PecFent

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фентанил

Предлага се от:

Kyowa Kirin Holdings B.V.

АТС код:

N02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Pain; Cancer

Терапевтични показания:

PecFent е показан за лечение на пробивна болка при възрастни, които вече получават поддържаща опиоидна терапия за хронична ракова болка. Пробивната болка е преходно обостряне на болката, което настъпва на фона на иначе контролирана персистираща болка. На пациентите за получаване на поддръжка на pta това са тези, които вземат не по-малко от 60 мг устни морфин дневно, като минимум 25 мкг трансдермального фентанил на час, не по-малко от 30 mg оксикодон всеки ден, поне 8 mg дневно устни hydromorphone или еквивалентно болкоуспокояващо средство в доза от друг опиоидный на една седмица или повече.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-08-31

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PECFENT 100 МИКРОГРАМА/ВПРЪСКВАНЕ СПРЕЙ ЗА
НОС, РАЗТВОР
PECFENT 400 МИКРОГРАМА/ ВПРЪСКВАНЕ СПРЕЙ ЗА
НОС, РАЗТВОР
фентанил (fentanyl)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява PecFent и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате PecFent
3.
Как да използвате PecFent
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PecFent
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PECFENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PECFENT
Pec
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PecFent 100 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
PecFent 400 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
PecFent 100 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
Всеки ml от разтвора съдържа 1 000
микрограма фентанил (fentanyl) (под
формата на цитрат).
1 впръскване (100 микролитра) съдържа 100
микрограма фентанил (под формата на
цитрат).
Всяка бутилка съдържа 1,55 ml (1550
микрограма фентанил).
Бутилките съдържат:
0,95 ml (950 микрограма фентанил) – бутилка
с 2 впръсквания
или
1,55 ml (1550 микрограма фентанил) –
бутилка с 8 впръсквания
PecFent 400 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
Всеки ml от разтвора съдържа 4 000
микрограма фентанил (fentanyl) (под
формата на цитрат).
1 впръскване (100 микролитра) съдържа 400
микрограма фентанил (под формата на
цитрат).
Всяка бутилка съдържа 1,55 ml (6 200
микрограма фентанил)
Помощни вещества с известно действие:
Всяко впръскване съдържа 0,02 mg пропил
парахидроксибензоат (E216).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за нос, разтвор (спрей за нос)
Бистър до практически бистър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-11-2022
Листовка Листовка чешки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-11-2022
Листовка Листовка датски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-11-2022
Листовка Листовка немски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-11-2022
Листовка Листовка естонски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-11-2022
Листовка Листовка гръцки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-11-2022
Листовка Листовка английски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-08-2018
Листовка Листовка френски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-11-2022
Листовка Листовка италиански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-08-2018
Листовка Листовка латвийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-08-2018
Листовка Листовка литовски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-11-2022
Листовка Листовка унгарски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-11-2022
Листовка Листовка малтийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-08-2018
Листовка Листовка полски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-11-2022
Листовка Листовка португалски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-08-2018
Листовка Листовка румънски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-11-2022
Листовка Листовка словашки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-11-2022
Листовка Листовка словенски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-08-2018
Листовка Листовка фински 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-11-2022
Листовка Листовка шведски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-11-2022
Листовка Листовка норвежки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-11-2022
Листовка Листовка исландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-11-2022
Листовка Листовка хърватски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите