Ketek

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телитромицин

Предлага се от:

Aventis Pharma S.A.

АТС код:

J01FA15

INN (Международно Name):

telithromycin

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Sinusitis; Tonsillitis; Bronchitis, Chronic; Pharyngitis; Community-Acquired Infections; Pneumonia, Bacterial

Терапевтични показания:

Когато животни Ketek, трябва да се обърне внимание на официалното ръководство за подходящото използване ofantibacterial агенти и местните разпространението на резистентност. Кетек е показан за лечение на следните инфекции:при пациенти на 18 години и oldercommunity пневмония, слаба или умерена. при лечение на инфекции, причинени от известни или заподозрени бета-лактама и / или макролид-резистентных щамове (според данните от историята на пациентите или национални и / или регионални устойчивост на данни), покрит с антибактериален спектър на телитромицин:влошаване на хроничен бронхит;остър синузит;при пациенти на 12 години и oldertonsillitis / фарингит, причинени от Streptococcus долу pyogenes, както и алтернатива, когато бета-лактами антибиотици не са подходящи в страни / региони с висока распространенностью макролидни-упорит с. пиогенный, когато опосредуются ermTR или мэга.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-07-09

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KETEK 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Telithromycin (Телитромицин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на дру
ги
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТА
З
И ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Ketek и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ketek
3.
Как да приемате Ketek
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ketek
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KETEK И ЗА КАКВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ketek 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
телитромицин (telithromycin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светло оранжева, продълговата,
двойноизпъкнала таблетка, с надпис
“Н3647” на едната страна
и “400” на другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
КАЗАНИЯ
При предписване на Ketek, трябва да се
имат предвид официалните указания за
правилна
употреба на антибактериални средства
и локалното разпространение на
резистентност (вж.
също точки 4.4 и 5.1).
Ketek е показан за лечение на следните
инфекции:
_ _
_При пациенти на възраст 18 и повече
години:_

Пневмония, придобита в обществото,
лека или умерена форма (вж. точка 4.4).

При лечение на инфекции, причинени от
известни или подозирани резистентни
на бета-
лактами и/или макролиди щамове (според
анамнезата на пациента или
националните
и/или регионалните данни за
резистентност) обхванати от
антибактериалния спектър на
телитромици
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-06-2019
Листовка Листовка чешки 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-06-2019
Листовка Листовка датски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-06-2019
Листовка Листовка немски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-06-2019
Листовка Листовка естонски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-06-2019
Листовка Листовка гръцки 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-06-2019
Листовка Листовка английски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-06-2019
Листовка Листовка френски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-06-2019
Листовка Листовка италиански 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-06-2019
Листовка Листовка латвийски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-06-2019
Листовка Листовка литовски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-06-2019
Листовка Листовка унгарски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-06-2019
Листовка Листовка малтийски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-06-2019
Листовка Листовка нидерландски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-06-2019
Листовка Листовка полски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-06-2019
Листовка Листовка португалски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-06-2019
Листовка Листовка румънски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-06-2019
Листовка Листовка словашки 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-06-2019
Листовка Листовка словенски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-06-2019
Листовка Листовка фински 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-06-2019
Листовка Листовка шведски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-06-2019
Листовка Листовка норвежки 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-06-2019
Листовка Листовка исландски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-06-2019
Листовка Листовка хърватски 19-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите