Fulvestrant Sandoz 250 mg/5 ml solution for injection in pre - filled syringe

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
28-02-2022
Download 제품 특성 요약 (SPC)
28-02-2022

제공처:

Sandoz d.d.

ATC 코드:

L02BA3

복용량:

250 mg/5 ml solution for injection in pre - filled syringe

제품 요약:

Fulvestrant Sandoz, 250 mg/ 5 ml solution for injection in pre-filled syringe x1 x 5 ml;x 2 x 5 ml;

승인 날짜:

2015-10-06

이 제품과 관련된 검색 알림