Ingelvac CircoFLEX

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

свински цирковирус тип 2 ORF2 протеин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

inactivated porcine circovirus vaccine

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свине на възраст над две седмици от свинският цирковирус тип 2 (pcv2 в) намаляване на смъртността, клиничните признаци, включително загуба на тегло и загуба в от лимфоидни тъкани, свързани с ЦВС2-заболяване, свързано с (PCVD). Освен това е доказано, че ваксинацията намалява натрупването на наркотици от PCV2, вирусния товар в кръвта и лимфоидните тъкани и продължителността на виремия. Началото на защитата настъпва най-рано две седмици след ваксинацията и продължава поне 17 седмици.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-02-13

Листовка

                18
В. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
INGELVAC CIRCOFLEX ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ingelvac CircoFLEX инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (1 ml) съдържа:
Porcine circovirus type 2 ORF2 protein
ОА* 1,0 - 3,75
* Относителна активност (ELISA тест) чрез
сравнение с референтна ваксина.
Аджувант: Carbomer
Бистра до леко опалесцентна,
безцветна до жълтеникава инжекционна
суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета на
възраст от 2 седмици срещу цирковирус
по прасетата тип
2 (PCV2), за да се понижи смъртността,
клиничните признаци – включително
отслабване – и
лезиите в лимфоидни тъкани, свързани с
PCV2 цирковирусни болести по прасетата
(PCVD).
Освен това е доказано, че ваксинацията
понижава назалната секреция на (PCV2),
вирусния
товар в кръвта и лимфоидните тъкани и
продължителността на виремията.
Начало на имуни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ingelvac CircoFLEX инжекционна суспензия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (1 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Porcine circovirus type 2 ORF2 protein
ОА* 1,0–3,75
* Относителна активност (ELISA тест) чрез
сравняване с референтна ваксина
АДЖУВАНТ:
Carbomer
1 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра до леко опалесцентна,
безцветна до жълтеникава инжекционна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета на
възраст oт 2 седмици срещу цирковирус
по прасетата тип
2 (PCV2), за да се понижи смъртността,
клиничните признаци – включително
отслабване – и
лезиите в лимфоидни тъкани, свързани с
PCV2 цирковирусни болести по прасетата
(PCVD).
Освен това е доказано, че ваксинацията
понижава назалната секреция на PCV2,
вирусния товар
в кръвта и лимфоидните тъкани и
продължителността на виремията.
Начало на имунитета:
2 седмици след ваксинацията.
П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2021
Листовка Листовка чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2021
Листовка Листовка датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2021
Листовка Листовка немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2021
Листовка Листовка естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2021
Листовка Листовка гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка английски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2017
Листовка Листовка френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2021
Листовка Листовка италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2017
Листовка Листовка латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2017
Листовка Листовка литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2021
Листовка Листовка унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2017
Листовка Листовка полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2021
Листовка Листовка португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2017
Листовка Листовка румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2021
Листовка Листовка словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2021
Листовка Листовка словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2017
Листовка Листовка фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2021
Листовка Листовка шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2021
Листовка Листовка норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2021
Листовка Листовка хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-07-2017

Преглед на историята на документите