Lucentis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ранимизумаб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01LA04

INN (Международно Name):

ranibizumab

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Wet Macular Degeneration; Macular Edema; Diabetes Complications; Myopia, Degenerative

Терапевтични показания:

Луцентис е показан при възрастни за лечение на неоваскулярной (влажна) на възрастовата макулна дегенерация (AMD)лечение на нарушения на зрението, вследствие на хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ)лечение на нарушения на зрението, вследствие на диабетического оток на макулата (ДМО)лечение на нарушения на зрението, вследствие на оток на макулата вторично запушване ретинальных вени (клон или централна РДЛ РДЛ).

Каталог на резюме:

Revision: 41

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-22

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lucentis 10 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа 10 mg ранибизумаб
(ranibizumab)*. Всеки флакон съдържа 2,3 mg
ранибизумаб в 0,23 ml разтвор. По този
начин се осигурява необходимото
количество,
доставящо единична доза 0,05 ml,
съдържаща 0,5 mg ранибизумаб на
възрастни пациенти и
единична доза 0,02 ml, съдържаща 0,2 mg
ранибизумаб на недоносени бебета.
*Ранибизумаб е фрагмент от
хуманизирано моноклонално антитяло,
получено в клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен до кафеникаво-жълт
воден разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Lucentis е показан при възрастни за:
•
Лечение на неоваскуларна (влажна)
възрастовообусловена дегенерация на
макулата
(ВДМ)
•
Лечение на зрителни нарушения,
дължащи се на диабетен макулен едем
(ДМЕ)
•
Лечение на пролиферативна диабетна
ретинопатия (ПДР)
•
Лечение на зрителни нарушения,
дължащи се на макулен едем вследствие
на венозна
оклузия на ретината (клонова В
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lucentis 10 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа 10 mg ранибизумаб
(ranibizumab)*. Всеки флакон съдържа 2,3 mg
ранибизумаб в 0,23 ml разтвор. По този
начин се осигурява необходимото
количество,
доставящо единична доза 0,05 ml,
съдържаща 0,5 mg ранибизумаб на
възрастни пациенти и
единична доза 0,02 ml, съдържаща 0,2 mg
ранибизумаб на недоносени бебета.
*Ранибизумаб е фрагмент от
хуманизирано моноклонално антитяло,
получено в клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен до кафеникаво-жълт
воден разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Lucentis е показан при възрастни за:
•
Лечение на неоваскуларна (влажна)
възрастовообусловена дегенерация на
макулата
(ВДМ)
•
Лечение на зрителни нарушения,
дължащи се на диабетен макулен едем
(ДМЕ)
•
Лечение на пролиферативна диабетна
ретинопатия (ПДР)
•
Лечение на зрителни нарушения,
дължащи се на макулен едем вследствие
на венозна
оклузия на ретината (клонова В
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2023
Листовка Листовка чешки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2023
Листовка Листовка датски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2023
Листовка Листовка немски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2023
Листовка Листовка естонски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2023
Листовка Листовка гръцки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2023
Листовка Листовка английски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-11-2018
Листовка Листовка френски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2023
Листовка Листовка италиански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-11-2018
Листовка Листовка латвийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-11-2018
Листовка Листовка литовски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2023
Листовка Листовка унгарски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2023
Листовка Листовка малтийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-11-2018
Листовка Листовка полски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2023
Листовка Листовка португалски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-11-2018
Листовка Листовка румънски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2023
Листовка Листовка словашки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2023
Листовка Листовка словенски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-11-2018
Листовка Листовка фински 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2023
Листовка Листовка шведски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2023
Листовка Листовка норвежки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2023
Листовка Листовка исландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2023
Листовка Листовка хърватски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите