Nobilis IB 4-91

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

жив атенюиран вирус на инфекциозния бронхит на вируса с щам 4-91

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI01AD07

INN (Международно Name):

live attenuated vaccine against avian infectious bronchitis

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имунологични за аве

Терапевтични показания:

Активна имунизация на пилета за намаляване на респираторните признаци на инфекциозен бронхит, причинени от вариант на щам IB 4-91.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-06-09

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
NOBILIS IB 4-91, ЛИОФИЛИЗАТ ЗА ОКУЛОНАЗАЛНА
СУСПЕНЗИЯ/ЗА ПРИЛАГАНЕ ВЪВ ВОДА ЗА
ПИЕНЕ ЗА
ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis IB 4-91, лиофилизат за окулоназална
суспензия/за прилагане във вода за
пиене за пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Жив, атенуиран вирус на инфекциозен
бронхит при птиците (IBV), вариантен щам
4-91:
≥
3,6
log10
EID
50
*/ 1 доза
*EID
50
: 50% ембрио инфекциозна доза –
вирусния титър, необходим за
предизвикване на
инфекция в 50% от инокулираните
ембриони.
Лиофилизат за окулоназална
суспензия/за прилагане във вода за
пиене
Флакони: светлосива/кремава таблетка
Чашки: светлосива, предимно сферична
форма
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на пилета за
намаляване на респираторните
признаци на инфекциозен
бронхит, причинен от вариантен щам IB
4-91.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
При ла
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis IB 4-91 лиофилизат за окулоназална
суспензия/за прилагане във вода за
пиене за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от разтворената ваксина
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жив атенуиран вирус на инфекциозен
бронхит при птиците (IBV), вариантен щам
4-91:
≥
3,6
log10 EID
50
*
*EID
50
-50% ембрио инфекциозна доза – вирусния
титър, необходим за предизвикване на
инфекция в 50% от инокулираните
ембриони.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат за окулоназална
суспензия/за прилагане във вода за
пиене
Флакони: светлосива/кремава таблетка
Чашки: светлосива, предимно сферична
форма
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на птиците за
намаляване на респираторните
признаци на инфекциозен
бронхит, причинен от вариантен щам IB
4-91.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се ваксинират само
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2021
Листовка Листовка чешки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2021
Листовка Листовка датски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2021
Листовка Листовка немски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2021
Листовка Листовка естонски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2021
Листовка Листовка гръцки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2021
Листовка Листовка английски 11-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-07-2015
Листовка Листовка френски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2021
Листовка Листовка италиански 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-07-2015
Листовка Листовка латвийски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-07-2015
Листовка Листовка литовски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2021
Листовка Листовка унгарски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2021
Листовка Листовка малтийски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-07-2015
Листовка Листовка полски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2021
Листовка Листовка португалски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-07-2015
Листовка Листовка румънски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2021
Листовка Листовка словашки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2021
Листовка Листовка словенски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-07-2015
Листовка Листовка фински 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2021
Листовка Листовка шведски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2021
Листовка Листовка норвежки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2021
Листовка Листовка исландски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2021
Листовка Листовка хърватски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите