Nobivac L4

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Interrogans серовара лептоспир серогруппы Кашницкого Портланд-вяра (щам Sa-12-000) и L. interrogans серовара Copenhageni серогруппы Icterohaemorrhagiae (щам SK-02-001), l. interrogans серогруппы Аустралис серовара Братислава (щам на Ас-05-073), la kirschneri серогруппы Grippotyphosa серовара Dadas (щам гр-01-005)

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI07AB01

INN (Международно Name):

Vaccine to prevent Leptospira infections in dogs

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За активна имунизация на кучета срещу:interrogans серовара лептоспир серогруппы Кашницкого Тянитолкая за намаляване на инфекция и экскреция;л. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae Copenhageni серовара за намаляване на инфекция и экскреция;л. interrogans серогруппы Аустралис серовара Братислава за намаляване на инфекция;л. kirschneri серогрупа Grippotyphosa serovar Bananal / Lianguang за намаляване на инфекцията и отделяне на урина.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-07-16

Листовка

                14
B.
ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
NOBIVAC L4 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac L4 инжекционна суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (1ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ
:
Инактивирани
_Leptospira _
щамове:
-
_L.interrogans _
серогрупа Canicola серотип Portland-vere (щам
Ca-12-000)
3550-7100 U
1
-
_L.interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni
(щам Ic-02-001)
290-1000 U
1
-
_L.interrogans_
серогрупа Australis серотип Bratislava (щам
As-05-073)
500-1700 U
1
-
_L.kirschneri_
серогрупа Grippotyphosa серотип Dadas (щам
Gr-01-005)
650-1300 U
1
1
Антигенно количество ELISA единици
Безцветна суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на кучета срещу:
-
_L.interrogans_
серогрупа Canicola серотип Canicola за
ограничаване на инфекцията и
уринарната екскреция
-
_L.interrogans _
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni за
ограничаване на
инфекцията и уринарната екскреция
-
_L.interrogans_
серогрупа Australis серотип Bratislava за
ограничаван
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac L4 инжекционна суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (1 ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ
:
Инактивирани
_Leptospira _
щамове:
-
_L_
.
_interrogans_
серогрупа Canicola серотип Portland-vere (щам
Ca-12-000)
3550-7100 U
1
-
_L. interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni
(щам Ic-02-001)
290-1000 U
1
-
_ L_
.
_interrogans _
серогрупа Australis серотип Bratislava (щам
As-05-073)
500-1700 U
1
-
_L_
.
_ kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa серотип Dadas (щам
Gr-01-005)
650-1300 U
1
1
Антигенно количество ELISA единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Безцветна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на кучета срещу:
-
_L.interrogans_
серогрупа Canicola серотип Canicola за
ограничаване на инфекцията и
уринарната екскреция
-
_L.interrogans_
серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Copenhageni за
ограничаване на
инфекцията и уринарната екскреция
-
_ L.interrogans_
серогрупа Australis серотип Bratislava за
ограничаване на инфекцията
-
_L.kirschneri _
серогрупа Grippotyphosa сер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-11-2021
Листовка Листовка чешки 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-11-2021
Листовка Листовка датски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-11-2021
Листовка Листовка немски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-11-2021
Листовка Листовка естонски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-11-2021
Листовка Листовка гръцки 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-11-2021
Листовка Листовка английски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2013
Листовка Листовка френски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-11-2021
Листовка Листовка италиански 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2013
Листовка Листовка латвийски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2013
Листовка Листовка литовски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-11-2021
Листовка Листовка унгарски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-11-2021
Листовка Листовка малтийски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2013
Листовка Листовка нидерландски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2013
Листовка Листовка полски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-11-2021
Листовка Листовка португалски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2013
Листовка Листовка румънски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-11-2021
Листовка Листовка словашки 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-11-2021
Листовка Листовка словенски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2013
Листовка Листовка фински 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-11-2021
Листовка Листовка шведски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-11-2021
Листовка Листовка норвежки 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-11-2021
Листовка Листовка исландски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-11-2021
Листовка Листовка хърватски 11-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-11-2021

Преглед на историята на документите