Kepivance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палиферминът

Предлага се от:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

АТС код:

V03AF08

INN (Международно Name):

palifermin

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

мукозит

Терапевтични показания:

Kepivance е показан за намаляване на честотата, продължителността и тежестта на гъбични заболявания при възрастни пациенти с хематологични неоплазии, получаващи myeloablative radiochemotherapy, свързани с висока честота на сериозни заболявания и изискващи поддръжка на автологични хемопоетична стволови клетки.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2005-10-25

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KEPIVANCE 6,25 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Палифермин (Palifermin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. (Вижте точка 4).
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Kepivance и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Kepivance
3.
Как да използвате Kepivance
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kepivance
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KEPIVANCE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Kepivance съдържа активното вещество
палифермин, белтък получен чрез
биотехнология в
бактерия, наречена
_Escherichia coli. _
Палифермин стимулира растежа на
определени клетки,
наречени епителни клетки, които
образуват покривната тъкан на устата
и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 6,25 mg палифермин
(palifermin).
Палифермин е човешки кератиноцитен
растежен фактор (КРФ), получен чрез
рекомбинантна
ДНК технология в
_Escherichia coli_
.
След като е разтворен Kepivance съдържа 5
mg/ml палифермин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бял лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Kepivance е показан за намаляване
честотата, продължителността и
тежестта на оралния
мукозит при възрастни пациенти с
малигнени хематологични заболявания,
получаващи
миелоаблативна радиохимиотерапия,
асоциирана с висока честота на тежък
мукозит и
изискваща прилагане на автоложни
стволови хемопоетични клетки.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Kepivance трябва да се
провежда под ръководството на лекар с
опит в терапията на
злокачествени заболявания.
Дозировка
_Възрастни _
Препоръчваната дневна доза на Kepivance е
60 микрограм
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-04-2016
Листовка Листовка чешки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-04-2016
Листовка Листовка датски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-04-2016
Листовка Листовка немски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-04-2016
Листовка Листовка естонски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-04-2016
Листовка Листовка гръцки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-04-2016
Листовка Листовка английски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-04-2016
Листовка Листовка френски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2016
Листовка Листовка италиански 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-04-2016
Листовка Листовка латвийски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-04-2016
Листовка Листовка литовски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-04-2016
Листовка Листовка унгарски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-04-2016
Листовка Листовка малтийски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-04-2016
Листовка Листовка полски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-04-2016
Листовка Листовка португалски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-04-2016
Листовка Листовка румънски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-04-2016
Листовка Листовка словашки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-04-2016
Листовка Листовка словенски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-04-2016
Листовка Листовка фински 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-04-2016
Листовка Листовка шведски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-04-2016
Листовка Листовка норвежки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-04-2016
Листовка Листовка исландски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 08-04-2016
Листовка Листовка хърватски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите