Kengrexal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cangrelor

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

B01

INN (Международно Name):

cangrelor

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Acute Coronary Syndrome; Vascular Surgical Procedures

Терапевтични показания:

Kengrexal, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за намаляване на сърдечно-съдовата тромбоза при възрастни пациенти с коронарна болест, подложени на перкутанна коронарна интервенция (PCI), които не са получили устно Инхибитор на P2Y12 преди процедурата на PCI и в когото орална терапия с P2Y12 инхибитори не е възможно или желателно.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-03-23

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Kengrexal 50 mg прах за концентрат за
инжекционен/инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа кангрелор
тетранатрий, съответстващ на 50 mg
кангрелор (cangrelor).
След реконституиране 1 ml концентрат
съдържа 10 mg кангрелор. След разреждане
1 ml
разтвор съдържа 200 микрограма
кангрелор.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон съдържа 52,2 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Прах за концентрат за
инжекционен/инфузионен разтвор
Бял до почти бял лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Kengrexal, приложен едновременно с
ацетилсалицилова киселина (ASA), е
показан за
намаляване на тромботични
сърдечносъдови събития при възрастни
пациенти с исхемична
болест на сърцето, подложени на
перкутанна коронарна интервенция (PCI),
които не са приели
перорален P2Y12 инхибитор преди PCI
процедурата и при които пероралната
терапия с
P2Y12 инхибитори не е приложима или
желателна.
4.2
ДОЗИРОВКА
И
НАЧИН
НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Kengrexal трябва да се прилага от лекар с
опит в грижите при о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Kengrexal 50 mg прах за концентрат за
инжекционен/инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа кангрелор
тетранатрий, съответстващ на 50 mg
кангрелор (cangrelor).
След реконституиране 1 ml концентрат
съдържа 10 mg кангрелор. След разреждане
1 ml
разтвор съдържа 200 микрограма
кангрелор.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон съдържа 52,2 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Прах за концентрат за
инжекционен/инфузионен разтвор
Бял до почти бял лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Kengrexal, приложен едновременно с
ацетилсалицилова киселина (ASA), е
показан за
намаляване на тромботични
сърдечносъдови събития при възрастни
пациенти с исхемична
болест на сърцето, подложени на
перкутанна коронарна интервенция (PCI),
които не са приели
перорален P2Y12 инхибитор преди PCI
процедурата и при които пероралната
терапия с
P2Y12 инхибитори не е приложима или
желателна.
4.2
ДОЗИРОВКА
И
НАЧИН
НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Kengrexal трябва да се прилага от лекар с
опит в грижите при о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-01-2023
Листовка Листовка чешки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-01-2023
Листовка Листовка датски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-01-2023
Листовка Листовка немски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-01-2023
Листовка Листовка естонски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-01-2023
Листовка Листовка гръцки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-01-2023
Листовка Листовка английски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-06-2015
Листовка Листовка френски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-01-2023
Листовка Листовка италиански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-06-2015
Листовка Листовка латвийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-06-2015
Листовка Листовка литовски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-01-2023
Листовка Листовка унгарски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-01-2023
Листовка Листовка малтийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-06-2015
Листовка Листовка полски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-01-2023
Листовка Листовка португалски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-06-2015
Листовка Листовка румънски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-01-2023
Листовка Листовка словашки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-01-2023
Листовка Листовка словенски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-06-2015
Листовка Листовка фински 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-01-2023
Листовка Листовка шведски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-01-2023
Листовка Листовка норвежки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-01-2023
Листовка Листовка исландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-01-2023
Листовка Листовка хърватски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите