Mycamine

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

микафунгин

Предлага се от:

Astellas Pharma Europe B.V.

АТС код:

J02AX05

INN (Международно Name):

micafungin

Терапевтична група:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтична област:

кандидос

Терапевтични показания:

Микамин е показан за:възрастни, юноши ≥ 16 години и elderlytreatment инвазивна кандидоза;лечение на кандидоза на хранопровода при пациенти, за които внутривенная терапия;профилактика на кандида инфекции при пациенти, подложени на аллогенную на трансплантация на хемопоетични стволови клетки или трансплантация пациенти, които се очаква да нейтропении (на абсолютния брой на неутрофилите < 500 клетки/мл) в продължение на 10 или повече дни. Деца (вкл. новородени) и юноши < 16 години agetreatment инвазивна кандидоза. профилактика на кандида инфекции при пациенти, подложени на аллогенную на трансплантация на хемопоетични стволови клетки или трансплантация пациенти, които се очаква да нейтропении (на абсолютния брой на неутрофилите < 500 клетки/мл) в продължение на 10 или повече дни. Решение използвате лекарството Микамин се вземат предвид потенциалния риск от развитие на тумори на черния дроб . Така че Микамин трябва да се прилага, само ако други противогъбични лекарства не са подходящи.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-04-25

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MYCAMINE 50 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
MYCAMINE 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
микафунгин (
micafungin_)_
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично за
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Mycamine
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Mycamine
3.
Как да използвате Mycamin
e
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Mycamine
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYCAMINE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Mycamine съдържа активното ве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mycamine 50
mg прах за
концентрат
за инфузионен разтвор
Mycamine 100
mg прах за
концентрат
за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Mycamine 50 mg
Всеки флакон съдържа 50
mg микафунгин
(micafungin)_ _(
като натриева сол).
След приготвяне на разтвора всеки ml
съдържа 10
mg микафунгин (като натриева сол).
Mycamine 100 mg
Всеки флакон съдържа 10
0
mg микафунгин
(micafungin)_ _(
като натриева сол).
След приготвяне на разтвора всеки ml
съдържа 2
0
mg микафунгин (като натриева сол).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за
концентрат
за инфузионен разтвор
Бял компактен прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Mycamine е показан за приложение при:
Възрастни, юноши ≥
16-
годишна възраст и хора в старческа
възраст:
-
Лечение на инвазивна кандидоза
-
Лечение на кандидоза на хранопровода
при пациенти, при които
интравенозното
лечение е подходящо
-
Профилактика на
Candida
инфекция при пациенти, подложени на
алогенна
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки, или пациенти, при
които се очаква
неутропения (абсолютен брой
неутрофили <
500

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-01-2024
Листовка Листовка чешки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-01-2024
Листовка Листовка датски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-01-2024
Листовка Листовка немски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-01-2024
Листовка Листовка естонски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-01-2024
Листовка Листовка гръцки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-01-2024
Листовка Листовка английски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-09-2011
Листовка Листовка френски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-01-2024
Листовка Листовка италиански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-09-2011
Листовка Листовка латвийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-09-2011
Листовка Листовка литовски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-01-2024
Листовка Листовка унгарски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-01-2024
Листовка Листовка малтийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-09-2011
Листовка Листовка нидерландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-09-2011
Листовка Листовка полски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-01-2024
Листовка Листовка португалски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-09-2011
Листовка Листовка румънски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-01-2024
Листовка Листовка словашки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-01-2024
Листовка Листовка словенски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-09-2011
Листовка Листовка фински 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-01-2024
Листовка Листовка шведски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-01-2024
Листовка Листовка норвежки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-01-2024
Листовка Листовка исландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-01-2024
Листовка Листовка хърватски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-01-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите