Levetiracetam Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леветирацетам

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

N03AX14

INN (Международно Name):

levetiracetam

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Леветирацетам е показан като монотерапия при лечението на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-10-03

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACCORD 250 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACCORD 500 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACCORD 750 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACCORD 1000 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
леветирацетам (levetiracetam)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Леветирацетам Accord
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леветирацетам Accord
3.
Как да приемате Леветирацетам Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леветирацетам Accord 250 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Accord 500 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Accord 750 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Accord 1000 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Леветирацетам Accord 250 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам (levetiracetam).
Леветирацетам Accord 500 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
леветирацетам (levetiracetam).
Леветирацетам Accord 750 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 750 mg
леветирацетам (levetiracetam).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,013 mg
сънсет жълто FCF (E110)
Леветирацетам Accord 1000 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1000 mg
леветирацетам (levetiracetam).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
Леветирацетам Accord 250 mg филмирани
таблетки
Бяла до почти бяла, елипсовидна,
двойноизпъкнала, с вдлъбнато релефно
означение "L 64" и
делителна черта от едната страна и
гладка от друга
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-03-2023
Листовка Листовка чешки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-03-2023
Листовка Листовка датски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-03-2023
Листовка Листовка немски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-03-2023
Листовка Листовка естонски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-03-2023
Листовка Листовка гръцки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-03-2023
Листовка Листовка английски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-09-2021
Листовка Листовка френски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-03-2023
Листовка Листовка италиански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-09-2021
Листовка Листовка латвийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-09-2021
Листовка Листовка литовски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-03-2023
Листовка Листовка унгарски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-03-2023
Листовка Листовка малтийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-09-2021
Листовка Листовка полски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-03-2023
Листовка Листовка португалски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-09-2021
Листовка Листовка румънски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-03-2023
Листовка Листовка словашки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-03-2023
Листовка Листовка словенски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-09-2021
Листовка Листовка фински 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-03-2023
Листовка Листовка шведски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-03-2023
Листовка Листовка норвежки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-03-2023
Листовка Листовка исландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-03-2023
Листовка Листовка хърватски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите