Gardasil

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тип на човешки папиломен вирус 6 Л1 протеин на вируса hpv тип 11 Л1 протеин от човешки папиломен вирус тип 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V. 

АТС код:

J07BM01

INN (Международно Name):

human papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Papillomavirus Infections; Uterine Cervical Dysplasia; Condylomata Acuminata; Immunization

Терапевтични показания:

Ваксината Гардасил е показан за прилагане на възраст от 9 години за профилактика на:преканцерозни лезии на половите органи (на шийката на матката, вулвата и влагалището), преканцерозни лезии на аналната област, рак на шийката на матката и анален рак, причинно свързани с определени онкогенным човешкия папиломен вирус (HPV); генитални кондиломи (брадавици брадавици), причинно свързани със специфични HPV. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за важна информация за данните, които подкрепят тази индикация. Прилагането на Гардасил трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 48

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-20

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
(ФЛАКОН)
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GA
RDASIL ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Адсорбирана
ваксина срещу човешки папиломавирус
[тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна)
(Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant,
adsorbed))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ
ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ
ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Ако Вие или Вашето дете получите
някакви
нежелани
реакции
,
уведомете Вашия
лекар
,
фармацевт
или медицинска
сестра
.
Това включва и
всички възможни
нежелани реакции,
неописани в тази листовка
.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Gardasil и за
какво се
използва
2.
Какво трябва
да знаете, преди
Вие или
Вашето дете да
получите Gardasi
l
3.
Как се прилага
Gardasil
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Gardasil
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
GARDASI
L И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Gardasil е ваксина. Ваксинирането с Gar
dasi
l има за цел да Ви предпази от
заболявания,
причинявани
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Gardasil инжекционна суспензия
Gardasil инжекционна суспензия
в предварително напълнена спринцовка
Адсорбирана ваксина срещу човешки
папиломавирус [Тип
6, 11, 16, 18] (рекомбинантна).
(Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant,
adsorbed)).
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5
ml) съдържа приблизително:
Човешки папиломавирус тип 6 L1 протеин
2,3
(
Human Papillomavirus
1
Ty
pe 6 L1 protein
2,3
)
20
микрограма
Човешки папиломавирус тип 11 L1 протеин
2,3
(Human Papillomavirus
1
Type 11 L1 protein
2,3
)
40
микрограма
Човешки папиломавирус тип 16 L1 протеин
2,3
(Human Papillomavirus
1
Type 16 L1 protein
2,3
)
40
микрограма
Човешки папиломавирус тип 18 L1 протеин
2,3
(Human Papillomavirus
1
Type 18 L1 protein
2,3
)
20
микрограма
1
Човешки папиломавирус = HPV.
2
L1 протеин под формата на
вирусоподобни частици, произведени в
дрождеви клетки
(
Saccharomyces cerevisiae
CANADE 3C-5 (
Щам 1895)) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
3
адсорбирани върху аморфен алуминиев
хидроксифосфат сулфат адювант
(0,225
милиграма
Al).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Gardasil
инжекционна суспензия
Gardasil
инжекционна суспензия
в предварително напълнена спринцовка
Преди р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-11-2022
Листовка Листовка чешки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-11-2022
Листовка Листовка датски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-11-2022
Листовка Листовка немски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-11-2022
Листовка Листовка естонски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-11-2022
Листовка Листовка гръцки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-11-2022
Листовка Листовка английски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-08-2014
Листовка Листовка френски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-11-2022
Листовка Листовка италиански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-08-2014
Листовка Листовка латвийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-08-2014
Листовка Листовка литовски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-11-2022
Листовка Листовка унгарски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-11-2022
Листовка Листовка малтийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-08-2014
Листовка Листовка полски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-11-2022
Листовка Листовка португалски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-08-2014
Листовка Листовка румънски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-11-2022
Листовка Листовка словашки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-11-2022
Листовка Листовка словенски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-08-2014
Листовка Листовка фински 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-11-2022
Листовка Листовка шведски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-11-2022
Листовка Листовка норвежки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-11-2022
Листовка Листовка исландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-11-2022
Листовка Листовка хърватски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-08-2014

Преглед на историята на документите