Lucentis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ранимизумаб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01LA04

INN (Международно Name):

ranibizumab

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Wet Macular Degeneration; Macular Edema; Diabetes Complications; Myopia, Degenerative; Choroidal Neovascularization

Терапевтични показания:

Луцентис е показан при възрастни за лечение на неоваскулярной (влажна) на възрастовата макулна дегенерация (AMD)лечение на нарушения на зрението, вследствие на хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ)лечение на нарушения на зрението, вследствие на диабетического оток на макулата (ДМО)лечение на нарушения на зрението, вследствие на оток на макулата вторично запушване ретинальных вени (клон или централна РДЛ РДЛ).

Каталог на резюме:

Revision: 43

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-22

Листовка

                78
Б. ЛИСТОВКА
79
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТЕН
ПАЦИЕНТ
LUCENTIS 10 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ранибизумаб (ranibizumab)
ВЪЗРАСТНИ
Моля, вижте информацията за
преждевременно родени бебета на
обратната страна на тази
листовка.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lucentis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Lucentis
3.
Как се прилага Lucentis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lucentis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LUCENTIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LUCENTIS
Lucentis е разтвор, който се инжектира в
окото. Lucentis принадлежи към група
лекарства,
наречени антинеореваскуларизиращи
средства. Съдържа активно вещество,
наречено

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lucentis 10 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа 10 mg ранибизумаб
(ranibizumab)*. Всеки флакон съдържа 2,3 mg
ранибизумаб в 0,23 ml разтвор. По този
начин се осигурява необходимото
количество,
доставящо единична доза 0,05 ml,
съдържаща 0,5 mg ранибизумаб на
възрастни пациенти и
единична доза 0,02 ml, съдържаща 0,2 mg
ранибизумаб на недоносени бебета.
*Ранибизумаб е фрагмент от
хуманизирано моноклонално антитяло,
получено в клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен до кафеникаво-жълт
воден разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Lucentis е показан при възрастни за:
•
Лечение на неоваскуларна (влажна)
възрастовообусловена дегенерация на
макулата
(ВДМ)
•
Лечение на зрителни нарушения,
дължащи се на диабетен макулен едем
(ДМЕ)
•
Лечение на пролиферативна диабетна
ретинопатия (ПДР)
•
Лечение на зрителни нарушения,
дължащи се на макулен едем вследствие
на венозна
оклузия на ретината (клонова В
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-10-2023
Листовка Листовка чешки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-10-2023
Листовка Листовка датски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-10-2023
Листовка Листовка немски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-10-2023
Листовка Листовка естонски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-10-2023
Листовка Листовка гръцки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-10-2023
Листовка Листовка английски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-11-2018
Листовка Листовка френски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-10-2023
Листовка Листовка италиански 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-11-2018
Листовка Листовка латвийски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-11-2018
Листовка Листовка литовски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-10-2023
Листовка Листовка унгарски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-10-2023
Листовка Листовка малтийски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-11-2018
Листовка Листовка полски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-10-2023
Листовка Листовка португалски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-11-2018
Листовка Листовка румънски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-10-2023
Листовка Листовка словашки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-10-2023
Листовка Листовка словенски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-11-2018
Листовка Листовка фински 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-10-2023
Листовка Листовка шведски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-10-2023
Листовка Листовка норвежки 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-10-2023
Листовка Листовка исландски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-10-2023
Листовка Листовка хърватски 09-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите