Palonosetron Hospira

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палоносетрон хидрохлорид

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

A04AA05

INN (Международно Name):

palonosetron

Терапевтична група:

Антиеметични и antinauseants,

Терапевтична област:

Nausea; Vomiting; Cancer

Терапевтични показания:

Palonosetron приключване на дефлация подкрепиха показан при възрастни за профилактика на остра гадене и повръщане, свързани с много emetogenic рак, химиотерапия;профилактика на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия. Palonosetron приключване на дефлация подкрепени е посочено в педиатрични пациенти на 1 месец и по-възрастни:за профилактика на остра гадене и повръщане, свързани с много emetogenic рак, химиотерапия и профилактика на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-04-08

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПАЛОНОСЕТРОН HOSPIRA 250 МИКРОГРАМА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Палоносетрон (Palonosetron)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Палоносетрон Hospira
и за какво се използва.
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Палоносетрон Hospira.
3.
Как да използвате Палоносетрон Hospira.
4.
Възможни нежелани реакции.
5.
Как да съхранявате Палоносетрон Hospira.
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАЛОНОСЕТРОН HOSPIRA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Палоносетрон Hospira принадлежи към
група лекарства, познати като
серотонин (5HT
3
)
антагонисти.
Те имат способността да блокират
действието на химичното вещество
с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Палоносетрон Hospira 250 микрограма
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml разтвор съдържа 50 микрограма
палоносетрон (palonosetron) (под формата на
хидрохлорид).
Всеки флакон от 5 ml разтвор съдържа 250
микрограма палоносетрон (под формата
на
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Палоносетрон Hospira е показан при
възрастни за:

предотвратяване на силно гадене и
повръщане, свързани със силно
еметогенна
антитуморна химиотерапия,

предотвратяване на гадене и
повръщане, свързани с умерено
еметогенна антитуморна
химиотерапия.
Палоносетрон Hospira е показан при
педиатрични пациенти на възраст 1
месец и по-големи за:

предотвратяване на остро гадене и
повръщане, свързани със силно
еметогенна
антитуморна химиотерапия, и
предотвратяване на гадене и
повръщане, свързани с умерено
еметогенна антитуморна химиотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Палоносетрон Hospira трябва да се
използва са
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-04-2022
Листовка Листовка чешки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-04-2022
Листовка Листовка датски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-04-2022
Листовка Листовка немски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-04-2022
Листовка Листовка естонски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-04-2022
Листовка Листовка гръцки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-04-2022
Листовка Листовка английски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-04-2022
Листовка Листовка френски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2022
Листовка Листовка италиански 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-04-2022
Листовка Листовка латвийски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-04-2022
Листовка Листовка литовски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-04-2022
Листовка Листовка унгарски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-04-2022
Листовка Листовка малтийски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-04-2022
Листовка Листовка нидерландски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-04-2022
Листовка Листовка полски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-04-2022
Листовка Листовка португалски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-04-2022
Листовка Листовка румънски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-04-2022
Листовка Листовка словашки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-04-2022
Листовка Листовка словенски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-04-2022
Листовка Листовка фински 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-04-2022
Листовка Листовка шведски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-04-2022
Листовка Листовка норвежки 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-04-2022
Листовка Листовка исландски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-04-2022
Листовка Листовка хърватски 08-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-04-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите