Levact 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Astellas Pharma GmbH

АТС код:

L01AA9

дозиране:

2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Levact, 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion - 26 ml x 5; x 10; x 20; - 60 ml x 5;

Дата Оторизация:

2015-03-04

Сигнали за търсене, свързани с този продукт