Masivet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Masitinib mesilate

Предлага се от:

AB Science S.A.

АТС код:

QL01XE90

INN (Международно Name):

masitinib mesilate

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Антинеопластични средства

Терапевтични показания:

Лечение на нерезрективни куче мастоцитни тумори (степен 2 или 3) с потвърден мутирал c-KIT тирозин-киназен рецептор.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-17

Листовка

                21
В. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА ЗА:
MASIVET 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
MASIVET 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
AB Science S.A.
3 avenue George V
FR-75008 Paris
Франция
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Centre Spécialités Pharmaceutiques
Avenue du Midi
63800 Cournon d’Auvergne
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
MASIVET 50 mg филмирани таблетки за кучета
MASIVET 150 mg филмирани таблетки за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
_ _
MASIVET е светлооранжева на цвят, кръгла
филмирана таблетка.
Всяка таблетка съдържа или 50 mg, или 150 mg
masitinib, което е активната субстанция.
Всяка
таблетка съдържа също бои Sunset yellow FCF (E
110) aluminium lake и титанов диоксид (E171)
като оцветител.
Таблетките са маркирани с релефен
надпис "50" или "150" от едната страна и
логото на
компанията от другата страна.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Masivet се използва за лечение на кучета с
неоперативни мастоцитни тумори
(Стадий 2 или 3) с
потвърдена мутация на c-KIT тирозин
киназния рецептор.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
На Вашето куче не трябв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
MASIVET 50 mg филмирани таблетки за кучета.
MASIVET 150 mg филмирани таблетки за кучета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа:
Masitinib 50 mg (еквивалент на masitinib mesylate 59,6
mg).
Masitinib 150 mg (еквивалент на masitinib mesylate 178,9
mg).
_ _
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите вж.
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Светло оранжева филмирана таблетка с
кръгла форма и релефен надпис "50" или
"150" от
едната страна и логото на компанията
от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ
Лечение на неоперативни мастоцитни
тумори при кучета (стадий 2 или 3) с
потвърдена
мутация на c-KIT тирозин киназния
рецептор.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
кърмещи кучки (вж. точка 4.7).
Да не се използва при кучета, които са
по-млади от 6 месеца и по-малко от 4 кг
телесна маса.
Да не се използвапри кучета с
чернодробна дисфункция, дефинирана
като AST или ALT > 3
пъти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-09-2013
Листовка Листовка чешки 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-09-2013
Листовка Листовка датски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-09-2013
Листовка Листовка немски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-09-2013
Листовка Листовка естонски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-09-2013
Листовка Листовка гръцки 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-09-2013
Листовка Листовка английски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-05-2009
Листовка Листовка френски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-09-2013
Листовка Листовка италиански 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-05-2009
Листовка Листовка латвийски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-05-2009
Листовка Листовка литовски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-09-2013
Листовка Листовка унгарски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-09-2013
Листовка Листовка малтийски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-05-2009
Листовка Листовка нидерландски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-05-2009
Листовка Листовка полски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-09-2013
Листовка Листовка португалски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-05-2009
Листовка Листовка румънски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-09-2013
Листовка Листовка словашки 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-09-2013
Листовка Листовка словенски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-09-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-05-2009
Листовка Листовка фински 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-09-2013
Листовка Листовка шведски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-09-2013
Листовка Листовка норвежки 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-09-2013
Листовка Листовка исландски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-09-2013
Листовка Листовка хърватски 26-09-2013
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-09-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите