовка хърватски 21-07-2011
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-07-2011