Mirapexin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прамипексол дихидрохлорид монохидрат

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

N04BC05

INN (Международно Name):

pramipexole

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Restless Legs Syndrome; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Mirapexin е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична Паркинсонова болест самостоятелно (без levodopa) или в комбинация с levodopa, аз. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации). Mirapexin е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична Синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол).

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-02-23

Листовка

                69
Б. ЛИСТОВКА
70
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MIRAPEXIN 0,088 MG ТАБЛЕТКИ
MIRAPEXIN 0,18 MG ТАБЛЕТКИ
MIRAPEXIN 0,35 MG ТАБЛЕТКИ
MIRAPEXIN 0,7 MG ТАБЛЕТКИ
прамипексол (pramipexole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява MIRAPEXIN и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете MIRAPEXIN
3.
Как да приемате MIRAPEXIN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MIRAPEXIN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MIRAPEXIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
MIRAPEXIN съдържа активното вещество
прамипексол и се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MIRAPEXIN 0,088 mg таблетки
MIRAPEXIN 0,18 mg таблетки
MIRAPEXIN 0,35 mg таблетки
MIRAPEXIN 0,7 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
MIRAPEXIN 0,088 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,125 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,088 mg
прамипексол (pramipexole).
MIRAPEXIN 0,18 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,25 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,18 mg
прамипексол (pramipexole).
MIRAPEXIN 0,35 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,35 mg
прамипексол (pramipexole).
MIRAPEXIN 0,7 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1,0 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,7 mg
прамипексол (pramipexole).
_Внимание:_
Дозите прамипексол, публикувани в
литературата, се отнасят за неговата
сол.
Поради това дозите ще бъдат
изразявани по-долу като прамипексол
база и като прамипексол
под формата на сол (в скоби).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
MIRAPEXIN 0,088 mg таблетки
Таблетките 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-08-2022
Листовка Листовка чешки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-08-2022
Листовка Листовка датски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-08-2022
Листовка Листовка немски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-08-2022
Листовка Листовка естонски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-08-2022
Листовка Листовка гръцки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-08-2022
Листовка Листовка английски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-01-2011
Листовка Листовка френски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-08-2022
Листовка Листовка италиански 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-01-2011
Листовка Листовка латвийски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-01-2011
Листовка Листовка литовски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-08-2022
Листовка Листовка унгарски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-08-2022
Листовка Листовка малтийски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-01-2011
Листовка Листовка нидерландски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-01-2011
Листовка Листовка полски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-08-2022
Листовка Листовка португалски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-01-2011
Листовка Листовка румънски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-08-2022
Листовка Листовка словашки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-08-2022
Листовка Листовка словенски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-01-2011
Листовка Листовка фински 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-08-2022
Листовка Листовка шведски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-08-2022
Листовка Листовка норвежки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-08-2022
Листовка Листовка исландски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-08-2022
Листовка Листовка хърватски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-08-2022

Преглед на историята на документите