NovoSeven

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

eptacog alfa (активиран)

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

B02BD08

INN (Международно Name):

eptacog alfa (activated)

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Hemophilia B; Thrombasthenia; Factor VII Deficiency; Hemophilia A

Терапевтични показания:

Новосэвен се предписват за лечение на епизоди на кървене и профилактика на кръвоизливи при хора, подложени на хирургични интервенции или инвазивни процедури в следните групи пациенти:при пациенти с вродена хемофилия с инхибитори на фактори на съсирване на VIII или IX > 5 Бетезда единици (Bu);при пациенти с вродена хемофилия, които се очаква да имат най-висок анамнестических отговор на фактор VIII или фактор IX век, администрацията;при пациенти с придобити хемофилия;при пациенти с вродени фактор-VII-аз дефицит;при пациенти с тромбастенией Гланцманна с антитела към тромбоцитарных гликопротеини (GP) IIB-ІІІа и / или антигени на белите кръвни клетки на човека (НLА), и в миналото или настоящето рефрактерности до трансфузиям тромбоцитарной маса. при пациенти с тромбастенией Гланцманна С миналото или настоящето рефрактерности до трансфузиям тромбоцитарной маса, или където те не са лесно достъпни.

Каталог на резюме:

Revision: 38

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-02-23

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NOVOSEVEN 1 MG (50 KIU) ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOSEVEN 2 MG (100 KIU) ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOSEVEN 5 MG (250 KIU) ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NOVOSEVEN 8 MG (400 KIU) ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ептаког алфа (активиран) [eptacog alfa
(activated)]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ПРИЛОЖАТ ТАЗИ ИНЖЕКЦИЯ,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NovoSeven и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NovoSeven
3.
Как да използвате NovoSeven
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NovoSeven
6.
Съдър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NovoSeven
1 mg (50 KIU) прах и разтворител за
инжекционен разтвор
NovoSeven
2 mg (100 KIU) прах и разтворител за
инжекционен разтвор
NovoSeven
5 mg (250 KIU) прах и разтворител за
инжекционен разтвор
NovoSeven
8 mg (400 KIU) прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
NovoSeven
1 m
g (50 KIU)
NovoSeven представлява прах и разтворител
за инжекционен разтвор, съдържащ 1 mg
ептаког
алфа (активиран)
_[eptacog alfa (activated)]_
на флакон (отговаря на 50 KIU/флакон).
NovoSeven
2 m
g (100 KIU)
NovoSeven представлява прах и разтворител
за инжекционен разтвор, съдържащ 2 mg
ептаког
алфа (активиран)
_[eptacog alfa (activated)]_
на флакон (отговаря на 100 KIU/флакон).
NovoSeven
5 m
g (250 KIU)
NovoSeven представлява прах и разтворител
за инжекционен разтвор, съдържащ 5 mg
ептаког
алфа (активиран)
_[eptacog alfa (activated)]_
на флакон (отговаря на 250 KIU/флакон).
NovoSeven
8 mg (400 KIU)
NovoSeven представлява прах и разтворител
за инжекционен разтвор, съдържащ 8 mg
ептаког
алфа (активиран)
_[eptacog alfa (activated)]_
на флакон (отговаря на 400 KIU/флакон).
1 KIU е еквивалентна на 1 000 IU
(Международни Единици).
ептаког алфа (активиран) е
рекомбинантен фактор на
кръвосъсирването VIIa (rFVІІа)
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-01-2023
Листовка Листовка чешки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-01-2023
Листовка Листовка датски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-01-2023
Листовка Листовка немски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-01-2023
Листовка Листовка естонски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-01-2023
Листовка Листовка гръцки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-01-2023
Листовка Листовка английски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2022
Листовка Листовка френски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-01-2023
Листовка Листовка италиански 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2022
Листовка Листовка латвийски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2022
Листовка Листовка литовски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-01-2023
Листовка Листовка унгарски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-01-2023
Листовка Листовка малтийски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2022
Листовка Листовка полски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-01-2023
Листовка Листовка португалски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2022
Листовка Листовка румънски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-01-2023
Листовка Листовка словашки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-01-2023
Листовка Листовка словенски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2022
Листовка Листовка фински 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-01-2023
Листовка Листовка шведски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-01-2023
Листовка Листовка норвежки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-01-2023
Листовка Листовка исландски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-01-2023
Листовка Листовка хърватски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите