Liprolog

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин лиспро

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

A10AB04, A10AD04

INN (Международно Name):

insulin lispro

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза. Liprolog е показан и за първоначалната стабилизация на захарния диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-08-01

Листовка

                103
Б. ЛИСТОВКА
104
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LIPROLOG 100 ЕДИНИЦИ/ML
,
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ВЪВ ФЛАКОН
ИНСУЛИН ЛИСПРО (INSULIN LISPRO)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Liprolog и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Liprolog
3.
Как да използвате Liprolog
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Liprolog
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LIPROLOG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Liprolog се използва за лечение на диабет.
Liprolog действа по-бързо от обикно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор
във флакон
Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор
в патрон
Liprolog 100 единици/ml KwikPen, инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър съдържа 100 единици
инсулин лиспро* (insulin lispro) (еквивалент
на 3,5mg)
Флакон
Всеки флакон съдържа 1 000 единици
инсулин лиспро в 10 ml разтвор.
Патрон
Всеки патрон съдържа 300 единици
инсулин лиспро в 3 ml разтвор.
KwikPen
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
лиспро в 3 ml разтвор.
Всяка писалка KwikPen доставя 1-60 единици
на стъпки по 1 единица.
Junior KwikPen
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
лиспро в 3 ml разтвор.
Всяка писалка Junior KwikPen доставя 0,5 – 30
единици на стъпки по 0,5 единици.
*получен от
_E.coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен воден разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-01-2023
Листовка Листовка чешки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-01-2023
Листовка Листовка датски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-01-2023
Листовка Листовка немски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-01-2023
Листовка Листовка естонски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-01-2023
Листовка Листовка гръцки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-01-2023
Листовка Листовка английски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-03-2020
Листовка Листовка френски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-01-2023
Листовка Листовка италиански 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-03-2020
Листовка Листовка латвийски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-03-2020
Листовка Листовка литовски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-01-2023
Листовка Листовка унгарски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-01-2023
Листовка Листовка малтийски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-03-2020
Листовка Листовка полски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-01-2023
Листовка Листовка португалски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-03-2020
Листовка Листовка румънски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-01-2023
Листовка Листовка словашки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-01-2023
Листовка Листовка словенски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-03-2020
Листовка Листовка фински 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-01-2023
Листовка Листовка шведски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-01-2023
Листовка Листовка норвежки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-01-2023
Листовка Листовка исландски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-01-2023
Листовка Листовка хърватски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите