Instanyl

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Фентанил цитрат

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

N02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Pain; Cancer

Терапевтични показания:

Instanyl е показан за лечение на пробивна болка при възрастни, които вече получават поддържаща опиоидна терапия за хронична ракова болка. Пробивната болка е преходно обостряне на болката, което настъпва на фона на иначе контролирана персистираща болка.  Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer.

Каталог на резюме:

Revision: 35

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-20

Листовка

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INSTANYL 50 МИКРОГРАМА/ДОЗА СПРЕЙ ЗА НОС,
РАЗТВОР
INSTANYL 100 МИКРОГРАМА/ДОЗА СПРЕЙ ЗА НОС,
РАЗТВОР
INSTANYL 200 МИКРОГРАМА/ДОЗА СПРЕЙ ЗА НОС,
РАЗТВОР
фентанил (fentanyl)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Instanyl и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Instanyl
3.
Как да приемате Instanyl
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Instanyl
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INS
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Instanyl 50 микрограма/доза спрей за нос,
разтвор
Instanyl 100 микрограма/доза спрей за нос,
разтвор
Instanyl 200 микрограма/доза спрей за нос,
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Instanyl 50 микрограма/доза спрей за нос,
разтвор
Eдин ml от разтвора съдържа фентанилов
цитрат, еквивалентен на 500 микрограма
фентанил
(fentanyl).
1 доза (100 микролитра) cъдържа 50
микрограма фентанил.
Instanyl 100 микрограма/доза спрей за нос,
разтвор
Eдин ml от разтвора съдържа фентанилов
цитрат, еквивалентен на 1 000 микрограма
фентанил
(fentanyl).
1 доза (100 микролитра) cъдържа 100
микрограма фентанил.
Instanyl 200 микрограма/доза спрей за нос,
разтвор
Eдин ml от разтвора съдържа фентанилов
цитрат, еквивалентен на 2 000 микрограма
фентанил
(fentanyl).
1 доза (100 микролитра) cъдържа 200
микрограма фентанил.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за нос, разтвор (спрей за нос)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
TЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Instanyl е показан за овладяване на
пробивна болка при възрастни,
получаващи поддържаща
опиоидна терапия за хронична болка
при злок
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-01-2023
Листовка Листовка чешки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-01-2023
Листовка Листовка датски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-01-2023
Листовка Листовка немски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-01-2023
Листовка Листовка естонски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-01-2023
Листовка Листовка гръцки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-01-2023
Листовка Листовка английски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-07-2019
Листовка Листовка френски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-01-2023
Листовка Листовка италиански 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-07-2019
Листовка Листовка латвийски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-07-2019
Листовка Листовка литовски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-01-2023
Листовка Листовка унгарски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-01-2023
Листовка Листовка малтийски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-07-2019
Листовка Листовка полски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-01-2023
Листовка Листовка португалски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-07-2019
Листовка Листовка румънски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-01-2023
Листовка Листовка словашки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-01-2023
Листовка Листовка словенски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-07-2019
Листовка Листовка фински 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-01-2023
Листовка Листовка шведски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-01-2023
Листовка Листовка норвежки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-01-2023
Листовка Листовка исландски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-01-2023
Листовка Листовка хърватски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите