Gardasil

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

08-12-2020

Активна съставка:
тип на човешки папиломен вирус 6 Л1 протеин на вируса hpv тип 11 Л1 протеин от човешки папиломен вирус тип 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин
Предлага се от:
MSD VACCINS
АТС код:
J07BM01
INN (Международно Name):
human papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, adsorbed)
Терапевтична група:
Ваксина,
Терапевтична област:
Папилломавирусной Инфекция, Дисплазия На Шийката На Матката, Кондиломатоза Брадавици, Имунизация
Терапевтични показания:
Gardasil is a vaccine for use from the age of 9 years for the prevention of: premalignant genital lesions (cervical, vulvar and vaginal), premalignant anal lesions, cervical cancers and anal cancers causally related to certain oncogenic Human Papillomavirus (HPV) types;, genital warts (condyloma acuminata) causally related to specific HPV types. См. раздели 4. 4 и 5. 1 за важна информация за данните, които подкрепят тази индикация. Прилагането на Гардасил трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.
Каталог на резюме:
Revision: 43
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000703
Дата Оторизация:
2006-09-20
EMEA код:
EMEA/H/C/000703

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

04-08-2014

Листовка Листовка - чешки

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

08-12-2020

Листовка Листовка - датски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

08-12-2020

Листовка Листовка - немски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

08-12-2020

Листовка Листовка - естонски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

04-08-2014

Листовка Листовка - гръцки

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

08-12-2020

Листовка Листовка - английски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

04-08-2014

Листовка Листовка - френски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

08-12-2020

Листовка Листовка - италиански

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

04-08-2014

Листовка Листовка - латвийски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

04-08-2014

Листовка Листовка - литовски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

04-08-2014

Листовка Листовка - унгарски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

04-08-2014

Листовка Листовка - малтийски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

04-08-2014

Листовка Листовка - нидерландски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

04-08-2014

Листовка Листовка - полски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

08-12-2020

Листовка Листовка - португалски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

04-08-2014

Листовка Листовка - румънски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

04-08-2014

Листовка Листовка - словашки

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

04-08-2014

Листовка Листовка - словенски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

04-08-2014

Листовка Листовка - фински

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

08-12-2020

Листовка Листовка - шведски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

08-12-2020

Листовка Листовка - норвежки

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

08-12-2020

Листовка Листовка - исландски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

08-12-2020

Листовка Листовка - хърватски

08-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

08-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

04-08-2014

Б. ЛИСТОВКА

(ФЛАКОН)

Листовка: информация за потребителя

Gardasil инжекционна суспензия

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна)

(Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed))

Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или Вашето дете да се ваксинирате.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Gardasil и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да получите Gardasil

Как се прилага Gardasil

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Gardasil

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Gardasil и за какво се използва

Gardasil е ваксина. Ваксинирането с Gardasil има за цел да Ви предпази от заболявания,

причинявани от човешки папиломавирус (HPV) тип 6, 11, 16 и 18.

Тези заболявания включват преканцерозни лезии на женските гениталии (шийка, вулва и

вагина); преканцерозни лезии на ануса и генитални кондиломи при мъже и жени; цервикален и

анален рак. HPV тип 16 и 18 причиняват приблизително 70 % от случаите на карцином на

шийката на матката, 75 %-80 % от случаите на анален рак; 70 % от HPV-свързаните

преканцерозни лезии на вулвата и вагината; 75 % от свързаните с HPV случаи на

преканцерозни лезии на ануса. HPV тип 6 и 11 са отговорни за приблизително 90 % от случаите

на генитални кондиломи.

Gardasil е предназначен да предотвратява тези заболявания. Ваксината не се използва за

лечение на HPV-свързани заболявания. Gardasil няма ефект при лица, които вече са имали

персистираща инфекция или заболяване, свързано с някой от HPV типовете във ваксината.

Oбаче при лица, които вече са инфектирани с един или повече от ваксиналните типове HPV,

Gardasil може все още да предпази от заболяване, свързано с другите HPV типове във

ваксината.

Gardasil не може да причини заболяванията, от които предпазва.

Gardasil продуцира типово-специфични антитела и по време на клинични изпитвания е показал,

че предотвратява HPV 6 - ,11-, 16- и 18- свързани заболявания при жени на възраст

16-45 години и при мъже на възраст 16-26 години. Ваксината изработва типово-специфични

антитела и при 9- до 15-годишни деца и юноши.

Gardasil трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

2.

Какво трябва да знаете, преди да получите Gardasil

Не трябва да получавате Gardasil, ако:

Вие или Вашето дете сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или

към някоя от останалите съставки на Gardasil (изброени в “Други съставки”– вижте

точка 6).

Вие или Вашето дете сте получили алергична реакция, след като е била приложена доза

Gardasil.

Вие или Вашето дете страдате от заболяване с висока температура. В същото време, леко

повишената температура или инфекция на горните дихателни пътища (например

настинка) сама по себе си не е причина за отлагане на ваксинацията.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди Вие или Вашето дете

да бъдете ваксинирани, ако

имате нарушение на кръвосъсирването (заболяване, поради което кървенето е повече от

нормалното), например хемофилия

имате отслабена имунна система, например поради генетичен дефект, HIV инфекция или

поради лекарства, които влияят върху имунната система.

След всяка инжекция с игла може да настъпи припадък, понякога съпроводен с падане (най-

вече при юноши). Затова кажете на лекаря или на медицинската сестра, ако сте имали припадък

при минала инжекция.

Както при всяка друга ваксина, Gardasil може да не осигури 100 % защита на тези, които се

ваксинират.

Gardasil не предпазва от всички типове човешки папиломавирус. Поради това трябва да

продължи вземането на мерки за предпазване от болести, предавани по полов път.

Gardasil не предпазва от всички останали заболявания, които не са причинени от човешки

папиломавирус.

Ваксинирането не замества редовните прегледи на шийката на матката. Трябва да продължите

да следвате съветите на лекаря за изследване с цитонамазка от шийката на матката, както и

предпазните и защитните мерки.

Каква друга съществена информация за Gardasil следва Вие или Вашето дете да знаете

Проведени са продължителни клинични проучвания, за да се определи продължителността на

защитата. Необходимостта от подсилваща (бустер) доза не е установена.

Други лекарства или ваксини и Gardasil

Gardasil може да се прилага с ваксина срещу хепатит B или бустер ваксина срещу дифтерия (d)

и тетанус (Т), комбинирана или с коклюш [ацелуларна компонентна] (ар), и/или с полиомиелит

(инактивирана) (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV ваксини) на друго място на инжектиране (друга

част от тялото, например другата ръка или крак) при едно и също посещение.

Gardasil може да няма оптимален ефект, ако:

се използва едновременно с лекарства, които потискат имунната система.

В клинични изпитвания прилагането на перорални или други контрацептиви не намалява

осигурената от Gardasil защита.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие или Вашето дете приемате или

наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Gardasil може да се прилага на жени, които кърмят или възнамеряват да кърмят.

Шофиране и работа с машини

Не са проведени проучвания за ефектите върху способността за шофиране или работа с

машини.

Gardasil съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

3.

Как се прилага Gardasil

Gardasil се прилага от Вашия лекар под формата на инжекция. Gardasil е предназначен за

юноши и възрастни над 9 години.

Ако сте на възраст от 9 до 13 години включително

Gardasil може да се прилага по 2-дозова схема:

Първа инжекция: на определена дата

Втора инжекция: 6 месеца след първата инжекция

Ако втората доза от ваксината бъде поставена по-рано от 6 месеца след първата доза, винаги

трябва да се постави и трета доза.

Gardasil може също така да се прилага по 3-дозова схема:

Първа инжекция: на определена дата

Втора инжекция: 2 месеца след първата инжекция

Трета инжекция: 6 месеца след първата инжекция

Втората доза трябва да се прилага най-малко един месец след първата доза, а третата доза

трябва да се прилага най-малко 3 месеца след втората доза. Трите дози трябва да се приложат в

рамките на 1 година. Моля, говорете с Вашия лекар за допълнителна информация.

Ако сте на възраст 14 години и повече

Gardasil трябва да се прилага по 3-дозова схема:

Първа инжекция: на определена дата

Втора инжекция: 2 месеца след първата инжекция

Трета инжекция: 6 месеца след първата инжекция

Втората доза трябва да се прилага най-малко един месец след първата доза, а третата доза

трябва да се прилага най-малко 3 месеца след втората доза. Трите дози трябва да се приложат в

рамките на 1 година. Моля, говорете с Вашия лекар за допълнителна информация.

Препоръчително е лица, на които като първа доза е поставен Gardasil да завършат

ваксинационния курс с Gardasil.

Gardasil се прилага като инжекция през кожата в мускул (за предпочитане мускул в горната

част на ръката или крака).

Ваксината не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с никакви други ваксини или

разтвори.

Ако сте пропуснали една доза от Gardasil:

Ако пропуснете запланувана инжекция, Вашият лекар ще реши кога да приложи пропуснатата

доза.

Важно е да следвате указанията на Вашия лекар или медицинската сестра относно следващите

посещения за прилагане на поредната доза. Ако забравите или не можете да посетите Вашия

лекар на определената дата, потърсете съвет от него. Когато Gardasil се прилага като първа

доза, курсът на ваксиниране трябва да завърши с Gardasil, а не с друга HPV ваксина.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички ваксини, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При прилагането на Gardasil могат да бъдат наблюдавани следните нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти), нежеланите реакции на мястото на

инжектиране включват: болка, подуване и зачервяване. Наблюдавано е и главоболие.

Чести (може да засегнат повече от 1 на 100 пациенти), нежеланите реакции на мястото на

инжектиране включват: кръвонасядане, сърбеж, болка в крайник. Съобщени са също повишена

температура и гадене.

Редки (може да засегнат по-малко от 1 на 1 000 пациенти): копривна треска (уртикария).

Много рядко (може да засегнат по-малко от 1 на 10 000 пациенти) се съобщава за затруднено

дишане (бронхоспазъм).

Когато Gardasil се прилага с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш

(ацелуларна компонента) и полиомиелит (инактивирана) по време на същата визита, има повече

случаи на главоболие и оток на мястото на приложение.

Нежеланите лекарствени реакции, съобщавани по време на постмаркетинговата употреба,

включват:

Съобщено е за припадък, понякога съпроводен с треперене и вцепеняване. Въпреки че

припадъците не са чести, пациентите трябва да се наблюдават за около 15 минути след

поставянето на HPV ваксината.

Съобщени са алергични реакции, които могат да включват затруднено дишане, хрипове

(бронхоспазъм), копривна треска и обрив. Някои от тези реакции са тежки.

Както при други ваксини, наблюдаваните при обща употреба нежелани реакции включват:

подуване на лимфни възли (шия, подмишнична ямка или слабини), мускулна слабост,

променена чувствителност, изтръпване на ръцете, краката и горната част на тялото или

объркване (синдром на Гилен-Баре, остър дисеминиран енцефаломиелит), замаяност,

повръщане, ставна болка, мускулни болки, необичайна умора или слабост, втрисане, общо

неразположение, кървене или посиняване, по-лесно от обичайно и инфекции на кожата на

мястото на инжектиране.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Gardasil

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка (след „Годен до“). Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Gardasil

Активните вещества са: високо пречистен, неинфекциозен протеин за всеки тип човешки

папиломавирус (6, 11, 16 и 18).

1 доза (0,5 ml) съдържа приблизително:

Човешки папиломавирус

тип 6 L1 протеин

20 микрограма

Човешки папиломавирус

тип 11 L1 протеин

40 микрограма

Човешки папиломавирус

тип 16 L1 протеин

40 микрограма

Човешки папиломавирус

тип 18 L1 протеин

20 микрограма

Човешки папиломавирус = HPV.

L1 протеин под формата на вирусоподобни частици, произведени в дрождеви клетки

(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Щам 1895)) чрез рекомбинантна ДНК технология.

адсорбирани върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат адювант (0,225 милиграма

Al).

Аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат е включен в тази ваксина като адювант.

Адювантите са вещества, включени в някои ваксини, за да засилят, подобрят и/или удължат

защитните ефекти на ваксината.

Другите съставки във ваксиналната суспензия са:

натриев хлорид, хистидин, полисорбат 80, боракс и вода за инжекции.

Как изглежда Gardasil и какво съдържа опаковката

1 доза Gardasil инжекционна суспензия съдържа 0,5 ml.

Преди разклащане Gardasil може да изглежда като бистра течност с бяла утайка. След

старателно разклащане, ваксината представлява бяла, мътна течност.

Gardasil се предлага в опаковки от 1, 10 или 20 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

Производител

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

information.medicale@msd.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@msd.com

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Ваксината трябва да се използва както се доставя; не е необходимо да се разрежда или

разтваря. Трябва да се прилага пълната препоръчителна доза от ваксината. Неизползваният

лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с

местните изисквания.

Да се разклати добре преди употреба. Ваксината трябва да се поддържа суспендирана чрез

енергично разклащане непосредствено преди употреба.

Лекарствените продукти за парентерално приложение трябва преди прилагане да се проверяват

визуално за наличие на частици и промяна в цвета. Изхвърлете продукта, ако съдържа частици

или изглежда променен на цвят.

Б ЛИСТОВКА

(ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gardasil инжекционна суспензия

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна).

(Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)).

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 доза (0,5 ml) съдържа приблизително:

Човешки папиломавирус тип 6 L1 протеин

(Human Papillomavirus

1

Type 6 L1 protein

2,3

)

20 микрограма

Човешки папиломавирус тип 11 L1 протеин

(Human Papillomavirus

1

Type 11 L1 protein

2,3

)

40 микрограма

Човешки папиломавирус тип 16 L1 протеин

(Human Papillomavirus

1

Type 16 L1 protein

2,3

)

40 микрограма

Човешки папиломавирус тип 18 L1 протеин

(Human Papillomavirus

1

Type 18 L1 protein

2,3

)

20 микрограма

Човешки папиломавирус = HPV.

L1 протеин под формата на вирусоподобни частици, произведени в дрождеви клетки

(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Щам 1895)) чрез рекомбинантна ДНК технология.

адсорбирани върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат адювант (0,225 милиграма

Al).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Gardasil инжекционна суспензия

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Преди разклащане, Gardasil може да има вид на бистра течност с бяла утайка. След като се

разклати енергично, представлява бяла, мътна течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Gardasil е ваксина, която се използва след 9-годишна възраст, за предпазване от:

премалигнени генитални лезии (цервикална, вулварна и вагинална), премалигнени анални

лезии, цервикален рак и анален рак, обикновено свързвани с определени онкогенни

типове човешки папиломавирус (HPV)

генитални лезии (остър кондилом), обикновено свързани с определени типове HPV

Вижте точки 4.4 и 5.1 за важна информация относно данните, които подкрепят това показание.

Използването на Gardasil трябва да става в съответствие с официалните препоръки.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лица на възраст от 9 до 13 години включително

Gardasil може да се прилага по 2-дозова схема (0,5 ml на 0, 6 месец) (вж. точка 5.1).

Ако втората доза на ваксината се постави по-рано от 6 месеца след първата доза, винаги трябва

да се поставя и трета доза.

Gardasil може да се приложи алнернативно и по 3-дозова схема (0,5 ml на 0, 2, 6 месец).

Втората доза трябва да се приложи не по-рано от един месец след първата доза, а третата доза

трябва да се приложи не по-рано от 3 месеца след втората доза. Трите дози трябва да се

приложат в рамките на период от 1 година.

Лица на 14 и повече години

Gardasil трябва да се прилага по 3-дозова схема (0,5 ml на 0, 2, 6 месец).

Втората доза трябва да се приложи не по-рано от един месец след първата доза, а третата доза

трябва да се приложи не по-рано от 3 месеца след втората доза. Трите дози трябва да се

приложат в рамките на период от 1 година.

Gardasil трябва да се прилага съгласно официалните препоръки.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Gardasil при деца на възраст под 9 години не е установена.

Няма налични данни (вж. точка 5.1).

Препоръчително е лица, на които като първа доза е поставен Gardasil да завършат

ваксинационния курс със Gardasil (вж. точка 4.4).

Необходимостта от бустер доза не е установена.

Начин на приложение

Ваксината трябва да се прилага като интрамускулна инжекция. Предпочитаното място е

делтоидната област в горната част на мишницата или горната предно-латерална област на

бедрото.

Gardasil не трябва да се инжектира вътресъдово. Не е проучено нито подкожното, нито

интрадермалното приложение. Тези начини на приложение не се препоръчват (вж. точка 6.6).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Лица, които развиват симптоми, показателни за свръхчувствителност след като получат доза

Gardasil, не трябва да получават повече дози Gardasil.

Прилагането на Gardasil трябва да се отложи при хора, които имат остро, тежко фебрилно

заболяване. В същото време, наличието на лека инфекция, като лека форма на инфекция на

горните дихателни пътища или с ниска температура, не представляват противопоказания за

имунизиране.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Решението да се ваксинира индивид трябва да става след преценка на риска от предходна

експозиция на HPV и потенциалната полза от ваксинацията.

Както при всички инжекционни ваксини, винаги следва да има готовност за съответно

медицинско лечение в случай на рядка анафилактична реакция след прилагане на ваксината.

Особено при юноши, след ваксиниране, а дори и преди това, може да настъпи синкоп

(припадък), понякога свързан с падане, като психогенен отговор към инжекцията с игла. Това

може да бъде придружено от определени неврологични признаци, като преходно зрително

смущение, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на

възстановяването. Затова е необходимо наблюдение за около 15 минути след ваксиниране.

Важно е да съществуват процедури за избягване на нараняване вследствие на припадъците.

Както при всяка ваксина, ваксинирането с Gardasil може да не доведе до защита на всички

ваксинирани.

Gardasil може да предпази само от заболявания, които се причиняват от HPV тип 6, 11, 16 и 18,

и до известна степен от заболявания, причинени от някои свързани HPV типове (вж. точка 5.1).

Поради това трябва да продължи вземането на предпазни мерки срещу полово предавани

болести.

Gardasil е само за профилактично приложение и няма ефект върху НРV инфекция или развито

клинично заболяване. Gardasil не е демонстрирал терапевтичен ефект. Поради това, ваксината

не е показана за лечение на цервикален карцином, високостепенни цервикални, вулварни и

вагинални диспластични лезии или генитални кондиломи. Освен това, не е предназначена за

предотвратяване прогресирането на други доказано HPV-свързани лезии.

Gardasil не предотвратява лезии, причинени от ваксинален HPV тип при лица, които са

инфектирани с този HPV тип в момента на ваксинирането (вж. точка 5.1).

При използване на Gardasil при възрастни жени трябва да се има предвид вариабилността при

разпространението на HPV типове в различните географски области.

Ваксинирането не замества рутинния цервикален скрининг. Тъй като няма ваксина, която да е

100 % ефикасна, и Gardasil не осигурява защита срещу всеки HPV тип или срещу

съществуващи HPV инфекции, рутинното цервикално скриниране остава от критично значение

и трябва да се осъществява в съответствие с местните препоръки и указания.

Безопасността и имуногенността на ваксината са оценени при лица на възраст от 7 до

12 години, за които е известно, че са инфектирани с човешки имунодефицитен вирус (HIV) (вж.

точка 5.1). Лицата с увредена имунна реактивност, дължаща се на прилагането на мощно

имуносупресивно лечение, генетичен дефект или други причини, може да не отговорят на

ваксината.

Тази ваксина трябва да се прилага с повишено внимание при лица с тромбоцитопения или

някакво нарушение на кръвосъсирването, тъй като при интрамускулно приложение при тези

лица може да се получи кървене.

Проведени са дългосрочни проучвания за проследяване на ефекта на ваксината, за да се

определи продължителността на защитата (вж. точка 5.1).

Няма данни за безопасност, имуногенност или ефикасност, които да подкрепят преминаването

по време на имунизационната схема от Gardasil към други HPV ваксини, които не са

предназначени за същите HPV типове. Поради това е важно да се предписва една и съща

ваксина по време на цялата имунизационна схема.

Натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се

каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

При всички клинични изпитвания, получилите имуноглобулини или продукти, получени от

кръв 6 месеца преди първата доза ваксина, са били изключени от участие.

Приложение с други ваксини

Прилагането на Gardasil едновременно (но, за инжекционни ваксини, на друго място за

инжектиране) като ваксина срещу хепатит B (рекомбинантна) не повлиява имунния отговор

към HPV типовете. Нивата на серопротекция (част от хората, които достигат ниво на

серопротекция анти-HBs > 10 mIU/ml) са непроменени (96,5 % за едновременно ваксинираните

срещу 97,5 % за ваксинирани само с ваксина срещу хепатит B). Средните геометрични титри на

анти- HBs антитела са по-ниски при едновременно приложение, но клиничното значение на

това наблюдение е неизвестно.

Gardasil може да се прилага едновременно с комбинирана бустер ваксина срещу дифтерия (d) и

тетанус (T), с коклюш [ацелуларна компонента] (aр) и/или полиомиелит [инактивиран] (IPV)

(dТaр, dТ-IPV, dТaр-IPV ваксини) без значимо повлияване на антитяловия отговор към някой от

компонентите на всяка от ваксините. Все пак е наблюдавана тенденция за намаляване на анти-

HPV GMTs в групата на едновременно ваксинираните. Не е известно клиничното значение на

това наблюдение. Основава се на резултатите от клинични изпитвания, в които комбинирана

dТaр-IPV ваксина е прилагана едновременно с първата доза Gardasil (вж. точка 4.8).

Едновременното приложение на Gardasil с ваксини, различни от тези, описани по-горе, не е

било проучвано.

Приложение с хормонални контрацептиви

При клинични проучвания 57,5 % от жените на възраст 16 до 26 години и 31,2 % от жените на

възраст 25 до 45 години, които са получили Gardasil, използват хормонални контрацептиви

през периода на ваксиниране. Използването на хормонални контрацептиви като че ли няма

ефект върху имунния отговор, предизвикван от Gardasil.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Конкретни проучвания върху прилагането на ваксината при бременни жени не са провеждани.

В хода на програма за клинично разработване, 3 819 жени (ваксинирани = 1 894 срещу

плацебо = 1 925) съобщават за поне една бременност. Няма значителни разлики във вида

аномалии или процента бременности с нежелан изход при хора, лекувани с Gardasil и плацебо.

Тези данни от бременни жени (повече от 1 000 експозиции на завършила бременност) показват

липса на малформации или фето/неонатална токсичност.

Данните за Gardasil, прилагана по време на бременност, не дават основание за повишено

внимание по отношение на безопасността. В същото време тези данни са недостатъчни, за да

може да се препоръча използването на Gardasil по време на бременност. Поради това,

ваксинирането трябва да се отложи до приключване на бременността.

Кърмене

При майки кърмачки, получили Gardasil или плацебо през ваксинационния период на

клиничните изпитвания, честотата на нежеланите реакции при майката и кърмачето в групата

на ваксинираните са били сравними с групите на плацебо. В допълнение, имуногенността е

била сравнима при майки кърмачки и жени, които не кърмят при прилагането на ваксината.

Следователно Gardasil може да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти във връзка с

репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3). Не са наблюдавани ефекти върху мъжкия

фертилитет при плъхове (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

А. Резюме на профила на безопасност

В 7 клинични изпитвания (6 плацебо-контролирани) на участниците в изпитването е бил

прилаган Gardasil или плацебо в деня на включване и приблизително 2 и 6 месеца след това.

Малко участници (0,2 %) са преустановили участието си поради нежелани лекарствени

реакции. Безопасността е била определена или при цялата проучвана популация (6 проучвания),

или при предварително определена група (едно проучване) от изследваната популация, като за

контрол е използвана ваксинационна карта за отчитане (VRC) в продължение на 14 дни след

всяко инжектиране на Gardasil или плацебо. Наблюдавани с помощта на VRC са били

10 088 участници (6 995 жени на възраст 9 до 45 години и 3 093 мъже на възраст 9 до 26 години

при включване в изпитването), получили Gardasil, и 7 995 участници (5 692 жени и 2 303 мъже),

получили плацебо.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са реакции в мястото на инжектиране (77,1 % от

ваксинираните до 5 дни след всяка визита за ваксиниране) и главоболие (16,6 % от

ваксинираните). Тези нежелани реакции са обикновено леки или умерени по интензивност.

Б. Таблично обобщение на нежеланите реакции

Клинични изпитвания

Таблица 1 представя свързани с ваксината нежелани реакции, които са наблюдавани при

получилите Gardasil с честота не по-малка от 1,0 %, а също и с по-висока честота от

наблюдаваната при третираните с плацебо. Подредени са според честотата на проява, като се

съблюдават следните условия:

[Много чести(≥ 1/10); Чести (≥ 1/100 до

1/10); Нечести (≥ 1/1 000 до

1/100); Редки

(≥ 1/10 000 до

1/1 000); Много редки (

1/10 000)]

Постмаркетингов опит

Таблица 1 включва и допълнителни нежелани събития, които са спонтанно съобщени по време

на постмаркетинговата употреба на Gardasil в световен мащаб. Тъй като тези събития се

съобщават доброволно, от популация с неустановен размер, не винаги е възможно надеждно да

бъде оценена тяхната честота или да се установи причинна връзка с експозицията на ваксината.

Следователно, честотата на тези нежелани лекарствени реакции е определена като

„неизвестна“.

Таблица 1: Нежелани събития след приложението на Gardasil от клинични изпитвания и

постмаркетингово наблюдение

Системен органен клас

Честота

Нежелани събития

Инфекции и инфестации

С неизвестна

честота

Целулит на мястото на инжектиране

Наушения на кръвта и лимфната

система

С неизвестна

честота

Идиопатична тромбоцитопенична

пурпура*, лимфаденопатия*

Нарушения на имунната система

С неизвестна

честота

Реакции на свръхчувствителност,

включително

анафилактични/анафилактоидни

реакции*

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

С неизвестна

честота

Остър дисеминиран енцефаломиелит

Замаяност

*, синдром на Guillain-Barré*,

синкоп, придружен в някои случаи от

тонично-клонични движения*

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене

С неизвестна

честота

Повръщане*

Нарушения на мускулно-

скелетната и съединителна тъкан

Чести

Болки в крайниците

С неизвестна

честота

Артралгия*, миалгия*

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много чести

На мястото на инжектиране: еритема,

болка, оток

Чести

Пирексия

На мястото на инжектиране: хематом,

пруритус

С неизвестна

честота

Астения*, втрисане*, умора*,

неразположение*

* Постмаркетингови нежелани събития (честотата не може да бъде определена въз

основа на наличните данни).

По време на клинични изпитвания се наблюдава замаяност като честа нежелана реакция

при жени. При мъже замаяност не се наблюдава в по-голяма честота при пациентите с

поставена ваксина в сравнение с тези, получаващи плацебо.

В допълнение, по време на клиничните изпитвания са наблюдавани и нежелани лекарствени

реакции, преценени от изследователите като имащи връзка с ваксината или плацебо с честота

под 1 %:

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:

Много редки: бронхоспазъм.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Редки: уртикария.

Девет случая (0,06 %) на уртикария са наблюдавани в групата на Gardasil и 20 случая (0,15 %)

са в групата на плацебо, съдържащо адювант.

В клиничните проучвания, участниците от популация за определяне на безопасността

съобщават за наблюдавани от тях нежелани реакции през периода на проследяване. От

15 706 участници, получили Gardasil, и 13 617 участници, получили плацебо, има 39 съобщени

случая на неспецифичен артрит/артропатия, 24 в групата на Gardasil и 15 в групата на плацебо.

В клинично изпитване при 843 клинично здрави младежи и девойки на възраст 11-17 години,

показват, че при прилагането на първата доза Gardasil едновременно с комбинирана бустер

ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ацелуларен компонент) и полиомиелит

(инактивиран) показва, че има повече съобщения за оток на мястото на приложение и

главоболие след едновременно прилагане. Наблюдаваните разлики са < 10 % и при повечето

доброволци нежеланите събития са съобщени като слаби до умерени по интензитет.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Има съобщения за прилагане на дози Gardasil по-високи от препоръчваните.

Като цяло, профилът на нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при предозиране, е

сходен с този при прилагане на препоръчваните дози Gardasil.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Противовирусна ваксина, ATC код: J07BM01

Механизъм на действие

Gardasil е адювантна неинфекциозна, рекомбинантна, квадривалентна ваксина, приготвена от

високопречистени вирусоподобни частици (VLPs) от основния капсид L1 протеин на HPV тип

6, 11, 16 и 18. VLPs не съдържат вирусна ДНК, те не могат да инфектират клетки, да се

възпроизвеждат (репродуцират) или да причиняват заболяване. HPV инфектира само хора, но

проучванията при животни с аналогични папиломавируси показва, че ефективността на LI ВПЧ

ваксините се реализира чрез развитието на хуморален имунен отговор.

Счита се, че HPV 16 и HPV 18 причиняват приблизително 70 % от случаите на цервикален рак

и 75-80 % от случаите на анален рак; 80 % от аденокарцином ин ситу (AIS); 45-70 % от

високостепенна цервикална интраепителиална неоплазия (CIN 2/3); 25 % от нискостепенна

цервикална интраепителиална неоплазия (CIN 1); близо 70 % от свързаните с HPV случаи на

високостепенна вулварна (VIN 2/3) и вагинална (VaIN 2/3) интраепителиална неоплазия, и 80 %

от свързаните с HPV случаи на високостепенна анална

AIN 2/3) интраепителиална неоплазия.

HPV 6 и 11 причиняват приблизително 90 % от гениталните кондиломи и 10 % от случаите на

нискостепенна цервикална интраепителиална неоплазия (CIN 1). CIN 3 и AIS са приети като

непосредствени прекурсори на инвазивния цервикален рак.

Понятието „премалигнени генитални лезии“ в точка 4.1 отговаря на високостепенна

интраепителиална неоплазия (CIN 2/3), високостепенна вулварна интраепителиална неоплазия

(VIN 2/3) и високостепенна вагинална интраепителиална неоплазия (VaIN 2/3).

Понятието „премалигнени анални лезии“ в точка 4.1 отговаря на високостепенна анална

интраепителиална неоплазия (AIN 2/3).

Показанието се основава на доказване на ефикасността на Gardasil при жени на възраст от 16 до

45 години и мъже на възраст от 16 до 26 години и на доказване на имуногенността на Gardasil

при деца и юноши на възраст от 9 до 15 години.

Клинични проучвания

Ефикасност при жени на възраст 16 до 26 години

Ефикасността на Gardasil при жени на възраст 16 до 26 години е била оценена в

4 плацебо-контролирани, двойнослепи, рандомизирани фаза II и III клинични проучвания с

общо 20 541 жени, включени и ваксинирани без преди това да са изследвани за наличие на HPV

инфекция.

Първичните крайни точки за ефикасност включват HPV 6-, 11-, 16- или 18-свързани вулварни и

вагинални лезии (генитални кондиломи, VIN, VaIN) и CIN от каквато и да е степен и

цервикален рак (Протокол 013, FUTURE I), HPV 16 или 18-свързани CIN 2/3 и AIS и

цервикален рак (Протокол 015, FUTURE II), HPV 6-, 11-, 16 или 18-свързани с персистираща

инфекция и заболяване (Протокол 007) и HPV 16-свързан с персистираща инфекция

(Протокол 005). Първичният анализ на ефикасността по отношение на ваксиналните HPV

типове (HPV 6, 11, 16 и 18) е направен върху съответната на протокола ефикасност (PPE) при

обхванатата популация (т.е. всички 3 ваксинации в рамките на 1 година след включването, без

съществени отклонения от протокола и неинфектирани със съответния(ите) HPV тип(ове)

преди доза 1 и в продължение на 1 месец след доза 3 (месец 7)).

Резултатите за ефикасност са представени на база комбиниран анализ на протоколите за

проучванията. Ефикасността за HPV 16/18 свързани CIN 2/3 или AIS се основават на данни от

протоколи 005 (само свързани с 16 крайни точки), 007, 013 и 015. Ефикасността за всички

останали крайни точки се основава на протоколи 007, 013 и 015. Медианата на

продължителност на проследяването при тези изпитвания е 4,0, 3,0, 3,0 и 3,0 години съответно

за Протокол 005, Протокол 007, Протокол 013 и Протокол 015. Медианата на продължителност

на проследяването при комбинираните протоколи (005, 007, 013 и 015) е 3,6 години.

Резултатите от отделните проучвания подкрепят резултатите от комбинирания анализ. Gardasil

е ефикасен срещу HPV заболяване, причинено от четирите ваксинални HPV типа. В края на

изпитването, пациентите, участвали в две изпитвания фаза III (Протокол-013 и Протокол-015),

са проследявани за период до 4 години (средно 3,7 години).

Цервикалната интраепителиална неоплазия (CIN) Степен 2/3 (средна до високостепенна

дисплазия) и аденокарцином in situ (AIS) са били използвана в клиничните изпитвания като

сурогатен маркер за цервикален рак.

В дългосрочното разширено проучване с Протокол 015 са проследени 2 536 жени на възраст

16-23 години при имунизиране с Gardasil в основното проучване. В РРЕ популацията в рамките

на приблизително 14 години (медиана на проследяване 11,9 години) не са наблюдавани случаи

на HPV заболявания (HPV типове 6/11/16/18-свързана високостепенна CIN). В това проучване

продължителна защита е статистически демонстрирана за приблизително 12 години.

Ефикасност при жени, неинфектирани със съответните ваксинални HPV типове

Ефикасността е измерена след посещението в месец 7. Като цяло, 73 % от жените при

включването са били неинфектирани (PCR негативни и серонегативни) с който и да е от

четирите HPV типа.

Резултатите за ефикасност за съответните крайни точки, анализирани на 2-та година след

включването и в края на изпитването (медиана на продължителност на проследяването =

3,6 години) при популацията по протокол, са представени в Таблица 2.

В допълнителен анализ ефикасността на Gardasil е оценена по отношение на HPV 16/18-

свързани CIN 3 и AIS.

Таблица 2: Анализ на ефикасността на Gardasil по отношение на високостепенни цервикални

лезии в PPE популация

Gardasil

Плацебо

%

ефикаснос

т

на 2-ра

година

(95 % CI)

Gardasil

Плацебо

%

ефикасност

***

в края на

изпитванет

о(95 % CI)

Брой

случаи

Брой

участни

ци*

Брой

случаи

Брой

участници

*

Брой

случаи

Брой

участници*

Брой

случаи

Брой

участници*

HPV 16/18-

свързани

CIN 2/3

или AIS

8 487

8 460

100,0

(92,9;

100,0)

8 493

8 464

98,2

(93,5; 99,8)

HPV 16/18-

свързани

CIN 3

8 487

8 460

(86,5;

100,0)

8 493

8 464

96,9

(88,4; 99,6)

HPV 16/18-

свързани

AIS

8 487

8 460

(14,8;

100,0)

8 493

8 464

(30,6; 100,0)

*Брой участници с най-малко едно посещение за проследяване след месец 7

**Според вирусологичните доказателства, първият CIN 3 случай при пациент, с хронична

инфекция с HPV 52 е вероятно причинно свързан с HPV 52. Само при 1 от 11 проби се открива

HPV 16 (на месец 32,5) като не се открива в тъкани, получени при LEEP (Loop Electro-Excision

Procedure). При втория случай на CIN 3, наблюдаван при пациент, заразен с HPV 51 в ден 1 (в 2

от 9 проби), HPV 56 е открит при биопсия през месец 51 (в 1 от 9 проби) и HPV 56 е открит в 3

от 9 проби в тъкан, взета по време на LEEP през месец 52.

***Пациентите са проследявани за период до 4 години (средно 3,6 години)

Забележка: Изчислените стойности и доверителните интервали са коригирани по човеквреме на

проследяване.

В края на изпитването и комбинираните протоколи,

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързан CIN 1 е 95,9 %

(95 % CI: 91,4; 98,4),

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързан CIN (1, 2, 3) и AIS е 96,0 %

(95 % CI: 92,3; 98,2),

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързани VIN2/3 и VaIN 2/3 е

съответно 100 % (95 % CI: 67,2; 100) и 100 % (95 % CI: 55,4; 100),

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързаните генитални брадавици е

99,0 % (95 % CI: 96,2; 99,9).

При протокол 012 ефикасността на Gardasil срещу 6-месечно определена персистираща

инфекция [положителни проби при две или повече последователни визити преди 6 месеца (± 1

месец) или повече], свързана с HPV 16, e била 98,7 % (95 % CI: 95,1, 99,8) и 100,0 % (95 % CI:

93,2, 10,0) съответно за HPV 18 след проследяване от повече от 4 години (средно 3,6 години).

При 12 месечно определена персистираща инфекция, ефикасността срещу HPV 16 и HPV 18 е

била 100,0 % (95 % CI: 93,9, 100,0) и 100,0 % (95 % CI; 79,9, 100,0).

Ефикасност при жени с признаци на HPV 6, 11, 16 или 18 инфекция или заболяване през ден 1

Няма данни за защита от заболяване причинено от HPV типовете във ваксината, към които

жените са били PCR положителни през Ден 1. Жени, които вече са били инфектирани с един

или повече свързани с ваксината HPV типа преди ваксинирането, са защитени от клинично

изразено заболяване, причинено от останалите HPV типове.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/429427/2010

EMEA/H/C/000703

Резюме на EPAR за обществено ползване

Gardasil

ваксина срещу човешки папиломавирус [тип 6, 11, 16, 18]

(рекомбинантна, адсорбирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Gardasil. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Gardasil.

Какво представлява Gardasil?

Gardasil е ваксина. Представлява инжекционна суспензия, която съдържа пречистени протеини от

четири типа човешки папиломавирус (тип 6, 11, 16 и 18). Предлага се под формата на флакони

или предварително напълнени спринцовки.

За какво се използва Gardasil?

Gardasil се използва при лица от мъжки и женски пол на възраст над девет години за защита

срещу следните заболявания, причинени от човешкия папиломaвирус (HPV):

преканцерозни лезии (образувания) на цервикса, вулвата или вагината и ануса

ракови заболявания на цервикса и ануса;

генитални брадавици.

Gardasil се прилага съгласно официалните препоръки.

Ваксината се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Gardasil?

При лица на възраст от девет до тринадесет години могат да се прилагат две дози Gardasil през

интервал от шест месеца. Ако втората доза се постави по-рано от шест месеца след първата,

Gardasil

EMA/429427/2010

Страница 2/4

задължително трябва да се приложи трета доза. За лица на възраст от тринадесет години или по-

големи обикновено Gardasil се прилага според схема с три дози, като втората доза се дава два

месеца преди първата, а третата - четири месеца след втората. Същите три дози могат да се

поставят и при лица на възраст от девет до тринадесет години.

Винаги трябва да има най-малко един месец интервал между първата и втората доза и най-малко

три месеца между втората и третата, като всичките дози трябва да се приложат в рамките на една

година.

Препоръчва се пациентите, получили първата доза Gardasil, да довършат дозовия режим с

Gardasil. Ваксината се прилага като мускулна инжекция, за предпочитане в рамото или бедрото.

Как действа Gardasil?

Човешките папиломавирусите са вируси, причиняващи брадавици и абнормен растеж на

тъканите. Съществуват над 100 типа папиломавируси, някои от които са свързани с рак на

гениталиите. Типове 16 и 18 на HPV причиняват приблизително 70% от цервикалните ракови

заболявания и между 75 и 80% от раковите заболявания на ануса. Типове 6 и 11 на HPV

причиняват около 90% от гениталните брадавици.

Всички папиломавируси имат твърда външна обвивка или „капсула“, която е изградена от

протеини, наричани „L1 протеини“. Gardasil съдържа пречистени L1 протеини за HPV тип 6, 11, 16

и 18, които се произвеждат по метод, познат като „рекомбинантна ДНК технология“: получават се

от дрожди, получили ген (ДНК), който им позволява да произвеждат L1 протеини. Протеините се

събират във „вирусоподобни частици“ (структури, които наподобяват HPV, така че организмът да

ги разпознава лесно). Тези вирусоподобни частици не са способни да причиняват инфекция.

Когато пациентът получи ваксината, имунната му система произвежда антитела срещу

L1 протеините. След ваксинирането, при повторно излагане на вирусите, имунната система е

способна да изгражда антитела по-бързо. Това помага за защита срещу заболяванията,

причинени от тези вируси.

Ваксината съдържа също „адювант“ (съединение, съдържащо алуминий) за стимулиране на по-

добър отговор.

Как е проучен Gardasil?

Gardasil е сравнен с плацебо (сляпа ваксина) при почти 21 000 жени на възраст между 16 и 26

години в четири основни проучвания при схема с три дози. Проучванията разглеждат броя на

жените, които развиват генитални лезии или брадавици, дължащи се на HPV инфекция. Жените

са наблюдавани в продължение на около три години след третата доза на ваксината.

Три от проучванията с Gardasil, прилаган в три дози, разглеждат способността на лекарството да

предотвратява инфекция с HPV, тип 6, 11, 16 и 18, и генитални брадавици, причинени от тези

HPV типове, при близо 4000 жени на възраст между 24 и 45 години и развиването на антитела

срещу тези HPV типове при около 1700 момичета и момчета на възраст между девет и 15 години.

Друго проучване при приблизително 800 момичета и жени сравнява ефекта на две дози Gardasil

при момичета на възраст от девет до 13 години с ефекта от три дози при момичета и млади жени

на възраст между 16 и 24 години. Основната мярка за ефективност е изграждането на защитни

антитела срещу тип 6, 11, 16 и 18 на HPV един месец след прилагане на последната доза.

Gardasil

EMA/429427/2010

Страница 3/4

Накрая е проведено основно проучване при около 4000 момчета и мъже на възраст над 16

години, в което ваксината е сравнена с плацебо с цел да се провери ефекта на ваксината за

превенция на генитални брадавици, преканцерозни лезии и ракови заболявания на ануса.

Какви ползи от Gardasil са установени в проучванията?

В четирите проучвания сред 21 000 жени, от над 8000 ваксинирани със Gardasil жени, които не са

били инфектирани с HPV тип 6, 11, 16 или 18 преди това, , една жена е развила преканцерозна

лезия на цервикса, която би могла да се дължи на HPV тип 16 или 18. За сравнение, 85 от над

8000 жени, получили плацебо ваксина, са развили лезии, дължащи се на тези два HPV типа.

Подобен ефект на Gardasil е наблюдаван при включване в анализа и на лезии на цервикса,

дължащи се на други два HPV типа (тип 6 и 11).

В трите проучвания на генитални брадавици 2 жени от почти 8000 в групата с Gardasil са развили

генитални брадавици, като не е съобщено за случаи на преканцерозни лезии на вулвата или

вагината. За сравнение, от около почти 8000 жени в плацебо групата има общо 189 случая на

външни генитални лезии. Проучванията показват също, че Gardasil осигурява известна защита

срещу лезии на цервикса, свързани с причиняващите рак HPV типове, включително тип 31. В

допълнение проучванията потвърждават способността на Gardasil да осигурява защита срещу

лезии и HPV инфекции при жени на възраст между 24 и 45 години. Проучванията показват също,

че ваксината стимулира производството на достатъчни количества антитела срещу HPV при

момичета и момчета на възраст между девет и 15 години.

Проучването, в което е изпитано приложението на Gardasil в две дози при момичета на възраст от

9 до 13 години, показва, че двете дози, приложени през интервал от шест месеца, са не по-малко

ефективни от тридозовия курс на ваксинация: всички участници в проучването са развили

достатъчен брой антитела срещу HPV един месец след прилагане на последната доза.

В проучването при момчета и мъже има 3 случая на генитални лезии сред около 1400 пациенти,

на които е поставена ваксината, в сравнение с 32 случая сред около 1400 пациенти, получили

плацебо. По отношение на преканцерозните лезии на ануса са наблюдавани 5 случая в групата

на ваксинираните (състояща се от около 200 пациенти), сравнено с 24 случая в групата на

плацебо (в която също има около 200 пациенти). В проучването не са наблюдавани случаи на рак

на ануса, но се предполага, че защитата срещу преканцерозни лезии на ануса означава и защита

срещу рак.

Какви са рисковете, свързани с Gardasil?

В проучванията най-честите нежелани реакции при Gardasil (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са главоболие и реакции на мястото на инжектиране (зачервяване, болка и подуване).

За пълния списък на всички наблюдавани при Gardasil нежелани реакции – вижте листовката.

Пациенти, които показват признаци на алергия след прилагане на Gardasil, не трябва да

получават други дози от ваксината. Ваксинирането трябва да се прекъсне при пациенти, които са

болни и имат температура. За пълния списък на ограниченията – вижте листовката.

Защо Gardasil е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Gardasil са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Gardasil

EMA/429427/2010

Страница 4/4

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Gardasil?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Gardasil се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасност е включена в кратката

характеристика на продукта и листовката за Gardasil, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Gardasil:

На 20 септември 2006 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Gardasil,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Gardasil може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Gardasil прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация