Firazyr

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

икатибант

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG

АТС код:

B06AC02

INN (Международно Name):

icatibant

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Ангиоедем, наследствено

Терапевтични показания:

Firazyr е показан за симптоматично лечение на остри пристъпи на наследствен ангиоедем (HAE) при възрастни (с дефицит на C1-естеразен инхибитор).

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-11

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FIRAZYR 30 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР,
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
икатибант (icatibant)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимоче
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Firazyr и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Firazyr
3.
Как да използвате Firazyr
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Firazyr
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FIRAZYR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Firazyr съдържа активното вещество
икатибант.
Firazyr се използва за леч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Firazyr 30 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка от 3 ml съдържа икатибант
ацетат (icatibant
acetate), еквивалентен на 30 mg икатибант.
Всеки милилитър от разтвора съдържа 10
mg икатибант.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Разтворът представлява бистра и
безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Firazyr е показан за симптоматично
лечение на остри пристъпи на
наследствен ангиоедем
(НАЕ) при възрастни, юноши и деца на
възраст 2 години и по-големи с дефицит
на C1
естеразния инхибитор.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Firazyr е предназначен за употреба под
ръководството на медицински
специалист.
Дозировка
_Възрастни _
Препоръчителната доза за възрастни е
еднократна подкожна инжекция Firazyr 30 mg.
В повечето случаи за лечение на
пристъпа е достатъчна еднократна
инжекция Firazyr. В случай
на недостатъчно облекчение или
рецидив на симптомите, след 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-04-2023
Листовка Листовка чешки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-04-2023
Листовка Листовка датски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-04-2023
Листовка Листовка немски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-04-2023
Листовка Листовка естонски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-04-2023
Листовка Листовка гръцки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-04-2023
Листовка Листовка английски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-12-2017
Листовка Листовка френски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-04-2023
Листовка Листовка италиански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-12-2017
Листовка Листовка латвийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-12-2017
Листовка Листовка литовски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-04-2023
Листовка Листовка унгарски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-04-2023
Листовка Листовка малтийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-12-2017
Листовка Листовка нидерландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-12-2017
Листовка Листовка полски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-04-2023
Листовка Листовка португалски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-12-2017
Листовка Листовка румънски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-04-2023
Листовка Листовка словашки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-04-2023
Листовка Листовка словенски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-12-2017
Листовка Листовка фински 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-04-2023
Листовка Листовка шведски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-04-2023
Листовка Листовка норвежки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-04-2023
Листовка Листовка исландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-04-2023
Листовка Листовка хърватски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-12-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите