Nucala

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Mepolizumab

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Trading Services

АТС код:

R03DX09

INN (Международно Name):

mepolizumab

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

астма

Терапевтични показания:

Severe eosinophilic asthmaNucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP)Nucala is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with severe CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate control. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)Nucala is indicated as an add-on treatment for patients aged 6 years and older with relapsing-remitting or refractory eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA). Hypereosinophilic syndrome (HES)Nucala is indicated as an add-on treatment for adult patients with inadequately controlled hypereosinophilic syndrome without an identifiable non-haematologic secondary cause.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-12-01

Листовка

                92
Б. ЛИСТОВКА
93
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NUCALA 100 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
меполизумаб (mepolizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nucala и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Nucala
3.
Как да използвате Nucala
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nucala
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
7.
Инструкции за употреба стъпка по
стъпка
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NUCALA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Nucala съдържа активното вещество
МЕПОЛИЗУМАБ
, което е
_моноклонално антитяло_
. Това е вид
белтък, разработен да разпознава
специфични прицелни вещества в
орг
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nucala 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Nucala 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Nucala 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nucala 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнената
писалка с 1 ml съдържа 100 mg меполизумаб
(mepolizumab).
Nucala 100 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка с 1 ml съдържа 100 mg
меполизумаб (mepolizumab).
Nucala 4
0 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка с 0,4 ml съдържа 40 mg
меполизумаб (mepolizumab).
Меполизумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено чрез
рекомбинантна ДНК
технология в клетки от яйчник на
китайски хамстер.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до опалесциращ, безцветен до
бледожълт или до бледокафяв разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Тежка еозинофилн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-10-2022
Листовка Листовка чешки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-10-2022
Листовка Листовка датски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-10-2022
Листовка Листовка немски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-10-2022
Листовка Листовка естонски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-10-2022
Листовка Листовка гръцки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-10-2022
Листовка Листовка английски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-12-2021
Листовка Листовка френски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-10-2022
Листовка Листовка италиански 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-12-2021
Листовка Листовка латвийски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-12-2021
Листовка Листовка литовски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-10-2022
Листовка Листовка унгарски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-10-2022
Листовка Листовка малтийски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-12-2021
Листовка Листовка нидерландски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-12-2021
Листовка Листовка полски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-10-2022
Листовка Листовка португалски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-12-2021
Листовка Листовка румънски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-10-2022
Листовка Листовка словашки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-10-2022
Листовка Листовка словенски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-12-2021
Листовка Листовка фински 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-10-2022
Листовка Листовка шведски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-10-2022
Листовка Листовка норвежки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-10-2022
Листовка Листовка исландски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-10-2022
Листовка Листовка хърватски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите