PecFent

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фентанил

Предлага се от:

Kyowa Kirin Holdings B.V.

АТС код:

N02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Pain; Cancer

Терапевтични показания:

PecFent е показан за лечение на пробивна болка при възрастни, които вече получават поддържаща опиоидна терапия за хронична ракова болка. Пробивната болка е преходно обостряне на болката, което настъпва на фона на иначе контролирана персистираща болка. На пациентите за получаване на поддръжка на pta това са тези, които вземат не по-малко от 60 мг устни морфин дневно, като минимум 25 мкг трансдермального фентанил на час, не по-малко от 30 mg оксикодон всеки ден, поне 8 mg дневно устни hydromorphone или еквивалентно болкоуспокояващо средство в доза от друг опиоидный на една седмица или повече.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-08-31

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PECFENT 100 МИКРОГРАМА/ВПРЪСКВАНЕ СПРЕЙ ЗА
НОС, РАЗТВОР
PECFENT 400 МИКРОГРАМА/ ВПРЪСКВАНЕ СПРЕЙ ЗА
НОС, РАЗТВОР
фентанил (fentanyl)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява PecFent и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате PecFent
3.
Как да използвате PecFent
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PecFent
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PECFENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PECFENT
Pec
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PecFent 100 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
PecFent 400 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
PecFent 100 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
Всеки ml от разтвора съдържа 1 000
микрограма фентанил (fentanyl) (под
формата на цитрат).
1 впръскване (100 микролитра) съдържа 100
микрограма фентанил (под формата на
цитрат).
Всяка бутилка съдържа 1,55 ml (1550
микрограма фентанил).
Бутилките съдържат:
0,95 ml (950 микрограма фентанил) – бутилка
с 2 впръсквания
или
1,55 ml (1550 микрограма фентанил) –
бутилка с 8 впръсквания
PecFent 400 микрограма/впръскване спрей за
нос, разтвор
Всеки ml от разтвора съдържа 4 000
микрограма фентанил (fentanyl) (под
формата на цитрат).
1 впръскване (100 микролитра) съдържа 400
микрограма фентанил (под формата на
цитрат).
Всяка бутилка съдържа 1,55 ml (6 200
микрограма фентанил)
Помощни вещества с известно действие:
Всяко впръскване съдържа 0,02 mg пропил
парахидроксибензоат (E216).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за нос, разтвор (спрей за нос)
Бистър до практически бистър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-04-2024
Листовка Листовка чешки 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-04-2024
Листовка Листовка датски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-04-2024
Листовка Листовка немски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-04-2024
Листовка Листовка естонски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-04-2024
Листовка Листовка гръцки 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-04-2024
Листовка Листовка английски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-08-2018
Листовка Листовка френски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-04-2024
Листовка Листовка италиански 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-08-2018
Листовка Листовка латвийски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-08-2018
Листовка Листовка литовски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-04-2024
Листовка Листовка унгарски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-04-2024
Листовка Листовка малтийски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-08-2018
Листовка Листовка полски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-04-2024
Листовка Листовка португалски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-08-2018
Листовка Листовка румънски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-04-2024
Листовка Листовка словашки 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-04-2024
Листовка Листовка словенски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-08-2018
Листовка Листовка фински 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-04-2024
Листовка Листовка шведски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-04-2024
Листовка Листовка норвежки 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-04-2024
Листовка Листовка исландски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-04-2024
Листовка Листовка хърватски 04-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите