Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (previously Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ресусортен грипен вирус (жив атенюиран) на следния щам: щам A / Vietnam / 1203/2004 (H5N1)

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

J07BB03

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Грип, Човек

Терапевтични показания:

Профилактика на грип при официално обявена пандемична ситуация при деца и юноши на възраст от 12 месеца до 18 години. Ваксина срещу пандемичен грип H5N1 АстраЗенека трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-20

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 ASTRAZENECA СПРЕЙ ЗА НОС,
СУСПЕНЗИЯ
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(жива атенюирана, назална)
(Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ ВАКСИНАТА, ТЪЙ КАТО
ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ ЗА ВАШЕТО
ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Тази ваксина е предписана лично на Вас
или на Вашето дете. Не я
преотстъпвайте на
други хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
медицинска сестра или фармацевт. Това
включва всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представля
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca спрей за нос,
суспензия
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(жива атенюирана, назална)
(Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,2 ml) съдържа:
Реасортантен грипен вирус* (жив
атенюиран) от следния щам**:
A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) щам
(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)
10
7,0±0,5
FFU***
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици.
**
култивиран във VERO клетки чрез
реверсивна генна технология. Този
продукт
съдържа генномодифициран организъм
(ГМО).
***
флуоресцентни фокусни единици (fluorescent
focus units).
Ваксината отговаря на препоръките на
СЗО и решението на EС за пандемия.
Ваксината може да съдържа остатъци от
следните вещества: яйчни протеини
(например овалбумин) и гентамицин.
Максималното количество овалбумин e
по-малко о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-10-2022
Листовка Листовка чешки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-10-2022
Листовка Листовка датски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-10-2022
Листовка Листовка немски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-10-2022
Листовка Листовка естонски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-10-2022
Листовка Листовка гръцки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-10-2022
Листовка Листовка английски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-07-2017
Листовка Листовка френски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-10-2022
Листовка Листовка италиански 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-07-2017
Листовка Листовка латвийски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-07-2017
Листовка Листовка литовски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-10-2022
Листовка Листовка унгарски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-10-2022
Листовка Листовка малтийски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-07-2017
Листовка Листовка полски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-10-2022
Листовка Листовка португалски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-07-2017
Листовка Листовка румънски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-10-2022
Листовка Листовка словашки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-10-2022
Листовка Листовка словенски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-07-2017
Листовка Листовка фински 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-10-2022
Листовка Листовка шведски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-10-2022
Листовка Листовка норвежки 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-10-2022
Листовка Листовка исландски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-10-2022
Листовка Листовка хърватски 06-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт