Levetiracetam Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леветирацетам

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

N03AX14

INN (Международно Name):

levetiracetam

Терапевтична група:

Нервна система

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Levetiracetam ТЕВА е посочен като монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. Леветирацетам-Тева е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, юноши, деца и бебета от 1 месец живот, при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-25

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ TEVA 250 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ TEVA 750 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ TEVA 500 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ TEVA 1000 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
levetiracetam (леветирацетам)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Леветирацетам Teva и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леветирацетам Teva
3.
Как да приемате Леветирацетам Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да cъхранявате Леветирацетам Teva

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1
.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леветирацетам Teva 250 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Teva 500 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Teva 750 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Teva 1000 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Леветирацетам Teva 250 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Леветирацетам Teva 500 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,06 mg
оцветител
тартразин (E102).
Леветирацетам Teva 750 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 750 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,35 mg
оцветител
сънсет жълто (E110).
Леветирацетам Teva 1000 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 000 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Леветирацетам Teva 250 mg филмирани
таблетки
Сини, продълговати филмирани таблетки
с делителна черта и вдлъбнато релефно
о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-06-2023
Листовка Листовка чешки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-06-2023
Листовка Листовка датски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-06-2023
Листовка Листовка немски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-06-2023
Листовка Листовка естонски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-06-2023
Листовка Листовка гръцки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-06-2023
Листовка Листовка английски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-08-2021
Листовка Листовка френски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-06-2023
Листовка Листовка италиански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-08-2021
Листовка Листовка латвийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-08-2021
Листовка Листовка литовски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-06-2023
Листовка Листовка унгарски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-06-2023
Листовка Листовка малтийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-08-2021
Листовка Листовка нидерландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-08-2021
Листовка Листовка полски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-06-2023
Листовка Листовка португалски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-08-2021
Листовка Листовка румънски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-06-2023
Листовка Листовка словашки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-06-2023
Листовка Листовка словенски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-08-2021
Листовка Листовка фински 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-06-2023
Листовка Листовка шведски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-06-2023
Листовка Листовка норвежки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-06-2023
Листовка Листовка исландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-06-2023
Листовка Листовка хърватски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-08-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите