Pioglitazone Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf  

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type 2 diabetes mellitus as described below:as monotherapyin adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. as dual oral therapy in combination withmetformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin. a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea. as triple oral therapy in combination withmetformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. Pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insuf

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-03-15

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПИОГЛИТАЗОН ACTAVIS 15 MG, 35 MG, 45 MG ТАБЛЕТКИ
ПИОГЛИТАЗОН ACTAVIS 15 MG ТАБЛЕТКИ
ПИОГЛИТАЗОН ACTAVIS 35 MG ТАБЛЕТКИ
ПИОГЛИТАЗОН ACTAVIS 45 MG ТАБЛЕТКИ
пиоглитазон (pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
_ _
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Пиоглитазон Actavis и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Пиоглитазон Actavis
3.
Как да приемате Пиоглитазон Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пиоглитазон Actavis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна ин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пиоглитазон Actavis 15 mg таблетки
Пиоглитазон Actavis 30 mg таблетки
Пиоглитазон Actavis 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Пиоглитазон Actavis 15 mg
таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 37,77 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Пиоглитазон Actavis 30 mg
таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 75,54 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Пиоглитазон Actavis 45 mg
таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 113,31 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Пиоглитазон Actavis 15 mg
таблетки
Таблетките са бели, кръгли, плоски,
скосени, 5,5 mm в диаметър и гравирани с
‘TZ15’ от едната
страна.
Пиоглитазон Actavis 30 mg
таблетки
Таблетките са бели, кръгли, плоски,
скосени, 7 mm в диаметър и гравирани с
‘TZ30’ от една
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-05-2021
Листовка Листовка чешки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-05-2021
Листовка Листовка датски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-05-2021
Листовка Листовка немски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-05-2021
Листовка Листовка естонски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-05-2021
Листовка Листовка гръцки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-05-2021
Листовка Листовка английски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-01-2017
Листовка Листовка френски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-05-2021
Листовка Листовка италиански 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-01-2017
Листовка Листовка латвийски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-01-2017
Листовка Листовка литовски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-05-2021
Листовка Листовка унгарски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-05-2021
Листовка Листовка малтийски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-01-2017
Листовка Листовка полски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-05-2021
Листовка Листовка португалски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-01-2017
Листовка Листовка румънски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-05-2021
Листовка Листовка словашки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-05-2021
Листовка Листовка словенски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-01-2017
Листовка Листовка фински 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-05-2021
Листовка Листовка шведски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-05-2021
Листовка Листовка норвежки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-05-2021
Листовка Листовка исландски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-05-2021
Листовка Листовка хърватски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите