Ongentys

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

opicapone

Предлага се от:

Bial - Portela Cª, S.A.

АТС код:

N04

INN (Международно Name):

opicapone

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Ongentys е показан като допълнителна терапия към препарати на леводопа / ДОПА декарбоксилаза инхибитори (DDCI) при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, които не могат да се стабилизира на тези комбинации. Ongentys е показан като допълнителна терапия към препарати на леводопа / ДОПА декарбоксилаза инхибитори (DDCI) при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, които не могат да се стабилизира на тези комбинации.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-06-24

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ONGENTYS 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
опикапон (opicapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ongentys и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ongentys
3.
Как да приемате Ongentys
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ongentys
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONGENTYS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ongentys съдържа активното вещество
опикапон. То се използва за лечение на
болест на
Паркинсон и свързаните с нея
двига
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ongentys
25 mg твърди капсули
Ongentys
50 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ongentys
25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
опикапон (opicapone).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка твърда капсула съдържа 171,9 mg
лактоза (под формата на монохидрат).
Ongentys
50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
опикапон (opicapone).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка твърда капсула съдържа 148,2 mg
лактоза (под формата на монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Ongentys
25 mg твърди капсули
Светлосини капсули, размер 1,
приблизително 19 mm, с отпечатано „OPC 25“
върху капачето и
„Bial“ върху тялото на капсулата.
Ongentys
50 mg твърди капсули
Светлосини капсули, размер 1,
приблизително 19 mm, с отпечатано „OPC 50“
върху капачето и
„Bial“ върху тялото на капсулата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ongentys е показан като допълваща терапия
при лечение с препарати, съдържащи
леводопа/инхибитори на допа
декарбоксилазата (ДКК) при възрастни
пациенти с болест на
Parkinson
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2022
Листовка Листовка чешки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2022
Листовка Листовка датски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2022
Листовка Листовка немски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2022
Листовка Листовка естонски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2022
Листовка Листовка гръцки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2022
Листовка Листовка английски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-07-2016
Листовка Листовка френски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2022
Листовка Листовка италиански 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-07-2016
Листовка Листовка латвийски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-07-2016
Листовка Листовка литовски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2022
Листовка Листовка унгарски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2022
Листовка Листовка малтийски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-07-2016
Листовка Листовка полски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2022
Листовка Листовка португалски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-07-2016
Листовка Листовка румънски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2022
Листовка Листовка словашки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2022
Листовка Листовка словенски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-07-2016
Листовка Листовка фински 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2022
Листовка Листовка шведски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2022
Листовка Листовка норвежки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-05-2022
Листовка Листовка исландски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-05-2022
Листовка Листовка хърватски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите