Nucala

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

18-11-2019

Активна съставка:
Mepolizumab
Предлага се от:
GlaxoSmithKline Trading Services
АТС код:
R03DX09
INN (Международно Name):
mepolizumab
Терапевтична група:
Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,
Терапевтична област:
астма
Терапевтични показания:
Nucala е показан като добавка за лечение на тежки огнеупорни эозинофильной на астма при възрастни, юноши и деца на възраст от 6 години и по-възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003860
Дата Оторизация:
2015-12-01
EMEA код:
EMEA/H/C/003860

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

20-09-2019

Листовка Листовка - чешки

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

18-11-2019

Листовка Листовка - датски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

18-11-2019

Листовка Листовка - немски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

18-11-2019

Листовка Листовка - естонски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

20-09-2019

Листовка Листовка - гръцки

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

18-11-2019

Листовка Листовка - английски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

20-09-2019

Листовка Листовка - френски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

18-11-2019

Листовка Листовка - италиански

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

20-09-2019

Листовка Листовка - латвийски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

20-09-2019

Листовка Листовка - литовски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

20-09-2019

Листовка Листовка - унгарски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

20-09-2019

Листовка Листовка - малтийски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

20-09-2019

Листовка Листовка - нидерландски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

20-09-2019

Листовка Листовка - полски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

18-11-2019

Листовка Листовка - португалски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

20-09-2019

Листовка Листовка - румънски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

20-09-2019

Листовка Листовка - словашки

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

20-09-2019

Листовка Листовка - словенски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

20-09-2019

Листовка Листовка - фински

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

18-11-2019

Листовка Листовка - шведски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

18-11-2019

Листовка Листовка - норвежки

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

18-11-2019

Листовка Листовка - исландски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

18-11-2019

Листовка Листовка - хърватски

18-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

18-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

20-09-2019

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

меполизумаб (mepolizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Nucala и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nucala

Как да използвате Nucala

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Nucala

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Инструкции за употреба стъпка по стъпка

Какво представлява Nucala и за какво се използва

Nucala съдържа активното вещество меполизумаб, което е моноклонално антитяло. Това е вид

белтък, разработен да разпознава специфични прицелни вещества в организма. Той се използва за

лечение на тежка астма при възрастни, юноши и деца на възраст на и над 6 години.

Някои хора с тежка астма имат твърде голям брой еозинофили (вид бели кръвни клетки) в кръвта и в

белите дробове. Това заболяване се нарича еозинофилна астма - видът астма, който Nucala може да

лекува.

Ако Вие или Вашето дете вече приемате високи дози инхалаторни лекарства, но симптомите на

Вашата астма не са добре контролирани от тези лекарства, Nucala може да намали броя на

астматичните пристъпи.

Ако приемате лекарства, наречени перорални кортикостероиди, Nucala може също да помогне за

намаляване на дневната им доза, от която се нуждаете за контрол на Вашата астма.

Меполизумаб, активното вещество на Nucala, блокира белтък, наречен интерлевкин-5. Като блокира

действието на този белтък, Nucala ограничава производството на по-голямо количество еозинофили

от костния мозък и намалява броя на еозинофилите в кръвта и в белите дробове.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nucala

Не използвайте Nucala:

ако сте алергични към меполизумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Информирайте Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася до Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате това лекарство.

Влошаване на симптомите на астма

По време на лечение с Nucala някои хора получават нежелани реакции, свързани с астмата или е

възможно тяхната астмата да се влоши.

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако симптомите на Вашата астма

остават неконтролирани или се влошават, след като сте започнали лечение с Nucala.

Алергични реакции и реакции на мястото на инжектиране

Лекарства от този вид (моноклонални антитела) могат да предизвикат тежки алергични реакции,

когато се инжектират в тялото (вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции”).

Ако сте имали подобна реакция към някоя инжекция или лекарство:

Информирайте Вашия лекар, преди да приложите Nucala.

Паразитни инфекции

Nucala може да отслаби Вашата устойчивост към инфекции, причинени от паразити. Ако вече имате

паразитна инфекция, тя трябва да се излекува преди да започнете лечение с Nucala. Ако живеете в

район, където тези инфекции са чести или ако пътувате в такъв район:

Консултирайте се с Вашия лекар, ако мислите, че някое от посочените по-горе може да се

отнася до Вас.

Деца и юноши

Предварително напълнената писалка не е предназначена за употреба при деца на възраст под

12 години.

При деца на възраст 6-11 години се обърнете към Вашия лекар, който ще предпише

препоръчителната доза Nucala, която ще бъде приложена от медицинска сестра или лекар.

Други лекарства и Nucala

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Други лекарства за астма

Не спирайте внезапно приема на Вашите лекарства за предотвратяване на астматичните

пристъпи, след като сте започнали лечение с Nucala. Спирането на тези лекарства (особено

тези, наречени кортикостероиди) трябва да става постепенно, под прякото наблюдение на

Вашия лекар и в зависимост от отговора Ви към лечението с Nucala.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с

Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не е известно дали съставките на Nucala могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се

консултирате с Вашия лекар, преди приложение на Nucala.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е възможните нежелани реакции на Nucala да засегнат способността Ви за шофиране

или работа с машини.

Nucala съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 100 mg, т.e. на практика „не

съдържа натрий”.

Как да използвате Nucala

Nucala се прилага чрез инжекция под кожата (подкожна инжекция).

Вашият лекар или медицинска сестра ще преценят дали Вие самостоятелно или човекът, който се

грижи за Вас може да инжектирате Nucala. Ако е подходящо, те ще направят обучение, за да покажат

на Вас или на човека, който се грижи за Вас правилния начин да използвате Nucala.

Препоръчителната доза за възрастни и юноши на и над 12 години е 100 mg. Ще Ви бъде прилагана

1 инжекция на всеки четири седмици.

Инструкции за употреба на предварително напълнената писалка са дадени в края на тази листовка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Nucala

Ако мислите, че сте инжектирали по-висока от предписаната доза Nucala, свържете се с Вашия

лекар за съвет.

Ако сте пропуснали да използвате една доза Nucala

Вие или човекът, който се грижи за Вас трябва да инжектирате следващата доза Nucala веднага щом

си спомните. Ако не сте забелязали, че сте пропуснали една доза, когато е вече време за Вашата

следваща доза, тогава инжектирайте следващата доза, както е планирано. Ако не сте сигурни какво да

направите, обърнете се към Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Спиране на лечението с Nucala

Не спирайте приложението на Nucala, освен ако Вашият лекар Ви посъветва да го направите.

Прекъсването или спирането на лечението с Nucala може да доведе до връщане на симптомите и

пристъпите на Вашата астма.

Ако симптомите на астмата се влошат, докато Ви прилагат инжекции Nucala

Информирайте Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. Нежеланите реакции, причинени от Nucala, обикновено са леки до умерени, но понякога

могат да бъдат сериозни.

Алергични реакции

Някои хора може да получат алергични реакции или реакции, подобни на алергия. Тези реакции

може да са чести (те може да засегнат до 1 на 10 човека). Те обикновено настъпват в рамките на

минути до часове след прилагане на инжекцията, но понякога симптомите могат да започнат до

няколко дни по-късно.

Симптомите може да включват:

стягане в гърдите, кашлица, затруднено дишане

припадък, замаяност, световъртеж (поради понижаване на кръвното налягане)

подуване на клепачите, лицето, устните, езика или устата

уртикария

обрив

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако мислите, че Вие или Вашето дете може да

получавате алергична реакция.

Ако сте имали подобна реакция към друга инжекция или лекарство:

Информирайте Вашия лекар преди да приложи Nucala на Вас или на Вашето дете.

Други нежелани реакции включват:

Много чести нежелани реакции

Те може да засегнат повече от 1 на 10 човека:

главоболие

Чести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 човека:

гръдна инфекция – симптомите може да включват кашлица и треска (висока температура)

инфекция на пикочните пътища (кръв при уриниране, болезнено и често уриниране, треска,

болка в долната част на гърба)

болка в горната част на корема (болка в стомаха или дискомфорт в горната част на стомаха)

треска (висока температура)

екзема (сърбящи червени петна по кожата)

реакция на мястото на инжектиране (болка, зачервяване, подуване, сърбеж и чувство за парене

по кожата около мястото на инжектиране)

болка в гърба

фарингит (възпалено гърло)

назална конгестия (запушен нос)

Редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 1 000 човека:

тежки алергични реакции (анафилаксия)

Незабавно информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако получите някой от

тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на

повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Nucala

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Nucala след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след

„EXP“ и „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Nucala предварително напълнена писалка може да се извади от хладилника и да се съхранява в

неотворената картонена опаковка до 7 дни при стайна температура (до 30°C), когато е защитена от

светлина. Да се изхвърли, ако опаковката е оставена извън хладилник за повече от 7 дни.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Nucala

Активното вещество е меполизумаб.

Всяка предварително напълнена писалка от 1 ml съдържа 100 mg меполизумаб.

Другите съставки са: захароза, динатриев хидрогенфосфат хептахидрат, лимонена киселина

монохидрат, полисорбат 80, ЕДТА динатриев дихидрат, вода за инжекции.

Как изглежда Nucala и какво съдържа опаковката

Nucala се доставя в предварително напълнена писалка за еднократна употреба от 1 ml и е бистър до

опалесциращ разтвор, с безцветен до бледожълт или до бледокафяв цвят.

Nucala се предлага в опаковка, съдържаща 1 предварително напълнена писалка или в групова

опаковка, съдържаща 3 x 1 предварително напълнена писалка.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Ирландия

Производител

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A

Strada Provinciale Asolana, No 90

43056 San Polo di Torrile, Parma

Италия

или

Glaxo Operations UK Ltd

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham, DL12 8DT

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

7. Инструкции за употреба стъпка по стъпка на предварително напълнената писалка

Да се прилага веднъж на всеки четири седмици.

Следвайте настоящите инструкции за начина на използване на предварително напълнената писалка.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до неправилно функциониране на предварително

напълнената писалка. Трябва също да преминете обучение за начина на използване на предварително

напълнената писалка. Предварително напълнената писалка Nucala е за приложение само под кожата

(подкожно).

Как да съхранявате Nucala

Да се съхранява в хладилник преди употреба.

Да не се замразява.

Да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Ако е необходимо, предварително напълнената писалка може да се съхранява на стайна

температура до 30°C, за не повече от 7 дни, в оригиналната картонена опаковка. Изхвърлете

по безопасен начин писалката, ако е съхранявана извън хладилник за повече от 7 дни.

Да не се съхранява над 30°C.

Преди да използвате Nucala

Предварително напълнената писалка трябва да се използва само веднъж и след това трябва да се

изхвърли.

Не преотстъпвайте на друг човек Вашата предварително напълнена писалка Nucala.

Не разклащайте писалката.

Не използвайте писалката, ако е изпусната върху твърда повърхност.

Не използвайте писалката, ако изглежда повредена.

Не сваляйте капачката на иглата, докато не настъпи време за прилагане на инжекцията.

Запознаване с предварително напълнената писалка

Подготовка

1. Подгответе всичко, което Ви е необходимо

Намерете удобна, добре осветена и чиста повърхност. Уверете се, че сте подготвили:

Предварително напълнена писалка Nucala

Тампон, напоен със спирт (не е включен в опаковката)

Марля или памучен тампон (не са включени в опаковката)

Не започвайте прилагането на инжекцията, ако не разполагате с всичко изброено по-горе.

Прозрачна

капачка на иглата

Преди употреба

След употреба

Етикет

Запушалка

Прозорче за

наблюдение

(лекарството е вътре)

Жълт предпазител

на иглата

(иглата е вътре)

Жълт индикатор

(става видим, когато

инжекцията е приложена)

2. Изваждане на Вашата предварително напълнена писалка

Извадете картонената опаковка от хладилника. Проверете дали защитното запечатване не е

нарушено.

Извадете гнездото от картонената опаковка.

Отстранете пластмасовото покритие от гнездото.

Като държите писалката в средата, внимателно я извадете от гнездото.

Поставете писалката върху чиста, равна повърхност, на стайна температура, далеч от

пряка слънчева светлина и досега на деца.

Не използвайте писалката, ако защитното запечатване на картонената опаковка е нарушено.

Не сваляйте капачката на иглата на този етап.

3. Проверка и изчакване 30 минути преди употреба

Проверете срока на годност върху етикета на писалката.

Защитно

запечатване

Уверете се, че защитното

запечатване не е нарушено

Отстранете

пластмасовото

покритие

Извадете писалката от гнездото

Проверете

срока на

годност

Проверете

лекарството

Изчакайте 30 минути

Exp: Месец-Година

Погледнете в прозорчето за наблюдение, за да проверите дали течността е бистра (няма

помътняване или частици) и безцветна, с бледожълт до бледокафяв цвят.

Нормално е да видите едно или повече въздушни мехурчета.

Изчакайте 30 минути (но не повече от 8 часа) преди употреба.

Не

използвайте писалката, ако срокът на годност е изтекъл.

Не

затопляйте писалката в микровълнова фурна, гореща вода или на пряка слънчева

светлина.

Не

прилагайте инжекцията, ако разтворът изглежда мътен или е с променен цвят, или има

частици.

Не

използвайте писалката, ако е оставена извън картонената опаковка за повече от 8 часа.

Не

сваляйте капачката на иглата на този етап.

4. Избор на място на инжектиране

Може да инжектирате Nucala в бедрата или в корема си.

Ако друг човек Ви прилага инжекцията, може да използва също горната част на ръката Ви.

Не

инжектирайте в области, където кожата е насинена, чувствителна, зачервена или твърда.

Не

инжектирайте в рамките на 5 cm от пъпа на корема.

Приложете

инжекцията в

бедрата или

корема

Алтернативно, друг

човек може да приложи

инжекцията в горната

част на ръката Ви

5. Почистване на мястото на инжектиране

Измийте ръцете си със сапун и вода.

Почистете мястото на инжектиране като избършете кожата с напоен със спирт тампон и

оставете кожата да изсъхне.

Не докосвайте отново мястото на инжектиране, докато не приключите с прилагането на

инжекцията.

Инжектиране

6. Сваляне на прозрачната капачка на иглата

Свалете прозрачната капачка на иглата от писалката като я издърпате силно.

Не се притеснявайте, ако видите капка от течността на върха на иглата. Това е нормално.

Инжектирайте веднага след като свалите капачката на иглата и

винаги

в рамките на

5 минути.

Не

докосвайте с пръсти жълтия предпазител на иглата. Това може да активира писалката

твърде рано и да повреди иглата.

След като свалите капачката на иглата, не я поставяйте обратно, тъй като това може

Издърпайте

прозрачната капачка

на иглата

случайно да доведе до започване на инжектирането.

7. Започване на инжектирането

Дръжте писалката, така че прозорчето за наблюдение да е обърнато към Вас, за да може да

го виждате, а жълтият предпазител на иглата трябва да е насочен надолу.

Поставете писалката в изправено положение върху мястото на инжектиране, като жълтият

предпазител на иглата трябва да се допира плътно до повърхността на кожата Ви, както е

показано.

За да започнете инжектиране, натиснете писалката надолу докрай и я дръжте натисната

надолу към кожата. Жълтият предпазител на иглата ще се плъзне нагоре в писалката.

Трябва да чуете първото „щракване“, което е сигнал, че инжектирането е започнало.

Жълтият индикатор ще се придвижва надолу в прозорчето за наблюдение, докато

прилагате Вашата доза.

Не

повдигайте писалката от кожата си на тази стъпка, тъй като това може да означава, че

няма да получите цялата доза от Вашето лекарство.

Прилагането на инжекцията може да

отнеме до 15 секунди.

Не

използвайте писалката, ако жълтият предпазител на иглата не се плъзне нагоре в

писалката, както е описано. Изхвърлете я (вижте стъпка 9) и започнете отначало с нова

писалка.

Прозорче за

наблюдение

Предпазител

на иглата

Натиснете

надолу

1-во

„щракване”

8. Придържане на писалката на място до завършване на инжектирането

Продължете да натискате писалката надолу, докато не чуете второто „щракване“ и

запушалката и жълтият индикатор спрат да се движат и изпълнят изцяло прозорчето за

наблюдение.

Продължете да придържате писалката на място, докато преброите до 5. След това вдигнете

писалката от кожата си.

Ако

не

чуете второто „щракване“:

– Проверете дали жълтият индикатор е изпълнил изцяло прозорчето за наблюдение.

– Ако не сте сигурни, задръжте писалката натисната надолу за още 15 секунди, за да се

уверите, че инжектирането е приключило.

Не вдигайте писалката, докато не сте сигурни, че инжектирането е приключило.

Възможно е да забележите малка капка кръв на мястото на инжектиране. Това е нормално.

Ако е необходимо притиснете памучен тампон или марля на мястото на инжектиране за

няколко секунди.

Не

разтривайте мястото на инжектиране.

Изхвърляне

9. Изхвърляне на използваната писалка

Изхвърлете използваната писалка и капачката на иглата в съответствие с местните

изисквания. Ако е необходимо, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Съхранявайте използваните писалки и капачките на иглите на място, недостъпно за

деца.

2-ро

„щракване“

Продължете да натискате

писалката надолу, докато

преброите до 5,

след което я

вдигнете

Листовка: информация за потребителя

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

меполизумаб (mepolizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Nucala и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nucala

Как да използвате Nucala

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Nucala

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Инструкции за употреба стъпка по стъпка

Какво представлява Nucala и за какво се използва

Nucala съдържа активното вещество меполизумаб, което е моноклонално антитяло. Това е вид

белтък, разработен да разпознава специфични прицелни вещества в организма. Той се използва за

лечение на тежка астма при възрастни, юноши и деца на възраст на и над 6 години.

Някои хора с тежка астма имат твърде голям брой еозинофили (вид бели кръвни клетки) в кръвта и в

белите дробове. Това заболяване се нарича еозинофилна астма - видът астма, който Nucala може да

лекува.

Ако Вие или Вашето дете вече приемате високи дози инхалаторни лекарства, но симптомите на

Вашата астма не са добре контролирани от тези лекарства, Nucala може да намали броя на

астматичните пристъпи.

Ако приемате лекарства, наречени перорални кортикостероиди, Nucala може също да помогне за

намаляване на дневната им доза, от която се нуждаете за контрол на Вашата астма.

Меполизумаб, активното вещество на Nucala, блокира белтък, наречен интерлевкин-5. Като блокира

действието на този белтък, Nucala ограничава производството на по-голямо количество еозинофили

от костния мозък и намалява броя на еозинофилите в кръвта и в белите дробове.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nucala

Не използвайте Nucala:

ако сте алергични към меполизумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Информирайте Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася до Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате това лекарство.

Влошаване на симптомите на астма

По време на лечение с Nucala някои хора получават нежелани реакции, свързани с астмата или е

възможно тяхната астмата да се влоши.

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако симптомите на Вашата астма

остават неконтролирани или се влошават, след като сте започнали лечение с Nucala.

Алергични реакции и реакции на мястото на инжектиране

Лекарства от този вид (моноклонални антитела) могат да предизвикат тежки алергични реакции,

когато се инжектират в тялото (вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции”).

Ако сте имали подобна реакция към някоя инжекция или лекарство:

Информирайте Вашия лекар, преди да приложите Nucala.

Паразитни инфекции

Nucala може да отслаби Вашата устойчивост към инфекции, причинени от паразити. Ако вече имате

паразитна инфекция, тя трябва да се излекува преди да започнете лечение с Nucala. Ако живеете в

район, където тези инфекции са чести или ако пътувате в такъв район:

Консултирайте се с Вашия лекар, ако мислите, че някое от посочените по-горе може да се

отнася до Вас.

Деца и юноши

Предварително напълнената спринцовка не е предназначена за употреба при деца на възраст под

12 години.

При деца на възраст 6-11 години се обърнете се към Вашия лекар, който ще предпише

препоръчителната доза Nucala, която ще бъде приложена от медицинска сестра или лекар.

Други лекарства и Nucala

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Други лекарства за астма

Не спирайте внезапно приема на Вашите лекарства за предотвратяване на астматичните

пристъпи, след като сте започнали лечение с Nucala. Спирането на тези лекарства (особено

тези, наречени кортикостероиди) трябва да става постепенно, под прякото наблюдение на

Вашия лекар и в зависимост от отговора Ви към лечението с Nucala.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с

Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не е известно дали съставките на Nucala могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се

консултирате с Вашия лекар, преди приложение на Nucala.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е възможните нежелани реакции на Nucala да засегнат способността Ви за шофиране

или работа с машини.

Nucala съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 100 mg, т.е. на практика „не

съдържа натрий”.

Как да използвате Nucala

Nucala се прилага чрез инжекция под кожата (подкожна инжекция).

Вашият лекар или медицинска сестра ще преценят дали Вие самостоятелно или човекът, който се

грижи за Вас може да инжектирате Nucala. Ако е подходящо, те ще направят обучение, за да покажат

на Вас или на човека, който се грижи за Вас правилния начин да използвате Nucala.

Препоръчителната доза за възрастни и юноши на и над 12 години е 100 mg. Ще Ви бъде прилагана

1 инжекция на всеки четири седмици.

Инструкции за употреба на предварително напълнената спринцовка са дадени в края на тази

листовка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Nucala

Ако мислите, че сте инжектирали по-висока от предписаната доза Nucala, свържете се с Вашия

лекар за съвет.

Ако сте пропуснали да използвате една доза Nucala

Вие или човекът, който се грижи за Вас трябва да инжектирате следващата доза Nucala веднага щом

си спомните. Ако не сте забелязали, че сте пропуснали една доза, когато е вече време за Вашата

следваща доза, тогава инжектирайте следващата доза, както е планирано. Ако не сте сигурни какво да

направите, обърнете се към Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Спиране на лечението с Nucala

Не спирайте приложението на Nucala, освен ако Вашият лекар Ви посъветва да го направите.

Прекъсването или спирането на лечението с Nucala може да доведе до връщане на симптомите и

пристъпите на Вашата астма.

Ако симптомите на астмата се влошат, докато Ви прилагат инжекции Nucala:

Информирайте Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. Нежеланите реакции, причинени от Nucala, обикновено са леки до умерени, но понякога

могат да бъдат сериозни.

Алергични реакции

Някои хора може да получат алергични реакции или реакции, подобни на алергия. Тези реакции

може да са чести (те може да засегнат до 1 на 10 човека). Те обикновено настъпват в рамките на

минути до часове след прилагане на инжекцията, но понякога симптомите могат да започнат до

няколко дни по-късно.

Симптомите може да включват:

стягане в гърдите, кашлица, затруднено дишане

припадък, замаяност, световъртеж (поради понижаване на кръвното налягане)

подуване на клепачите, лицето, устните, езика или устата

уртикария

обрив

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако мислите, че Вие или Вашето дете може да

получавате алергична реакция.

Ако сте имали подобна реакция към друга инжекция или лекарство:

Информирайте Вашия лекар преди да приложи Nucala на Вас или на Вашето дете.

Други нежелани реакции включват:

Много чести нежелани реакции

Те може да засегнат повече от 1 на 10 човека:

главоболие

Чести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 човека:

гръдна инфекция – симптомите може да включват кашлица и треска (висока температура)

инфекция на пикочните пътища (кръв при уриниране, болезнено и често уриниране, треска,

болка в долната част на гърба)

болка в горната част на корема (болка в стомаха или дискомфорт в горната част на стомаха)

треска (висока температура)

екзема (сърбящи червени петна по кожата)

реакция на мястото на инжектиране (болка, зачервяване, подуване, сърбеж и чувство за парене

по кожата около мястото на инжектиране)

болка в гърба

фарингит (възпалено гърло)

назална конгестия (запушен нос)

Редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 1 000 човека:

тежки алергични реакции (анафилаксия)

Незабавно информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако получите някой от

тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на

повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Nucala

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Nucala след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след

„EXP” и „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Nucala предварително напълнена спринцовка може да се извади от хладилника и да се съхранява в

неотворената картонена опаковка до 7 дни при стайна температура (до 30°C), когато е защитена от

светлина. Да се изхвърли, ако опаковката е оставена извън хладилник за повече от 7 дни.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Nucala

Активното вещество е меполизумаб.

Всяка предварително напълнена спринцовка от 1 ml съдържа 100 mg меполизумаб.

Другите съставки са: захароза, динатриев хидрогенфосфат хептахидрат, лимонена киселина

монохидрат, полисорбат 80, ЕДТА динатриев дихидрат, вода за инжекции.

Как изглежда Nucala и какво съдържа опаковката

Nucala се доставя в предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба от 1 ml и е бистър

до опалесциращ разтвор, с безцветен до бледожълт или до бледокафяв цвят.

Nucala се предлага в опаковка, съдържаща 1 предварително напълнена спринцовка или в групови

опаковки, съдържащи 3 x 1 предварително напълнена спринцовка.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Ирландия

Производител

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A

Strada Provinciale Asolana, No 90

43056 San Polo di Torrile, Parma

Италия

или

Glaxo Operations UK Ltd

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham, DL12 8DT

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

7. Инструкции за употреба стъпка по стъпка на предварително напълнената спринцовка

Да се прилага веднъж на всеки четири седмици.

Следвайте настоящите инструкции за начина на използване на предварително напълнената

спринцовка. Неспазването на тези инструкции може да доведе до неправилно функциониране на

предварително напълнената спринцовка. Трябва също да преминете обучение за начина на използване

на предварително напълнената спринцовка. Предварително напълнената спринцовка Nucala е за

приложение само под кожата (подкожно).

Как да съхранявате Nucala

Да се съхранява в хладилник преди употреба.

Да не се замразява.

Да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Ако е необходимо, предварително напълнената спринцовка може да се съхранява на стайна

температура до 30°C, за не повече от 7 дни, в оригиналната картонена опаковка. Изхвърлете по

безопасен начин спринцовката, ако е съхранявана извън хладилник за повече от 7 дни.

Да не се съхранява над 30°C.

Преди да използвате Nucala

Предварително напълнената спринцовка трябва да се използва само веднъж и след това да се

изхвърли.

Не преотстъпвайте на друг човек Вашата предварително напълнена спринцовка Nucala.

Не разклащайте спринцовката.

Не използвайте спринцовката, ако е изпусната върху твърда повърхност.

Не използвайте спринцовката, ако изглежда повредена.

Не сваляйте капачката на иглата, докато не настъпи време за прилагане на инжекцията.

Запознаване с Вашата предварително напълнена спринцовка

Подготовка

Подгответе всичко, което Ви е необходимо

Намерете удобна, добре осветена и чиста повърхност. Уверете се, че сте

подготвили:

Предварително напълнена спринцовка Nucala

Тампон, напоен със спирт (не е включен в опаковката)

Марля или памучен тампон (не са включени в опаковката)

Не започвайте прилагането на инжекцията, ако не разполагате с всичко изброено

по-горе.

След употреба автоматичният

предпазител на иглата се

активира и повдига (прибира)

иглата.

Автоматичен

предпазител на

иглата

Прозорче за

наблюдение

(лекарството е вътре)

Запушалка

Бял накрайник

за поставяне

на пръстите

Бяло

бутало

Капачка на иглата

(иглата е вътре)

След употреба

Преди употреба

Изваждане на Вашата предварително напълнена спринцовка

Извадете картонената опаковка от хладилника. Проверете дали защитното

запечатване не е нарушено.

Извадете гнездото от картонената опаковка.

Отстранете пластмасовото покритие от гнездото.

Като държите спринцовката в средата, внимателно я извадете от гнездото.

Поставете спринцовката върху чиста, равна повърхност, на стайна температура,

далеч от пряка слънчева светлина и досега на деца.

Не използвайте спринцовката, ако защитното запечатване на картонената опаковка е

нарушено.

Не сваляйте капачката на иглата на този етап.

3. Проверка и изчакване 30 минути преди употреба

Проверете срока на годност върху етикета на спринцовката.

Погледнете в прозорчето за наблюдение, за да проверите дали течността е бистра

(няма помътняване или частици) и безцветна, с бледожълт до бледокафяв цвят.

Нормално е да видите едно или повече въздушни мехурчета.

Изчакайте 30 минути (но не повече от 8 часа) преди употреба.

Проверете

срока на

год

ност

Проверете лекарството

Изчакайте 30 минути

Exp: Месец-Година

Защитно

запечатване

Уверете се, че защитното

запечатване не е нарушено

Отстранете

пластмасовото

покритие

Извадете спринцовката от гнездото

Не

използвайте спринцовката, ако срокът на годност е изтекъл.

Не

затопляйте спринцовката в микровълнова фурна, гореща вода или на пряка

слънчева светлина.

Не

използвайте спринцовката, ако разтворът изглежда мътен или е с променен цвят,

или има частици.

Не

използвайте спринцовката, ако е оставена извън картонената опаковка за повече

от 8 часа.

Не

сваляйте капачката на иглата на този етап.

4. Избор на място на инжектиране

Може да инжектирате Nucala в бедрата или в корема си.

Ако друг човек Ви прилага инжекцията, може да използва също горната част на

ръката Ви.

Не

инжектирайте в области, където кожата е насинена, чувствителна, зачервена или

твърда.

Не

инжектирайте в рамките на 5 cm от пъпа на корема.

5. Почистване на мястото на инжектиране

Измийте ръцете си със сапун и вода.

Почистете мястото на инжектиране като избършете кожата с напоен със спирт

Приложете

инжекцията в

бедрата или

корема

Алтернативно, друг

човек може да приложи

инжекцията в горната

част на ръката Ви

тампон и оставете кожата да изсъхне.

Не докосвайте отново мястото на инжектиране, докато не приключите с

прилагането на инжекцията.

Инжектиране

6. Сваляне на прозрачната капачка на иглата

Свалете капачката на иглата от спринцовката, като я издърпате силно нагоре и

държите ръката си далеч от върха на иглата (както е показано). Възможно е да се

наложи да издърпате доста силно капачката на иглата, за да я свалите.

Не

се притеснявайте, ако видите капка от течността на върха на иглата. Това е

нормално.

Инжектирайте веднага след като свалите капачката на иглата и

винаги

в рамките

на 5 минути.

Не

позволявайте иглата да докосне някаква повърхност.

Не

докосвайте иглата.

Не

докосвайте буталото по време на тази стъпка, тъй като е възможно случайно да

избутате течност навън и да не получите цялата доза.

Не

отстранявайте въздушните мехурчета от спринцовката.

Не поставяйте обратно капачката на иглата. Това може да повреди на иглата.

Издърпайте

капачката на

иглата

7. Започване на инжектирането

Използвайте свободната си ръка да притиснете кожата, за да се образува кожна

гънка около мястото за инжектиране. Задръжте кожната гънка по време на

инжектирането.

Въведете цялата игла в кожната гънка под ъгъл 45°, както е показано.

Преместете палеца си върху буталото, а пръстите – върху белия накрайник за

поставяне на пръстите, както е показано.

Бавно натиснете надолу буталото, за да инжектирате цялата доза.

8. Завършване на инжектирането

Уверете се, че буталото е натиснато докрай, докато запушалката не достигне

дъното на спринцовката и цялото количество разтвор не е инжектирано.

Бавно повдигнете палеца си нагоре. Това ще позволи на буталото да се вдигне, а

иглата – да се прибере (повдигне) в тялото на спринцовката.

След като приключите, отпуснете кожната гънка.

Възможно е да забележите малка капка кръв на мястото на инжектиране. Това е

нормално. Ако е необходимо за няколко секунди притиснете памучен тампон или

марля на мястото на инжектиране.

Внимателно

натиснете

надолу

Уверете се, че

бялото бутало е

натиснато докрай

Внимателно

повдигнете

палеца си

Не

поставяйте капачката на иглата обратно на спринцовката.

Не

разтривайте мястото на инжектиране.

Изхвърляне

9. Изхвърляне на използваната спринцовка

Изхвърлете използваната спринцовка и капачката на иглата в съответствие с

местните изисквания. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако е

необходимо.

Съхранявайте използваните спринцовки и капачките на иглите на място,

недостъпно за деца.

Листовка: информация за потребителя

Nucala 100 mg прах за инжекционен разтвор

меполизумаб (mepolizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Nucala и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nucala

Как да използвате Nucala

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Nucala

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Инструкции за употреба стъпка по стъпка

Какво представлява Nucala и за какво се използва

Nucala съдържа активното вещество меполизумаб, което е моноклонално антитяло. Това е вид

белтък, разработен да разпознава специфични прицелни вещества в организма. Той се използва за

лечение на тежка астма при възрастни, юноши и деца на възраст на и над 6 години.

Някои хора с тежка астма имат твърде голям брой еозинофили (вид бели кръвни клетки) в кръвта и в

белите дробове. Това заболяване се нарича еозинофилна астма - видът астма, който Nucala може да

лекува.

Ако Вие или Вашето дете вече приемате високи дози инхалаторни лекарства, но симптомите на

Вашата астма не са добре контролирани от тези лекарства, Nucala може да намали броя на

астматичните пристъпи.

Ако приемате лекарства, наречени перорални кортикостероиди, Nucala може също да помогне за

намаляване на дневната им доза, от която се нуждаете за контрол на Вашата астма.

Меполизумаб, активното вещество на Nucala, блокира белтък, наречен интерлевкин-5. Като блокира

действието на този белтък, Nucala ограничава производството на по-голямо количество еозинофили

от костния мозък и намалява броя на еозинофилите в кръвта и в белите дробове.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Nucala

Не използвайте Nucala:

ако сте алергични към меполизумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Информирайте Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася до Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате това лекарство.

Влошаване на симптомите на астма

По време на лечение с Nucala някои хора получават нежелани реакции, свързани с астмата или е

възможно тяхната астмата да се влоши.

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако симптомите на Вашата астма

остават неконтролирани или се влошават, след като сте започнали лечение с Nucala.

Алергични реакции и реакции на мястото на инжектиране

Лекарства от този вид (моноклонални антитела) могат да предизвикат тежки алергични реакции,

когато се инжектират в тялото (вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции”).

Ако сте имали подобна реакция към някоя инжекция или лекарство,

Информирайте Вашия лекар преди да Ви се приложи Nucala.

Паразитни инфекции

Nucala може да отслаби Вашата устойчивост към инфекции, причинени от паразити. Ако вече имате

паразитна инфекция, тя трябва да се излекува преди да започнете лечение с Nucala. Ако живеете в

район, където тези инфекции са чести или ако пътувате в такъв район:

Консултирайте се с Вашия лекар, ако мислите, че някое от посочените по-горе може да се

отнася до Вас.

Деца

Това лекарство не е предназначено за употреба при деца на възраст под 6 години.

Други лекарства и Nucala

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Други лекарства за астма

Не спирайте внезапно приема на Вашите лекарства за предотвратяване на астматичните

пристъпи, след като сте започнали лечение с Nucala. Спирането на тези лекарства (особено

тези, наречени кортикостероиди) трябва да става постепенно, под прякото наблюдение на

Вашия лекар и в зависимост от отговора Ви към лечението с Nucala.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с

Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не е известно дали съставките на Nucala могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва да се

консултирате с Вашия лекар, преди приложение на Nucala.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е възможните нежелани реакции на Nucala да засегнат способността Ви за шофиране

или работа с машини.

Nucala съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 100 mg, т.e. на практика „не

съдържа натрий”.

Как да използвате Nucala

Nucala ще Ви бъде приложен от лекар, медицинска сестра или медицински специалист, като

инжекция под кожата (подкожно).

Възрастни и юноши на и над 12 години

Препоръчителната доза за възрастни и юноши е 100 mg. Ще Ви бъде прилагана 1 инжекция

на всеки четири седмици.

Деца на възраст от 6 до 11 години

Препоръчителната доза е 40 mg. Ще Ви бъде прилагана 1 инжекция на всеки четири седмици.

Ако се пропусне приложение на една доза Nucala

Възможно най-бързо се обърнете към Вашия лекар или болница, за да си запишете нов час

за посещение.

Спиране на лечението с Nucala

Не спирайте приложението на инжекциите Nucala, освен ако Вашият лекар Ви посъветва да го

направите. Прекъсването или спирането на лечението с Nucala може да доведе до връщане на

симптомите и пристъпите на Вашата астма.

Ако симптомите на астмата се влошат, докато Ви прилагат инжекции Nucala

Информирайте Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. Нежеланите реакции, причинени от Nucala, обикновено са леки до умерени, но понякога

могат да бъдат сериозни.

Алергични реакции

Някои хора може да получат алергични реакции или реакции, подобни на алергия. Тези реакции

може да са чести (те може да засегнат до 1 на 10 човека). Те обикновено настъпват в рамките на

минути до часове след прилагане на инжекцията, но понякога симптомите могат да започнат до

няколко дни по-късно.

Симптомите може да включват:

стягане в гърдите, кашлица, затруднено дишане

припадък, замаяност, световъртеж (поради понижаване на кръвното налягане)

подуване на клепачите, лицето, устните, езика или устата

уртикария

обрив

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако мислите, че Вие (или Вашето дете) може да

получавате алергична реакция.

Ако Вие (или Вашето дете) сте имали подобна реакция към друга инжекция или лекарство:

Информирайте Вашия лекар преди да Ви се приложи Nucala.

Други нежелани реакции включват:

Много чести нежелани реакции

Те може да засегнат повече от 1 на 10 човека:

главоболие

Чести нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 10 човека:

гръдна инфекция – симптомите може да включват кашлица и треска (висока температура)

инфекция на пикочните пътища (кръв при уриниране, болезнено и често уриниране, треска,

болка в долната част на гърба)

болка в горната част на корема (болка в стомаха или дискомфорт в горната част на стомаха)

треска (висока температура)

екзема (сърбящи червени петна по кожата)

реакция на мястото на инжектиране (болка, зачервяване, подуване, сърбеж и чувство за парене

по кожата около мястото на инжектиране)

болка в гърба

фарингит (възпалено гърло)

назална конгестия (запушен нос)

Редки нежелани реакции

Те може да засегнат до 1 на 1 000 човека:

Тежки алергични реакции (анафилаксия)

Незабавно информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако получите някой от тези

симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на

повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Nucala

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Nucala след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след

„EXP“ и „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25C.

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Nucala

Активното вещество е меполизумаб. Всеки флакон съдържа 100 mg меполизумаб.

След разтваряне, всеки ml от разтвора съдържа 100 mg меполизумаб.

Другите съставки са: захароза, динатриев хидрогенфосфат хептахидрат и полисорбат 80.

Как изглежда Nucala и какво съдържа опаковката

Nucala е лиофилизиран бял прах, доставян в прозрачен, безцветен стъклен флакон с гумена

запушалка.

Nucala се предлага в опаковка, съдържаща 1 флакон или в групови опаковки, съдържащи 3 отделни

флакона.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Ирландия

Производител

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A

Strada Provinciale Asolana, No 90

43056 San Polo di Torrile, Parma

Италия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба и работа, разтваряне и приложение стъпка по стъпка

Nucala се доставя като лиофилизиран, бял прах във флакон за еднократна употреба и е предназначен

само за подкожно инжектиране. Разтварянето трябва да се извършва при асептични условия.

След разтваряне Nucala ще съдържа меполизумаб в концентрация 100 mg/ml. Инжекционният разтвор

може да се съхранява при температура от 2C до 30C, за не повече от 8 часа. Неизползваният

концентрат или разтвор, останал след 8 часа трябва да се изхвърли.

Търговското име (Nucala) и партидния номер на приложения продукт трябва да бъдат ясно записани в

досието на пациента.

Инструкции за разтваряне на всеки флакон

Разтворете съдържанието на флакона с 1,2 ml стерилна вода за инжекции, за предпочитане

използвайки спринцовка от 2 ml до 3 ml и игла 21G. Струята стерилна вода трябва да се насочи

вертикално, в центъра на лиофилизираната компактна маса. По време на разтварянето оставете

флакона на стайна температура, като внимателно завъртате флакона за 10 секунди с кръгово

движение на интервали от 15 секунди до разтваряне на праха.

Забележка: Приготвеният разтвор не трябва да се разклаща по време на процедурата, тъй

като това може да доведе до образуване на пяна или до утаяване на лекарствения продукт.

Разтварянето обикновено е пълно в рамките на 5 минути след добавяне на стерилната вода, но

може да отнеме допълнително време.

Ако за разтваряне на Nucala се използва механичен уред, то може да се извърши чрез въртене при

450 оборота в минута за не повече от 10 минути. Алтернативно, приемливо е въртене при

1 000 оборота в минута за не повече от 5 минути.

След разтваряне, Nucala трябва да се провери визуално за наличие на видими частици и бистрота

преди приложение. Разтворът трябва да бъде бистър до опалесциращ, и безцветен до бледожълт

или бледокафяв, без видими частици. Наличието на малки въздушни мехурчета обаче е очаквано

и приемливо. Ако в разтвора останат видими частици или ако той изглежда мътен или с цвят на

мляко, не трябва да се използва.

Ако не се използва веднага, приготвеният разтвор трябва да се:

пази от слънчева светлина;

съхранява под 30°C, без да се замразява;

изхвърли, ако не се използва в рамките на 8 часа след разтварянето.

Инструкции за приложение на доза от 100 mg

За подкожно приложение трябва да се използва полипропиленова спринцовка от 1 ml, снабдена с

игла за еднократна употреба 21G до 27G х 0,5 инча (13 mm).

Непосредствено преди приложение, изтеглете 1 ml от приготвения разтвор Nucala. Не

разклащайте приготвения разтвор по време на процедурата, тъй като това може да доведе до

образуване на пяна или до утаяване на продукта.

Приложете инжекцията от 1 ml (еквивалентен на 100 mg меполизумаб) подкожно в мишницата,

бедрото или корема.

Инструкции за приложение на доза от 40 mg

За подкожно приложение трябва да се използва полипропиленова спринцовка от 1 ml, снабдена с

игла за еднократна употреба 21G до 27G х 0,5 инча (13 mm).

Непосредствено преди приложение, изтеглете 0,4 ml от приготвения разтвор Nucala. Не

разклащайте приготвения разтвор по време на процедурата, тъй като това може да доведе до

образуване на пяна или до утаяване на продукта.

Приложете инжекцията от 0,4 ml (еквивалентни на 40 mg меполизумаб) подкожно в мишницата,

бедрото или корема.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Всяка предварително напълнената писалка от 1 ml съдържа 100 mg меполизумаб (mepolizumab).

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка от 1 ml съдържа 100 mg меполизумаб (mepolizumab).

Меполизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло, получено чрез рекомбинантна ДНК

технология в клетки от яйчник на китайски хамстер.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър до опалесциращ, безцветен до бледожълт или до бледокафяв разтвор.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

Терапевтични показания

Nucala е показан за допълващо лечение на тежка рефрактерна еозинофилна астма при възрастни,

юноши и деца на възраст на и над 6 години (вж. точка 5.1).

Дозировка и начин на приложение

Nucala трябва да се предписва от лекари с опит в диагностиката и лечението на тежка рефрактерна

еозинофилна астма.

Дозировка

Възрастни и юноши на и над 12 години

Препоръчителната доза е 100 mg меполизумаб, прилагана подкожно веднъж на всеки 4 седмици.

Nucala е предназначен за дългосрочно лечение. Необходимостта от продължаване на лечението

трябва да се преразглежда в зависимост от оценката на лекаря за тежестта на заболяването на

пациента и нивото на контрол на екзацербациите, най-малко веднъж годишно.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно и чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане

(вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Деца на възраст от 6 до 11 години

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка и Nucala 100 mg

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка не са показани за приложение при тази

популация.

Лекарствената форма прах за инжекционен разтвор е подходяща за приложение при тази популация.

Препоръчителната доза е 40 mg меполизумаб, прилагана подкожно веднъж на всеки 4 седмици.

Деца на възраст под 6 години

Безопасността и ефикасността на меполизумаб при деца на възраст под 6 години все още не са

установени.

Липсват данни.

Начин на приложение

Nucala предварително напълнена писалка или Nucala предварително напълнена спринцовка трябва да

се използват единствено за подкожно инжектиране.

Nucala може да се приложи самостоятелно от пациента или може да му бъде приложен от грижещия

се за него, ако медицинският специалист реши, че е подходящо и пациентът или грижещия се за него

са обучени в техниките на инжектиране.

Препоръчителните места на инжектиране за самостоятелно приложение са коремната област или

бедрото. Грижещият се за пациента може също да инжектира Nucala в мишницата.

Подробни инструкции за подкожно приложение на Nucala в предварително напълнена писалка или

предварително напълнена спринцовка са предоставени в инструкциите за употреба в листовката.

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

С цел да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва да са ясно записани.

Екзацербации на астма

Nucala не трябва да се използва за лечение на остри екзацербации на астма.

По време на лечението могат да се проявят нежелани симптоми, свързани с астмата, или да настъпят

екзацербации. Пациентите трябва да бъдат информирани да потърсят лекарски съвет, ако симптомите

на астмата продължават да бъдат неконтролирани или се влошат след започване на лечението.

Кортикостероиди

Не се препоръчва внезапно преустановяване на приема на кортикостероиди след започване на

лечение с Nucala. Ако е необходимо намаляване на дозите на кортикостероидите, то трябва да става

постепенно и под лекарско наблюдение.

Реакции на свръхчувствителност и реакции, свързани с приложението

След приложение на Nucala са настъпили остри системни реакции и системни реакции от забавен

тип, включително реакции на свръхчувствителност (напр. анафилаксия, уртикария, ангиоедем, обрив,

бронхоспазъм, хипотония). Тези реакции обикновено настъпват в рамките на часове след

приложението, но в някои случаи имат забавено начало (т.е. обикновено в рамките на няколко дни).

Тези реакции може да се проявят за пръв път след продължително лечение (вж. точка 4.8).

Паразитни инфекции

Еозинофилите могат да участват в имунния отговор към някои хелминтни инфекции. Пациенти с

предшестващи хелминтни инфекции трябва да се лекуват преди започване на терапия с Nucala. Ако

пациентите се заразят, докато са на лечение с Nucala и не се повлияват от антихелминтното лечение,

трябва да се обмисли временно преустановяване на терапията с Nucala.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 100 mg, т.e. на

практика „не съдържа натрий”.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Цитохром P450 ензимите, ефлуксните помпи и протеин-свързващите механизми не участват в

клирънса на меполизумаб. Установено е, че повишените нива на проинфламаторни цитокини (напр.

IL-6), чрез взаимодействие с техните сродни рецептори върху хепатоцитите, потискат образуването

на CYP450 ензими и лекарствени транспортери. Въпреки това, повишаването на системните

проинфламаторни маркери при тежка рефрактерна еозинофилна астма е минимално и няма

доказателство за алфа експресия на IL-5 рецептора върху хепатоцитите. Затова потенциалът за

взаимодействия с меполизумаб се счита за нисък.

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) от употребата на

меполизумаб при бременни жени.

Меполизумаб преминава плацентарната бариера при маймуни. Проучванията при животни не

показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалът за увреждане на човешкия фетус не

е известен.

Като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на Nucala по време на бременност.

Приложението на Nucala при бременни жени трябва да се обмисля, само ако очакваната полза за

майката е по-голяма от всеки възможен риск за плода.

Кърмене

Няма данни за екскрецията на меполизумаб в кърмата. При дългоопашати макаци обаче меполизумаб

се екскретира в млякото в концентрации, по-малки от 0,5% от тези, установени в плазмата.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови терапията с

Nucala, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Няма данни по отношение на фертилитета при хора. Проучванията при животни не показват

нежелани реакции върху фертилитета в следствие на анти-IL5 лечението (вж. точка 5.3).

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Nucala не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Възрастни и юноши

В клинични проучвания при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма, най-често

съобщаваните нежелани реакции по време на лечението са главоболие, реакции на мястото на

инжектиране и болка в гърба.

Табличен списък на нежеланите реакции

По време на три плацебо-контролирани клинични проучвания с продължителност от 24 до

52 седмици, общо 896 възрастни и 19 юноши с тежка рефрактерна еозинофилна астма са получавали

подкожно или интравенозно доза меполизумаб. Таблицата по-долу представя нежеланите реакции от

двете плацебо-контролирани проучвания при пациенти, получавали подкожно 100 mg меполизумаб

(n = 263).

Профилът на безопасност на меполизумаб при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма

(n=998), лекувани в продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в

открити проучвания с продължение, е сходен с този, наблюдаван при плацебо-контролираните

проучвания.

Честотата на нежеланите реакции се определя като се използва следната конвенция: много чести

(≥ 1/10); чести (≥ 1/ 100 до <1/10); нечести (≥ 1/1 000 до <1/100); редки (≥ 1/10 000 до <1/1 000); много

редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Във

всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по

отношение на сериозността.

Системо-органен клас

Нежелани реакции

Честота

Инфекции и инфестации

Инфекция на долните дихателни пътища

Инфекция на пикочните пътища

Фарингит

Чести

Нарушения на имунната

система

Реакции на свръхчувствителност

(системни алергични реакции)*

Анафилаксия**

Чести

Редки

Нарушения на нервната

система

Главоболие

Много чести

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Назална конгестия

Чести

Стомашно-чревни

нарушения

Болка в горната част на корема

Чести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Екзема

Чести

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и съединителната

тъкан

Болка в гърба

Чести

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Реакции, свързани с приложението

(системни реакции от неалергичен тип)***

Локални реакции на мястото на

инжектиране

Пирексия

Чести

* Системни реакции, включително свръхчувствителност, са съобщавани с обща честота, сравнима с

тази при плацебо. За примери относно съобщени свързани прояви и описание на времето до поява

вижте точка 4.4.

** От спонтанни постмаркетингови съобщения

*** Най-честите прояви, свързани със съобщения за системни реакции от неалергичен тип, свързани

с приложението, са обрив, зачервяване и миалгия. Тези прояви са докладвани рядко и при <1% от

лицата, получавали подкожно 100 mg меполизумаб.

Описание на избрани нежелани реакции

Локални реакции на мястото на инжектиране

В 2 плацебо-контролирани проучвания честотата на локалните реакции на мястото на инжектиране

със 100 mg меполизумаб, прилаган подкожно и с плацебо е съответно 8% и 3%. Всички тези реакции

не са сериозни, леки до умерени по тежест и по-голяма част преминават за няколко дни. Локални

реакции на мястото на инжектиране настъпват предимно в началото на лечението и в рамките на

първите 3 инжекции с по-малко съобщения при прилагане на последващите инжекции. Най-честите

прояви, съобщавани при тези реакции, включват болка, зачервяване, подуване, сърбеж и чувство за

парене.

Педиатрична популация

Тридесет и седем юноши (на възраст 12-17 години) са включени в четири плацебо-контролирани

проучвания (25 са лекувани с меполизумаб интравенозно или подкожно) с продължителност от 24 до

52 седмици. Тридесет и шест педиатрични пациенти (на възраст 6-11 години) са получавали

меполизумаб подкожно в открито проучване в продължение на 12 седмици. След прекъсване на

лечението за 8 седмици, 30 от тези пациенти, са получавали меполизумаб в продължение на още

52 седмици. Профилът на безопасност е сходен с този, наблюдаван при възрастни. Не са установени

допълнителни нежелани реакции.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана

нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Предозиране

В едно клинично изпитване са приложени интравенозно единични дози до 1 500 mg на пациенти с

еозинофилно заболяване без данни за дозозависима токсичност.

Няма специфично лечение при предозиране с меполизумаб. При предозиране,

пациентът трябва да се подложи на поддържащо лечение със съответно проследяване при

необходимост.

Последващите мерки трябва да са в съответствие с клиничната практика или както се

препоръчва от националния център по отравяния, при наличие на такъв център.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища, други

системни лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища, ATC код: R03DX09.

Механизъм на действие

Меполизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло (IgG1, капа), което таргетира с висок афинитет

и специфичност човешки интерлевкин-5 (IL-5). IL-5 е основният цитокин, отговорен за растежа и

диференциацията, привличането, активирането и преживяемостта на еозинофилите. Меполизумаб

инхибира биоактивността на IL-5 с наномоларен потенциал, чрез блокиране на свързването на IL-5 с

алфа веригата на IL-5-рецепторния комплекс, експресиран на повърхността на еозинофилната клетка.

По този начин той инхибира предаването на сигнали от IL-5 и намалява производството и

преживяемостта на еозинофилите.

Фармакодинамични ефекти

При пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма (възрастни/юноши), след подкожно

приложение на доза от 100 mg на всеки 4 седмици в продължение на 32 седмици, средно

геометричният брой на еозинофилите в кръвта намалява от 290 на изходно ниво до 40 клетки/µl на

32-ра седмица (n = 182), намаление с 84% в сравнение с плацебо. Това намаление на еозинофилите в

кръвта се запазва при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма (n=998), лекувани в

продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в открити проучвания с

продължение.

При деца на възраст от 6 до 11 години с тежка рефрактерна еозинофилна астма, меполизумаб е

прилаган подкожно на всеки 4 седмици в продължение на 52 седмици, средно геометричният брой на

еозинофилите в кръвта намалява от 306 на изходно ниво (n=16) до 48 на 52-ра седмица (n=15), след

приложение на 40 mg (зa телесно тегло < 40 kg), а след приложение на 100 mg (за телесно тегло

≥ 40 kg) намалява от 331 до 44 клетки/µl (n=10), намаление от изходно ниво съответно с 85% и 87%.

При възрастни, юноши и деца това намаление се наблюдава в рамките на 4 седмици лечение.

Имуногенност

В съответствие с потенциалните имуногенни свойства на протеинните и пептидни лекарствени

продукти, след лечение пациентите може да образуват антитела срещу меполизумаб. При

плацебо-контролираните изпитвания 15/260 (6%) от възрастните и юношите, лекувани с доза от

100 mg, приложена подкожно, имат забележимо количество антитела срещу меполизумаб след като

са получили поне една доза меполизумаб.

Профилът на имуногенност на меполизумаб при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма

(n=998), лекувани в продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в

открити проучвания с продължение, е подобен на този, наблюдаван при плацебо-контролирани

проучвания.

Деца на възраст от 6 до 11 години с тежка рефрактерна еозинофилна астма след 40 mg подкожно (за

телесно тегло < 40 kg) или 100 mg подкожно (за телесно тегло ≥ 40 kg), 2/35 (6%), имат забележимо

количество антитела срещу меполизумаб след като са получили поне една доза меполизумаб по

време на първоначалната кратка фаза на проучването. Нито едно дете не е имало забележимо

количество антитела срещу меполизумаб по време на дългосрочната фаза на проучването. При един

възрастен участник са установени неутрализиращи антитела. При по-голямата част от пациентите

антителата срещу меполизумаб не оказват значимо въздействие върху фармакокинетиката и

фармакодинамиката на меполизумаб и няма доказателства за връзка между титрите на антителата и

промяната на нивото на еозинофилите в кръвта.

Клинична ефикасност

В 3 рандомизирани, двойнослепи, паралелногрупови клинични проучвания с продължителност

между 24-52 седмици, при пациенти на възраст на и над 12 години е оценена ефикасността на

меполизумаб при лечението на таргетна група пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма.

При тези пациенти симптомите на астмата или остават неконтролирани (най-малко две тежки

екзацербации в предходните 12 месеца) на фона на тяхното настоящо стандартно лечение,

включващо най-малко високи дози инхалаторни кортикостероиди (ИКС) плюс допълнително(и)

поддържащо(и) лечение(я), или са зависими от системни кортикостероиди. Допълнителните

поддържащи лечения включват дългодействащи бета

-адренергични агонисти (ДДБА), левкотриенови

модификатори, дългодействащи мускаринови антагонисти (ДДМА), теофилин и перорални

кортикостероиди (ПКС).

Двете проучвания MEA112997 и MEA115588, изучаващи екзацербациите, включват общо

1 192 пациенти, 60% жени, със средна възраст 49 години (диапазон 12-82). Делът на пациентите на

поддържаща терапия с ПКС е съответно 31% и 24%. Било е необходимо пациентите да имат анамнеза

за две или повече тежки екзацербации на астма, изискващи лечение с перорален или системен

кортикостероид през последните 12 месеца, и намалена белодробна функция на изходно ниво

(предбронходилататорно ФЕО

<80% при възрастни и <90% при юноши). Средният брой на

екзацербациите през предходната година е 3,6, а средното предвидено предбронходилататорно ФЕО

е 60%. По време на проучванията, пациентите са продължили да приемат настоящото си лечение за

астма.

В проучването за намаляване на приложението на перорални кортикостероиди MEA115575 са

включени общо 135 пациенти (55% са жени; средна възраст 50 години), които са лекувани всеки ден с

ПКС (5-35 mg дневно) и с високи дози ИКС плюс допълнително поддържащо лечение.

Проучване за ефикасност с варираща доза MEA112997 (DREAM)

В MEA112997, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, паралелногрупово,

многоцентрово проучване с продължителност 52 седмици, проведено при 616 пациенти с тежка

рефрактерна еозинофилна астма, меполизумаб значително намалява клинично значимите

екзацербации на астма (определени като влошаване на астмата, налагащо употреба на

перорални/системни кортикостероиди и/или хоспитализация и/или посещение в отделение за спешна

помощ) с дози от 75 mg, 250 mg или 750 mg, приложени интравенозно, в сравнение с плацебо

(вж. Таблица 1).

Таблица 1: Честота на клинично значимите екзацербации на 52-ра седмица при intent to treat

(ITT) популацията

Меполизумаб, прилаган интравенозно

Плацебо

75 mg

n = 153

250 mg

n = 152

750 mg

n = 156

n = 155

Честота на

екзацербации/година

1,24

1,46

1,15

2,40

Процентно

намаление

Съотношение на

честотата

(95% CI)

0,52 (0,39; 0,69)

0,61 (0,46; 0,81)

0,48 (0,36; 0,64)

p-стойност

<0,001

<0,001

<0,001

Проучване за намаляване на броя на екзацербациите MEA115588 (MENSA)

MEA115588 е рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, паралелногрупово,

многоцентрово проучване, което оценява ефикасността и безопасността на меполизумаб като

допълваща терапия при 576 пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма, дефинирана като брой

на еозинофилите в периферната кръв по-голям или равен на 150 клетки/μl при започване на

лечението или по-голям или равен на 300 клетки/μl през последните 12 месеца.

В продължение на 32 седмици пациентите получават 100 mg меполизумаб, прилаган подкожно, 75 mg

меполизумаб, прилаган интравенозно, или лечение с плацебо веднъж на всеки 4 седмици. Първичната

крайна точка е честотата на клинично значимите екзацербации на астмата, а намаляването на

екзацербациите при двете рамена на лечение с меполизумаб са статистически значими в сравнение с

плацебо (р < 0,001). В таблица 2 са представени резултатите по отношение на първичната и

вторичните крайни точки при пациенти, лекувани с меполизумаб, прилаган подкожно или с плацебо.

Таблица 2: Резултати от първичната и вторичните крайни точки на 32-ра седмица при intent to

treat популацията (MEA115588)

Меполизумаб 100 mg

(подкожно)

N = 194

Плацебо

N = 191

Първична крайна точка

Честота на клинично значими екзацербации

Честота на екзацербации за

една година

0,83

1,74

Процентно намаление

Съотношение на честотата

(95% CI)

0,47 (0,35; 0,64)

p-стойност

< 0,001

Вторични крайни точки

Честота на екзацербациите, изискващи хоспитализации/посещения в

отделение за спешна помощ

Честота на екзацербации за

една година

0,08

0,20

Процентно намаление

Съотношение на честотата

(95% CI)

0,39 (0,18; 0,83)

p-стойност

0,015

Честота на екзацербациите, изискващи хоспитализация

Честота на екзацербации за

една година

0,03

0,10

Процентно намаление

Съотношение на честотата

(95% CI)

0,31 (0,11; 0,91)

p-стойност

0,034

Предбронходилататорно ФЕО

(ml) на 32-ра седмица

Изходна стойност (SD)

1 730 (659)

1 860 (631)

Средна промяна от

изходното ниво (SE)

183 (31)

86 (31)

Разлика (меполизумаб

спрямо плацебо)

95% CI

(11, 184)

p-стойност

0,028

Респираторен въпросник на университета Св. Георги (St. George’s

Respiratory Questionnaire, SGRQ) на 32-ра седмица

Изходна стойност (SD)

47,9 (19,5)

46,9 (19,8)

Средна промяна от

изходното ниво (SE)

-16,0 (1,1)

-9,0 (1,2)

Разлика (меполизумаб

спрямо плацебо)

-7,0

95% CI

(-10,2; -3,8)

p-стойност

< 0,001

Намаляване на честотата на екзацербациите в зависимост от броя на еозинофилите в кръвта на

изходно ниво

Таблица 3 показва резултатите от комбиниран анализ на две проучвания, изучаващи екзацербациите

(MEA112997 и MEA115588) в зависимост от броя на еозинофилите в кръвта на изходно ниво.

Честотата на екзацербациите при рамото на плацебо се повишава с повишаването на броя на

еозинофилите в кръвта на изходно ниво. Намалението на честотата при лечение с меполизумаб е

по-голямо при пациенти с по-висок брой на еозинофилите в кръвта.

Таблица 3: Комбиниран анализ на честотата на клинично значими екзацербации в зависимост

от броя на еозинофилите в кръвта на изходно ниво при пациенти с тежка рефрактерна

еозинофилна астма

Меполизумаб

75 mg i.v./100 mg s.c.

N=538

Плацебо

N=346

MEA112997+MEA115588

<150 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

1,16

1,73

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,67 (0,46; 0,98)

150 до <300 клетки/l

брой (n)

Меполизумаб

75 mg i.v./100 mg s.c.

N=538

Плацебо

N=346

Честота на екзацербации за една

година

1,01

1,41

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,72 (0,47; 1,10)

300 до <500 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

1,02

1,64

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,62 (0,41; 0,93)

500 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

0,67

2,49

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,27 (0,19; 0,37)

Проучване за намаляване на приложението на перорални кортикостероиди MEA115575 (SIRIUS)

MEA115575 оценява ефекта на 100 mg меполизумаб, приложен подкожно, върху намаляването на

необходимостта от използване на поддържащи перорални кортикостероиди (ПКС) като

същевременно се поддържа контрол върху симптомите на астмата при лица с тежка рефрактерна

еозинофилна астма. Пациентите са имали брой на еозинофилите в кръвта 150/l на изходно ниво

или брой на еозинофилите в кръвта 300/l по време на 12-те месеца преди скрининга. През периода

на лечение, на пациентите са прилагани меполизумаб или плацебо веднъж на всеки 4 седмици. По

време на проучването, пациентите са продължили да приемат настоящото си лечение за астма с

изключение на тяхната доза ПКС, която е намалявана на всеки 4 седмици по време на фазата на

намаляване на ПКС (седмици 4-20), докато е поддържан контрол върху симптомите на астмата.

Включени са общо 135 пациенти: средната възраст е 50 години, 55% са жени, а 48% са получавали

перорална кортикостероидна терапия в продължение на най-малко 5 години. Средната еквивалентна

доза преднизон на изходно ниво е приблизително 13 mg на ден.

Първичната крайна точка е процентното намаление на дневната доза ПКС (седмици 20-24), като

същевременно се поддържа контрол върху симптомите на астмата в съответствие с дефинирани

категории за намаляване на дозата (вж. Таблица 4). Предварително дефинираните категории

включват процентни намаления, в диапазон от 90-100% намаление, до липса на намаляване на дозата

преднизон след края на фазата на оптимизиране. Сравнението между меполизумаб и плацебо е

статистически значимо (p=0,008).

Таблица 4: Резултати от първичната и вторичните крайни точки в MEA115575

ITT Популация

Меполизумаб

100 mg

(подкожно)

N= 69

Плацебо

N= 66

Първична крайна точка

Процентно намаление на ПКС от изходно ниво (седмици 20-24)

90% - 100%

75% - <90%

16 (23%)

12 (17%)

7 (11%)

5 (8%)

ITT Популация

Меполизумаб

100 mg

(подкожно)

N= 69

Плацебо

N= 66

50% - <75%

>0% - <50%

Няма намаление на ПКС/липса на

контрол върху симптомите на

астмата/прекъсване на лечението

9 (13%)

7 (10%)

25 (36%)

10 (15%)

7 (11%)

37 (56%)

Съотношение на шансовете

(95% CI)

2,39 (1,25; 4,56)

p-стойност

0,008

Вторични крайни точки (седмици 20-24)

Намаляване на дневната доза

ПКС до 0 mg/ден

10 (14%)

5 (8%)

Съотношение на шансовете

(95% CI)

1,67 (0,49; 5,75)

p-стойност

0,414

Намаляване на дневната доза

ПКС до ≤5 mg/ден

37 (54%)

21 (32%)

Съотношение на шансовете

(95% CI)

2,45 (1,12; 5,37)

p- стойност

0,025

Средно % намаление на дневната

доза ПКС от изходно ниво (95% CI)

50,0 (20,0; 75,0)

0,0 (-20,0; 33,3)

Средна разлика (95% CI)

-30,0 (-66,7; 0,0)

p- стойност

0,007

Открити проучвания с продължение при тежка рефрактерна еозинофилна астма MEA115666

(COLUMBA), MEA115661 (COSMOS) и 201312 (COSMEX)

Дългосрочният профил на ефикасност на Nucala при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна

астма (n=998), лекувани в продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в

открити проучвания с продължение MEA115666, MEA115661 и 201312, като цяло съответства на този

при 3-те плацебо-контролирани проучвания.

Педиатрична популация

Tежка рефрактерна еозинофилна астма

В проучване MEA115588 и в двойносляпото плацебо-контролирано проучване 200862, са включени

34 юноши (на възраст от 12 до 17 години). От тези 34 участници: 12 са получавали плацебо, 9 са

получавали 75 mg меполизумаб интравенозно, а 13 са получавали 100 mg меполизумаб подкожно. В

комбиниран анализ от тези проучвания, е наблюдавано 40% намаление на клинично значимите

екзацербации при юноши, след лечение с меполизумаб в сравнение с плацебо (съотношение на

честотата 0,60; 95% CI: 0,17; 2,10).

Фармакокинетични свойства

След подкожно приложение при пациенти с астма, меполизумаб проявява приблизително

пропорционална на дозата фармакокинетика в дозовия интервал от 12,5 mg до 250 mg. След

подкожно приложение на единична доза от 100 mg меполизумаб при здрави доброволци, системната

експозиция на меполизумаб е сравнима между лекарствените форми.

Абсорбция

След подкожно приложение при здрави доброволци или пациенти с астма, меполизумаб се абсорбира

бавно с медиана на времето за достигане на пикова плазмена концентрация (T

) в диапазона от 4 до

8 дни.

След еднократно подкожно приложение в областта на корема, бедрото или ръката при здрави

доброволци, абсолютната бионаличност на меполизумаб е съответно 64%, 71% и 75%. При пациенти

с астма абсолютната бионаличност на меполизумаб, приложен подкожно в ръката, варира от 74-80%.

След многократно подкожно приложение на всеки 4 седмици, в стационарно състояние се установява

приблизително двукратно кумулиране.

Разпределение

След еднократно интравенозно приложение при пациенти с астма, меполизумаб се разпределя със

среден обем на разпределение от 55 до 85 ml/kg.

Биотрансформация

Меполизумаб е хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло, което се разгражда от протеолитични

ензими, които са широко разпространени в организма и не са ограничени в чернодробната тъкан.

Елиминиране

След еднократно интравенозно приложение при пациенти с астма, средният системен клирънс (CL)

варира от 1,9 до 3,3 ml/ден/kg, със среден терминален полуживот приблизително 20 дни. След

подкожно приложение на меполизумаб средният терминален полуживот (t1/2) варира от 16 до 22 дни.

Системният клирънс на меполизумаб, определен при популационния фармакокинетичен анализ, е

3,1 ml/ден/kg.

Педиатрична популация

Налични са ограничени фармакокинетични данни при педиатричната популация (59 участници с

еозинофилен езофагит, 55 участници с тежка рефрактерна еозинофилна астма). Фармакокинетиката

на интравенозно прилаган меполизумаб е оценена чрез популационен фармакокинетичен анализ в

едно педиатрично проучване, проведено при пациенти с еозинофилен езофагит на възраст

2-17 години. Фармакокинетиката при педиатрични пациенти е до голяма степен предвидима на базата

на тази при възрастни, след като се вземе предвид телесното тегло. Фармакокинетиката на

меполизумаб при пациенти в юношеска възраст с тежка рефрактерна еозинофилна астма, включени

във фаза 3 проучвания, съответства на данните при възрастни (вж. точка 4.2).

Фармакокинетиката при педиатрични пациенти след подкожно приложение при участници на възраст

от 6 до 11 години с тежка рефрактерна еозинофилна астма, е изследвана в отворено неконтролирано

проучване с продължителност 12 седмици. Фармакокинетиката при педиатрични пациенти до голяма

степен съответства на тази при възрастни и юноши, след като се вземе предвид телесното тегло и

бионаличността. Абсолютната бионаличност при подкожно приложение изглежда пълна, в сравнение

с тази, наблюдавана при възрастни и юноши - 76%. Експозицията след подкожно приложение на

40 mg (за телесно тегло < 40 kg) или 100 mg (за телесно тегло ≥ 40 kg) е 1,32 и 1,97 пъти от

наблюдаваната при възрастни след приложение на 100 mg.

Изследването чрез PK моделиране и симулация на схема на прилагане 40 mg подкожно, на всеки

4 седмици при деца на възраст от 6 до 11 години и с широк диапазон на тегло от 15-70 kg прогнозира,

че експозицията при тази схема на прилагане ще се запази при средно 38% от възрастните при

приложение на 100 mg. Тази схема на прилагане се счита за приемлива поради широкия терапевтичен

индекс на меполизумаб.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст (≥65 години)

Има ограничени данни по отношение на фармакокинетиката при пациенти в старческа възраст

(≥65 години) във всички клинични проучвания (N = 90). В популационния фармакокинетичен анализ

обаче няма индикации за ефект на възрастта върху фармакокинетиката на меполизумаб във

възрастовия диапазон от 12 до 82 години.

Бъбречно увреждане

Не са провеждани официални проучвания за изследване на ефекта на бъбречното увреждане върху

фармакокинетиката на меполизумаб. Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, не се

налага коригиране на дозата при пациенти със стойности на креатининовия клирънс между

50-80 ml/min. Има ограничени данни за пациенти със стойности на креатининовия

клирънс < 50 ml/min.

Чернодробно увреждане

Не са провеждани официални проучвания за изследване на ефекта на чернодробното увреждане

върху фармакокинетиката на меполизумаб. Тъй като меполизумаб се разгражда от широко

разпространените протеолитични ензими, които не са ограничени в чернодробната тъкан, малко

вероятно е промените в чернодробната функция да имат някакъв ефект върху елиминирането на

меполизумаб.

Предклинични данни за безопасност

Тъй като меполизумаб е моноклонално антитяло, не са провеждани проучвания за генотоксичност

или канцерогенност.

Токсикология и/или фармакология при животни

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност или проучванията за токсичност при многократно

приложение при маймуни. Интравенозното и подкожното приложение при маймуни се свързва с

намаляване на броя на еозинофилите в периферната кръв и в белите дробове, без токсикологични

находки.

Счита се, че еозинофилите са свързани с отговорите на имунната система към някои паразитни

инфекции. Проучвания, проведени при мишки, третирани с анти-IL-5 антитела, или с генетичен

дефицит на IL-5 или на еозинофили, не са показали увреждане на способността за очистване от

паразитни инфекции. Значението на тези находки за хората не е известно.

Фертилитет

Не е наблюдавано увреждане на фертилитета в проучване за фертилитета и общата репродуктивна

токсичност при мишки, проведено със сходно антитяло, което инхибира IL-5 при мишки. Това

проучване не включва оценка на броя на малките в котилото или функционална оценка на

потомството.

Бременност

Меполизумаб не оказва влияние върху бременността или ембрионалното/феталното и постнаталното

развитие (включително функцията на имунната система) на потомството при маймуни. Не са

провеждани изследвания за вътрешни или скелетни малформации. Данните при дългоопашати

макаци показват, че меполизумаб преминава през плацентата. Концентрациите на меполизумаб са

били около 1,2-2,4 пъти по-високи при малките, отколкото при майките, в продължение на няколко

месеца след раждането и не са оказали влияние върху имунната система на малките.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

Списък на помощните вещества

Захароза

Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат

Лимонена киселина монохидрат

Полисорбат 80

EДTA динатриев дихидрат

Вода за инжекции

Несъвместимости

При липсата на проучвания за съвместимост, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други

лекарствени продукти.

Срок на годност

2 години

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Ако е необходимо, Nucala предварително напълнена писалка и Nucala предварително напълнена

спринцовка може да се извадят от хладилника и да се съхраняват в неотворената опаковка до 7 дни

при стайна температура (до 30°C), защитена от светлина. Опаковката трябва да се изхвърли, ако е

съхранявана извън хладилник за повече от 7 дни.

Предварително напълнената писалка или предварително напълнената спринцовка трябва да се

приложат в рамките на 8 часа след отваряне на опаковката. Трябва да се изхвърлят, ако не са

приложени в рамките на 8 часа.

Вид и съдържание на опаковката

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

1 ml разтвор в спринцовка от стъкло тип 1 с фиксирана игла (неръждаема стомана) в предварително

напълнена писалка.

Видове опаковки:

1 предварително напълнена писалка

Групова опаковка, съдържаща 3 (3 опаковки по 1) предварително напълнени писалки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Nucala 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

1 ml разтвор в спринцовка от стъкло тип 1 с фиксирана игла (неръждаема стомана) и с пасивна

защита на иглата.

Видове опаковки:

1 предварително напълнена спринцовка

Групова опаковка, съдържаща 3 (3 опаковки по 1) предварително напълнени спринцовки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди приложение, разтворът трябва да се провери визуално. Разтворът трябва да е бистър до

опалесциращ, с безцветен до бледожълт или до бледокафяв цвят. Ако разтворът е мътен, с променен

цвят или съдържа частици, не трябва да се използва.

След изваждане на предварително напълнената писалка или предварително напълнената спринцовка

от хладилника, те трябва да се оставят да достигнат стайна температура поне 30 минути преди

инжектиране на Nucala.

Подробни инструкции за подкожно приложение на Nucala в предварително напълнена писалка или

предварително напълнена спринцовка са предоставени в края на листовката.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Ирландия

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1043/003 1 предварително напълнена писалка

EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

EU/1/15/1043/005 1 предварително напълнена спринцовка

EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) предварително напълнени спринцовки (групова опаковка)

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 02 декември 2015 г.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Nucala 100 mg прах за инжекционен разтвор

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 100 mg меполизумаб (mepolizumab). След разтваряне, всеки ml от разтвора

съдържа 100 mg меполизумаб.

Меполизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло, получено чрез рекомбинантна ДНК

технология в клетки от яйчник на китайски хамстер.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инжекционен разтвор

Лиофилизиран бял прах

КЛИНИЧНИ ДАННИ

Терапевтични показания

Nucala е показан за допълващо лечение на тежка рефрактерна еозинофилна астма при възрастни,

юноши и деца на възраст на и над 6 години (вж. точка 5.1).

Дозировка и начин на приложение

Nucala трябва да се предписва от лекари с опит в диагностиката и лечението на тежка рефрактерна

еозинофилна астма.

Дозировка

Възрастни и юноши на и над 12 години

Препоръчителната доза е 100 mg меполизумаб, прилагана подкожно веднъж на всеки 4 седмици.

Деца на възраст от 6 до 11 години

Препоръчителната доза е 40 mg меполизумаб, прилагана подкожно веднъж на всеки 4 седмици.

Nucala е предназначен за дългосрочно лечение. Необходимостта от продължаване на лечението

трябва да се преразглежда в зависимост от оценката на лекаря за тежестта на заболяването на

пациента и нивото на контрол на екзацербациите, най-малко веднъж годишно.

Специални популации

Педиатрична популация

Дозировката на Nucala при деца и юноши на възраст от 6 до 17 години с тежка рефрактерна

еозинофилна астма, е определена на базата на ограничен брой проучвания за ефикасност,

фармакокинетика и фармакодинамика и е подкрепена от данни, получени чрез моделиране и

симулация (вж. точки 5.1 и 5.2).

Пациенти в старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно и чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане

(вж. точка 5.2).

Начин на приложение

Nucala е предназначен само за подкожно инжектиране и трябва да се прилага от медицински

специалист. Може да се инжектира в мишницата, бедрото или корема.

Преди приложение прахът трябва да се разтвори и приготвеният разтвор трябва веднага да се

използва. За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение, вижте

точка 6.6.

Всеки флакон Nucala трябва да се използва за един пациент, а остатъкът от флакона трябва да се

изхвърли.

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

С цел да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва да са ясно записани в досието на пациента.

Екзацербации на астма

Nucala не трябва да се използва за лечение на остри екзацербации на астма.

По време на лечението могат да се проявят нежелани симптоми, свързани с астмата, или да настъпят

екзацербации. Пациентите трябва да бъдат информирани да потърсят лекарски съвет, ако симптомите

на астмата продължават да бъдат неконтролирани или се влошат след започване на лечението.

Кортикостероиди

Не се препоръчва внезапно преустановяване на приема на кортикостероиди след започване на

лечение с Nucala. Ако е необходимо намаляване на дозите на кортикостероидите, то трябва да става

постепенно и под лекарско наблюдение.

Реакции на свръхчувствителност и реакции, свързани с приложението

След приложение на Nucala са настъпили остри системни реакции и системни реакции от забавен

тип, включително реакции на свръхчувствителност (напр. анафилаксия, уртикария, ангиоедем, обрив,

бронхоспазъм, хипотония). Тези реакции обикновено настъпват в рамките на часове след

приложението, но в някои случаи имат забавено начало (т.е. обикновено в рамките на няколко дни).

Тези реакции може да се проявят за пръв път след продължително лечение (вж. точка 4.8).

Паразитни инфекции

Еозинофилите могат да участват в имунния отговор към някои хелминтни инфекции. Пациенти с

предшестващи хелминтни инфекции трябва да се лекуват преди започване на терапия с Nucala. Ако

пациентите се заразят, докато са на лечение с Nucala и не се повлияват от антихелминтното лечение,

трябва да се обмисли временно преустановяване на терапията с Nucala.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 100 mg, т.е. на

практика „не съдържа натрий”.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Цитохром P450 ензимите, ефлуксните помпи и протеин-свързващите механизми не участват в

клирънса на меполизумаб. Установено е, че повишените нива на проинфламаторни цитокини (напр.

IL-6), чрез взаимодействие с техните сродни рецептори върху хепатоцитите, потискат образуването

на CYP450 ензими и лекарствени транспортери. Въпреки това, повишаването на системните

проинфламаторни маркери при тежка рефрактерна еозинофилна астма е минимално и няма

доказателство за алфа експресия на IL-5 рецептора върху хепатоцитите. Затова потенциалът за

взаимодействия с меполизумаб се счита за нисък.

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) от употребата на

меполизумаб при бременни жени.

Меполизумаб преминава плацентарната бариера при маймуни. Проучванията при животни не

показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалът за увреждане на човешкия фетус не

е известен.

Като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на Nucala по време на бременност.

Приложението на Nucala при бременни жени трябва да се обмисля, само ако очакваната полза за

майката е по-голяма от всеки възможен риск за плода.

Кърмене

Няма данни за екскрецията на меполизумаб в кърмата. При дългоопашати макаци обаче меполизумаб

се екскретира в млякото в концентрации, по-малки от 0,5% от тези, установени в плазмата.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови терапията с

Nucala, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Няма данни по отношение на фертилитета при хора. Проучванията при животни не показват

нежелани реакции върху фертилитета в следствие на анти-IL5 лечението (вж. точка 5.3).

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Nucala не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Възрастни и юноши

В клинични проучвания при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма, най-често

съобщаваните нежелани реакции по време на лечението са главоболие, реакции на мястото на

инжектиране и болка в гърба.

Табличен списък на нежеланите реакции

По време на три плацебо-контролирани клинични проучвания с продължителност от 24 до

52 седмици, общо 896 възрастни и 19 юноши с тежка рефрактерна еозинофилна астма са получавали

подкожно или интравенозно доза меполизумаб. Таблицата по-долу представя нежеланите реакции от

двете плацебо-контролирани проучвания при пациенти, получавали подкожно 100 mg меполизумаб

(n = 263).

Профилът на безопасност на меполизумаб при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма

(n=998), лекувани в продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в

открити проучвания с продължение, е сходен с този, наблюдаван при плацебо-контролираните

проучвания.

Честотата на нежеланите реакции се определя като се използва следната конвенция: много чести

(≥ 1/10); чести (≥ 1/ 100 до <1/10); нечести (≥ 1/1 000 до <1/100); редки (≥ 1/10 000 до <1/1 000); много

редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Във

всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по

отношение на сериозността.

Системо-органен клас

Нежелани реакции

Честота

Инфекции и инфестации

Инфекция на долните дихателни пътища

Инфекция на пикочните пътища

Фарингит

Чести

Нарушения на имунната

система

Реакции на свръхчувствителност

(системни алергични реакции)*

Анафилаксия**

Чести

Редки

Нарушения на нервната

система

Главоболие

Много чести

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Назална конгестия

Чести

Стомашно-чревни

нарушения

Болка в горната част на корема

Чести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Екзема

Чести

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и съединителната

Болка в гърба

Чести

Системо-органен клас

Нежелани реакции

Честота

тъкан

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Реакции, свързани с приложението

(системни реакции от неалергичен тип)***

Локални реакции на мястото на

инжектиране

Пирексия

Чести

* Системни реакции, включително свръхчувствителност, са съобщавани с обща честота, сравнима с

тази при плацебо. За примери относно съобщени свързани прояви и описание на времето до поява

вижте точка 4.4.

** От спонтанни постмаркетингови съобщения

*** Най-честите прояви, свързани със съобщения за системни реакции от неалергичен тип, свързани

с приложението, са обрив, зачервяване и миалгия. Тези прояви са докладвани рядко и при <1% от

лицата, получавали подкожно 100 mg меполизумаб.

Описание на избрани нежелани реакции

Локални реакции на мястото на инжектиране

В 2 плацебо-контролирани проучвания честотата на локалните реакции на мястото на инжектиране

със 100 mg меполизумаб, прилаган подкожно и с плацебо е съответно 8% и 3%. Всички тези реакции

не са сериозни, леки до умерени по тежест и по-голяма част преминават за няколко дни. Локални

реакции на мястото на инжектиране настъпват предимно в началото на лечението и в рамките на

първите 3 инжекции с по-малко съобщения при прилагане на последващите инжекции. Най-честите

прояви, съобщавани при тези реакции, включват болка, зачервяване, подуване, сърбеж и чувство за

парене.

Педиатрична популация

Тридесет и седем юноши (на възраст 12-17 години) са включени в четири плацебо-контролирани

проучвания (25 са лекувани с меполизумаб интравенозно или подкожно) с продължителност от 24 до

52 седмици. Тридесет и шест педиатрични пациенти (на възраст 6-11 години) са получавали

меполизумаб подкожно в открито проучване в продължение на 12 седмици. След прекъсване на

лечението за 8 седмици, 30 от тези пациенти, са получавали меполизумаб в продължение на още

52 седмици. Профилът на безопасност е сходен с този, наблюдаван при възрастни. Не са установени

допълнителни нежелани реакции.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана

нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Предозиране

В едно клинично изпитване са приложени интравенозно единични дози до 1 500 mg на пациенти с

еозинофилно заболяване без данни за дозозависима токсичност.

Няма специфично лечение при предозиране с меполизумаб. При предозиране,

пациентът трябва да се подложи на поддържащо лечение със съответно проследяване при

необходимост.

Последващите мерки трябва да са в съответствие с клиничната практика или както се

препоръчва от националния център по отравяния, при наличие на такъв център.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища, други

системни лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища, ATC код: R03DX09.

Механизъм на действие

Меполизумаб е хуманизирано моноклонално антитяло (IgG1, капа), което таргетира с висок афинитет

и специфичност човешки интерлевкин-5 (IL-5). IL-5 е основният цитокин, отговорен за растежа и

диференциацията, привличането, активирането и преживяемостта на еозинофилите. Меполизумаб

инхибира биоактивността на IL-5 с наномоларен потенциал, чрез блокиране на свързването на IL-5 с

алфа веригата на IL-5-рецепторния комплекс, експресиран на повърхността на еозинофилната клетка.

По този начин той инхибира предаването на сигнали от IL-5 и намалява производството и

преживяемостта на еозинофилите.

Фармакодинамични ефекти

При пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма (възрастни/юноши), след подкожно

приложение на доза от 100 mg на всеки 4 седмици в продължение на 32 седмици, средно

геометричният брой на еозинофилите в кръвта намалява от 290 на изходно ниво до 40 клетки/µl на

32-ра седмица (n = 182), намаление с 84% в сравнение с плацебо. Това намаление на еозинофилите в

кръвта се запазва при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма (n=998), лекувани в

продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в открити проучвания с

продължение.

При деца на възраст от 6 до 11 години с тежка рефрактерна еозинофилна астма, меполизумаб е

прилаган подкожно на всеки 4 седмици в продължение на 52 седмици, средно геометричният брой на

еозинофилите в кръвта намалява от 306 на изходно ниво (n=16) до 48 на 52-ра седмица (n=15), след

приложение на 40 mg (зa телесно тегло < 40 kg), а след приложение на 100 mg (за телесно тегло

≥ 40 kg) намалява от 331 до 44 клетки/µl (n=10), намаление от изходно ниво съответно с 85% и 87%.

При възрастни, юноши и деца това намаление се наблюдава в рамките на 4 седмици лечение.

Имуногенност

В съответствие с потенциалните имуногенни свойства на протеинните и пептидни лекарствени

продукти, след лечение пациентите може да образуват антитела срещу меполизумаб. При

плацебо-контролираните изпитвания 15/260 (6%) от възрастните и юношите, лекувани с доза от

100 mg, приложена подкожно, имат забележимо количество антитела срещу меполизумаб след като

са получили поне една доза меполизумаб.

Профилът на имуногенност на меполизумаб при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма

(n=998), лекувани в продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в

открити проучвания с продължение, е подобен на този наблюдаван при плацебо-контролирани

проучвания.

Деца на възраст от 6 до 11 години с тежка рефрактерна еозинофилна астма след 40 mg подкожно (за

телесно тегло < 40 kg) или 100 mg подкожно (за телесно тегло ≥ 40 kg), 2/35 (6%), имат забележимо

количество антитела срещу меполизумаб след като са получили поне една доза меполизумаб по

време на първоначалната кратка фаза на проучването. Нито едно дете не е имало забележимо

количество антитела срещу меполизумаб по време на дългосрочната фаза на проучването. При един

възрастен участник са установени неутрализиращи антитела. При по-голямата част от пациентите

антителата срещу меполизумаб не оказват значимо въздействие върху фармакокинетиката и

фармакодинамиката на меполизумаб и няма доказателства за връзка между титрите на антителата и

промяната на нивото на еозинофилите в кръвта.

Клинична ефикасност

В 3 рандомизирани, двойнослепи, паралелногрупови клинични проучвания с продължителност

между 24-52 седмици, при пациенти на възраст на и над 12 години е оценена ефикасността на

меполизумаб при лечението на таргетна група пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма.

При тези пациенти симптомите на астмата или остават неконтролирани (най-малко две тежки

екзацербации в предходните 12 месеца) на фона на тяхното настоящо стандартно лечение,

включващо най-малко високи дози инхалаторни кортикостероиди (ИКС) плюс допълнително(и)

поддържащо(и) лечение(я), или са зависими от системни кортикостероиди. Допълнителните

поддържащи лечения включват дългодействащи бета

-адренергични агонисти (ДДБА), левкотриенови

модификатори, дългодействащи мускаринови антагонисти (ДДМА), теофилин и перорални

кортикостероиди (ПКС).

Двете проучвания MEA112997 и MEA115588, изучаващи екзацербациите, включват общо

1 192 пациенти, 60% жени, със средна възраст 49 години (диапазон 12-82). Делът на пациентите на

поддържаща терапия с ПКС е съответно 31% и 24%. Било е необходимо пациентите да имат анамнеза

за две или повече тежки екзацербации на астма, изискващи лечение с перорален или системен

кортикостероид през последните 12 месеца, и намалена белодробна функция на изходно ниво

(предбронходилататорно ФЕО

<80% при възрастни и <90% при юноши). Средният брой на

екзацербациите през предходната година е 3,6, а средното предвидено предбронходилататорно ФЕО

е 60%. По време на проучванията, пациентите са продължили да приемат настоящото си лечение за

астма.

В проучването за намаляване на приложението на перорални кортикостероиди MEA115575 са

включени общо 135 пациенти (55% са жени; средна възраст 50 години), които са лекувани всеки ден с

ПКС (5-35 mg дневно) и с високи дози ИКС плюс допълнително поддържащо лечение.

Проучване за ефикасност с варираща доза MEA112997 (DREAM)

В MEA112997, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, паралелногрупово,

многоцентрово проучване с продължителност 52 седмици, проведено при 616 пациенти с тежка

рефрактерна еозинофилна астма, меполизумаб значително намалява клинично значимите

екзацербации на астма (определени като влошаване на астмата, налагащо употреба на

перорални/системни кортикостероиди и/или хоспитализация и/или посещение в отделение за спешна

помощ) с дози от 75 mg, 250 mg или 750 mg, приложени интравенозно, в сравнение с плацебо

(вж. Таблица 1).

Таблица 1: Честота на клинично значимите екзацербации на 52-ра седмица при intent to treat

(ITT) популацията

Меполизумаб, прилаган интравенозно

Плацебо

75 mg

n = 153

250 mg

n = 152

750 mg

n = 156

n = 155

Честота на

екзацербации/година

1,24

1,46

1,15

2,40

Процентно

намаление

Съотношение на

честотата

(95% CI)

0,52 (0,39; 0,69)

0,61 (0,46; 0,81)

0,48 (0,36; 0,64)

p-стойност

<0,001

<0,001

<0,001

Проучване за намаляване на броя на екзацербациите MEA115588 (MENSA)

MEA115588 е рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, паралелногрупово,

многоцентрово проучване, което оценява ефикасността и безопасността на меполизумаб като

допълваща терапия при 576 пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма, дефинирана като брой

на еозинофилите в периферната кръв по-голям или равен на 150 клетки/μl при започване на

лечението или по-голям или равен на 300 клетки/μl през последните 12 месеца.

В продължение на 32 седмици пациентите получават 100 mg меполизумаб, прилаган подкожно, 75 mg

меполизумаб, прилаган интравенозно, или лечение с плацебо веднъж на всеки 4 седмици. Първичната

крайна точка е честотата на клинично значимите екзацербации на астмата, а намаляването на

екзацербациите при двете рамена на лечение с меполизумаб са статистически значими в сравнение с

плацебо (р < 0,001). В таблица 2 са представени резултатите по отношение на първичната и

вторичните крайни точки при пациенти, лекувани с меполизумаб, прилаган подкожно или с плацебо.

Таблица 2: Резултати от първичната и вторичните крайни точки на 32-ра седмица при intent to

treat популацията (MEA115588)

Меполизумаб 100 mg

(подкожно)

N = 194

Плацебо

N = 191

Първична крайна точка

Честота на клинично значими екзацербации

Честота на екзацербации за

една година

0,83

1,74

Процентно намаление

Съотношение на честотата

(95% CI)

0,47 (0,35; 0,64)

p-стойност

< 0,001

Вторични крайни точки

Честота на екзацербациите, изискващи хоспитализации/посещения в

отделение за спешна помощ

Честота на екзацербации за

една година

0,08

0,20

Процентно намаление

Съотношение на честотата

(95% CI)

0,39 (0,18; 0,83)

p-стойност

0,015

Честота на екзацербациите, изискващи хоспитализация

Честота на екзацербации за

една година

0,03

0,10

Процентно намаление

Съотношение на честотата

(95% CI)

0,31 (0,11; 0,91)

p-стойност

0,034

Предбронходилататорно ФЕО

(ml) на 32-ра седмица

Изходна стойност (SD)

1 730 (659)

1 860 (631)

Средна промяна от

изходното ниво (SE)

183 (31)

86 (31)

Разлика (меполизумаб

спрямо плацебо)

95% CI

(11, 184)

p-стойност

0,028

Респираторен въпросник на университета Св. Георги (St. George’s

Respiratory Questionnaire, SGRQ) на 32-ра седмица

Изходна стойност (SD)

47,9 (19,5)

46,9 (19,8)

Средна промяна от

изходното ниво (SE)

-16,0 (1,1)

-9,0 (1,2)

Разлика (меполизумаб

спрямо плацебо)

-7,0

95% CI

(-10,2; -3,8)

p-стойност

< 0,001

Намаляване на честотата на екзацербациите в зависимост от броя на еозинофилите в кръвта на

изходно ниво

Таблица 3 показва резултатите от комбиниран анализ на две проучвания, изучаващи екзацербациите

(MEA112997 и MEA115588) в зависимост от броя на еозинофилите в кръвта на изходно ниво.

Честотата на екзацербациите при рамото на плацебо се повишава с повишаването на броя на

еозинофилите в кръвта на изходно ниво. Намалението на честотата при лечение с меполизумаб е

по-голямо при пациенти с по-висок брой на еозинофилите в кръвта.

Таблица 3: Комбиниран анализ на честотата на клинично значими екзацербации в зависимост

от броя на еозинофилите в кръвта на изходно ниво при пациенти с тежка рефрактерна

еозинофилна астма

Меполизумаб

75 mg i.v./100 mg s.c.

N=538

Плацебо

N=346

MEA112997+MEA115588

<150 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

1,16

1,73

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,67 (0,46; 0,98)

150 до <300 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

1,01

1,41

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,72 (0,47; 1,10)

300 до <500 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

1,02

1,64

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,62 (0,41; 0,93)

500 клетки/l

брой (n)

Честота на екзацербации за една

година

0,67

2,49

Меполизумаб спрямо плацебо

Съотношение на честотата (95% CI)

0,27 (0,19; 0,37)

Проучване за намаляване на приложението на перорални кортикостероиди MEA115575 (SIRIUS)

MEA115575 оценява ефекта на 100 mg меполизумаб, приложен подкожно, върху намаляването на

необходимостта от използване на поддържащи перорални кортикостероиди (ПКС) като

същевременно се поддържа контрол върху симптомите на астмата при лица с тежка рефрактерна

еозинофилна астма. Пациентите са имали брой на еозинофилите в кръвта 150/l на изходно ниво

или брой на еозинофилите в кръвта 300/l по време на 12-те месеца преди скрининга. През периода

на лечение, на пациентите са прилагани меполизумаб или плацебо веднъж на всеки 4 седмици. По

време на проучването, пациентите са продължили да приемат настоящото си лечение за астма с

изключение на тяхната доза ПКС, която е намалявана на всеки 4 седмици по време на фазата на

намаляване на ПКС (седмици 4-20), докато е поддържан контрол върху симптомите на астмата.

Включени са общо 135 пациенти: средната възраст е 50 години, 55% са жени, а 48% са получавали

перорална кортикостероидна терапия в продължение на най-малко 5 години. Средната еквивалентна

доза преднизон на изходно ниво е приблизително 13 mg на ден.

Първичната крайна точка е процентното намаление на дневната доза ПКС (седмици 20-24), като

същевременно се поддържа контрол върху симптомите на астмата в съответствие с дефинирани

категории за намаляване на дозата (вж. Таблица 4). Предварително дефинираните категории

включват процентни намаления, в диапазон от 90-100% намаление, до липса на намаляване на дозата

преднизон след края на фазата на оптимизиране. Сравнението между меполизумаб и плацебо е

статистически значимо (p=0,008).

Таблица 4: Резултати от първичната и вторичните крайни точки в MEA115575

ITT Популация

Меполизумаб

100 mg

(подкожно)

N= 69

Плацебо

N= 66

Първична крайна точка

Процентно намаление на ПКС от изходно ниво (седмици 20-24)

90% - 100%

75% - <90%

50% - <75%

>0% - <50%

Няма намаление на ПКС/липса на

контрол върху симптомите на

астмата/прекъсване на лечението

16 (23%)

12 (17%)

9 (13%)

7 (10%)

25 (36%)

7 (11%)

5 (8%)

10 (15%)

7 (11%)

37 (56%)

Съотношение на шансовете

(95% CI)

2,39 (1,25; 4,56)

p-стойност

0,008

Вторични крайни точки (седмици 20-24)

Намаляване на дневната доза

ПКС до 0 mg/ден

10 (14%)

5 (8%)

Съотношение на шансовете

(95% CI)

1,67 (0,49; 5,75)

p-стойност

0,414

Намаляване на дневната доза

ПКС до ≤5 mg/ден

37 (54%)

21 (32%)

Съотношение на шансовете

(95% CI)

2,45 (1,12; 5,37)

p- стойност

0,025

ITT Популация

Меполизумаб

100 mg

(подкожно)

N= 69

Плацебо

N= 66

Средно % намаление на дневната

доза ПКС от изходно ниво (95% CI)

50,0 (20,0; 75,0)

0,0 (-20,0; 33,3)

Средна разлика (95% CI)

-30,0 (-66,7; 0,0)

p- стойност

0,007

Открити проучвания с продължение при тежка рефрактерна еозинофилна астма MEA115666

(COLUMBA), MEA115661 (COSMOS) и 201312 (COSMEX)

Дългосрочният профил на ефикасност на Nucala при пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна

астма (n=998), лекувани в продължение на средно 2,8 години (диапазон от 4 седмици до 4,5 години) в

открити проучвания с продължение MEA115666, MEA115661 и 201312, като цяло съответства на този

при 3-те плацебо-контролирани проучвания.

Педиатрична популация

Tежка рефрактерна еозинофилна астма

В проучване MEA115588 и в двойносляпото плацебо-контролирано проучване 200862, са включени

34 юноши (на възраст от 12 до 17 години). От тези 34 участници: 12 са получавали плацебо, 9 са

получавали 75 mg меполизумаб интравенозно, а 13 са получавали 100 mg меполизумаб подкожно. В

комбиниран анализ от тези проучвания, е наблюдавано 40% намаление на клинично значимите

екзацербации при юноши, след лечение с меполизумаб в сравнение с плацебо (съотношение на

честотата 0,60; 95% CI: 0,17; 2,10).

Фармакокинетични свойства

След подкожно приложение при пациенти с астма, меполизумаб проявява приблизително

пропорционална на дозата фармакокинетика в дозовия интервал от 12,5 mg до 250 mg.

Абсорбция

След подкожно приложение при здрави доброволци или пациенти с астма, меполизумаб се абсорбира

бавно с медиана на времето за достигане на пикова плазмена концентрация (T

) в диапазона от 4 до

8 дни.

След еднократно подкожно приложение в областта на корема, бедрото или ръката при здрави

доброволци, абсолютната бионаличност на меполизумаб е съответно 64%, 71% и 75%. При пациенти

с астма абсолютната бионаличност на меполизумаб, приложен подкожно в ръката, варира от 74-80%.

След многократно подкожно приложение на всеки 4 седмици, в стационарно състояние се установява

приблизително двукратно кумулиране.

Разпределение

След еднократно интравенозно приложение при пациенти с астма, меполизумаб се разпределя със

среден обем на разпределение от 55 до 85 ml/kg.

Биотрансформация

Меполизумаб е хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло, което се разгражда от протеолитични

ензими, които са широко разпространени в организма и не са ограничени в чернодробната тъкан.

Елиминиране

След еднократно интравенозно приложение при пациенти с астма, средният системен клирънс (CL)

варира от 1,9 до 3,3 ml/ден/kg, със среден терминален полуживот приблизително 20 дни. След

подкожно приложение на меполизумаб средният терминален полуживот (t1/2) варира от 16 до 22 дни.

Системният клирънс на меполизумаб, определен при популационния фармакокинетичен анализ, е

3,1 ml/ден/kg.

Педиатрична популация

Налични са ограничени фармакокинетични данни при педиатричната популация (59 участници с

еозинофилен езофагит, 55 участници с тежка рефрактерна еозинофилна астма). Фармакокинетиката

на интравенозно прилаган меполизумаб е оценена чрез популационен фармакокинетичен анализ в

едно педиатрично проучване, проведено при пациенти с еозинофилен езофагит на възраст

2-17 години. Фармакокинетиката при педиатрични пациенти е до голяма степен предвидима на базата

на тази при възрастни, след като се вземе предвид телесното тегло. Фармакокинетиката на

меполизумаб при пациенти в юношеска възраст с тежка рефрактерна еозинофилна астма, включени

във фаза 3 проучвания, съответства на данните при възрастни (вж. точка 4.2).

Фармакокинетиката при педиатрични пациенти след подкожно приложение при участници на възраст

от 6 до 11 години с тежка рефрактерна еозинофилна астма, е изследвана в отворено неконтролирано

проучване с продължителност 12 седмици. Фармакокинетиката при педиатрични пациенти до голяма

степен съответства на тази при възрастни и юноши, след като се вземе предвид телесното тегло и

бионаличността. Абсолютната бионаличност при подкожно приложение изглежда пълна, в сравнение

с тази, наблюдавана при възрастни и юноши - 76%. Експозицията след подкожно приложение на

40 mg (за телесно тегло < 40 kg) или 100 mg (за телесно тегло ≥ 40 kg) е 1,32 и 1,97 пъти от

наблюдаваната при възрастни след приложение на 100 mg.

Изследването чрез PK моделиране и симулация на схема на прилагане 40 mg подкожно, на всеки

4 седмици при деца на възраст от 6 до 11 години и с широк диапазон на тегло от 15-70 kg прогнозира,

че експозицията при тази схема на прилагане ще се запази при средно 38% от възрастните при

приложение на 100 mg. Тази схема на прилагане се счита за приемлива поради широкия терапевтичен

индекс на меполизумаб.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст (≥65 години)

Има ограничени данни по отношение на фармакокинетиката при пациенти в старческа възраст

(≥65 години) във всички клинични проучвания (N = 90). В популационния фармакокинетичен анализ

обаче няма индикации за ефект на възрастта върху фармакокинетиката на меполизумаб във

възрастовия диапазон от 12 до 82 години.

Бъбречно увреждане

Не са провеждани официални проучвания за изследване на ефекта на бъбречното увреждане върху

фармакокинетиката на меполизумаб. Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, не се

налага коригиране на дозата при пациенти със стойности на креатининовия клирънс между

50-80 ml/min. Има ограничени данни за пациенти със стойности на креатининовия клирънс

< 50 ml/min.

Чернодробно увреждане

Не са провеждани официални проучвания за изследване на ефекта на чернодробното увреждане

върху фармакокинетиката на меполизумаб. Тъй като меполизумаб се разгражда от широко

разпространените протеолитични ензими, които не са ограничени в чернодробната тъкан, малко

вероятно е промените в чернодробната функция да имат някакъв ефект върху елиминирането на

меполизумаб.

Предклинични данни за безопасност

Тъй като меполизумаб е моноклонално антитяло, не са провеждани проучвания за генотоксичност

или канцерогенност.

Токсикология и/или фармакология при животни

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност или проучванията за токсичност при многократно

приложение при маймуни. Интравенозното и подкожното приложение при маймуни се свързва с

намаляване на броя на еозинофилите в периферната кръв и в белите дробове, без токсикологични

находки.

Счита се, че еозинофилите са свързани с отговорите на имунната система към някои паразитни

инфекции. Проучвания, проведени при мишки, третирани с анти-IL-5 антитела, или с генетичен

дефицит на IL-5 или на еозинофили, не са показали увреждане на способността за очистване от

паразитни инфекции. Значението на тези находки за хората не е известно.

Фертилитет

Не е наблюдавано увреждане на фертилитета в проучване за фертилитета и общата репродуктивна

токсичност при мишки, проведено със сходно антитяло, което инхибира IL-5 при мишки. Това

проучване не включва оценка на броя на малките в котилото или функционална оценка на

потомството.

Бременност

Меполизумаб не оказва влияние върху бременността или ембрионалното/феталното и постнаталното

развитие (включително функцията на имунната система) на потомството при маймуни. Не са

провеждани изследвания за вътрешни или скелетни малформации. Данните при дългоопашати

макаци показват, че меполизумаб преминава през плацентата. Концентрациите на меполизумаб са

били около 1,2-2,4 пъти по-високи при малките, отколкото при майките, в продължение на няколко

месеца след раждането и не са оказали влияние върху имунната система на малките.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

Списък на помощните вещества

Захароза

Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат

Полисорбат 80

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

Срок на годност

4 години

След разтваряне

Доказана е химичната и физична стабилност на приготвения лекарствен продукт за 8 часа при

съхранение под 30°C.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се приложи веднага, освен ако методът на

приготвяне изключва риск от микробно замърсяване. Ако не се използва веднага, периодът на

използване и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

Вид и съдържание на опаковката

Флакон 10 ml от прозрачно, безцветно стъкло тип I, с бромoбутилова гумена запушалка и сива

алуминиева обкатка, с пластмасова отчупващо се капаче, съдържащ 100 mg прах за инжекционен

разтвор.

Видове опаковки:

1 флакон

Групова опаковка, съдържаща 3 (3 опаковки по 1) флакона

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Разтварянето трябва да се извършва при асептични условия.

Инструкции за разтваряне на всеки флакон

1. Разтворете съдържанието на флакона с 1,2 ml стерилна вода за инжекции, за предпочитане

използвайки спринцовка от 2 ml до 3 ml и игла 21G. Струята стерилна вода трябва да се насочи

вертикално, в центъра на лиофилизираната компактна маса. По време на разтварянето оставете

флакона на стайна температура, като внимателно завъртате флакона за 10 секунди с кръгово

движение на интервали от 15 секунди до разтваряне на праха.

Забележка: Приготвеният разтвор не трябва да се разклаща по време на процедурата, тъй

като това може да доведе до образуване на пяна или до утаяване на лекарствения продукт.

Разтварянето обикновено е пълно в рамките на 5 минути след добавяне на стерилната вода, но

може да отнеме допълнително време.

Ако за разтваряне на Nucala се използва механичен уред, то може да се извърши чрез въртене

при 450 оборота в минута за не повече от 10 минути. Алтернативно, приемливо е въртене при

1 000 оборота в минута за не повече от 5 минути.

След разтваряне, Nucala трябва да се провери визуално за наличие на видими частици и бистрота

преди приложение. Разтворът трябва да бъде бистър до опалесциращ, и безцветен до бледожълт

или бледокафяв, без видими частици. Наличието на малки въздушни мехурчета обаче е очаквано

и приемливо. Ако в разтвора останат видими частици или ако той изглежда мътен или с цвят на

мляко, не трябва да се използва.

Ако не се използва веднага, приготвеният разтвор трябва да се:

пази от слънчева светлина;

съхранява под 30°C, без да се замразява;

изхвърли, ако не се използва в рамките на 8 часа след разтварянето.

Инструкции за приложение на доза от 100 mg

За подкожно приложение трябва да се използва полипропиленова спринцовка от 1 ml, снабдена с

игла за еднократна употреба 21G до 27G х 0,5 инча (13 mm).

Непосредствено преди приложение, изтеглете 1 ml от приготвения разтвор Nucala. Не

разклащайте приготвения разтвор по време на процедурата, тъй като това може да доведе до

образуване на пяна или до утаяване на продукта.

Приложете инжекцията от 1 ml (еквивалентен на 100 mg меполизумаб) подкожно в мишницата,

бедрото или корема.

Инструкции за приложение на доза от 40 mg

За подкожно приложение трябва да се използва полипропиленова спринцовка от 1 ml, снабдена с

игла за еднократна употреба 21G до 27G х 0,5 инча (13 mm).

Непосредствено преди приложение, изтеглете 0,4 ml от приготвения разтвор Nucala. Не

разклащайте приготвения разтвор по време на процедурата, тъй като това може да доведе до

образуване на пяна или до утаяване на продукта.

Приложете инжекцията от 0,4 ml (еквивалентни на 40 mg меполизумаб) подкожно в мишницата,

бедрото или корема.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Ирландия

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1043/001

EU/1/15/1043/002

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 2 декември 2015 г.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/466140/2019

EMEA/H/C/003860

Nucala (mepolizumab)

Общ преглед на Nucala и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Nucala и за какво се използва?

Nucala e лекарство за лечение на астма, което се използва при пациенти на възраст 6 и повече

години с определен вид астма, наречена еозинофилна астма. Използва се в комбинация с други

лекарства при пациенти, при които астмата е в тежка форма и не се контролира добре с

предходните лечения.

Nucala съдържа активното вещество меполизумаб (mepolizumab).

Как се използва Nucala?

Nucala се отпуска по лекарско предписание и трябва да се предписва от лекар с опит в

диагностицирането и лечението на тежка еозинофилна астма. Лекарството се прилага чрез

подкожна инжекция в горната част на ръката, бедрото или корема веднъж на всеки 4 седмици.

Препоръчителната доза е 100 mg при пациенти на възраст 12 и повече години и 40 mg при

пациенти на възраст от 6 до 11 години. Nucala е предназначен за дългосрочно лечение.

Nucala се предлага под формата на разтвор в предварително напълнена писалка или спринцовка,

както и под формата на прах във флакон за приготвяне на инжекция. След като са обучени,

пациентът и лицето, полагащи грижи, могат да използват предварително напълнената писалка

или спринцовката, а флаконът трябва се използва само от медицински специалист. За повече

информация относно употребата на Nucala вижте листовката или се свържете с вашия лекар или

фармацевт.

Как действа Nucala?

При еозинофилна астма симптомите се свързват с наличието на твърде много еозинофили (вид

бели кръвни клетки) в кръвта и слузта на белите дробове. Активното вещество в Nucala,

меполизумаб, е вид протеин, наречен моноклонално антитяло, който се свързва със специфично

вещество в организма. Меполизумаб се свързва с веществото, наречено интерлевкин-5, което

стимулира производството и преживяемостта на еозинофилите. Като се свързва с интерлевкин-5,

меполизумаб блокира действието му и по този начин намалява броя на еозинофилите. Това

Nucala (mepolizumab)

EMA/466140/2019

Страница 2/3

спомага за намаляване на възпалението, а това води до намаляване на пристъпите на астма и

подобрение на симптомите.

Какви ползи от Nucala са установени в проучванията?

Ползите от Nucala при тежка еозинофилна астма, която не се контролира добре от предходно

лечение, са показани в три основни проучвания, в които Nucala е сравнен с плацебо (сляпа)

инжекция. Първото проучване обхваща 616 възрастни и юноши, на които Nucala се прилага на

всеки 4 седмици в продължение на една година като допълнение към обичайните им лекарства за

астма. Второто проучване обхваща 576 възрастни и юноши, на които Nucala се прилага на всеки

4 седмици в продължение на 28 седмици. Основната мярка за ефективност в тези проучвания е

броят на тежките пристъпи (обостряния) на астмата, които настъпват в хода на лечението. При

пациентите, получаващи Nucala, пристъпите намаляват приблизително наполовина.

Третото проучване обхваща 135 предимно възрастни пациенти с еозинофилна астма, която е в

толкова тежка форма, че се налага редовно лечение с кортикостероиди (силни

противовъзпалителни лекарства, напр. преднизон и преднизолон) през устата. Основната мярка

за ефективност е колко може да се намали кортикостероидната доза, като се използва Nucala, в

продължение на 24 седмици в сравнение с плацебо. Повече от половината от пациентите (37 от

69), приемали Nucala, успяват да намалят дневната доза кортикостероиди с повече от 50 % (до

доза от 5 mg или по-малко), а 10 от тях успяват изцяло да спрат кортикостероидите, в сравнение

с около една трета от пациентите на плацебо (22 от 66, от които 5 успяват да спрат

кортикостероидите).

Проведено е допълнително проучване при деца на възраст от 6 до 11 години, в което е показано,

че доза от 40 mg Nucala, прилагана подкожно, води до сравними нива на активното вещество в

организма с нивата, наблюдавани при стандартните дози при възрастни. Намаляването на нивата

на еозинофилите в кръвта, постигнато при деца, също е сравнимо с нивото, наблюдавано при

стандартните дози при възрастни.

Какви са рисковете, свързани с Nucala?

Най-честата нежелана реакция при Nucala (която може да засегне повече от 1 на 10 души) е

главоболие. Реакции на мястото на инжектиране и болка в гърба също са чести, като засягат не

повече от 1 на 10 пациенти. За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при

Nucala вижте листовката.

Защо Nucala е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Nucala са по-големи от рисковете и

този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. При възрастни наблюдаваното намаляване

на тежките пристъпи на астма и на последващата нужда от болнично лечение се считат за важни

и превишават ниския риск от нежелани реакции. Освен това понижението на дозата на

кортикостероидите се счита за клинично значимо, като се имат предвид усложненията при

продължително лечение с кортикостероиди. При деца еозинофилната астма е рядка и поради това

наличните данни са ограничени. Агенцията заключи, че наличните данни показват, че действието

на Nucala при възрастни и деца е подобно и следователно резултатите при възрастните се отнасят

и за деца с еозинофилна астма.

Nucala (mepolizumab)

EMA/466140/2019

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Nucala?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Nucala, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Nucala непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Nucala, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Nucala:

Nucala получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 2 декември 2015 г.

Допълнителна информация за Nucala можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nucala.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация