Nobilis Influenza H5N6

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран цял антиген на вируса на инфлуенца по птиците от Н5 подтип (щам H5N6, A / duck / Potsdam / 2243/84)

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI01AA23

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine against avian influenza virus type A, subtype H5

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имунологични за аве

Терапевтични показания:

За активна имунизация на пилета срещу инфлуенца по птиците тип А, подтип H5. Намаляването на клиничните признаци, смъртността и екскрецията на вируса след предизвикване на вирулентен щам H5N1 се установяват до две седмици след еднократна ваксинация. Суроватъчните антитела, както е доказано, се запазва пилета най-малко 7 месеца и изследвания, проведени с други щамове, показват, че суроватъчните антитела ще се запази и кокошки, най-малко 12 месеца след въвеждането на две дози от ваксината.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-01-31

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
18
ЛИСТОВКА
Nobilis Influenza H5N6
Инжективна емулсия
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба
:
Intervet International B.V
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител за освобождаване на
партидата
:
Intervet International B.V
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis Influenza H5N6
Инжективна емулсия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Една доза от 0,5 ml съдържа:
Инактивиран пълен антиген на вируса
на птичия грип,тип А, подтип H5 (щам H5N6,
A/duck/IPotsdam/2243/84), индуциращ HI титър ≥6.0 log
2
,според теста за ефикасност .
АДЖУВАНТ(И):
Liquid light paraffin 234.8 mg/0,5 ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на пилета и
патици срещу птичи грип, тип А, подтип
Н5.
Намаляване проявата на клиничните
признаци, смъртността и излъчването
вируса след провокация с вирулентен
щам H5N1 , се проявява до 2 седмици след
ваксинацията им с една доза.
Се
румни антитела перзистират за
най-малко 7
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis Influenza H5N6
Инжективна емулсия за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от 0,5 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Инактивиран
пълен
антиген
на
вируса
на
птичия
грип,
подтип
H5
(щам
H5N6,
A/патици/Posdam/2243/84), индуциращ HI титър
≥6.0 log
2,
според теста за ефикасност.
АДЖУВАНТ(И):
Liquid light paraffin 234.8 mg/0,5 ml
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжективна емулсия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Пилета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на пилета срещу
птичи грип, тип А, подтип Н5.
На
маляване проявата на клиничните
признаци, смъртността и излъчването
на вируса след
провокация с вирулентен щам H5N1 , се
проявява до 2 седмици след
ваксинацията им с една
доза.
Серумни антитела перзистират за
най-малко 7 месеца при пилетата и
направените изследвания с други
ваксинални щамове показават , че
серумните антитела би тряб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-07-2010
Листовка Листовка чешки 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-07-2010
Листовка Листовка датски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-07-2010
Листовка Листовка немски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-07-2010
Листовка Листовка естонски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-07-2010
Листовка Листовка гръцки 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-07-2010
Листовка Листовка английски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2010
Листовка Листовка френски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-07-2010
Листовка Листовка италиански 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2010
Листовка Листовка латвийски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2010
Листовка Листовка литовски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-07-2010
Листовка Листовка унгарски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-07-2010
Листовка Листовка малтийски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2010
Листовка Листовка нидерландски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2010
Листовка Листовка полски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-07-2010
Листовка Листовка португалски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2010
Листовка Листовка румънски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-07-2010
Листовка Листовка словашки 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-07-2010
Листовка Листовка словенски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2010
Листовка Листовка фински 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-07-2010
Листовка Листовка шведски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-07-2010

Преглед на историята на документите