Kepivance

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
08-04-2016
Активна съставка:
палиферминът
Предлага се от:
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
АТС код:
V03AF08
INN (Международно Name):
palifermin
Терапевтична група:
Всички други терапевтични продукти
Терапевтична област:
мукозит
Терапевтични показания:
Kepivance е показан за намаляване на честотата, продължителността и тежестта на гъбични заболявания при възрастни пациенти с хематологични неоплазии, получаващи myeloablative radiochemotherapy, свързани с висока честота на сериозни заболявания и изискващи поддръжка на автологични хемопоетична стволови клетки.
Каталог на резюме:
Revision: 19
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000609
Дата Оторизация:
2005-10-25
EMEA код:
EMEA/H/C/000609

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
испански 08-04-2016
Листовка Листовка
чешки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 08-04-2016
Листовка Листовка
датски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
датски 08-04-2016
Листовка Листовка
немски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
немски 08-04-2016
Листовка Листовка
естонски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 08-04-2016
Листовка Листовка
гръцки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 08-04-2016
Листовка Листовка
английски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
английски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 08-04-2016
Листовка Листовка
френски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
френски 08-04-2016
Листовка Листовка
италиански 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 08-04-2016
Листовка Листовка
латвийски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 08-04-2016
Листовка Листовка
литовски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 08-04-2016
Листовка Листовка
унгарски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 08-04-2016
Листовка Листовка
малтийски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 08-04-2016
Листовка Листовка
нидерландски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 08-04-2016
Листовка Листовка
полски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
полски 08-04-2016
Листовка Листовка
португалски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 08-04-2016
Листовка Листовка
румънски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 08-04-2016
Листовка Листовка
словашки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 08-04-2016
Листовка Листовка
словенски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 08-04-2016
Листовка Листовка
фински 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
фински 08-04-2016
Листовка Листовка
шведски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 08-04-2016
Листовка Листовка
норвежки 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 08-04-2016
Листовка Листовка
исландски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
исландски 08-04-2016
Листовка Листовка
хърватски 08-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 08-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 08-04-2016

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за потребителя

Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор

Палифермин (Palifermin)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. (Вижте точка 4).

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Kepivance и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Kepivance

Как да използвате Kepivance

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Kepivance

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Kepivance и за какво се използва

Kepivance съдържа активното вещество палифермин, белтък получен чрез биотехнология в

бактерия, наречена

Escherichia coli.

Палифермин стимулира растежа на определени клетки,

наречени епителни клетки, които образуват покривната тъкан на устата и храносмилателната

система, както и други тъкани, като например кожата. Той действа по същия начин, както

кератиноцитния растежен фактор (КРФ), който нормално се образува в организма в малки

количества.

Kepivance се използва за лечение на орален мукозит (болка, сухота и възпаление на устата),

който се проявява като нежелана реакция към лечението на рака на кръвта, който имате.

За лечение на рака на кръвта може да получавате химиотерапия, лъчетерапия и трансплантация

на автоложни хемопоетични стволови клетки (клетки в организма, които произвеждат кръвни

клетки). Една от нежеланите реакции на тези видове лечение е оралният мукозит. Kepivance се

използва за намаляване на честотата, продължителността и тежестта на симптомите на оралния

мукозит.

Kepivance трябва да се използва само при възрастни над 18 години.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Kepivance

Не използвайте Kepivance

ако сте алергични към палифермин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6) или към белтъци, произхождащи от

Escherichia coli

Деца

Не се препоръчва прием на Kepivance от деца (от 0 до 18 години).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Други лекарства и Kepivance

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Kepivance може да взаимодейства с лекарство,

наречено хепарин. Информирайте лекаря си, ако получавате или сте получавали наскоро

хепарин.

Бременност и кърмене

Kepivance не е изследван при бременни жени. Важно е да информирате Вашия лекар ако:

сте бременна;

мислите, че може да сте бременна; или

планирате бременност.

Ако сте бременна, не трябва да използвате Kepivance, освен ако не е абсолютно необходимо.

Не е известно дали Kepivance е наличен в майчината кърма. Не използвайте Kepivance, ако

кърмите.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

3.

Как да използвате Kepivance

Kepivance ще Ви бъде прилаган от лекар или медицинска сестра с опит в лечението на

злокачествени заболявания.

Препоръчителната доза Kepivance е 60 микрограма Kepivance на килограм телесно тегло. Тя ще

Ви бъде прилагана като интравенозна инжекция (във вената).

Кога ще Ви бъде прилаган Kepivance

Kepivance ще Ви бъде прилаган в три последователни дни

преди

химиотерапия и лъчетерапия

и три последователни дни

след

химиотерапия и лъчетерапия, общо шест дози.

Последната от трите дози, прилагани преди химиотерапия и лъчетерапия, трябва да се приложи

поне 24 до 48 часа преди началото на химиотерапията и лъчетерапията. Първата от трите дози,

прилагани след химиотерапия и лъчетерапия, трябва да се прилага най- малко 7 дни след

последното приложение на Kepivance.

За информация относно разтварянето и прилагането на Kepivance направете справка с

информацията за медицински специалисти в края на тази листовка.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Много чести (засягат повече от 1 на 10 потребители) нежелани лекарствени реакции са:

кожен обрив, сърбеж и зачервяване (пруритус и еритема);

удебеляването на устата или езика;

промяна на цвета на устата или езика;

генерализиран оток (едем);

подуване на ръцете, глезените или краката;

болка;

температура;

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

болки в ставите (артралгия);

променен вкус;

увеличение на нивата на липаза и амилаза (храносмилателни ензими) в кръвта (не е

необходимо лечение и обикновено се възстановяват до нормални нива след спиране

приема на Kepivance).

Чести (засягат по-малко от 1 на 10 потребители) нежелани лекарствени реакции са:

изтръпване на устата;

потъмняване на участъци от кожата (хиперпигментация);

подуване на клепача;

подуване на устната.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

зачервяване, грапавини и оток на езика;

оток (едем) на лицето и устата;

оток или зачервяване на влагалището

кожна реакция на ръцете и краката (дланите на ръцете и стъпалата на краката изтръпват,

сковават се, стават болезнени, отичат или се зачервяват)

алергични реакции.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Какда съхранявате Kepivance

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 °С – 8 °С).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Kepivance

Активното вещество е: палифермин. Всеки флакон съдържа 6,25 mg палифермин.

Другите съставки са: манитол, захароза, L-хистидин, полисорбат 20 и разредена

хлороводородна киселина.

Как изглежда Kepivance и какво съдържа опаковката

Kepivance е бял прах във флакони. Всяка опаковка съдържа 6 флакона.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Притежател на разрешението за употреба и производител

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Kepivance е стерилен продукт, но без консервант и е предназначен само за еднократна

употреба.

Kepivance трябва да се разтваря с 1,2 ml вода за инжекции. Разтворителят трябва да бъде

инжектиран бавно във флакона с Kepivance. Съдържанието трябва да се завърта внимателно по

време на разтварянето. Недейте да разклащате или разбърквате енергично флакона.

Обикновено разтварянето на Kepivance отнема по-малко от 5 минути. Проверете визуално

разтвора за промяна в цвета и наличие на частици преди приложение. Kepivance не трябва да се

прилага при промяна в цвета или наличие на частици.

Преди инжектиране Kepivance може да бъде оставен да достигне стайна температура за

максимум 1 час, но трябва да бъде защитен от светлина. Kepivance, оставен на стайна

температура за повече от 1 час, трябва да бъде изхвърлен.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 6,25 mg палифермин (palifermin).

Палифермин е човешки кератиноцитен растежен фактор (КРФ), получен чрез рекомбинантна

ДНК технология в

Escherichia coli

След като е разтворен Kepivance съдържа 5 mg/ml палифермин.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инжекционен разтвор

Бял лиофилизиран прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Kepivance е показан за намаляване честотата, продължителността и тежестта на оралния

мукозит при възрастни пациенти с малигнени хематологични заболявания, получаващи

миелоаблативна радиохимиотерапия, асоциирана с висока честота на тежък мукозит и

изискваща прилагане на автоложни стволови хемопоетични клетки.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Kepivance трябва да се провежда под ръководството на лекар с опит в терапията на

злокачествени заболявания.

Дозировка

Възрастни

Препоръчваната дневна доза на Kepivance е 60 микрограма/kg/ден, приложена като

интравенозна болус инжекция в три последователни дни преди и три последователни дни

постмиелоаблативната лъчехимиотерапия, общо шест дози. Времето от последната доза

Kepivance преди миелоаблативната лъчехимиотерапия и първата доза Kepivance след

миелоаблативната лъчехимиотерапия трябва да бъде най-малко 7 дни.

Премиелоаблативна

лъчехимиотерапия:

Първите три дози се прилагат преди миелоаблативната терапия, като третата доза

предхожда 24 - 48 часа миелоаблативната лъчехимиотерапия.

Постмиелоаблативна лъчехимиотерапия:

Последните три дози се прилагат постмиелоаблативната лъчехимиотерапия; първата от тях се

прилага в същия ден след инфузията с хемопоетични стволови клетки и най-малко седем дни

след последното приложение на Kepivance (вж. точка 4.4).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Kepivance при деца на възраст от 0 до 18 години не е

установена. Наличните понастоящем данни са описани в точки 5.1 и 5.2, но препоръки за

дозировката не могат да бъдат дадени.

Бъбречно увреждане

Не се налага промяна на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не са оценявани безопасността и ефикасността при пациенти с чернодробно увреждане (вж.

точка 5.2). Трябва да се внимава при дозирането при пациенти с чернодробно увреждане.

По-възрастни хора

Не са оценявани безопасността и ефикасността при възрастни пациенти.Наличните

понастоящем данни са описани в точка 5.2, но препоръки за коригиране на дозата не могат да

бъдат дадени.

Начин на приложение

Интравенозно приложение

Kepivance не трябва да се прилага подкожно поради лоша локална поносимост.

Разтвореният Kepivance не трябва да се оставя на стайна температура за повече от един час и

трябва да бъде защитен от светлина. Преди приложение проверете визуално разтвора за

промяна в цвета и наличие на частици, вижте точка 6.6.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1 или към протеини, произхождащи от

Escherichia coli..

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Употреба с химиотерапия

Kepivance не трябва да се прилага 24 часа преди, по време на инфузията или 24 часа след

прилагането на цитотоксична химиотерапия. При клинични изпитвания е установено, че

прилагането на Kepivance през 24 часовия период, следващ химиотерапията, води до повишена

тежест и продължителност на оралния мукозит.

Съвместно приложение с хепарин

Ако за поддържане на интравенозния път се използва хепарин, преди и след приложението на

Kepivance е необходимо да се направи промивка на венозния път с разтвор на натриев хлорид,

(вж. точка 6.2)

Зрителна острота

Известно е, че рецептори за КРФ се експресират върху очната леща. Не могат да бъдат

изключени катарактогенни ефекти на палифермин (вж. точка 5.1). Ефектът от продължителната

употреба засега е неизвестен.

Дългосрочна безопасност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Безопасността при продължителна употреба на Kepivance не е оценявана цялостно по

отношение на обща преживяемост, преживяемост без прогресия и вторични злокачествени

заболявания.

Нехематологични злокачествени заболявания

Kepivance е растежен фактор, който стимулира пролиферацията на епителните клетки,

експресиращи КРФ рецептор. Безопасността и ефикасността на Kepivance не е установена при

пациенти с не-хематологични злокачествени заболявания, при които има експресия на КРФ

рецептор. Поради това Палифермин не трябва да се дава на пациенти с известни или

подозирани нехематологични злокачествени заболявания.

Липса на ефикасност и риск от инфекция при подготвителен режим с висока доза мелфалан

В постмаркетингово клинично изпитване, изследващо пациенти с мултиплен миелом, които

приемат мелфалан 200 mg/m

като подготвителен режим, приложението на палифермин, при

интервал от четири дена между последната преддоза и първата постдоза, не показа

терапевтична полза по отношение на честотата или продължителността на тежкия орален

мукозит в сравнение с плацебо.

В допълнение е наблюдавана по-висока честота на инфекции при пациенти с приложен

палифермин преди и след химиотерапия (49,5%) в сравнение с пациенти, които са получили

плацебо (24,6%). В сравнение с групата на плацебо, тази с приложение преди/след

химиотерапията е била с по-висока честата на инфекции с вирус на херпес (9% спрямо 0%),

орални гъбични инфекции (7% спрямо 2%) и сепсис/септичен шок (12% спрямо 2%).

Ефикасността и безопасността на палифермин са установени само във връзка с подготвителни

схеми за автоложна хемопоетична стволовоклетъчна поддръжка, която включва целотелесно

облъчване и висока доза химиотерапия (циклофосфамид и етопозид) (вижте точка 5.1).

Палифермин не трябва да се използва заедно с миелоаблативна химиотерапия, а само като

подготовка.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Тъй като се касае за терапевтичен протеин, рискът от взаимодействие на Kepivance с други

лекарствени продукти е нисък.

In vitro

in vivo

данните показват, че палифермин се свързва с нефракционирани хепарини,

както и с нискомолекулни хепарини, които трябва да се използват с внимание при пациенти,

приемащи едновременно с тях палифермин. При две проучвания при здрави доброволци,

съвместното приложение на Kepivance и хепарин води до приблизително 5 пъти по-висока

системна експозиция на палифермин, поради по-ниския обем на разпределение.

Фаркмакодинамичният ефект на палифермина, измерен спрямо промяната в експресията на

Ki67, показва тенденция за понижаване при приложение с хепарин, но клиничното значение на

тази находка е неясно. Въпреки това, приложението на палифермин не повлиява

антикоагулантния ефект на хепарина при експериментални условия (схема на прилагане с

единична доза и субтерапевтична доза). Поради ограничените данни за пациентите, хепарините

трябва да се използват внимателно при пациенти, приемащи палифермин, и трябва да се

извършат съответните коагулационни тестове за наблюдение на лечението.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на Kepivance при бременни жени. Експериментални

проучвания при животни показват репродуктивна и ембрионална/фетална токсичност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(вж.точка 5.3) Потенциалният риск за човешкия ембрион и фетус е неизвестен. Kepivance не

трябва да се използва при бременност, освен в случай на категорична необходимост.

Кърмене

Не е известно дали Kepivance се екскретира в майчината кърма, поради това Kepivance не

трябва да се прилага при кърмачки.

Фертилитет

При проучвания върху плъхове не се наблюдават нежелани ефекти върху параметрите на

репродуктивността/фертилитета при дози до 100 mg/kg/ден. Системна токсичност (клинични

признаци и/или промени в телесното тегло) и нежелани ефекти върху параметрите на мъжкия и

женския фертилитет са наблюдавани при дози ≥ 300 mg/kg/ден (5 пъти по-високи от

препоръчвана доза при хора).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Данните за безопасността се основават на пациенти с хематологични малигнени заболявания,

включени в рандомизирани, плацебо-контролирани клинични изпитвания, включително и едно

фармакокинетично изследване, както и върху постмаркетинговия опит. Най-често

съобщаваните нежелани лекарствени реакции (съобщавани при > 1/10 пациенти) са реакциите,

съответстващи на фармакологичното действие на Kepivance върху кожата и епитела на устата,

т.е. оток, включително периферен оток и хипертрофия на оралните структури. Според тежестта

тези реакции са главно леки до умерено тежки и са обратими. Медианата на времето до

началото е приблизително 6 дни след първата от трите последователни дневни дози Kepivance,

с медиана на продължителност около 5 дни. Болка и артралгия са другите чести нежелани

реакции, съответстващи на лекуваните с Kepivance пациенти, които са получавали в по-малка

степен опиоидна аналгезия, отколкото лекуваните с плацебо пациенти (вж. Таблица 2).

Свръхчувствителност, включително анафилактични реакции, също се свързва с палифермин.

Таблица 1. Нежелани лекарствени реакции от клинични изпитвания и спонтанно докладване.

Честотата, описана по-долу, е определена на базата на следната конвенция: много чести

(> 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10 ), неопределени (честотата не може да се определи от

наличните данни)

Системно-органни класове

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на имунната система

Нарушения на нервната система

С неизвестна

честота:

Много чести:

Чести:

Анафилактични

реакции/Свръхчувствителност

Дисгеузия

Орална парестезия

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

Неопределени:

Хипертрофия на устната

лигавица/Хипертрофия на

папилите на езика, промяна в

цвета на устната

лигавица/промяна в цвета на

езика

Нарушение на езика (напр.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 6,25 mg палифермин (palifermin).

Палифермин е човешки кератиноцитен растежен фактор (КРФ), получен чрез рекомбинантна

ДНК технология в

Escherichia coli

След като е разтворен Kepivance съдържа 5 mg/ml палифермин.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инжекционен разтвор

Бял лиофилизиран прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Kepivance е показан за намаляване честотата, продължителността и тежестта на оралния

мукозит при възрастни пациенти с малигнени хематологични заболявания, получаващи

миелоаблативна радиохимиотерапия, асоциирана с висока честота на тежък мукозит и

изискваща прилагане на автоложни стволови хемопоетични клетки.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Kepivance трябва да се провежда под ръководството на лекар с опит в терапията на

злокачествени заболявания.

Дозировка

Възрастни

Препоръчваната дневна доза на Kepivance е 60 микрограма/kg/ден, приложена като

интравенозна болус инжекция в три последователни дни преди и три последователни дни

постмиелоаблативната лъчехимиотерапия, общо шест дози. Времето от последната доза

Kepivance преди миелоаблативната лъчехимиотерапия и първата доза Kepivance след

миелоаблативната лъчехимиотерапия трябва да бъде най-малко 7 дни.

Премиелоаблативна

лъчехимиотерапия:

Първите три дози се прилагат преди миелоаблативната терапия, като третата доза

предхожда 24 - 48 часа миелоаблативната лъчехимиотерапия.

Постмиелоаблативна лъчехимиотерапия:

Последните три дози се прилагат постмиелоаблативната лъчехимиотерапия; първата от тях се

прилага в същия ден след инфузията с хемопоетични стволови клетки и най-малко седем дни

след последното приложение на Kepivance (вж. точка 4.4).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Kepivance при деца на възраст от 0 до 18 години не е

установена. Наличните понастоящем данни са описани в точки 5.1 и 5.2, но препоръки за

дозировката не могат да бъдат дадени.

Бъбречно увреждане

Не се налага промяна на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не са оценявани безопасността и ефикасността при пациенти с чернодробно увреждане (вж.

точка 5.2). Трябва да се внимава при дозирането при пациенти с чернодробно увреждане.

По-възрастни хора

Не са оценявани безопасността и ефикасността при възрастни пациенти.Наличните

понастоящем данни са описани в точка 5.2, но препоръки за коригиране на дозата не могат да

бъдат дадени.

Начин на приложение

Интравенозно приложение

Kepivance не трябва да се прилага подкожно поради лоша локална поносимост.

Разтвореният Kepivance не трябва да се оставя на стайна температура за повече от един час и

трябва да бъде защитен от светлина. Преди приложение проверете визуално разтвора за

промяна в цвета и наличие на частици, вижте точка 6.6.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1 или към протеини, произхождащи от

Escherichia coli..

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Употреба с химиотерапия

Kepivance не трябва да се прилага 24 часа преди, по време на инфузията или 24 часа след

прилагането на цитотоксична химиотерапия. При клинични изпитвания е установено, че

прилагането на Kepivance през 24 часовия период, следващ химиотерапията, води до повишена

тежест и продължителност на оралния мукозит.

Съвместно приложение с хепарин

Ако за поддържане на интравенозния път се използва хепарин, преди и след приложението на

Kepivance е необходимо да се направи промивка на венозния път с разтвор на натриев хлорид,

(вж. точка 6.2)

Зрителна острота

Известно е, че рецептори за КРФ се експресират върху очната леща. Не могат да бъдат

изключени катарактогенни ефекти на палифермин (вж. точка 5.1). Ефектът от продължителната

употреба засега е неизвестен.

Дългосрочна безопасност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Безопасността при продължителна употреба на Kepivance не е оценявана цялостно по

отношение на обща преживяемост, преживяемост без прогресия и вторични злокачествени

заболявания.

Нехематологични злокачествени заболявания

Kepivance е растежен фактор, който стимулира пролиферацията на епителните клетки,

експресиращи КРФ рецептор. Безопасността и ефикасността на Kepivance не е установена при

пациенти с не-хематологични злокачествени заболявания, при които има експресия на КРФ

рецептор. Поради това Палифермин не трябва да се дава на пациенти с известни или

подозирани нехематологични злокачествени заболявания.

Липса на ефикасност и риск от инфекция при подготвителен режим с висока доза мелфалан

В постмаркетингово клинично изпитване, изследващо пациенти с мултиплен миелом, които

приемат мелфалан 200 mg/m

като подготвителен режим, приложението на палифермин, при

интервал от четири дена между последната преддоза и първата постдоза, не показа

терапевтична полза по отношение на честотата или продължителността на тежкия орален

мукозит в сравнение с плацебо.

В допълнение е наблюдавана по-висока честота на инфекции при пациенти с приложен

палифермин преди и след химиотерапия (49,5%) в сравнение с пациенти, които са получили

плацебо (24,6%). В сравнение с групата на плацебо, тази с приложение преди/след

химиотерапията е била с по-висока честата на инфекции с вирус на херпес (9% спрямо 0%),

орални гъбични инфекции (7% спрямо 2%) и сепсис/септичен шок (12% спрямо 2%).

Ефикасността и безопасността на палифермин са установени само във връзка с подготвителни

схеми за автоложна хемопоетична стволовоклетъчна поддръжка, която включва целотелесно

облъчване и висока доза химиотерапия (циклофосфамид и етопозид) (вижте точка 5.1).

Палифермин не трябва да се използва заедно с миелоаблативна химиотерапия, а само като

подготовка.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Тъй като се касае за терапевтичен протеин, рискът от взаимодействие на Kepivance с други

лекарствени продукти е нисък.

In vitro

in vivo

данните показват, че палифермин се свързва с нефракционирани хепарини,

както и с нискомолекулни хепарини, които трябва да се използват с внимание при пациенти,

приемащи едновременно с тях палифермин. При две проучвания при здрави доброволци,

съвместното приложение на Kepivance и хепарин води до приблизително 5 пъти по-висока

системна експозиция на палифермин, поради по-ниския обем на разпределение.

Фаркмакодинамичният ефект на палифермина, измерен спрямо промяната в експресията на

Ki67, показва тенденция за понижаване при приложение с хепарин, но клиничното значение на

тази находка е неясно. Въпреки това, приложението на палифермин не повлиява

антикоагулантния ефект на хепарина при експериментални условия (схема на прилагане с

единична доза и субтерапевтична доза). Поради ограничените данни за пациентите, хепарините

трябва да се използват внимателно при пациенти, приемащи палифермин, и трябва да се

извършат съответните коагулационни тестове за наблюдение на лечението.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на Kepivance при бременни жени. Експериментални

проучвания при животни показват репродуктивна и ембрионална/фетална токсичност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(вж.точка 5.3) Потенциалният риск за човешкия ембрион и фетус е неизвестен. Kepivance не

трябва да се използва при бременност, освен в случай на категорична необходимост.

Кърмене

Не е известно дали Kepivance се екскретира в майчината кърма, поради това Kepivance не

трябва да се прилага при кърмачки.

Фертилитет

При проучвания върху плъхове не се наблюдават нежелани ефекти върху параметрите на

репродуктивността/фертилитета при дози до 100 mg/kg/ден. Системна токсичност (клинични

признаци и/или промени в телесното тегло) и нежелани ефекти върху параметрите на мъжкия и

женския фертилитет са наблюдавани при дози ≥ 300 mg/kg/ден (5 пъти по-високи от

препоръчвана доза при хора).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Данните за безопасността се основават на пациенти с хематологични малигнени заболявания,

включени в рандомизирани, плацебо-контролирани клинични изпитвания, включително и едно

фармакокинетично изследване, както и върху постмаркетинговия опит. Най-често

съобщаваните нежелани лекарствени реакции (съобщавани при > 1/10 пациенти) са реакциите,

съответстващи на фармакологичното действие на Kepivance върху кожата и епитела на устата,

т.е. оток, включително периферен оток и хипертрофия на оралните структури. Според тежестта

тези реакции са главно леки до умерено тежки и са обратими. Медианата на времето до

началото е приблизително 6 дни след първата от трите последователни дневни дози Kepivance,

с медиана на продължителност около 5 дни. Болка и артралгия са другите чести нежелани

реакции, съответстващи на лекуваните с Kepivance пациенти, които са получавали в по-малка

степен опиоидна аналгезия, отколкото лекуваните с плацебо пациенти (вж. Таблица 2).

Свръхчувствителност, включително анафилактични реакции, също се свързва с палифермин.

Таблица 1. Нежелани лекарствени реакции от клинични изпитвания и спонтанно докладване.

Честотата, описана по-долу, е определена на базата на следната конвенция: много чести

(> 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10 ), неопределени (честотата не може да се определи от

наличните данни)

Системно-органни класове

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на имунната система

Нарушения на нервната система

С неизвестна

честота:

Много чести:

Чести:

Анафилактични

реакции/Свръхчувствителност

Дисгеузия

Орална парестезия

Стомашно-чревни нарушения

Много чести:

Неопределени:

Хипертрофия на устната

лигавица/Хипертрофия на

папилите на езика, промяна в

цвета на устната

лигавица/промяна в цвета на

езика

Нарушение на езика (напр.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Системно-органни класове

Честота

Нежелана реакция

зачервяване, грапавини),

Оток на езика

Нарушения на кожата и подкожната

тъкан

Много чести:

Чести:

Неопределени:

Обрив, сърбеж и зачервяване

Кожна хиперпигментация

Синдром на палмарно-

плантарна еритродизестезия

(дизестезия, зачервяване, оток

на дланите и стъпалата)

Нарушения на мускулно-скелетната

система и съединителната тъкан

Нарушения на възпроизводителната

система и гърдата

Много чести:

С неизвестна

честота:

Артралгия

Оток на влагалището и

вулвовагинален еритем

Общи нарушения и ефекти на мястото

на приложение

Изследвания

Много чести:

Чести:

Неопределени:

Много чести:

Оток, периферен оток, болка и

треска

Подуване на устната, оток на

клепача

Оток на лицето и на устата

Увеличение на амилаза и

липаза

в кръвта

Kepivance може да причини увеличаване на нивата на липаза и амилаза при някои пациенти,

със или без симптоми на абдоминална болка или болка в гърба. Не са докладвани явни случаи

на панкреатит в тази популация пациенти. Фракциониране на повишените нива на амилаза

показва, че повишението е с произход предимно от слюнката.

Възстановяването на хемопоезата след PBPC инфузия е сравнимо между пациенти, получавали

Kepivance или плацебо, липсват различия в прогресията на заболяването или преживяемостта.

Дозолимитираща токсичност е установена при 36% (5 от 14) пациенти, които са

получили 6 дози от 80 микрограма/kg/ден, приложени интравенозно за период от 2 седмици

(3 дози предшестващи и три дози последващи миелоаблативната терапия). Тези събития

съответстват на такива, наблюдавани при препоръчваната доза, но обикновено са по-тежки.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването за подозирани нежелани реакции след разрешаване на лекарствения продукт е

важно. Това позволява да продължи наблюдение на съотношението полза/риск за лекарствения

продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана

реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9

Предозиране

Липсва опит с дози на Kepivance по-високи от 80 микрограма/kg/ден, приложени интравенозно

при пациенти за период от 2 седмици (3 дози предшестващи и 3 дози последващи

миелоаблативната терапия).

За информация относно дозолимитираща токсичност вижте точка 4.8.

При 8 здрави доброволци е приложена еднократна доза от 250 микрограма/kg без тежки или

сериозни нежелани лекарствени реакции.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: детоксикиращи средства при антинеопластично лечение,

ATC код: V03AF08.

Палифермин е протеин, съдържащ 140 аминокиселини, с молекулно тегло 16,3 килодалтона.

Различава се от ендогенния човешки КРФ по това, че първите 23 N-крайни аминокиселини са

премахнати с цел подобряване на белтъчната стабилност.

Механизъм на действие

КРФ е белтък, който се насочва към епителните клетки чрез свързване със специфични

рецептори, разположени върху клетъчната повърхност, като по този начин стимулира

пролиферацията, диференцирането и засилването на клетъчнопротективните механизми (напр.

индукция на антиоксидантни ензими). Ендогенният КРФ е специфичен епително-клетъчен

растежен фактор, който се произвежда от мезенхимните клетки и се стимулира в отговор на

увреждане на епителната тъкан.

Фармакодинамични ефекти

Епителноклетъчната пролиферация е измервана чрез Ki67 имунохистохимично оцветяване при

здрави индивиди. Трикратно или по-голямо увеличаване на Ki67 оцветяването при букална

биопсия на 3 от 6 здрави индивиди, получавали палифермин в доза 40 микрограма/kg/ден в

продължение на три дни, е наблюдавано 24 часа след третата доза. Дозозависима

епителноклетъчна пролиферация е наблюдавана при здрави индивиди 48 часа след получаване

на еднократна интравенозна доза от 120 до 250 микрограма/kg.

Клинична ефикасност и безопасност

Клиничната програма с палифермин в условията на миелотоксична терапия, изискваща

хемопоетични стволови клетки, обхваща 650 пациенти с хематологични малигнени

заболявания, включени в 3 рандомизирани, плацебо-контролирани клинични изпитвания и

фармакокинетично изпитване.

Ефикасността и безопасността на палифермин са установени в рандомизирано, двойно-сляпо,

плацебо-контролирано изпитване, в което пациентите получават високи дози цитотоксична

терапия, състояща се от фракционирано облъчване на цялото тяло (12 Gy обща доза; Ден -8 до -

5), висока доза етопозид (60 mg/kg; Ден -4) и висока доза циклофосфамид (100 mg/kg; Ден -2),

последвана от включването на PBPC за лечение на хематологични малигнени заболявания

(Неходжкинов лимфом (NHL), болест на Ходжкин, остра миелоидна левкемия (AML), остра

лимфоцитна левкемия (ALL), хронична миелоидна левкемия (CML), хронична лимфоцитна

левкемия (CLL) или мултиплен миелом). В това изпитване 212 пациенти са рандомизирани и са

получавали палифермин или плацебо. Палифермин е прилаган като дневна интравенозна

инжекция от 60 микрограма/kg за 3 последователни дни преди началото на цитотоксичната

терапия и за три последователни дни след инфузия на периферни кръвни прогениторни клетки

с девет дни между последната доза преди терапията и първата доза след терапията.

Основната крайна точка за оценката на ефикасността при това клинично изпитване е броят на

дните, през които пациентите са имали тежък орален мукозит (степен 3/4 по скалата на

Световната здравна организация (СЗО)). Други крайни точки са честота, продължителност и

тежест на оралния мукозит и необходимост от опиоидна аналгезия. Липсват данни за забавено

възстановяване на хемопоезата при пациенти, получавали палифермин, сравнени с тези,

получавали плацебо. Резултатите от ефикасността са представени в Таблица 2.

Таблица 2. Орален мукозит и свързани клинични резултати – HSС transplant study

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

плацебо

n = 106

палифермин

(60 mcg/kg/ден)

n = 106

p-показател

Медиана на брой (25

ти

, 75

ти

персентил)

дни с орален мукозит 3/4 степен по

СЗО**

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

Честота на пациенти с орален

мукозит 3/4 степен по СЗО

< 0,001

Медиана на брой (25

ти

, 75

ти

персентил)

дни с орален мукозит 3/4 степен по

СЗО при засегнати пациенти

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

n = 67

Честота на пациенти с орален

мукозит 4 степен по СЗО

< 0,001

Медиана на брой (25

ти

, 75

ти

персентил)

дни с орален мукозит 2/3/4 степен по

СЗО

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Опиоидна аналгезия при орален

мукозит:

Медиана на брой

ти

, 75

ти

персентил) дни

средна (25

ти

, 75

ти

персентил)

кумулативна доза

(морфинов mg еквивалент)

11 (8, 14)

535 (269, 1429)

7 (1, 10)

212 (3, 558)

< 0,001

< 0,001

Честота на пациентите с тоталнo

парентерално хранене

< 0,001

Честота на пациентите с фебрилна

неутропения

< 0,001

Приложен Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) тест за изследователски център

Скала на СЗО за мукозит: степен 1 = болезненост/еритема; степен 2 = еритема,

улцерации, възможен прием на твърда храна; степен 3 = улцерации, налага се прием само

на течна храна; степен 4 = храненето е невъзможно

В това клинично изпитване от фаза 3, при пациентите, лекувани с палифермин, се наблюдават

значителни ползи, съобщавани от пациентите по отношение на болезнеността в устната кухина

и гърлото, както и на влиянието й върху гълтането, приема на течности и храни, и

възможността да се говори. Резултатите, съобщавани от тези пациенти показват силна

корелация с клиничните степени на оралния мукозит по скалата на СЗО.

След разрешаването за употреба е проведено рандомизирано, плацебо контролирано,

двойно-сляпо изпитване, за да се оцени ефикасността на палифермин, прилаган преди или

преди и след химиотерапия (ХТ). Изпитването включва три рамена на лечение и е

предназначено да сравни всяко от рамената палифермин (преди и преди/след ХТ) с плацебо.

В това проучване (n = 281) пациентите с мултиплен миелом са подготвени с мелфалан

(200 mg/m

) преди автоложната трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Честотата на улцеративен орален мукозит е 57,9% в плацебо рамото, 68,7% в групата

преди/след ХТ и 51,4% в групата преди ХТ. Нито един от двата режима на дозировка не

демонстрира статистически значими резултати спрямо плацебо. Честотата на тежък

(степен 3 и 4) орален мукозит в трите групи - плацебо, преди/след ХТ и преди ХТ е

съответно 36,8%, 38,3% и 23,9%, без да се демонстрира статистическа значимост.

Предвид резултатите от очните прегледи на подгрупа пациенти (n = 66, 14 в групата на

плацебо, 52 в тази на палифермин), проследени за 12 месеца след острата фаза на

горепосоченото изпитване след разрешаването за употреба, не могат да бъдат изключени

катаракгогенни ефекти на палифермин. За първичната крайна точка, която е честотата на

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

развитие на катаракта или прогресия след 12 месеца (определена като повишение ≥ 0,3 в

оценката по Системата за класификация на помътняванията на лещата III (LOCS III), по-голям

дял от пациентите развиват катаракта в групата на палифермин в сравнение с тази на плацебо

(28,6% за плацебо спрямо 48,1% за палифермин). Тази разлика не е статистически значима.

Зрителната острота след 6 или 12 месеца не е засегната в никоя от групите. Налице е дисбаланс

в разпределението по възрасти, като в групата на палифермин има повече пациенти в старческа

възраст (> 65 години).

Педиатрична популация

Проведено е проучване с повишаване на дозата фаза I при педиатрични пациенти на възраст

между 1 и 16 години. Общо 27 педиатрични пациенти с левкимия са рандомизирани на 40, 60

или 80 микрограма/kg/ден палифермин в продължение на 3 дни преди и след трансплантация на

хемопоетични стволови клетки (HSCT). Подготовката за трансплантацията се състои от

цялостно телесно облъчване (TBI), етопозид и циклофосфамид. При пациентите, получаващи

80 микрограма/kg/ден, е наблюдавана по-ниска честота на тежък орален мукозит, но не e

наблюдавано повлияване на честотата на остра реакция на присадката срещу приемника

(GVHD). Въпреки че палиферминът се оказва безопасен при всички тествани дози, случаите на

кожни реакции се увеличават заедно с повишаване на дозата.

5.2

Фармакокинетични свойства

Фармакокинетиката на палифермин е изследвана при здрави доброволци и пациенти с

хемaтологични малигнени заболявания. След еднократни венозни дози от 20 до

250 микрограма/kg (здрави доброволци) и 60 микрограма/kg (онкологични пациенти)

палиферминът показва бързо екстраваскуларно разпределение. При пациенти с малигнени

хематологични заболявания средния V

е 5 l/kg и среден клирънс 1300 ml/kg/час със средно

време на полуживот от приблизително 4,5 часа. При здрави доброволци след прилагането на

еднократна доза до 250 микрограма/kg се наблюдава приблизително дозо-зависима линеарна

фармакокинетика. Не се наблюдава кумулация на палифермин след прилагането

в 3 последователни дни на дози от 20 и 40 микрограма/kg (здрави доброволци) или

от 60 микрограма/kg (възрастни пациенти) или от 40 до 80 микрограма/kg (педиатрични

пациенти). Интериндивидуалната вариабилност е висока с CV% около 50% за CL и 60% за V

Не са установени полово-свързани разлики във фармакокинетиката на палифермина. Леката до

средна степен на увреждане на бъбреците (креатининов клирънс 30-80 ml/мин) не повлиява

фармакокинетиката на палифермина. При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов

клирънс < 30 ml/мин), клирънсът е намален с 22% (n = 5). При пациенти с терминална бъбречна

недостатъчност (налагаща диализа) клирънсът на палифермин е намален с 10% (n = 6). Не е

изследван фармакокинетичният профил при пациенти с чернодробна недостатъчност.

По-възрастни пациенти

При проучване с единична доза клирънсът на палифермин е приблизително 30% по-нисък при 8

здрави участници на възраст от 66 до 73 години след доза от 90 микрограма/kg в сравнение с

по-млади участници (≤ 65 години) след доза от 180 микрограма/kg. На базата на тези

ограничени данни не може да се направи препоръка за коригиране на дозата.

Педиатрична популация

При малко проучване с многократно прилагане при педиатрични пациенти (на възраст от 1 до

16 години) получаването на 40, 60 или 80 микрограма/kg/ден в продължение на три дни преди и

след HSCT, възрастта няма ефект върху фармакокинетиката на палифермин, въпреки че е

наблюдавана висока вариабилност на прогнозираните параметри. Няма видимо увеличение на

системната експозиция с повишаване на дозата.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Характерните находки в токсикологичните изпитвания при плъхове и маймуни могат да бъдат

обяснени с фармакологичната активност на палифермин, специално пролиферацията на

епителна тъкан.

При предклинични изпитвания върху фертилитета и общата репродуктивна токсичност при

плъхове лечението с палифермин с дози, по-високи или равни на 300 микрограма/kg дневно, се

асоциира със системна токсичност (клинични симптоми и/или промени в телесното тегло) и

нежелани ефекти върху параметрите на мъжкия и женския фертилитет и репродуктивност. Не

са наблюдавани нежелани ефекти върху репродуктивните/фертилни параметри при дози

до 100 микрограма/kg дневно. Дози, при които не се наблюдават нежелани реакции (NOAEL),

се свързват със системна експозиция до 2,5 пъти по-висока от предвидената клинична

експозиция.

В хода на изпитвания за токсичност по отношение на ембрионалното/феталното развитие при

плъхове и зайци лечението с палифермин се асоциира с токсичност по отношение на

развитието (увеличена постимплантационна загуба, намален брой на малките и/или намалено

тегло на фетуса) при дози респективно от 500 и 150 микрограма/kg дневно. Лечението с такива

дози се свързва и с ефекти върху майката (клинични симптоми и/или промени в телесното

тегло/приема на храна), което показва, че палиферминът няма селективна токсичност по

отношение на развитието и при двата вида. Не са наблюдавани нежелани ефекти върху

развитието на плъхове и зайци при дози респективно до 300 и 60 микрограма/kg/ден. NOAEL

дозите се свързват със системна експозиция, надвишаваща (базирано на AUC) респективно

до 9,7 и 2,1 пъти очакваната клинична експозиция. Изпитвания върху пери- и постнаталното

развитие не са провеждани.

Палиферминът е растежен фактор, който първично стимулира епителните клетки посредством

КРФ рецептора. Хематологичните злокачествени новообразувания не експресират КРФ

рецептор. Пациенти, лекувани чрез химиотерапия и/или лъчетерапия, са изложени на по-висок

риск от развитието на вторични тумори, някои от които може да експресират КРФ рецептори и

теоретично може да бъдат стимулирани чрез КРФ рецепторни лиганди. В изпитване за оценка

на потенциална карциногенност при трансгенетични rasH2 мишки не е установена повишена

честота на неопластични лезии, свързани с лечението.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

L-хистидин

Манитол

Захароза

Полисорбат 20

Разредена хлороводородна киселина

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти.

В случай, че се използва хепарин за поддържане на интравенозен път, за промиване на пътя

преди и след приложението на Kepivance трябва да се използва разтвор на натриев хлорид, тъй

като е показано, че палифермин се свързва

in vitro

с хепарина.

6.3

Срок на годност

6 години.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

След разтваряне: 24 часа при 2 °C – 8 °C, на защитено от светлина място.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 °C - 8 °C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

6,25 mg прах в стъклен флакон (тип I) с гумена запушалка, алуминиева обкатка и пластмасово

отчупващо се капаче.

Картонена кутия, съдържаща 6 флакона.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Kepivance е стерилен продукт, но без консерванти и е предназначен само за еднократно

приложение.

Kepivance трябва да се разтваря с 1,2 ml вода за инжекции. Разтворителят трябва да бъде

инжектиран бавно във флакона с Kepivance. Съдържанието трябва да се завърта внимателно по

време на разтварянето. Недейте да разклащате или разбърквате енергично флакона.

Обикновено разтварянето на Kepivance отнема по-малко от 5 минути. Проверете визуално

разтвора за промяна в цвета и наличие на частици преди приложение. Kepivance не трябва да се

прилага при наличие на промяна в цвета или на частици.

Преди инжектиране Kepivance може да бъде оставен да достигне стайна температура за

максимум 1 час, но трябва да бъде защитен от светлина. Kepivance, оставен на стайна

температура за повече от 1 час, трябва да бъде изхвърлен.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/05/314/001

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 25 октомври 2005 г

Дата на последното подновяване: 23 септември 2010 г

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО

ВЕЩЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И

УПОТРЕБА

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА

РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя/производителите на биологично активното вещество/активните

вещества

Amgen Inc

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

Съединени Американски Щати

Amgen Inc

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

Съединени Американски Щати

Име и адрес на производителя/производителите, отговорен/отговорни за освобождаване на

партидите

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт е на ограничен режим на отпускане (вижте Приложение I: Кратка

характеристика на продукта, точка 4.2).

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Притежателят на разрешението за употреба трябва да подава периодични актуализирани

доклади за безопасност за този продукт съгласно изискванията, посочени в списъка с

референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от

Директива 2001/83/ЕО и публикуван на европейския уебпортал за лекарства.

Г.

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФИКАСНА УПОТРЕБА НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на

лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на

Разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с

проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум)

.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат

едновременно.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор

Палифермин

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки флакон съдържа 6,25 mg палифермин.

Разтвореният Kepivance съдържа 5 mg/ml палифермин.

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

L-хистидин, манитол, захароза, полисорбат 20 и разредена хлороводородна киселина

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

6 флакона, съдържащи прах за инжекционен разтвор

5.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Само за еднократно приложение

Преди употреба прочетете листовката.

За интравенозно приложение

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник.

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

След разтваряне да се съхранява в хладилник и да се употреби до 24 часа.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/05/314/001

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ФЛАКОН

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор

Палифермин

i.v.

2.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6,25 mg

6.

ДРУГО

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за потребителя

Kepivance 6,25 mg прах за инжекционен разтвор

Палифермин (Palifermin)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. (Вижте точка 4).

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Kepivance и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Kepivance

Как да използвате Kepivance

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Kepivance

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Kepivance и за какво се използва

Kepivance съдържа активното вещество палифермин, белтък получен чрез биотехнология в

бактерия, наречена

Escherichia coli.

Палифермин стимулира растежа на определени клетки,

наречени епителни клетки, които образуват покривната тъкан на устата и храносмилателната

система, както и други тъкани, като например кожата. Той действа по същия начин, както

кератиноцитния растежен фактор (КРФ), който нормално се образува в организма в малки

количества.

Kepivance се използва за лечение на орален мукозит (болка, сухота и възпаление на устата),

който се проявява като нежелана реакция към лечението на рака на кръвта, който имате.

За лечение на рака на кръвта може да получавате химиотерапия, лъчетерапия и трансплантация

на автоложни хемопоетични стволови клетки (клетки в организма, които произвеждат кръвни

клетки). Една от нежеланите реакции на тези видове лечение е оралният мукозит. Kepivance се

използва за намаляване на честотата, продължителността и тежестта на симптомите на оралния

мукозит.

Kepivance трябва да се използва само при възрастни над 18 години.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Kepivance

Не използвайте Kepivance

ако сте алергични към палифермин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6) или към белтъци, произхождащи от

Escherichia coli

Деца

Не се препоръчва прием на Kepivance от деца (от 0 до 18 години).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Други лекарства и Kepivance

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Kepivance може да взаимодейства с лекарство,

наречено хепарин. Информирайте лекаря си, ако получавате или сте получавали наскоро

хепарин.

Бременност и кърмене

Kepivance не е изследван при бременни жени. Важно е да информирате Вашия лекар ако:

сте бременна;

мислите, че може да сте бременна; или

планирате бременност.

Ако сте бременна, не трябва да използвате Kepivance, освен ако не е абсолютно необходимо.

Не е известно дали Kepivance е наличен в майчината кърма. Не използвайте Kepivance, ако

кърмите.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

3.

Как да използвате Kepivance

Kepivance ще Ви бъде прилаган от лекар или медицинска сестра с опит в лечението на

злокачествени заболявания.

Препоръчителната доза Kepivance е 60 микрограма Kepivance на килограм телесно тегло. Тя ще

Ви бъде прилагана като интравенозна инжекция (във вената).

Кога ще Ви бъде прилаган Kepivance

Kepivance ще Ви бъде прилаган в три последователни дни

преди

химиотерапия и лъчетерапия

и три последователни дни

след

химиотерапия и лъчетерапия, общо шест дози.

Последната от трите дози, прилагани преди химиотерапия и лъчетерапия, трябва да се приложи

поне 24 до 48 часа преди началото на химиотерапията и лъчетерапията. Първата от трите дози,

прилагани след химиотерапия и лъчетерапия, трябва да се прилага най- малко 7 дни след

последното приложение на Kepivance.

За информация относно разтварянето и прилагането на Kepivance направете справка с

информацията за медицински специалисти в края на тази листовка.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Много чести (засягат повече от 1 на 10 потребители) нежелани лекарствени реакции са:

кожен обрив, сърбеж и зачервяване (пруритус и еритема);

удебеляването на устата или езика;

промяна на цвета на устата или езика;

генерализиран оток (едем);

подуване на ръцете, глезените или краката;

болка;

температура;

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

болки в ставите (артралгия);

променен вкус;

увеличение на нивата на липаза и амилаза (храносмилателни ензими) в кръвта (не е

необходимо лечение и обикновено се възстановяват до нормални нива след спиране

приема на Kepivance).

Чести (засягат по-малко от 1 на 10 потребители) нежелани лекарствени реакции са:

изтръпване на устата;

потъмняване на участъци от кожата (хиперпигментация);

подуване на клепача;

подуване на устната.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

зачервяване, грапавини и оток на езика;

оток (едем) на лицето и устата;

оток или зачервяване на влагалището

кожна реакция на ръцете и краката (дланите на ръцете и стъпалата на краката изтръпват,

сковават се, стават болезнени, отичат или се зачервяват)

алергични реакции.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Какда съхранявате Kepivance

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 °С – 8 °С).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Kepivance

Активното вещество е: палифермин. Всеки флакон съдържа 6,25 mg палифермин.

Другите съставки са: манитол, захароза, L-хистидин, полисорбат 20 и разредена

хлороводородна киселина.

Как изглежда Kepivance и какво съдържа опаковката

Kepivance е бял прах във флакони. Всяка опаковка съдържа 6 флакона.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Притежател на разрешението за употреба и производител

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Kepivance е стерилен продукт, но без консервант и е предназначен само за еднократна

употреба.

Kepivance трябва да се разтваря с 1,2 ml вода за инжекции. Разтворителят трябва да бъде

инжектиран бавно във флакона с Kepivance. Съдържанието трябва да се завърта внимателно по

време на разтварянето. Недейте да разклащате или разбърквате енергично флакона.

Обикновено разтварянето на Kepivance отнема по-малко от 5 минути. Проверете визуално

разтвора за промяна в цвета и наличие на частици преди приложение. Kepivance не трябва да се

прилага при промяна в цвета или наличие на частици.

Преди инжектиране Kepivance може да бъде оставен да достигне стайна температура за

максимум 1 час, но трябва да бъде защитен от светлина. Kepivance, оставен на стайна

температура за повече от 1 час, трябва да бъде изхвърлен.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация