Nexgard Spectra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

afoxolaner, милбемициноксима

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QP54AB51

INN (Международно Name):

afoxolaner, milbemycin oxime

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Endectocides, антипаразитни средства, инсектициди и репеленти, милбемициноксима, комбинации

Терапевтични показания:

За лечение на бълхи и кърлежи паразитози при кучета при едновременно профилактика на дирофилариоза заболявания (сърдечни червеи, ларви), angiostrongylosis (намаляване на нивото на незрели възрастни (Л5) и възрастни на Angiostrongylus vasorum), телязиозе (възрастен Thelazia callipaeda) и/или лечение на стомашно-чревни нематоди, вредители, посочени. Лечение на инвазия на бълхи (Ctenocephalides Фелиз и C. канис) при кучета в продължение на 5 седмици. Лечение на нашествието на кърлежи (Dermacentor reticulatus, иксодовых рициново, кърлежи Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus) при кучета в продължение на 4 седмици. Бълхи и кърлежи трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат хранене, за да бъдат изложени на активното вещество. Лечението на клиентите при възрастни стомашно-чревни нематоди от следните форми: кръгли червеи (Тохосага Canis и Toxascaris leonina е ограничен), hookworms (Ancylostoma сатпит, анкилостома анкилостома braziliense и ceylanicum) и власоглава (власоглавы vulpis). Лечение demodectic краста (причинена от демодекс канис). Лечение саркоптозом (болест, причинена от Sarcoptes VAR. Голямо Куче). Профилактика на дирофилариоза заболявания (сърдечни червеи, ларви) с месечни администрация. Профилактика angiostrongylosis (намаляване на нивото на заразяване незрели възрастни (Л5) и зрелия стадий на Angiostrongylus vasorum) с месечни администрация. Предотвратяване на създаването на телязиозе (възрастен Thelazia callipaeda eyeworm на инфекции) с месечни администрация.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-15

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
NEXGARD SPECTRA 9 MG/ 2 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА 2–3.5 KG
NEXGARD SPECTRA 19 MG/ 4 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА >3.5–7.5 KG
NEXGARD SPECTRA 38 MG/ 8 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА >7.5–15 KG
NEXGARD SPECTRA 75 MG/ 15 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА >15–30 KG
NEXGARD SPECTRA 150 MG/ 30 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ
ЗА КУЧЕТА >30–60 KG
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,
4 Chemin du Calquet,
31000 Toulouse,
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg таблетки за дъвчене за
кучета 2–3.5 kg
NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg таблетки за дъвчене за
кучета >3.5–7.5 kg
NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg таблетки за дъвчене за
кучета >7.5–15 kg
NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg таблетки за дъвчене за
кучета >15–30 kg
NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg таблетки за дъвчене
за кучета >30–60 kg
Afoxolaner, milbemycin oxime
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа
активни субстанции:
NEXGARD SPECTRA
Afoxolaner (mg)
Milbemycin oxime (mg)
таблетки за дъвчене за кучета 2–3.5 kg
9.375
1.875
таблетки за дъвчене за кучета >3.5–7.5 kg
18
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg таблетки за дъвчене за
кучета 2–3.5 kg
NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg таблетки за дъвчене за
кучета >3.5–7.5 kg
NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg таблетки за дъвчене за
кучета >7.5–15 kg
NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg таблетки за дъвчене за
кучета >15–30 kg
NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg таблетки за дъвчене
за кучета >30 –60 kg
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
NEXGARD SPECTRA
Afoxolaner (mg)
Milbemycin oxime (mg)
таблетки за дъвчене за кучета 2–3.5 kg
9.375
1.875
таблетки за дъвчене за кучета >3.5–7.5 kg
18.75
3.75
таблетки за дъвчене за кучета >7.5–15 kg
37.50
7.50
таблетки за дъвчене за кучета >15–-30 kg
75.00
15.00
таблетки за дъвчене за кучета >30–60 kg
150.00
30.00
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене.
Червени до червено-кафяви кръгли
таблетки (таблетки за кучета 2–3,5 kg)
или правоъгълни
(таблетки за кучета >3,5–7,5 kg, таблетки
за кучета >7,5–15 kg, таблетки за кучета
>15–30 kg и
таблетки за кучета >30–60 kg).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
З
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-12-2021
Листовка Листовка чешки 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-12-2021
Листовка Листовка датски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-12-2021
Листовка Листовка немски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-12-2021
Листовка Листовка естонски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-12-2021
Листовка Листовка гръцки 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-12-2021
Листовка Листовка английски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-10-2019
Листовка Листовка френски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-12-2021
Листовка Листовка италиански 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-10-2019
Листовка Листовка латвийски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-10-2019
Листовка Листовка литовски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-12-2021
Листовка Листовка унгарски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-12-2021
Листовка Листовка малтийски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-10-2019
Листовка Листовка полски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-12-2021
Листовка Листовка португалски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-10-2019
Листовка Листовка румънски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-12-2021
Листовка Листовка словашки 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-12-2021
Листовка Листовка словенски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-10-2019
Листовка Листовка фински 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-12-2021
Листовка Листовка шведски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-12-2021
Листовка Листовка норвежки 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-12-2021
Листовка Листовка исландски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-12-2021
Листовка Листовка хърватски 14-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите