Fluenz Tetra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 - like strain (A/Victoria/1/2020, MEDI 340505) A/Darwin/9/2021 (H3N2) - like strain (A/Norway/16606/2021, MEDI 355293) B/Austria/1359417/2021 - like strain (B/Austria/1359417/2021, MEDI 355292) B/Phuket/3073/2013 - like strain (B/Phuket/3073/2013, MEDI 306444

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

J07BB03

INN (Международно Name):

influenza vaccine (live attenuated, nasal)

Терапевтична група:

Ваксина срещу грип, Грип, жива аттенуированная

Терапевтична област:

Грип, Човек

Терапевтични показания:

Prophylaxis of influenza in children and adolescents from 24 months to less than 18 years of age. Употребата на Fluenz Tetra трябва да се основава на официални препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-12-04

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FLUENZ TETRA СПРЕЙ ЗА НОС, СУСПЕНЗИЯ
Ваксина срещу грип (жива атенюирана,
назална)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ ВАКСИНАТА, ТЪЙ КАТО
ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ ЗА ВАШЕТО
ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Тази ваксина е предписана лично на Вас
или на Вашето дете. Не я
преотстъпвайте на
други хора.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
медицинска сестра или фармацевт. Това
включва всички възможни, неописани в
тази
листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Fluenz Tetra и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Fluenz Tetra
3.
Как се прилага Fluenz Tetra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fluenz Tetra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FLUENZ TETRA И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Fluenz Tetra представлява ваксина за
предпазване от грип. Използва се при
деца и юноши от

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fluenz Tetra спрей за нос, суспензия
Ваксина срещу грип (жива атенюирана,
назална)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Реасортантен грипен вирус* (жив
атенюиран) от следните четири щама**:
A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобен щам
(A/Victoria/1/2020, MEDI 340505)
10
7,0±0,5
FFU***
A/Darwin/9/2021 (H3N2) - подобен щам
(A/Norway/16606/2021, MEDI 355293)
10
7,0±0,5
FFU***
B/Austria/1359417/2021 - подобен щам
(B/Austria/1359417/2021, MEDI 355292)
10
7,0±0,5
FFU***
B/Phuket/3073/2013-подобен щам
(B/Phuket/3073/2013, MEDI 306444)
10
7,0±0,5
FFU***
.......................................................................................................на
доза от 0,2 ml
*
култивиран в оплодени кокоши яйца от
млади здрави птици.
**
култивиран във VERO клетки чрез
реверсивна генна технология. Този
продукт
съдържа генномодифицирани организми
(ГМО).
***
флуоресцентни фокусни единици (fluorescent
focus units).
Ваксината отговаря на препоръките на
СЗО (Северно полукълбо) и решението на
EС за
сезон 2022/2023.
Ваксината може да съдържа остатъци от
следните вещества: яйчни протеини
(например
овалбумин) и гентамицин. Максималното
количество овалбумин е по-малко от
0,024 микрограма в доза от 0,2 ml (0,12
микрограма на ml).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2023
Листовка Листовка чешки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2023
Листовка Листовка датски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2023
Листовка Листовка немски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2023
Листовка Листовка естонски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2023
Листовка Листовка гръцки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2023
Листовка Листовка английски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2016
Листовка Листовка френски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2020
Листовка Листовка италиански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2016
Листовка Листовка латвийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2016
Листовка Листовка литовски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2023
Листовка Листовка унгарски 01-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-08-2022
Листовка Листовка малтийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2016
Листовка Листовка полски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2023
Листовка Листовка португалски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2016
Листовка Листовка румънски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2023
Листовка Листовка словашки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2023
Листовка Листовка словенски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2016
Листовка Листовка фински 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2023
Листовка Листовка шведски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2023
Листовка Листовка норвежки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2023
Листовка Листовка исландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2023
Листовка Листовка хърватски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите