Holoclar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ex vivo разширени автоложни епителни клетки на роговицата, съдържащи стволови клетки

Предлага се от:

Holostem s.r.l

АТС код:

S01XA19

INN (Международно Name):

ex vivo expanded autologous human corneal epithelial cells containing stem cells

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Stem Cell Transplantation; Corneal Diseases

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка лимбални стволови клетки дефицит (определени от наличието на повърхностни роговицата neovascularisation в най-малко две роговицата quadrants, с централен роговицата участие и тежко увредена зрителната острота), едностранни или двустранни, поради физическа или химическа очни Бърнс. За биопсия се изисква минимум 1-2 мм2 нечувствителен лимб.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-02-17

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
HOLOCLAR 79 000 - 316 000 КЛЕТКИ/CM
2 ЕКВИВАЛЕНТ НА ЖИВА ТЪКАН.
_Еx-vivo _
експанзия на автоложни човешки
роговични епителни клетки, съдържащи
стволови
клетки.
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия хирург.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
хирург. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Holoclar и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Holoclar
3.
Как се прилага Holoclar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Holoclar
6.
С
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Holoclar 79 000 - 316 000 клетки/cm
2
еквивалент на жива тъкан
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Е
_x-vivo_
експанзия на човешки автоложни клетки
от роговичния епител, съдържащи
стволови
клетки.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Holoclar се състои от прозрачен кръгъл
лист от 300 000 до 1 200 000 жизнеспособни
човешки
автоложни клетки от роговичния епител
(79 000 - 316 000 клетки/cm
2
), включително средно
3,5% (от 0,4 до 16%) лимбални стволови
клетки и преходни амплифициращи и
терминално
диференцирани клетки, получени от
стволови клетки, прикрепени към
поддържащ слой от
фибрин с диаметър от 2,2 cm и съхранявани
в транспортна среда.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Еквивалент на живи тъкани.
Прозрачен, кръгъл лист.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2023
Листовка Листовка чешки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2023
Листовка Листовка датски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2023
Листовка Листовка немски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2023
Листовка Листовка естонски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2023
Листовка Листовка гръцки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2023
Листовка Листовка английски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-03-2015
Листовка Листовка френски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2023
Листовка Листовка италиански 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-03-2015
Листовка Листовка латвийски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-03-2015
Листовка Листовка литовски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2023
Листовка Листовка унгарски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2023
Листовка Листовка малтийски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-03-2015
Листовка Листовка полски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2023
Листовка Листовка португалски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-03-2015
Листовка Листовка румънски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2023
Листовка Листовка словашки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2023
Листовка Листовка словенски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-03-2015
Листовка Листовка фински 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2023
Листовка Листовка шведски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2023
Листовка Листовка норвежки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2023
Листовка Листовка исландски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2023
Листовка Листовка хърватски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-03-2015

Преглед на историята на документите