Levact 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download 환자 정보 전단 (PIL)
15-01-2024
Download 제품 특성 요약 (SPC)
15-01-2024

제공처:

Astellas Pharma GmbH

ATC 코드:

L01AA9

복용량:

2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

제품 요약:

Levact, 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion - 26 ml x 5; x 10; x 20; - 60 ml x 5;

승인 날짜:

2015-03-04

이 제품과 관련된 검색 알림