Metacam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Horses; Dogs; Cattle; Cats; Pigs; Guinea pigs

Терапевтична област:

Oxicams

Терапевтични показания:

Котки:облекчаване на лека до умерена постоперативна болка и възпаление след хирургични интервенции, e. ортопедия и хирургия на меките тъкани . Облекчаване на болка и възпаление при остри и хронични заболявания на опорно-двигателния апарат. Намаляване на постоперативна болка след овариогистерэктомии и малка хирургия на меките тъкани . Cattle:For use in acute respiratory infection with appropriate antibiotic therapy to reduce clinical signs. За употреба при диария в комбинация с орална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и на млади, нелектирани говеда. За облекчаване на следоперативната болка след обезводняване на телета. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. Dogs:Alleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders. Намаляване на следоперативната болка и възпаление след ортопедична и мека тъканна хирургия. Horses:For use in the alleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders. За облекчаване на болка, свързана с колики от коне. Облекчаване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Свине: за използване в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За вендузи постоперативна болка, свързани с незначителни хирургия на меките тъкани, като например кастрацията. За допълнителна терапия при лечението на пуперперна септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. Морските свинчета са:облекчаване на лека до умерена постоперативна болка, свързани с хирургия на меките тъкани, като например кастрация на мъжки.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-01-07

Листовка

                111
В. ЛИСТОВКА
112
ЛИСТОВКА:
METACAM 5 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
ГОВЕДА И СВИНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител отговорен за
освобождаване на партидата
Labiana Life Sciences S.A.
Venus, 26
Can Parellada Industrial
08228 Terrassa, Barcelona
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Metacam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда и свине
Meloxicam
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Един ml съдържа:
Meloxicam
5 mg
Ethanol
150 mg
Бистър жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над 1 седмица и млади
нелактиращи говеда.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
Свине:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
За облекчаване на следоперативна
бол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Metacam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда и свине
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Meloxicam
5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Ethanol
150 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (телета и млади говеда) и свине.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади,
нелактиращи говеда.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
Свине:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомите
на куцота и
възпаление.
За облекчаване на следоперативна
болка, свързана с малки хирургически
операции на меките
тъкани, като ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2022
Листовка Листовка чешки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2022
Листовка Листовка датски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2022
Листовка Листовка немски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2022
Листовка Листовка естонски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2022
Листовка Листовка гръцки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2022
Листовка Листовка английски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-06-2018
Листовка Листовка френски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2022
Листовка Листовка италиански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-06-2018
Листовка Листовка латвийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-06-2018
Листовка Листовка литовски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2022
Листовка Листовка унгарски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2022
Листовка Листовка малтийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-06-2018
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-06-2018
Листовка Листовка полски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2022
Листовка Листовка португалски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-06-2018
Листовка Листовка румънски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2022
Листовка Листовка словашки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2022
Листовка Листовка словенски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-06-2018
Листовка Листовка фински 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2022
Листовка Листовка шведски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2022
Листовка Листовка норвежки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2022
Листовка Листовка исландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2022
Листовка Листовка хърватски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-06-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите