Optimark

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

гадоверсетамид

Предлага се от:

Mallinckrodt Deutschland GmbH

АТС код:

V08CA06

INN (Международно Name):

gadoversetamide

Терапевтична група:

Контрастна медия

Терапевтична област:

Магнитен резонанс

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Оптимарк е предназначен за използване с магнитно-резонансната томография (MRI) на централната нервна система (ЦНС) и черния дроб. Тя осигурява контраст и улеснява визуализацията и помага с характеристика на огнища на поражение и патологични структури в ЦНС и на черния дроб при пациенти с известна или сериозни подозрения за патология.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-07-23

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OPTIMARK 500 МИКРОМОЛА/ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
Гадоверсетамид (Gadoversetamide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ ПРИЛОЖАТ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани лекарствени
реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Optimark и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Optimark
3.
Как се прилага Optimark
4.
Въз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Optimark 500 микромола/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
Optimark 500 микромолa/ml инжекционен
разтвор във флакон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Предварително напълнена спринцовка
1 ml съдържа 330,9 mg гадоверсетамид
(gadoversetamide), еквивалентни на 500
микромола.
Всяка спринцовка от 10 ml съдържа 3 309 mg
гадоверсетамид (gadoversetamide),
евквивалентни
на 5 милимола.
Всяка спринцовка от 15 ml съдържа 4 963,5 mg
гадоверсетамид (gadoversetamide),
евквивалентни на 7,5 милимола.
Всяка спринцовка от 20 ml съдържа 6 618 mg
гадоверсетамид (gadoversetamide),
евквивалентни
на 10 милимола.
Всяка спринцовка от 30 ml съдържа 9 927 mg
гадоверсетамид (gadoversetamide),
евквивалентни
на 15 милимола.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
20 ml от разтвор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-05-2017
Листовка Листовка чешки 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-05-2017
Листовка Листовка датски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-05-2017
Листовка Листовка немски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-05-2017
Листовка Листовка естонски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-05-2017
Листовка Листовка гръцки 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-05-2017
Листовка Листовка английски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-06-2016
Листовка Листовка френски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-05-2017
Листовка Листовка италиански 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-06-2016
Листовка Листовка латвийски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-06-2016
Листовка Листовка литовски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-05-2017
Листовка Листовка унгарски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-05-2017
Листовка Листовка малтийски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-06-2016
Листовка Листовка полски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-05-2017
Листовка Листовка португалски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-06-2016
Листовка Листовка румънски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-05-2017
Листовка Листовка словашки 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-05-2017
Листовка Листовка словенски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-06-2016
Листовка Листовка фински 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-05-2017
Листовка Листовка шведски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-05-2017
Листовка Листовка норвежки 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-05-2017
Листовка Листовка исландски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-05-2017
Листовка Листовка хърватски 08-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите