Movymia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

терипаратид

Предлага се от:

STADA Arzneimittel AG

АТС код:

H05AA02

INN (Международно Name):

teriparatide

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

Остеопорозата

Терапевтични показания:

Movamy е показан при възрастни. Лечение на остеопороза при жени в постменопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. Жени в постменопауза е доказано значително намаляване на честотата на гръбначния и без вертебрални фрактури, но не фрактури. Лечение на остеопороза, свързан с постоянна и системна терапия глюкокортикоидами, при жените и мъжете при повишен риск от фрактури.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-11

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MOVYMIA 20 МИКРОГРАМА/80 МИКРОЛИТРА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
терипаратид (teriparatide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Movymia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Movymia
3.
Как да прилагате Movymia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Movymia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MOVYMIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Movymia съдържа активното вещество
терипаратид, което се използва за
заздравява
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Movymia 20 микрограма/80 микролитра
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза 80 микролитра съдържа 20
микрограма терипаратид*.
Един патрон с 2,4 ml разтвор съдържа 600
микрограма терипаратид (teriparatide)
(отговарящи на 250 микрограма на ml).
*Терипаратид rhPTH(1-34), произведен в _E. coli
_по рекомбинантна ДНК технология, е
идентичен с 34 N-терминалната
аминокиселинна последователност на
ендогенния човешки
паратиреоиден хормон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Безцветен, бистър, инжекционен
разтвор с pH 3,8 – 4,5.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Movymia е показан при възрастни.
Лечение на остеопороза при
постменопаузални жени и при мъже с
повишен риск от фрактури
(вж. точка 5.1). При постменопаузални
жени е наблюдавано значително
редуциране честотата
на вертебралните и невертебрални
фрактури, но не и тези на бедрената
кост.
Лечение на остеопороза, свързана с
продължително системно лечение с
глюкокортикоиди при
жени и мъже с повишен риск от фрактури
(вж. точк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-01-2022
Листовка Листовка чешки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-01-2022
Листовка Листовка датски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-01-2022
Листовка Листовка немски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-01-2022
Листовка Листовка естонски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-01-2022
Листовка Листовка гръцки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-01-2022
Листовка Листовка английски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-03-2017
Листовка Листовка френски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-01-2022
Листовка Листовка италиански 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-03-2017
Листовка Листовка латвийски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-03-2017
Листовка Листовка литовски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-01-2022
Листовка Листовка унгарски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-01-2022
Листовка Листовка малтийски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-03-2017
Листовка Листовка полски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-01-2022
Листовка Листовка португалски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-03-2017
Листовка Листовка румънски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-01-2022
Листовка Листовка словашки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-01-2022
Листовка Листовка словенски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-03-2017
Листовка Листовка фински 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-01-2022
Листовка Листовка шведски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-01-2022
Листовка Листовка норвежки 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-01-2022
Листовка Листовка исландски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-01-2022
Листовка Листовка хърватски 20-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите