Galvus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вилдаглиптин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

A10BH02

INN (Международно Name):

vildagliptin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Vildagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:as monotherapy in patients in whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-25

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Galvus 50 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 47,82 mg лактоза
(безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла до бледо жълта, кръгла (диаметър 8
mm), таблетка с плоски страни и скосени
ръбове. С
вдлъбнато релефно означение “NVR” от
едната страна и “FB” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Вилдаглиптин е показан като
допълнение към диетата и упражненията
за подобрение на
гликемичния контрол при възрастни със
захарен диабет тип 2:
•
като монотерапия при пациенти, за
които метформин е неподходящ поради
противопоказания или непоносимост.
•
в комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на диабет,
включително инсулин,
когато те не осигуряват адекватен
гликемичен контрол (вж. точки 4.4, 4.5 и 5.1
за
налични данни относно различните
комбинации).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни _
Когато се прилага като монотерапия, в
комбинация с мет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Galvus 50 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 47,82 mg лактоза
(безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла до бледо жълта, кръгла (диаметър 8
mm), таблетка с плоски страни и скосени
ръбове. С
вдлъбнато релефно означение “NVR” от
едната страна и “FB” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Вилдаглиптин е показан като
допълнение към диетата и упражненията
за подобрение на
гликемичния контрол при възрастни със
захарен диабет тип 2:
•
като монотерапия при пациенти, за
които метформин е неподходящ поради
противопоказания или непоносимост.
•
в комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на диабет,
включително инсулин,
когато те не осигуряват адекватен
гликемичен контрол (вж. точки 4.4, 4.5 и 5.1
за
налични данни относно различните
комбинации).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни _
Когато се прилага като монотерапия, в
комбинация с мет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2022
Листовка Листовка чешки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2022
Листовка Листовка датски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2022
Листовка Листовка немски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2022
Листовка Листовка естонски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2022
Листовка Листовка гръцки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2022
Листовка Листовка английски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-08-2021
Листовка Листовка френски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2022
Листовка Листовка италиански 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-08-2021
Листовка Листовка латвийски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-08-2021
Листовка Листовка литовски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2022
Листовка Листовка унгарски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2022
Листовка Листовка малтийски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-08-2021
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-08-2021
Листовка Листовка полски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2022
Листовка Листовка португалски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-08-2021
Листовка Листовка румънски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2022
Листовка Листовка словашки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2022
Листовка Листовка словенски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-08-2021
Листовка Листовка фински 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2022
Листовка Листовка шведски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2022
Листовка Листовка норвежки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2022
Листовка Листовка исландски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2022
Листовка Листовка хърватски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-08-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите