Fulvestrant Sandoz 250 mg/5 ml solution for injection in pre - filled syringe

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Sandoz d.d.

АТС код:

L02BA3

дозиране:

250 mg/5 ml solution for injection in pre - filled syringe

Каталог на резюме:

Fulvestrant Sandoz, 250 mg/ 5 ml solution for injection in pre-filled syringe x1 x 5 ml;x 2 x 5 ml;

Дата Оторизация:

2015-10-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт