Hycamtin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

топотекан

Предлага се от:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

АТС код:

L01CE01

INN (Международно Name):

topotecan

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Ovarian Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma

Терапевтични показания:

Hycamtin капсули са посочени като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с рецидив дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC) за когото ре-лечение с режим на първия ред не се счита подходящо. Топотекан е показан за лечение на пациенти с метастазирал рак на яйчниците, след неуспех на първа линия или последваща терапия. Hycamtin капсули са посочени като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с рецидив дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC) за когото ре-лечение с режим на първия ред не се счита подходящо.

Каталог на резюме:

Revision: 38

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-11-12

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HYCAMTIN 1 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
HYCAMTIN 4 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
топотекан (topotecan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Hycamtin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Hycamtin
3.
Как се използва Hycamtin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Hycamtin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HYCAMTIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Hycamtin помага за разрушаване на тумори.
Лекар или медицинска сестра ще Ви
приложи
лекарството под форма на венозна
инфузия в болница.
HYCAMTIN СЕ ПРИЛАГА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА:
•
КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИКА ИЛИ
ДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
HYCAMTIN 1 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
HYCAMTIN 4 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
HYCAMTIN 1 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 1 mg топотекан
(topotecan) (като хидрохлорид).
Общото съдържание на активното
вещество във флакона осигурява 1 mg на ml
активно
вещество след реконституиране според
препоръките.
HYCAMTIN 4 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 4 mg топотекан
(topotecan) (като хидрохлорид).
Общото съдържание на активното
вещество във флакона осигурява 1 mg на ml
активно
вещество след реконституиране според
препоръките.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Светложълт до зеленикав прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Монотерапия с топотекан е показана за
лечение на:
•
пациенти с метастатичен карцином на
яйчника след неуспех на лечението от
първа линия
или последваща терапия.
•
пациенти с рецидив на дребноклетъчен
белодробен карцином (SCLC), при които
пов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-01-2023
Листовка Листовка чешки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-01-2023
Листовка Листовка датски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-01-2023
Листовка Листовка немски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-01-2023
Листовка Листовка естонски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-01-2023
Листовка Листовка гръцки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-01-2023
Листовка Листовка английски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-06-2015
Листовка Листовка френски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-01-2023
Листовка Листовка италиански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-06-2015
Листовка Листовка латвийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-06-2015
Листовка Листовка литовски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-01-2023
Листовка Листовка унгарски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-01-2023
Листовка Листовка малтийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-06-2015
Листовка Листовка полски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-01-2023
Листовка Листовка португалски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-06-2015
Листовка Листовка румънски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-01-2023
Листовка Листовка словашки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-01-2023
Листовка Листовка словенски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-06-2015
Листовка Листовка фински 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-01-2023
Листовка Листовка шведски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-01-2023
Листовка Листовка норвежки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-01-2023
Листовка Листовка исландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-01-2023
Листовка Листовка хърватски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите