Imnovid (previously Pomalidomide Celgene)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Pomalidomide

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L04AX06

INN (Международно Name):

pomalidomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Imnovid в комбинация с бортезомибом и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с множествена миеломой, които са получили най-малко един път преди започване на лечението, включително леналидомид. Imnovid в комбинация с дексаметазон е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидив и огнеупорни мултиплен миелом, които са получили най-малко два предварителна обработка режими, включително Леналидомид и бортезомиб и показаха развитието на болестта на миналата музикотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-08-05

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IMNOVID 1 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
IMNOVID 2 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
IMNOVID 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
IMNOVID 4 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
помалидомид (pomalidomide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ОЧАКВА СЕ IMNOVID ДА ПРИЧИНИ ТЕЖКИ
ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО
СМЪРТ НА
ПЛОДА.
•
Не приемайте това лекарство, ако сте
бременна или сте в състояние да
забременеете.
•
Вие трябва да спазвате съветите за
контрацепция, описани в тази листовка.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТE ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тях
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Imnovid 1 mg твърди капсули
Imnovid 2 mg твърди капсули
Imnovid 3 mg твърди капсули
Imnovid 4 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Imnovid 1 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 1 mg
помалидомид (pomalidomide).
Imnovid 2 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 2 mg
помалидомид (pomalidomide).
Imnovid 3 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 3 mg
помалидомид (pomalidomide).
Imnovid 4 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 4 mg
помалидомид (pomalidomide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Imnovid 1 mg твърди капсули
Твърда желатинова капсула размер 3 с
тъмносиньо непрозрачно капаче и жълто
матово тяло, с
надпис „POML” с бяло мастило и „1 mg” с
черно мастило.
Imnovid 2 mg твърди капсули
Твърда желатинова капсула размер 1 с
тъмносин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-05-2023
Листовка Листовка чешки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-05-2023
Листовка Листовка датски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-05-2023
Листовка Листовка немски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-05-2023
Листовка Листовка естонски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-05-2023
Листовка Листовка гръцки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-05-2023
Листовка Листовка английски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-06-2019
Листовка Листовка френски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-05-2023
Листовка Листовка италиански 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-06-2019
Листовка Листовка латвийски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-06-2019
Листовка Листовка литовски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-05-2023
Листовка Листовка унгарски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-05-2023
Листовка Листовка малтийски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-06-2019
Листовка Листовка нидерландски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-06-2019
Листовка Листовка полски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-05-2023
Листовка Листовка португалски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-06-2019
Листовка Листовка румънски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-05-2023
Листовка Листовка словашки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-05-2023
Листовка Листовка словенски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-06-2019
Листовка Листовка фински 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-05-2023
Листовка Листовка шведски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-05-2023
Листовка Листовка норвежки 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-05-2023
Листовка Листовка исландски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-05-2023
Листовка Листовка хърватски 15-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите