Ionsys

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фентанил хидрохлорид

Предлага се от:

Incline Therapeutics Europe Ltd

АТС код:

N02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Болка, следоперативно

Терапевтични показания:

Ionsys е показан за лечение на остра умерена до тежка следоперативна болка при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-11-18

Листовка

                                29
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IONSYS 40 МИКРОГРАМА НА ДОЗА
ТРАНСДЕРМАЛНА СИСТЕМА
ФЕНТАНИЛ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите както
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява IONSYS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате IONSYS
3.
Как да използвате IONSYS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IONSYS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IONSYS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Какво п
                                
                                Прочетете целия документ
                                
                            

Данни за продукта

                                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
IONSYS 40 микрограма на доза
трансдермална система
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка система IONSYS съдържа фентанил
хидрохлорид (fentanyl hydrochloride),
еквивалентен
на 9,7 mg фентанил и доставя 40 микрограма
фентанил на доза до максимум 80 дози
(3,2 mg/24 часа).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трасдермална система
IONSYS се състои от електронен контролер
и лекарствен резервоар с два
хидрогела.
Контролерът е бял с надпис „IONSYS
®
“ и
има цифров дисплей, светлинен
индикатор и
вдлъбнат активационен бутон за
доставяне на дозата. Лекарственият
резервоар е син от
страната, която се свързва с
контролера, и има червен долен корпус,
съдържащ два хидрогела,
единият от които съдържа фентанил.
Сглобеният продукт IONSYS е с размери 47 mm
x 75 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
IONSYS е показан за овладяване на остра
умерена до тежка следоперативна болка
при
възрастни пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_ _
Употребата на IONSYS се ограничава само
до болнична сред
                                
                                Прочетете целия документ
                                
                            

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-11-2018
Листовка Листовка чешки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-11-2018
Листовка Листовка датски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-11-2018
Листовка Листовка немски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-11-2018
Листовка Листовка естонски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-11-2018
Листовка Листовка гръцки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-11-2018
Листовка Листовка английски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-11-2018
Листовка Листовка френски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-11-2018
Листовка Листовка италиански 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-11-2018
Листовка Листовка латвийски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-11-2018
Листовка Листовка литовски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-11-2018
Листовка Листовка унгарски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-11-2018
Листовка Листовка малтийски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-11-2018
Листовка Листовка полски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-11-2018
Листовка Листовка португалски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-11-2018
Листовка Листовка румънски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-11-2018
Листовка Листовка словашки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-11-2018
Листовка Листовка словенски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-11-2018
Листовка Листовка фински 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-11-2018
Листовка Листовка шведски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-11-2018
Листовка Листовка норвежки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-11-2018
Листовка Листовка исландски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-11-2018
Листовка Листовка хърватски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите