Lifmior

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

етанерцепт

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L04AB01

INN (Международно Name):

etanercept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Spondylitis, Ankylosing; Psoriasis

Терапевтични показания:

Ревматоиден артрит;младежки идиопатична артрит arthritisPsoriatic;аксиальный спондилит;Бляшковидный псориазис;детска бляшковидный псориазис.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-02-13

Листовка

                155
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
156
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LIFMIOR 25 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Етанерцепт (Etanercept)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи
бързото установяване на нова
информация относно безопасността.
Можете да дадете своя
принос, като съобщите всяка нежелана
реакция, която сте получили. За начина
на
съобщаване на нежелани реакции вижте
края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
(И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ), ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Вашият лекар ще Ви даде и Сигнална
карта на пациента, съдържаща важна
информация за
безопасност, която трябва да знаете
преди и по време на лечението с LIFMIOR.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас или на детето, за което се грижите.
Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното
за
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LIFMIOR 25 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 25 mg етанерцепт
(etanercept).
Етанерцепт е рецептор за човешки
тумор-некротизиращ фактор, p75 Fc
фузионен протеин,
получен чрез рекомбинантна ДНК
технология в експресираща система от
бозайник от яйчник
на китайски хамстер (СНО). Етанерцепт е
димер на химерен белтък, получен чрез
генно
инженерство посредством сливане на
екстрацелуларния лиганд-свързващ
домейн на рецептор-2
на човешки тумор-некротизиращ фактор
(TNFR2/p75) към Fc домейна на човешкия IgG1.
Този
Fc компонент съдържа шарнирния
участък, CH
2
и CH
3
регионите, но не и CH
1
региона на IgG1.
Етанерцепт съдържа 934 аминокиселини и
има определено молекулно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2020
Листовка Листовка чешки 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2020
Листовка Листовка датски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2020
Листовка Листовка немски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2020
Листовка Листовка естонски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2020
Листовка Листовка гръцки 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2020
Листовка Листовка английски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-02-2020
Листовка Листовка френски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2020
Листовка Листовка италиански 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-02-2020
Листовка Листовка латвийски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-02-2020
Листовка Листовка литовски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2020
Листовка Листовка унгарски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2020
Листовка Листовка малтийски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-02-2020
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-02-2020
Листовка Листовка полски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2020
Листовка Листовка португалски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-02-2020
Листовка Листовка румънски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2020
Листовка Листовка словашки 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2020
Листовка Листовка словенски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-02-2020
Листовка Листовка фински 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2020
Листовка Листовка шведски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2020
Листовка Листовка норвежки 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2020
Листовка Листовка исландски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2020
Листовка Листовка хърватски 20-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите