Levviax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телитромицин

Предлага се от:

Aventis Pharma S.A.

АТС код:

J01FA15

INN (Международно Name):

telithromycin

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Community-Acquired Infections; Pharyngitis; Bronchitis, Chronic; Pneumonia; Tonsillitis; Sinusitis

Терапевтични показания:

Когато предписването на Levviax внимание трябва да се даде официален указания за правилната употреба на антибактериални агенти и местните разпространението на резистентност (вж. също раздели 4. 4 и 5. Levviax е показан за лечение на следните инфекции:при пациенти на 18 и повече години:-внебольничная пневмония лека или умерена тежест (виж раздел 4. - При лечение на инфекции, причинени от известни или заподозрени бета-лактама и/или макролидные резистентных щамове (според данните от историята на пациентите или национални и/или регионални устойчивост на данни), покрит с антибактериален спектър на телитромицин (виж раздели 4. 4 и 5. 1):- влошаване на хроничен бронхит - остър sinusitisIn пациенти над 12 години включително:- тонзилит/фарингит, причинен стрептококком-долу pyogenes, като алтернатива, когато бета-лактами антибиотици не са необходими в страни/региони с висока распространенностью макролидни усилена с. пиогени, когато са медиирани от ermTR или mefA (виж раздели 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-07-09

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
23
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEVVIAX 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Telithromycin (Телитромицин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Levviax и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Levviax
3.
Как да приемате Levviax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Levviax
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LEVVIAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Levviax принадлежи към група лекарства,
наречени кетолиди, нов клас
антибиотици
производни на макролидите.
А
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Levviax 400 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
телитромицин _(telithromycin)_.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Леко оранжева, продълговата,
двойно-изпъкнала таблетка, с надпис
Н3647 на едната страна и
400 на другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При предписване на Levviax, трябва да се
имат предвид официалните указания за
правилна
употреба на антибактериални средства
и преобладаващата локална
резистентост (вж. също
точки 4.4 и 5.1).
Levviax е показан за лечение на следните
инфекции:
_ _
_При пациенти на възраст 18 и повече
години:_
•
Пневмония, придобита в обществото,
лека или умерена форма (вж. точка 4.4),
•
При лечение на инфекции причинени от
известни или подозирани бета-лактам
резистентни и/или резистентни на
макролиди щамове (според анамнезата
на пациента
или националните и/или регионалните
данни за резистентно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-02-2008
Листовка Листовка чешки 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-02-2008
Листовка Листовка датски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-02-2008
Листовка Листовка немски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-02-2008
Листовка Листовка естонски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-02-2008
Листовка Листовка гръцки 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-02-2008
Листовка Листовка английски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-02-2008
Листовка Листовка френски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-02-2008
Листовка Листовка италиански 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-02-2008
Листовка Листовка латвийски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-02-2008
Листовка Листовка литовски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-02-2008
Листовка Листовка унгарски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-02-2008
Листовка Листовка малтийски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-02-2008
Листовка Листовка нидерландски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-02-2008
Листовка Листовка полски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-02-2008
Листовка Листовка португалски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-02-2008
Листовка Листовка румънски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-02-2008
Листовка Листовка словашки 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-02-2008
Листовка Листовка словенски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-02-2008
Листовка Листовка фински 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-02-2008
Листовка Листовка шведски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-02-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите