Oxybee

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оксалова киселина дигидрат

Предлага се от:

Dany Bienenwohl GmbH

АТС код:

QP53AG03

INN (Международно Name):

oxalic acid dehydrate

Терапевтична група:

Пчелите

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди

Терапевтични показания:

За лечение на varroosis (Варроа деструктор) медоносни пчели (Апис меллифера) в потомство-безплатна колония.

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-02-01

Листовка

                20
Б.
ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА:
OXYBEE
ПРАХ И РАЗТВОР ЗА
39,4 mg/ml ДИСПЕРСИЯ ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ЗА
МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
:
Dany Bienenwohl GmbH
Geyerspergerstr. 27
80689 Munich
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte (WDT) eG
Siemensstraße 14
30827 Garbsen
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Oxybee прах и разтвор за 39,4 mg/ml дисперсия
за пчелни кошери за медоносни пчели
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И
ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)
Една
БУТИЛКА С 375 G РАЗТВОР
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Oxalic acid dihydrate 17,5 g (еквивалентно на 12,5 g
oxalic acid)
Бистър и безцветен разтвор.
Една
БУТИЛКА С 750 G РАЗТВОР
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Oxalic acid dihydrate 35,0 g (еквивалентно на 25,0 g
oxalic acid)
Бистър и безцветен разтвор.
Една
БУТИЛКА С 125 G РАЗТВОР
съдържа:
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Sucrose 125 g
1 ml
СМЕСЕНА ДИСПЕРСИЯ ЗА ПЧЕЛЕН КОШЕР
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Oxalic acid dihydrate 39,4 mg (еквивалентно на 28,1 mg
oxalic acid)
Безцветна, прозрачна до леко мътна
дисперсия.
22
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на варооза (
_Varroa destructor) _
на медоносни пчел
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Oxybee прах и разтвор за 39,4 mg/ml дисперсия
за пчелни кошери за медоносни пчели
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една
БУТИЛКА ОТ 375 G РАЗТВОР
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Oxalic acid dihydrate 17,5 g (еквивалентно на 12,5 g
oxalic acid )
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
Една
БУТИЛКА ОТ 750 G РАЗТВОР
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Oxalic acid dihydrate 35,0 g (еквивалентно на 25,0 g
oxalic acid)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
Едно
САШЕ ОТ 125 G ПРАХ
съдържа:
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Sucrose 125 g
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
1 ml
СМЕСЕНА ДИСПЕРСИЯ ЗА ПЧЕЛЕН КОШЕР
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Oxalic acid dihydrate 39,4 mg (еквивалентно на 28,1 mg
oxalic acid
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Прах и разтвор за дисперсия за пчелни
кошери.
Разтвор за дисперсия за пчелни кошери
(бутилка, съдържаща активната
субстанция):
Бистър и безцветен разтвор.
Прах за дисперсия за пчелни кошери
(саше):
Бял кристален прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Медоносни пчели (
_Apis mellifera) _
_ _
4.2
ТЕР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-03-2018
Листовка Листовка чешки 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-03-2018
Листовка Листовка датски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-03-2018
Листовка Листовка немски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-03-2018
Листовка Листовка естонски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-03-2018
Листовка Листовка гръцки 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-03-2018
Листовка Листовка английски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-03-2018
Листовка Листовка френски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-03-2018
Листовка Листовка италиански 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-03-2018
Листовка Листовка латвийски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-03-2018
Листовка Листовка литовски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-03-2018
Листовка Листовка унгарски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-03-2018
Листовка Листовка малтийски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-03-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-03-2018
Листовка Листовка полски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-03-2018
Листовка Листовка португалски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-03-2018
Листовка Листовка румънски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-03-2018
Листовка Листовка словашки 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-03-2018
Листовка Листовка словенски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-03-2018
Листовка Листовка фински 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-03-2018
Листовка Листовка шведски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-03-2018
Листовка Листовка норвежки 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-03-2018
Листовка Листовка исландски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-03-2018
Листовка Листовка хърватски 13-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-03-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите