Mycamine

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
04-01-2022
Активна съставка:
микафунгин
Предлага се от:
Astellas Pharma Europe B.V.
АТС код:
J02AX05
INN (Международно Name):
micafungin
Терапевтична група:
Антимикотици за системна употреба
Терапевтична област:
кандидос
Терапевтични показания:
Микамин е показан за:възрастни, юноши ≥ 16 години и elderlytreatment инвазивна кандидоза;лечение на кандидоза на хранопровода при пациенти, за които внутривенная терапия;профилактика на кандида инфекции при пациенти, подложени на аллогенную на трансплантация на хемопоетични стволови клетки или трансплантация пациенти, които се очаква да нейтропении (на абсолютния брой на неутрофилите < 500 клетки/мл) в продължение на 10 или повече дни. Деца (вкл. новородени) и юноши < 16 години agetreatment инвазивна кандидоза. профилактика на кандида инфекции при пациенти, подложени на аллогенную на трансплантация на хемопоетични стволови клетки или трансплантация пациенти, които се очаква да нейтропении (на абсолютния брой на неутрофилите < 500 клетки/мл) в продължение на 10 или повече дни. Решение използвате лекарството Микамин се вземат предвид потенциалния риск от развитие на тумори на черния дроб . Така че Микамин трябва да се прилага, само ако други противогъбични лекарства не са подходящи.
Каталог на резюме:
Revision: 16
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000734
Дата Оторизация:
2008-04-25
EMEA код:
EMEA/H/C/000734

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 04-01-2022
Листовка Листовка
чешки 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 04-01-2022
Листовка Листовка
датски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 04-01-2022
Листовка Листовка
немски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 04-01-2022
Листовка Листовка
естонски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 04-01-2022
Листовка Листовка
гръцки 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 04-01-2022
Листовка Листовка
английски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 14-09-2011
Листовка Листовка
френски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 04-01-2022
Листовка Листовка
италиански 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 14-09-2011
Листовка Листовка
латвийски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 14-09-2011
Листовка Листовка
литовски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 04-01-2022
Листовка Листовка
унгарски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 04-01-2022
Листовка Листовка
малтийски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 14-09-2011
Листовка Листовка
нидерландски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 14-09-2011
Листовка Листовка
полски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 04-01-2022
Листовка Листовка
португалски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 14-09-2011
Листовка Листовка
румънски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 04-01-2022
Листовка Листовка
словашки 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 04-01-2022
Листовка Листовка
словенски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 04-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 14-09-2011
Листовка Листовка
фински 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 04-01-2022
Листовка Листовка
шведски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 04-01-2022
Листовка Листовка
норвежки 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 04-01-2022
Листовка Листовка
исландски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 04-01-2022
Листовка Листовка
хърватски 04-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 04-01-2022

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Mycamine 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Mycamine 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

микафунгин (micafungin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Mycamine и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Mycamine

Как да използвате Mycamine

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Mycamine

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Mycamine и за какво се използва

Mycamine съдържа активното вещество микафунгин. Mycamine се нарича противогъбично

лекарство, защото се използва за лечение на инфекции, причинени от гъбички.

Mycamine се прилага за лечение на инфекции, причинени от гъбички или дрожди, наречени

Candida. Mycamine е ефективен при лечение на системни инфекции (такива, които са

проникнали в целия организъм). Той пречи на изграждането на част от клетъчната стена на

гъбичната клетка. За да продължат да живеят и да растат, на гъбичките им е необходима

ненарушена клетъчна стена. Mycamine предизвиква нарушения в гъбичната клетъчна стена и

така прави гъбичката неспособна да живее и да расте.

Вашият лекар Ви предписва Mycamine при изброените по-долу състояния, когато не

съществуват други подходящи противогъбични лекарства (вижте точка 2):

За лечение на възрастни, юноши и деца, включително новородени, със сериозна гъбична

инфекция, наречена инвазивна кандидоза (инфекция, която е проникнала в организма).

За лечение на възрастни и юноши на възраст ≥ 16 години, които имат гъбична инфекция на

хранопровода, при които е подходящо интравенозно лечение (във вена).

За предотвратяване на инфекция с Candida при пациенти, които имат костномозъчна

трансплантация или при които се очаква да имат неутропения (ниски нива на неутрофили,

вид бели кръвни клетки) за 10 или повече дни.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Mycamine

Не използвайте Mycamine

ако сте алергични към микафунгин, други ехинокандини (Ecalta или Cancidas) или към

някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

При плъхове продължителното прилагане на микафунгин е предизвикало увреждане на черния

дроб и последващо развитие на чернодробни тумори. Потенциалният риск от развитие на

чернодробни тумори при хора не е известен и Вашият лекар ще прецени ползите и рисковете

от лечението с Mycamine, преди да започне лечението Ви с това лекарство. Моля, кажете на

Вашия лекар, ако страдате от тежки проблеми с черния дроб (например чернодробна

недостатъчност или хепатит) или ако Вашите резултати от чернодробните функционални

изследвания са показали отклонения от нормата. По време на лечението функцията на Вашия

черен дроб ще се следи по-внимателно.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Mycamine

ако сте алергични към някое друго лекарство

ако страдате от хемолитична анемия (анемия, дължаща се на разрушаване на червените

кръвни клетки) или хемолиза (разрушаване на червените кръвни клетки).

ако имате бъбречни проблеми (например бъбречна недостатъчност или отклонения във

функционалните изследвания на бъбреците). Ако това се случи, Вашият лекар може да

реши да контролира по-строго бъбречната Ви функция.

Микафунгин може да причини също тежко възпаление/обрив на кожата и лигавиците

(синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза).

Други лекарства и Mycamine

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

От особена важност е да информирате Вашия лекар, ако използвате амфотерицин B

дезоксихолат или итраконазол (противогъбичен антибиотик), сиролимус (имуносупресор) или

нифедипин (блокер на калциевите канали, използван за лечение на високо кръвно налягане).

Вашият лекар може да реши да коригира дозата на тези лекарства.

Mycaminе с храна и напитки

Тъй като Mycamine се прилага интравенозно (във вена), не се налагат ограничения в

употребата на храни и напитки.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Mycamine не трябва да се употребява по време на бременност освен при несъмнена

необходимост. Ако употребявате Mycamine, не трябва да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е микафунгин да повлияе шофирането или работата с машини. Въпреки това

някои хора може да се почувстват замаяни, когато приемат това лекарство и ако това се случи

с Вас, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини. Моля информирайте

Вашия лекар, ако усетите някакво въздействие, което може да Ви причини проблеми при

шофиране и работа с машини.

Mycamine съдържа натрий.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате Mycamine

Mycamine трябва да се приготвя и да Ви се прилага от лекар или друг медицински специалист.

Mycamine трябва да се прилага веднъж дневно чрез бавна интравенозна инфузия (вливане във

вена). Вашият лекар ще определи колко Mycamine ще получавате всеки ден.

Употреба при възрастни, юноши ≥ 16-годишна възраст и лица в старческа възраст

Обичайната доза за лечение на инвазивна Candida инфекция е 100 mg на ден за пациенти с

тегло 40 kg и повече и 2 mg/kg на ден за пациенти, тежащи 40 kg или по-малко.

Дозата за лечение на Candida инфекция на хранопровода е 150 mg за пациенти с тегло

повече от 40 kg и 3 mg/kg на ден за пациенти с тегло 40 kg или по-малко.

Обичайната доза за деца и възрастни за профилактика на инвазивни Candida инфекции е

50 mg на ден за пациенти с тегло повече от 40 kg и 1 mg/kg на ден за пациенти с тегло 40 kg

или по-малко.

Употреба при деца на възраст > 4 месеца и юноши < 16-годишна възраст

Обичайната доза за лечение на инвазивна Candida инфекция е 100 mg на ден за пациенти с

тегло 40 kg и повече и 2 mg/kg на ден за пациенти тежащи 40 kg или по – малко.

Обичайната доза за профилактика на инвазивни Candida инфекции е 50 mg на ден за

пациенти с тегло повече от 40 kg и 1 mg/kg на ден за пациенти с тегло 40 kg или по-малко.

Употреба при деца и новородени на възраст < 4 месеца

- Обичайната доза за лечение на инвазивна Candida инфекция е 4-10 mg/kg на ден.

Обичайната доза за профилактика на инвазивни Candida инфекции е 2 mg/kg на ден.

Ако сте получили повече от необходимата доза Mycamine

Вашият лекар наблюдава отговора на лечението и състоянието Ви, за да определи каква доза

Mycamine е необходима. Независимо от това, ако сте обезпокоени, че може да Ви е приложено

прекалено голямо количество Mycamine, незабавно разговаряйте с Вашия лекар или друг

медицински специалист.

Ако сте пропуснали доза Mycamine

Вашият лекар наблюдава отговора на лечението и състоянието Ви, за да определи какво

лечение с Mycamine е необходимо. Независимо от това, ако сте обезпокоени, че може да сте

пропуснали доза, незабавно разговаряйте с Вашия лекар или друг медицински специалист.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Трябва да информирате Вашия лекар или медицинска сестра незабавно, ако получите

алергичен пристъп или тежка кожна реакция (напр. образуване на мехури и лющене на

кожата).

Mycamine може да причини следните други нежелани реакции:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

отклонения в изследванията на кръвта (намаление на броя на белите кръвни клетки

[левкопения,неутропения]; намаление на броя червените кръвни клетки (анемия)

понижен калий в кръвта (хипокалиемия); понижен магнезий в кръвта (хипомагнезиемия);

понижен калций в кръвта (хипокалциемия)

главоболие

възпаление на стената на вената (на мястото на инжектиране)

гадене; повръщане; диария; коремна болка

отклонения в резултатите от чернодробните функционални изследвания (повишена

алкална фосфатаза; повишена аспартат аминотрансфераза, повишена аланин

аминотрансфераза)

повишение на жлъчния пигмент в кръвта (хипербилирубинемия)

обрив

висока температура

студени тръпки (втрисане)

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

отклонение в изследванията на кръвта (намален брой кръвни клетки [панцитопения]);

намален брой тромбоцити (тромбоцитопения); увеличение на броя на един вид бели

кръвни клетки, наречени еозинофили; намаление на албумините в кръвта

(хипоалбуминемия)

свръхчувствителност

засилено потене

намаление на натрия в кръвта (хипонатриемия); повишен калий в кръвта

(хиперкалиемия); намаление на фосфатите в кръвта (хипофосфатемия); анорексия

(хранително нарушение)

безсъние, тревожност; обърканост

сънливост; треперене; световъртеж; нарушен вкус

ускорена сърдечна честота; сърцебиене; неравномерен сърдечен пулс

високо или ниско кръвно налягане; зачервяване на лицето

задух

лошо храносмилане; запек

чернодробна недостатъчност; повишение на чернодробни ензими (гама-

глутамилтрансфераза); жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите,

причинено от чернодробни или проблеми на кръвта); намаляване на жлъчката, достигаща

до червата (холестаза); увеличен черен дроб; възпаление на черния дроб

сърбящ обрив (уртикария); сърбеж; зачервяване на кожата (еритем)

отклонения във функционалните изследвания на бъбреците (увеличение на креатинина в

кръвта; увеличение на уреята в кръвта); влошаване на бъбречна недостатъчност

увеличение на ензим, наречен лактатдехидрогеназа

съсирек във вена на мястото на инжектиране; възпаление на мястото на инжектиране;

болка на мястото на инжектиране; задържане на течности в организма Ви

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

анемия, дължаща се на разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична анемия),

разрушаване на червените кръвни клетки (хемолиза)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

нарушение на кръвосъсирването

(алергичен) шок

увреждане на чернодробни клетки, включително тяхната смърт

проблеми с бъбреците, остра бъбречна недостатъчност

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Следните реакции се съобщават по-често при педиатрични пациенти, отколкото при възрастни:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

намален брой тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения)

ускорена сърдечна честота (тахикардия)

високо или ниско кръвно налягане

увеличен жлъчен пигмент в кръвта (хипербилирубинемия); увеличен черен дроб

остра бъбречна недостатъчност; увеличена урея в кръвта

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Mycamine

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона и върху

картонената кутия. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Неотвореният флакон не изисква специални условия за съхранение.

Разтвореният концентрат и разреденият инфузионен разтвор трябва да се използват незабавно,

тъй като не съдържат консерванти, които да предотвратят замърсяването с бактерии. Само

обучен медицински специалист, който е прочел пълните указания, може правилно да приготви

това лекарство за употреба.

Не използвайте разредения инфузионен разтвор, ако е мътен или има утайка.

За да бъде предпазена от светлината, инфузионната бутилка/сак, съдържаща разредения

инфузионен разтвор, трябва да бъде поставена в затварящ се непрозрачен плик.

Флаконът е само за еднократна употреба. По тази причина, моля изхвърляйте незабавно

неизползвания приготвен концентрат.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Mycamine

Активното вещество е микафунгин (като натриева сол).

1 флакон съдържа 50 mg или 100 mg микафунгин (като натриева сол)

Другите съставки са лактоза монохидрат, безводна лимонена киселина и натриев

хидроксид.

Как изглежда Mycamine и какво съдържа опаковката

Mycamine 50 mg или 100 mg прах за инфузионен разтвор е бял компактен лиофилизиран прах.

Mycamine се доставя в кутия, съдържаща 1 флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Нидерландия

Производител

Astellas Ireland Co., Ltd.

Killorglin, County Kerry

Ирландия

За всякаква информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с местното

представителство на Притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel.: +370 37 408 681

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: +359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V. Branch

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 221 401 500

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: +36 1577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: +45 43 430355

Malta

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Greece

Τel: +30 210 8189900

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: +49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: +31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel: +45 4343 0355

Norge

Astellas Pharma

Tlf: +47 6676 4600

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Tηλ: +30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: +34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z o.o.

Tel.: +48 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: +33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: +351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 14011 400

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: +39 02 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Tηλ: +30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: +46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: + 371 67 619365

United Kingdom (Northern Ireland)

Astellas Pharma Co., Limited.

Free call from Northern Ireland: 0800 783 5018

International number: +353 (0)1 4671555

Дата на последно преразглеждане на листовката {мм /гггг}.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Mycamine не трябва да се смесва или влива заедно с други лекарствени продукти освен

споменатите по-долу. При използването на асептична техника при стайна температура

Mycamine се разтваря и разрежда като следва:

Пластмасовата капачка трябва да се отстрани от флакона и запушалката да се

дезинфекцира със спирт.

Пет ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инфузионен разтвор или глюкоза 50 mg/ml (5%)

инфузионен разтвор (изтеглени от 100 ml бутилка/сак) трябва асептично и бавно да се

инжектират във всеки флакон по протежение на вътрешната му стена. Въпреки че

концентратът ще се запени, трябва да бъдат положени всички усилия да се намали до

минимум количеството на образувалата се пяна. Трябва да се разтворят достатъчен брой

флакони с Mycamine, за да се получи необходимата доза в милиграми (вж. таблицата по-

долу).

Флаконът трябва да се завърти леко. НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ. Прахът ще се разтвори

напълно. Концентратът трябва да се използва незабавно. Флаконът е само за еднократна

употреба. Поради тази причина, неупотребения разтворен концентрат трябва да се

изхвърли веднага.

Целият разтворен концентрат трябва да се изтегли от всеки флакон и да се върне в

инфузионната бутилка/сак, от която първоначално е бил взет. Разреденият инфузионен

разтвор трябва да се използва незабавно. Доказана е химична и физична стабилност в

периода на изпозлване на 96 часа при температура 25°C, когато е защитен от светлина и е

разреден по гореописания начин.

Инфузионната бутилка/сак трябва внимателно да се обърне, за да се диспергира

разреденият разтвор, но да НЕ се разклаща, за да се избегне образуването на пяна.

Разтворът не трябва да се използва, ако е мътен или има утайка.

Инфузионната бутилка/сак, съдържаща разредения инфузионен разтвор, трябва да се

постави в затваряща се непрозрачна торбичка за защита от светлина.

Приготвяне на инфузионния разтвор

Доза

(mg)

Флакон

Mycamine,

който ще

бъде

използван

(mg/флакон)

Обем на разтвора

на натриев хлорид

(0,9%) или

разтвора на

глюкоза (5%),

които трябва да се

прибавят на един

флакон

Обем

(концентрация) на

разтворения прах

Стандартна

инфузия

(добавена до

100 ml)

Крайна

концентрация

1 x 50

5 ml

прибл. 5 ml

(10 mg/ml)

0,5 mg/ml

1 x 100

5 ml

прибл. 5 ml

(20 mg/ml)

1,0 mg/ml

1 x 100 + 1 x

5 ml

прибл. 10 ml

1,5 mg/ml

2 x 100

5 ml

прибл. 10 ml

2,0 mg/ml

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Mycamine 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Mycamine 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Mycamine 50 mg

Всеки флакон съдържа 50 mg микафунгин (micafungin) (като натриева сол).

След приготвяне на разтвора всеки ml съдържа 10 mg микафунгин (като натриева сол).

Mycamine 100 mg

Всеки флакон съдържа 100 mg микафунгин (micafungin) (като натриева сол).

След приготвяне на разтвора всеки ml съдържа 20 mg микафунгин (като натриева сол).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял компактен прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Mycamine е показан за приложение при:

Възрастни, юноши ≥ 16-годишна възраст и хора в старческа възраст:

Лечение на инвазивна кандидоза

Лечение на кандидоза на хранопровода при пациенти, при които интравенознотото

лечение е подходящо

Профилактика на Candida инфекция при пациенти, подложени на алогенна

трансплантация на хемопоетични стволови клетки, или пациенти, при които се очаква

неутропения (абсолютен брой неутрофили < 500 клетки/µl) за 10 или повече дни.

Деца (включително новородени) и юноши на възраст < 16 години:

Лечение на инвазивна кандидоза

Профилактика на Candida инфекция при пациенти подложени на алогенна

трансплантация на хемопоетични стволови клетки или пациенти, при които се очаква

неутропения (абсолютен брой неутрофили < 500 клетки/µl) за 10 или повече дни.

При вземане на решението за прилагане на Mycamine трябва да се държи сметка за

потенциалния риск от поява на чернодробни тумори (вж. точка 4.4). Поради това, Mycamine

трябва да се употребява само когато другите антимикотични средства не са подходящи.

Трябва да се вземат предвид официалните/националните ръководства за правилната употреба

на антимикотични средства.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Mycamine трябва да бъде започнато от лекар с опит в лечението на гъбични

инфекции.

Дозировка

Преди началото на терапията трябва да се вземат проби за гъбична култура и други съответни

лабораторни изследвания (включително хистопатология), за да се изолира и идентифицира

причинителят/ите. Лечението може да започне преди получаването на резултатите от

културата и другите лабораторни изследвания. Въпреки това, щом резултатите станат готови,

противогъбичната терапия трябва да се коригира в съответствие с тях.

Режимът на дозиране на микафунгин зависи от телесното тегло на пациента, както е

представено на следните таблици:

Приложение при възрастни, юноши на възраст ≥ 16 години и в старческа възраст

Показание

Телесно тегло > 40 kg

Телесно тегло ≤ 40 kg

Лечение на инвазивна кандидоза

100 mg/ден*

2 mg/kg/ден*

Лечение на езофагеална кандидоза

150 mg/ден

3 mg/kg/ден

Профилактика на Candida инфекция

50 mg/ден

1 mg/kg/ден

*Ако отговорът на пациента е неадекватен, например персистиране на културите или липса на

подобрение в клиничното състояние, дозата може да се увеличи до 200 mg/ден при пациенти с тегло

> 40 kg или 4 mg/kg/ден при пациенти ≤ 40 kg.

Продължителност на лечението

Инвазивна кандидоза: Продължителността на лечението при Candida инфекция трябва да бъде

минимум 14 дни. Антимикотичното лечение трябва да продължи поне една седмица след

получаването на две последователни отрицателни хемокултури и след отзвучаване на

клиничните прояви и симптоми на инфекцията.

Езофагеална кандидоза: Микафунгин трябва да се прилага поне една седмица след отзвучаване

на клиничните прояви и симптоми.

Профилактика на Candida инфекция: Микафунгин трябва да се прилага поне една седмица

след възстановяване на броя на неутрофилите.

Приложение при деца на възраст ≥ 4 месеца до юноши < 16-годишна възраст

Показание

Телесно тегло > 40 kg

Телесно тегло ≤ 40 kg

Лечение на инвазивна кандидоза

100 mg/ден*

2 mg/kg/ден*

Профилактика на Candida инфекция

50 mg/ден

1 mg/kg/ден

*Ако отговорът на пациента е неадекватен, например персистиране на положителна култура

или ако клиничното състояние не се подобри, дозата може да бъде увеличена до 200 mg/ден

при пациенти с тегло > 40 kg или 4 mg/kg/ден при пациенти с тегло ≤ 40 kg.

Приложение при деца (включително новородени) < 4-месечна възраст

Показание

Лечение на инвазивна кандидоза

4 -10 mg/kg/ден*

Профилактика на Candida инфекция

2 mg/kg/ден

*Дозата микафунгин от 4 mg/kg при деца на възраст по-малка от 4 месеца доближава лекарствената

експозиция, постигната при възрастни, получаващи 100 mg/ден за лечение на инвазивна кандидоза. Ако

се подозира инфекция на централната нервна система (ЦНС), трябва да се използва по-висока доза (напр.

10 mg/kg) поради дозозависимата пенетрация на микафунгин в ЦНС (вж. точка 5.2).

Продължителност на лечението

Инвазивна кандидоза: Продължителността на лечението при Candida инфекция трябва да бъде

минимум 14 дни. Антимикотичното лечение трябва да продължи поне една седмица след

получаването на две последователни отрицателни хемокултури и след отзвучаване на

клиничните прояви и симптоми на инфекцията.

Профилактика на Candida инфекции: Микафунгин трябва да се прилага поне една седмица

след възстановяване на броя на неутрофилите. Опитът с Mycamine при пациенти на възраст

под 2 години е ограничен.

Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно

увреждане (вж. точка 5.2). За момента данните за употребата на микафунгин при пациенти с

тежко чернодробно увреждане са недостатъчни и приложението му при такива пациенти не се

препоръчва (вж. точки 4.4 и 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността при деца (включително новородени) на възраст по-малка от 4

месеца при дози 4 и 10 mg/kg за лечение на инвазивна кандидоза със засягане на ЦНС не са

адекватно установени. Наличните към момента данни са описани в точки 4.8, 5.1, 5.2.

Начин на приложение

За интравенозно приложение.

След приготвяне и разреждане разтворът трябва да се приложи като интравенозна инфузия в

продължение на около 1 час. По-бързото вливане може да доведе до по-чести хистамин-

медиирани реакции.

За инструкции за приготвяне вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към други ехинокандини или към някое от

помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефекти върху черния дроб:

Развитие на огнища с променени хепатоцити (foci of altered hepatocytes, FAH), както и

хепатоцелуларни тумори са наблюдавани след лечение в продължение на 3 или повече

месеца при плъхове. Предполагаемият праг за развитие на тумори при плъхове

попада приблизително в диапазона на клиничната експозиция. Клиничната

значимост на тази находка е неизвестна. Функцията на черния дроб трябва да се следи

внимателно по време на лечението с микафунгин. За да се сведе до минимум рискът

от адаптивна регенерация и възможното последващо развитие на чернодробни

тумори, препоръчва се ранно прекъсване на лечението, ако е налице значително и

трайно повишаване на ALT/AST. Лечението с микафунгин трябва да се провежда след

внимателна преценка на съотношението полза/риск, особено при пациенти с тежко

нарушение на функцията на черния дроб или с хронично чернодробно заболяване, за

което е известно, че представлява преканцерозно състояние, като например

напреднала чернодробна фиброза, цироза, вирусен хепатит, неонатално заболяване на

черния дроб или вродени ензимни дефекти, или при съпътстваща терапия с

хепатотоксични и/или генотоксични свойства.

Лечението с микафунгин е свързано със значително нарушение на чернодробната функция

(повишаване на ALT, AST или на общия билирубин > 3 пъти ULN) както при здрави

доброволци, така и при болни. При някои пациенти се съобщава за по-тежко нарушение на

чернодробната функция, хепатит или чернодробна недостатъчност, включително смъртни

случаи. Пациентите в детска възраст < 1 година може да са по-податливи на чернодробно

увреждане (вж. точка 4.8).

Анафилактични реакции

По време на прилагането на микафунгин могат да се появят анафилактични/анафилактоидни

реакции, включително шок. При появата на такива реакции инфузията на микафунгин трябва

да бъде прекратена и да се приложи подходящо лечение.

Кожни реакции

Съобщени са ексфолиативни кожни реакции като синдром на Stevens-Johnson и токсична

епидермална некролиза. Ако пациентите получат обрив трябва внимателно да се проследяват и

ако лезиите прогресират микафунгин да се спре.

Хемолиза

Редки случаи на хемолиза, включително остра интраваскуларна хемолиза или хемолитична

анемия са съобщени при пациенти, лекувани с микафунгин. Пациенти, които развиват

клинични или лабораторни данни за хемолиза по време на лечението с микафунгин, трябва да

бъдат стриктно наблюдавани с оглед доказване влошаването на тези състояния и съответно

оценка на съотношението риск/полза от продължаване на лечението с микафунгин.

Ефекти върху бъбреците

Микафунгин може да причини бъбречни проблеми, бъбречна недостатъчност и отклонения в

бъбречните функционални тестове. Пациентите трябва строго да се наблюдават за влошаване

на бъбречната функция.

Взаимодействия с други лекарствени продукти

Едновременно прилагане на микафунгин и амфотерицин B дезоксихолат трябва да се

извършва само когато ползите категорично превишават рисковете, при внимателно

мониториране за токсични ефекти на амфотерицин B дезоксихолат (вж. точка 4.5).

Пациентите, приемащи сиролимус, нифедипин или итраконазол в комбинация с микафунгин

трябва да бъдат наблюдавани за токсичност на сиролимус, нифедипин или итраконазол и

дозата на сиролимус, нифедипин или итраконазол трябва да бъде намалена, ако е необходимо

(вж. точка 4.5).

Педиатрична популация

Честотата на някои нежелани лекарствени реакции е по-висока при педиатрични пациенти,

отколкото при възрастни (вж. точка 4.8).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Микафунгин има нисък потенциал за взаимодействие с лекарства, метаболизиращи се чрез

CYP3A-медиирани пътища.

Провеждани са проучвания на лекарствените взаимодействия при здрави хора с цел оценяване

на потенциала за взаимодействие между микафунгин и микофенолат мофетил, циклоспорин,

такролимус, преднизолон, сиролимус, нифедипин, флуконазол, ритонавир, рифампицин,

итраконазол, вориконазол и амфотерицин B. При тези проучвания не е наблюдавано

доказателство за променена фармакокинетика на микафунгин. Не е необходимо коригиране на

дозата на микафунгин, когато тези лекарства се прилагат едновременно. Експозицията (AUC)

на итраконазол, сиролимус и нифедипин е била леко повишена в присъствието на микафунгин

(съответно 22%, 21% и 18%).

Едновременното прилагане на микафунгин и амфотерицин B дезоксихолат се свързва с

повишаване с 30% на експозицията на амфотерицин B дезоксихолат. Тъй като това може да е

клинично значимо, едновременно прилагане трябва да се извършва само когато ползите

категорично превишават рисковете, при внимателно мониториране за токсичност на

амфотерицин B дезоксихолат (вж. точка 4.4).

Пациенти, приемащи сиролимус, нифедипин или итраконазол в комбинация с микафунгин,

трябва да бъдат наблюдавани за токсичност на сиролимус, нифедипин или итраконазол и

дозата на сиролимус, нифедипин или итраконазол трябва да бъде намалена, ако е необходимо

(вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за употребата на микафунгин при бременни жени. При проучвания при животни

микафунгинът преминава през плацентарната бариера и се наблюдава репродуктивна

токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора е неизвестен.

Mycamine не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е крайно необходимо.

Кърмене

Не е известно дали микафунгин се екскретира в човешката кърма. Проучвания върху животни

сочат, че микафунгин се излъчва в млякото. Решението дали да продължи/спре кърменето или

да продължи/спре лечението с Mycamine трябва да се вземе, като се вземе под внимание

ползата от кърменето за детето и ползата от лечението с Mycamine за майката.

Фертилитет

При проучвания върху животни е наблюдавана тестикулна токсичност (вж. точка 5.3).

Микафунгин може да има потенциал да увреди фертилитета при хора.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Микафунгин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране или работа с

машини. Въпреки това, пациентите трябва да бъдат информирани, че по време на лечение с

микафунгин, се съобщава за замайване (вж. точка 4.8).

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Въз основа на опита от клинични изпитвания, общо 32,2% от пациентите са получили

нежелани лекарствени реакции. Най-често съобщаваните нежелани реакции са били гадене

(2,8%), повишени нива на серумната алкална фосфатаза (2,7%), флебит (2,5%, главно при HIV-

инфектирани пациенти с периферен венозен катетър), повръщане (2,5%) и повишение на

аспартат аминотрансферазата (2,3%).

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

В следната таблица нежеланите реакции са изброени според системо-органната класификация

и предпочитан термин по MedDRA. При всяко групиране според честотата нежеланите

лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната тежест.

Системо-

органен клас

Чести

≥ 1/100 до < 1/10

Нечести

≥ 1/1 000 до

< 1/100

Редки

≥ 1/10 000

до < 1/1 000

С неизвестна

честота

(от наличните

данни не може

да бъде

направена

оценка)

Нарушения на

кръвта и

лимфната

система

левкопения,

неутропения, анемия

панцитопения,

тромбоцитопения,

еозинофилия,

хипоалбуминемия

хемолитична

анемия,

хемолиза (вж.

точка 4.4)

дисеминирана

вътресъдова

коагулация

Нарушения на

имунната

система

анафилактични /

анафилактоидни

реакции (вж. точка

4.4),

свръхчувствителнос

анафилактичен и

анафилактоиден

шок (вж.

точка 4.4)

Нарушения на

ендокринната

система

хиперхидроза

Системо-

органен клас

Чести

≥ 1/100 до < 1/10

Нечести

≥ 1/1 000 до

< 1/100

Редки

≥ 1/10 000

до < 1/1 000

С неизвестна

честота

(от наличните

данни не може

да бъде

направена

оценка)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

хипокалиемия,

хипомагнезиемия,

хипокалциемия

хипонатриемия,

хиперкалиемия,

хипофосфатемия,

анорексия

Психични

нарушения

безсъние,

потиснатост,

объркване

Нарушения на

нервната

система

главоболие

сомнолентност,

тремор, замаяност,

дисгеузия

Сърдечни

нарушения

тахикардия,

палпитации,

брадикардия

Съдови

нарушения

флебит

хипотония,

хипертония,

зачервяване

шок

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

диспнея

Стомашно-

чревни

нарушения

гадене, повръщане,

диария, болки в

корема

диспепсия, запек

Хепато-

билиарни

нарушения

повишена алкална

фосфатаза в кръвта,

повишена аспартат

аминотрансфераза,

повишена аланин

аминотрансфераза,

повишен билирубин в

кръвта (включително

хипербилирубинемия),

отклонения в

показателите на

чернодробните

функционални тестове

чернодробна

недостатъчност

(вж. точка 4.4),

повишена гама-

глутамилтрансфера

за, жълтеница,

холестаза,

хепатомегалия,

хепатит

хепатоцелуларно

увреждане,

включително

смъртни случаи

(вж. точка 4.4)

Нарушения на

кожата и

подкожната

тъкан

обрив

уртикария,

пруритус, еритем

токсичен кожен

обрив, еритема

мултиформе,

синдром на

Stevens-Johnson,

токсична

епидермална

некролиза (вж.

точка 4.4)

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/598388/2011

EMEA/H/C/000734

Резюме на EPAR за обществено ползване

Mycamine

micafungin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Mycamine. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Mycamine.

Какво представлява Mycamine?

Mycamine е прах, който се разтваря за приготвяне на инфузионен разтвор (вливане във вена).

Mycamine съдържа активното вещество микафунгин (micafungin).

За какво се използва Mycamine?

Mycamine се използва при бебета, деца и възрастни в следните случаи:

за лечение на инвазивна кандидоза (вид гъбична инфекция, причинена от дрождоподобна

гъбичка, наречена Candida). „Инвазивна“ означава, че гъбичката се е разпространила по

тъканите и кръвоносните съдове;

за профилактика на инфекции с Candida при пациенти с алогенна трансплантация или

пациенти, при които се очаква не

утропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни

клетки) за 10 или повече дни

Mycamine се използва също за лечение на езофагеална кандидоза (на хранопровода) при

пациенти на възраст над 16 години, при които е подходящо интравенозно лечение.

Тъй като е възможен риск от чернодробни тумори, Mycamine се използва само когато употребата

на други ант

имикотични средства не е подходяща.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Mycamine?

Лечението с Mycamine трябва да бъде започнато от лекар с опит в лечението на гъбични

инфекции и след като се вземат предвид официалните или националните указания за правилната

употреба на антимикотични средства.

Mycamine се прилага веднъж дневно под формата на инфузия с продължителност около един час.

Дозата зависи от лекуваното заболяване, телесното тегло на пац

иента и отговора на лечението.

Пациентите, лекувани за инвазивна кандидоза, трябва да приемат Mycamine в продължение на

най-малко две седмици, както и една седмица, след като отзвучат симптомите и изчезнат

признаците на инфекцията в кръвта.

Пациентите, лекувани за езофаеална кандидоза, трябва да продължат приема на Mycamine най-

малко една седмица след отзвучаване на симп

томите.

Когато Mycamine се използва за профилактика на инфекции с Candida, лечението трябва да

продължи една седмица след възстановяване на броя на белите кръвни клетки.

Как действа Mycamine?

Активното вещество в Mycamine, микафунгин, е антимикотично средство, принадлежащо към

групата на „ехинокандините“. То действа, като влияе върху производството на важен компонент

от гъбичната клетъчна стена, наречен 1,3-

-D-глюкан. Стените на гъбичните клетки, лекувани с

Mycamine, са непълни или нарушени, което ги прави неустойчиви и неспособни да живеят.

Списъкът от гъбички, срещу които действа Mycamine, може да бъде намерен в кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как е проучен Mycamine?

Ефективността на Mycamine е проучена в четири основни проучвания, в които лекарството е

сравнено с други антимикотични средства. Проведени са три проучвания върху лечението и едно

проучване върху профилактиката.

За лечение на инвазивна кандидоза Mycamine е сравнен с амфотерицин B в едно проучване,

обхващащо 531 възрастни и 106 деца, включително новородени и недоносени бебета.

За лечение на езофагеална кандидо

за Mycamine е сравнен с флуконазол в едно проучване,

обхващащо 518 възрастни, и с каспофунгин в друго проучване, обхващащо 452 възрастни.

Повечето пациенти в двете проучвания са заразени с човешкия вирус на имунната

недостатъчност (ХИВ). В всичките три проучвания основаната мярка за ефективност е броят на

пациентите, при които лечението е успешно въз ос

нова на подобряване на симптомите и

отстраняване на гъбичките в края на лечението.

За профилактика на кандидоза Mycamine е сравнен с флуконазол при 889 възрастни и деца,

подложени на алогенна трансплантация. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите,

които не развиват гъбична инфекция по време на лечението или през следващите чети

ри

седмици.

Какви ползи от Mycamine са установени в проучванията?

За лечение на кандидоза Mycamine е също толкова ефективен, колкото сравнителните лекарства.

В проучването на инвазивната кандидоза около 90% от възрастните, приемащи Mycamine или

амфотерицин B, са излекувани успешно. Подобни резултати се наблюдават при деца.

Mycamine

Страница 2/4

В двете проучвания на езофагеалната кандидоза около 90% от пациентите са излекувани

успешно с Mycamine, флуконазол или каспофунгин.

Mycamine е по-ефективен от флуконазол за профилактика на гъбична инфекция при пациенти,

подложени на алогенна трансплантация: 80% от пациентите (340 от 425), приемащи Mycamine,

не развиват гъбична инфекция, в сравнение със 74% от пациентите (336 от 457), приемащи

флуконазол.

Какви са рисковете, свързани с Mycamine?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Mycamine (наблюдавани при 1 до 10 на 100

пациенти) са левкопения (ниски нива на левкоцитите, вид бели кръвни клетки), неутропения

(ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки), анемия (нисък брой на червените кръвни

клетки), хипокалиемия (ниски нива на калий в кръвта), хипомагнезиемия (ниски нива на

магнезий в кръвта), хипокалциемия (ниски нива на калций в кръвта), главоболие, флебит

(възпаление на вена), гадене (позиви за повръщане), повръщане, диария, болки в корема,

пр

изнаци на бъбречни проблеми в кръвта (повишена кръвна алкална фосфатаза, повишена

аспартат аминотрансфераза, повишена аланин аминотрансфераза, повишен кръвен билирубин),

обрив, пирексия (повишена температура) и студени тръпки.

Допълнителни общи нежелани лекарствени реак

ции при деца (наблюдавани при 1 до 10 на 100

деца) са тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите), тахикардия (учестено сърцебиене),

хипертония (високо кръвно налягане), хипотония (ниско кръвно налягане), хепатомегалия

(разширен черен дроб), остра бъбречна недостатъчност (внезапна бъбречна недостатъчност) и

увеличение на кръвната урея.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени пр

и Mycamine, вижте

листовката.

Mycamine не трябва да се прилага при хора, които може да са свръхчувствителни (алергични) към

микафунгин или към някоя от останалите съставки.

Тъй като чернодробни увреждания и тумори са съобщени при плъхове след продължителен прием

на Mycamine, по време на лечението с Mycamine пациентите трябва да се следят за чернодробни

пр

облеми, като им се правят кръвни тестове. Ако се установи трайно повишаване на

чернодробните ензими, лечението трябва да се прекрати. Mycamine трябва да се прилага само

след внимателна преценка на съотношението полза-риск, особено при пациенти с чернодробни

проблеми. Не се препоръчва употребата на Mycamine при пациенти с тежки чернодробни

проблеми, които имат хронично чернодробн

о заболяване или приемат лекарства, които биха

могли да увредят черния дроб или ДНК.

Защо Mycamine е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Mycamine са по-големи от рисковете за лечение на инвазивна

кандидоза и езофагеална кандидоза, както и за профилактика на инфекции с Candida при

пациенти, подложени на алогенна трансплантация на хемопоетичните стволови клетки или при

които се очаква да развият неутропения в продължение на 10 или повече дни. От друга страна,

тъй като въз основа на д

анни, съобщени при плъхове, е възможен риск от чернодробни тумори,

Комитетът препоръча Mycamine да се употребява само когато други антимикотични средства не са

подходящи.

Mycamine

Страница 3/4

Mycamine

Страница 4/4

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Mycamine?

Фирмата производител на Mycamine ще гарантира, че лекарите, предписващи лекарството, във

всички държави-членки разполагат с контролен списък преди пускането на лекарството в

употреба. Контролният списък ще напомня на лекарите, предписващи лекарството, как да го

използват по безопасен начин.

Допълнителна информация за Mycamine:

на 25 април 2008 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Mycamine, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR относно Mycamine може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Mycamine, прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2011.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация